Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща в боротьбі зі злочинністю


               Угода
 про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України
 та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща в боротьбі
             зі злочинністю
 
 
   Міністерство внутрішніх  справ  України  та  Міністерство
внутрішніх справ Республіки Польща, далі іменовані "Договірні
Сторони",
   висловлюючи бажання розвивати та зміцнювати відношення дружби
та співробітництва,
   висловлюючи занепокоєння розповсюдження проявів тероризму,
організованої злочинності й торгівлі наркотичними та психотропними
засобами,
   прагнучи до зміцнення і розвитку співробітництва в боротьбі з
порушеннями правопорядку,
   висловлюючи рішучість об'єднати свої зусилля в проведенні
спільних дій, спрямованих на забезпечення громадської безпеки в
своїх державах,
   керуючись принципами  рівноправності,  взаєморозуміння  та
взаємної вигоди,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   1. Договірні Сторони у відповідності з положенням цієї Угоди
зобов'язуються співробітничати і надавати один одному допомогу в
забезпеченні громадської безпеки і правопорядку, попередженні,
розслідуванні і розкритті злочинів, особливо в питаннях:
   a) боротьби з тероризмом;
   b) боротьби з організованою міжнародною злочинністю;
   c) нелегального виробництва і розповсюдженням наркотичних і
психотропних засобів;
   d) боротьби з нелегальним виготовленням зброї, вибухових
речовин та інших небезпечних матеріалів, а також торгівлею ними;
   e) боротьби з фальшивомонетництвом (виготовленням, підробкою
і розповсюдженням фальшивих засобів і цінних паперів);
   f) боротьби із злочинами в сфері економіки і фінансів;
   g) боротьби із злочинами проти життя, здоров'я честі й
гідності особи, а також її власності;
   h) розшуку осіб, підозрюваний у скоєнні злочинів, а також
дій, пов'язаний з ідентифікацією осіб, що розшукуються;
   i) розшуку предметів, в тому числі автотранспорту,  які
викрадені на території держави - однієї з Договірних Сторін;
   j) розшуку  осіб,  які  ухиляються  від  кримінальної
відповідальності;
   k) попередженню спільно з іншими компетентними державними
органами нелегального переходу державного кордону;
   l) контролю разом з іншими компетентними державними органами
руху через кордон людей, вантажів, товарів та цінностей, а також
протидії нелегальній міграції;
   m) протидії підробці документів, що дозволяють пересікати
державний кордон;
   n) боротьби з торгівлею людьми та сутенерством;
   o) безпеки дорожнього руху;
   p) боротьби  з наслідками стихійного лиха, катастроф та
пожежами.
   2. Співробітництво і взаємодопомога Сторін охоплює також:
   a) обмін матеріалами та  інформацією  науково-технічного,
юридичного характеру, а також експертизами;
   b) поставки спеціального технічного устаткування;
   c) обмін  досвідом  роботи,  а  також співробітництво у
професіональній підготовці фахівців;
   d) взаємодію в соціальній сфері, розвитку спорту, культурних
зв'язків та охорони здоров'я своїх співробітників та членів їх
родин.
 
               Стаття 2
 
   1. Безпосереднє  співробітництво, пов'язане з реалізацією
завдань, зазначених у ст. 1 цієї Угоди, здійснюють відповідні
органи та структурні підрозділи кожної з Договірних Сторін, які
можуть укладати додаткові Протоколи та визначати в них конкретні
підрозділи, способи та напрямки співробітництва.
   2. Відповідні органи та структурні підрозділи, визначені для
виконання завдань, зазначених у ст. 1, вказані у додатку до цієї
Угоди.
 
               Стаття 3
 
   1. У ході реалізації домовленостей, що випливають з цієї
Угоди, Договірні Сторони керуються нормами законодавства тієї
держави, до якої був надісланий запит.
   2. Договірні  Сторони,  у  виняткових  ситуаціях, можуть
проводити спільні, попередньо узгоджені, слідчі і розшукові дії у
випадках,  передбачених  абзацом  1 статті 1 цієї Угоди, у
відповідності з чинним законодавством тієї Сторони, на території
якої вони будуть проводитись.
   3. За бажанням Договірної Сторони, яка надіслала запит,
можуть бути використані процедури і положення, якщо вони не
суперечать законодавству, чинному на території іншої держави.
 
               Стаття 4
 
   1. Кожна  з  Договірних  Сторін  може  відмовити  у
співробітництві,  або  наданні  допомоги, якщо їх реалізація
загрожуватиме суверенітету або суттєвим інтересам держави, а також
якщо вона суперечить чинному на її території законодавству.
   2. Про відмову у сприянні або наданні допомоги Договірні
Сторони негайно повідомляють одна одну.
 
               Стаття 5
 
   1. Кожна з Договірних Сторін забезпечує таємність одержуваної
від іншої Сторони у тому випадку, якщо ця інформація, згідно
законодавству іншої Сторони, має таємний характер.
   2. Одержані на підставі цієї Угоди матеріали, інформація, а
також технічне обладнання можуть бути передані третій Стороні
виключно лише після одержання згоди відповідного органу або
структурного підрозділу Договірної Сторони, яка їх надала.
 
               Стаття 6
 
   1. Витрати, які будуть виникати у ході реалізації даної
Угоди, Договірні Сторони відшкодують за свій рахунок.
   2. Договірні Сторони можуть відхилитися від положення частини
1 у випадку окремої домовленості.
 
               Стаття 7
 
   Договірні Сторони  та  їх  структурні  підрозділи,  що
співробітничають,  при  підтриманні  зв'язків  користуються
українською, польською, російською мовами, або іншою мовою за
погодженням Договірних Сторін.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода не порушує зобов'язань, що виникають з укладених
Договірними Сторонами міжнародних угод у цій сфері.
 
               Стаття 9
 
   Уповноважені представники  Договірних   Сторін   можуть
зустрічатися один з одним в міру необхідності, але не рідше одного
разу на рік, з метою обговорення питань, пов'язаних з реалізацією
цієї Угоди.
 
              Стаття 10
 
   1. Ця Угода набуває чинності в день її підписання.
   2. Кожна з Договірних Сторін може припинити дію цієї Угоди
шляхом письмового повідомлення про це іншу Сторону. Угода втрачає
чинність через три місяці з дня надходження такого повідомлення.
 
   УКЛАДЕНО в м. Варшаві 12 березня 1992  року,  в  двох
примірниках кожний українською та польською мовами, при цьому
тексти двома мовами мають однакову силу.
 
 А. Василишин                  А. Мачеревич
 
  (підпис)                    (підпис)
 
 Міністр внутрішніх               Міністр внутрішніх
 справ України                 справ Республіки
                        Польща
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка