Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про затвердження Положення про Міждержавну комісію щодо імпорту продовольчих товарів та про склад цієї Комісії


               Протокол
    про затвердження Положення про Міждержавну комісію
  щодо імпорту продовольчих товарів та про склад цієї Комісії
 
 
   Уряди Азербайджанської  Республіки,  Республіки  Білорусь,
Республіки Вірменія, Республіки Грузія, Республіки Казахстан,
Республіки Киргизстан, Республіки Молдова, Російської Федерації,
Республіки Таджикистан, Туркменистану, Республіки  Узбекистан,
України
   домовилися про таке:
 
   1. Затвердити Положення про Міждержавну комісію щодо імпорту
продовольчих товарів (додаток 1).
   2. Включити до  складу  зазначеної  Комісії  повноважних
представників  урядів держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав і Республіки Грузія за списком згідно із додатком 2.
   3. Міждержавній комісії щодо імпорту продовольчих товарів
утворити в двотижневий строк робочу групу для координації роботи
щодо  організації  закупівлі  з  імпорту  продовольства  і
сільськогосподарської сировини та їхніх поставок.
 
   ВЧИНЕНО в місті Москві 13 березня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цей Протокол, його завірену копію.
 
 За Уряд           За Уряд        За Уряд
 Азербайджанської      Республіки      Республіки
 Республіки         Білорусь       Вірменія
 (підпис)          (підпис)       (підпис)
 
 За Уряд           За Уряд
 Туркменистану        Республіки
 (підпис)          Узбекистан
               (підпис)
 
_______________
   * Протокол підписаний Урядом України із застереженням: "п. 1
абз. 3 - у подальшому Україна координуватиме свою діяльність щодо
самостійних закупок продовольства з  імпорту  із  зазначеною
Комісією".
 
                   Додаток 1
                   до Протоколу про
                   затвердження Положення про
                   Міждержавну комісію щодо
                   імпорту продовольчих товарів
                   та про склад цієї Комісії
                   від 13 березня 1992 року
 
              Положення
  про Міждержавну комісію щодо імпорту продовольчих товарів
 
   1. Міждержавна комісія щодо імпорту продовольчих товарів
складається з повноважних представників урядів держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав і Республіки Грузія і утворена для
забезпечення  узгоджених дій з практичної реалізації рішень,
пов'язаних з імпортними закупками продовольства.
   Міждержавна комісія базується у своїй практичній роботі на
Угоді суверенних республік (держав) про продовольче забезпечення в
1992 році і покликана забезпечувати повне і своєчасне виконання
взятих учасниками цієї Угоди зобов'язань.
   Україна бере  участь у роботі Міждержавної комісії щодо
імпорту продовольчих товарів з виконання кредитних угод, укладених
у 1991 році, заборгованість за якими віднесена до боргу СРСР і
повинна погашатися відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння
стосовно  боргу  іноземним  кредиторам  Союзу  Радянських
Соціалістичних Республік та його правонаступників від 28 жовтня
1991 року.
   2. На Міждержавну комісію покладаються:
   розгляд стану справ з проведення закупівлі продовольства,
сільськогосподарської сировини і матеріалів з імпорту і поставок
цих товарів споживачам згідно з обсягами, передбаченими Угодою
суверенних республік (держав) про продовольче забезпечення в 1992
році;
   здійснення нагляду за виконанням учасниками Угоди суверенних
республік (держав) про продовольче забезпечення в 1992 році
зобов'язань щодо погашення наданих  кредитів  для  закупівлі
продовольства за кордоном;
   аналіз надходження  перерахувань  (відповідно  до  взятих
зобов'язань)  державами-учасницями Співдружності і Республікою
Грузія на розрахункові рахунки зовнішньоторговельних об'єднань
"Експортхліб",   "Продінторг",   "Союзплодоімпорт",   інших
спеціалізованих зовнішньоторговельних організацій,  комерційних
структур коштів у вільно конвертованій валюті для своєчасної
сплати відсотків щодо зовнішнього боргу, фрахту і страхування
продовольства в межах виділених квот, з урахуванням кількості
фактично завезеного  продовольства.  Комісія  інформує  уряди
держав-учасниць Співдружності та Республіки Грузія і Міждержавну
Раду з нагляду за зовнішнім боргом і використанням активів Союзу
РСР про стан справ у цій галузі;
   сприяння створенню  необхідних  умов  для  здійснення
безперешкодного приймання і відправлення споживачам продовольчих
товарів, що надходять по імпорту силами і засобами тих держав, на
території яких розташовані морські порти та залізничні перевалочні
пункти. Пов'язані з цим витрати за погодженими розцінками несуть
держави-отримувачі цих товарів. При виникненні перешкод на шляху
руху цих вантажів Комісія вносить пропозиції щодо усунення таких
перешкод;
   підготовка пропозицій  щодо  удосконалення  регулювання
взаємовідносин при поставках імпортних продовольчих товарів і
сільськогосподарської сировини;
   розгляд розбіжностей  з  питань  розподілу  і  поставок
продовольства та сировини, що закуповуються по імпорту;
   вирішення питань  про перерозподіл імпортних продовольчих
товарів, що надійшли, у разі невиконання однією або декількома
державами-учасницями Співдружності   і   Республікою  Грузія
зобов'язань щодо погашення витрат, пов'язаних з  реалізацією
кредитів згідно з часткою отриманих продуктів, а також при
затримці у просуванні цих вантажів до отримувачів;
   вжити оперативних заходів щодо забезпечення першочергових
поставок закуповування по імпорту продовольчих товарів у разі
стихійного лиха та інших екстремальних ситуацій, що виникають у
державах-учасницях Угоди  суверенних  республік  (держав)  про
продовольче забезпечення в 1992 році.
   3. Міждержавну Комісію очолює  Голова,  який  обирається
Комісією з числа її членів.
   4. Рішення Міждержавної Комісії приймаються в такому порядку:
   з питань  загального  характеру,  що  стосуються  всіх
держав-учасниць Співдружності  і  Республіки  Грузія,  шляхом
досягнення консенсусу;
   з питань, що стосуються однієї або кількох держав, більшістю
голосів членів Комісії за обов'язкової згоди членів Комісії від
держав, яких стосується це питання.
   Рішення Комісії оформляються протоколами її засідань, які
підписує Голова Комісії.
   Прийняті Комісією  в  межах  її  компетенції  рішення є
обов'язковими для виконання в державах-учасницях Угоди суверенних
республік (держав) про продовольче забезпечення в 1992 році.
   Рішення Комісії доводяться до заінтересованих організацій у
вигляді виписок з протоколів її засідань.
   5. Міждержавна комісія проводить свої засідання регулярно, як
правило, один раз на місяць.
   При необхідності на засідання Міждержавної комісії її Головою
запрошуються керівники державних органів та інших організацій
держав-учасниць Співдружності та Республіки Грузія.
   6. При Міждержавній комісії утворюється робоча група для
координації  роботи  щодо  організації  закупок  з  імпорту
продовольства і сільськогосподарської сировини та їхніх поставок.
 
                   Додаток 2
                   до Протоколу про
                   затвердження Положення про
                   Міждержавну комісію щодо
                   імпорту продовольчих товарів
                   та про склад цієї Комісії
                   від 13 березня 1992 року
 
               Склад
   Міждержавної комісії щодо імпорту продовольчих товарів
 
Шахнович Олексій Олексійович   - заступник Голови Ради Міністрів
                  Республіки Білорусь
 
Махарадзе Валерій Антонович   - заступник Голови Уряду
                  Російської Федерації
 
Анісімов Станіслав Васильович  - Міністр торгівлі і матеріальних
                  ресурсів Російської Федерації
 
Шахбазян Рафаел Тадевосович   - в.о. Міністра з продовольства
                  і заготівлі Республіки Вірменія
 
Чхеідзе Петро Петрович      - постійний представник
                  Республіки Грузія в Російській
                  Федерації
 
Кацитадзе Омар Веніамінович   - заступник Міністра харчової
                  промисловості Республіки Грузія
 
Турсумбаєв Балташ Мулдабаєвич  - заступник Прем'єр-міністра
                  Республіки Казахстан
 
Джурабеков Ісмаіл Хакімович   - перший заступник
                  Прем'єр-міністра Республіки
                  Узбекистан
 
Саідов Акмаль Акрамович     - постійний представник Кабінету
                  Міністрів Республіки Узбекистан
                  в м. Москві
 
Русу Василь Митрофанович     - заступник Міністра сільського
                  господарства і продовольства
                  Республіки Молдова
 
Тищенко Володимир Матвійович   - перший заступник Міністра
                  хлібопродуктів Республіки
                  Таджикистан
 
Нуркличев Ніяз Клич       - постійний представник Уряду
                  Туркменистану в м. Москві
                 - заступник Глави Уряду
                  Туркменистану
 
Абдракманов Садирбек       - генеральний директор ВО
Абдракманович           "Киргизхлібопродукт"
                  Республіки Киргизстан
 
Раханський Анатолій       - заступник Міністра економіки
Варфоломійович           України
 
Нанаєв Акматбек Касимкулович   - повноважний представник
                  Республіки Киргизстан.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка