Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про утворення Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів держав-учасниць Співдружності


               Протокол
  про утворення Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів
    при Раді глав урядів держав-учасниць Співдружності
 
 
   Уряди Азербайджанської  Республіки,  Республіки  Білорусь,
Республіки Вірменія, Республіки Грузія, Республіки Казахстан,
Республіки Киргизстан, Республіки Молдова, Російської Федерації,
Республіки Таджикистан, Туркменистану, Республіки  Узбекистан,
України
   домовилися про таке:
 
   1. Утворити на  перехідний  період  Комітет  у  справах
воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів держав-учасниць
Співдружності з місцем перебування в м. Москві. Визнати зазначений
Комітет правонаступником Комітету при Президенті СРСР у справах
воїнів-інтернаціоналістів з питань користування правами юридичної
особи, розрахунковим та іншими рахунками (включаючи валютний),
матеріально-технічного забезпечення  і  ведення  господарської
діяльності.
   Установити, що функціонування  робочих  органів  Комітету
здійснюється за рахунок самофінансування.
   2. Затвердити  Положення  про  Комітет  у   справах
воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав урядів держав-учасниць
Співдружності (додається).
   3. Головою Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів при
Раді глав урядів держав-учасниць Співдружності призначити Аушева
Руслана Султановича.
 
   ВЧИНЕНО в місті Москві 13 березня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цей Протокол, його завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку      За Російську Федерацію
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Білорусь         За Республіку Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Вірменія         За Туркменистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Казахстан         За Республіку Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Киргизстан        За Україну
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Молдова
 
                   Додаток
                   до Протоколу про утворення
                   Комітету у справах
                   воїнів-інтернаціоналістів
                   при Раді глав урядів
                   держав-учасниць
                   Співдружності
                   від 13 березня 1992 року
 
              Положення
     про Комітет у справах воїнів-інтернаціоналістів
    при Раді глав урядів держав-учасниць Співдружності
 
           I. Загальні положення
 
   1. Комітет у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді глав
урядів держав-учасниць Співдружності (Комітет) покликаний сприяти
вжити заходів щодо соціального захисту осіб, які виконували
інтернаціональний  обов'язок,  виробленню  узгоджених  рішень
державних і громадських організацій щодо поліпшення умов життя та
побуту воїнів-інтернаціоналістів та членів їхніх сімей, розробці і
реалізації міждержавних програм допомоги цим громадянам, залучення
їх до суспільно корисної, господарської і комерційної діяльності.
   2. Комітет керується у своїй діяльності рішеннями Рад глав
держав і глав урядів держав-учасниць Співдружності, законами цих
держав, а також цим Положенням.
   3. Комітет здійснює свою діяльність, взаємодіючи з урядами
незалежних  держав,  їхніми  органами  управління на місцях,
суспільними  організаціями,  об'єднаннями,  асоціаціями,  що
представляють інтереси воїнів-інтернаціоналістів та членів їхніх
сімей.
   Органи державного управління держав-учасниць Співдружності
сприяють в роботі Комітету з питань, що віднесені до його
компетенції.
   4. Фінансування діяльності Комітету здійснюється за рахунок
доходів від власної комерційної діяльності та інших  джерел,
відповідно до законодавства держав-учасниць Співдружності.
 
       II. Основні завдання і права Комітету
 
   5. Основними завданнями Комітету є:
   розробка та забезпечення міждержавних програм щодо поліпшення
умов життя та побуту воїнів-інтернаціоналістів та членів їхніх
сімей;
   здійснення взаємодії  державних  органів  та  громадських
організацій воїнів-інтернаціоналістів щодо виконання міждержавних
програм соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів та членів їх
сімей;
   розробка проектів рішень Рад глав держав і глав урядів
держав-учасниць Співдружності з питань соціальної реабілітації та
поліпшення умов життя та побуту воїнів-інтернаціоналістів та
членів їхніх сімей;
   розвиток міждержавних і міжнародних зв'язків для залучення
коштів на поліпшення житлово-побутових умов, медичної, правової
допомоги воїнам-інтернаціоналістам та інші соціальні потреби;
   сприяння розвитку системи медичної, професійної та соціальної
реабілітації санаторно-курортного лікування, промислової бази з
виробництва протезно-ортопедичних виробів, спеціальних засобів і
пристроїв, що полегшують працю і побут інвалідів;
   об'єднання зусиль  державних  органів  та  громадських
організацій з метою надання сприяння у поверненні на Батьківщину
особам, які потрапили в полон, у розшуку зниклих безвісти, а також
розробки  заходів щодо увічнення пам'яті воїнів, загиблих в
Афганістані та в інших державах у період воєнних конфліктів;
   надання методичної,  консультативної та іншої допомоги в
розробці  і  реалізації  програм  соціальної   підтримки
воїнів-інтернаціоналістів та членів сімей загиблих і зниклих
безвісти.
   6. У межах своєї компетенції Комітет має право:
   забезпечувати виконання рішень Ради глав держав і глав урядів
держав-учасниць  Співдружності  з  питань соціального захисту
воїнів-інтернаціоналістів;
   вносити на  розгляд  Ради  глав  урядів  держав-учасниць
Співдружності пропозиції, що стосуються  проблем  соціального
захисту воїнів-інтернаціоналістів;
   створювати або брати участь у створенні  підприємств  і
організацій, діючих на комерційній основі, виступати засновником
при створенні спільних підприємств, у тому числі за участю
іноземних фірм;
   утворювати фонди допомоги воїнам-інтернаціоналістам, страхові
компанії та контролювати їхню діяльність;
   брати участь у фінансуванні науково-методичних  закладів,
центрів трудової, психологічної та медичної реабілітації, будинків
і госпіталів ветеранів та інших організацій і закладів;
   організовувати конференції, наради, симпозіуми, в тому числі
міжнародні,    з    питань    соціального    захисту
воїнів-інтернаціоналістів;
   брати участь у розробці і реалізації програм професійного
навчання і перепідготовки воїнів-інтернаціоналістів.
 
          III. Робочі органи Комітету
 
   7. Комітет утворюється у складі Голови, який призначається
Радою глав урядів держав-учасниць  Співдружності,  заступників
Голови і членів Комітету.
   Голова Комітету  несе  персональну  відповідальність  за
виконання  поставлених  перед Комітетом завдань і здійснення
покладених функцій.
   8. Найбільш важливі питання, пов'язані з виконанням Комітетом
покладених на нього  функцій,  розглядаються  на  засіданнях
Координаційної Ради у справах воїнів-інтернаціоналістів.
   Рада формується за погодженням з керівниками  Комітетів,
Союзів та  асоціацій  воїнів-інтернаціоналістів держав-учасниць
Співдружності. З їхньої згоди до Ради можуть входити відомі
науковці та інші спеціалісти.
   9. Структура Комітету і порядок призначення на посаду та
звільнення з неї його працівників встановлюються Головою Комітету.
   10. Комітет є юридичною особою, має власний розрахунковий та
інші рахунки (включаючи валютний), печатку, штампи і бланки зі
своїм найменуванням.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка