Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей (14.01.21 - травматологія та ортопедія; 14.01.22 - стоматологія; 14.01.24 - лікувальна фізкультура та спортивна медицина; 14.01.25 - судова медицина; 14.01.26 - фтизіатрія; 14.01.27 - пульмонологія)


      ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії
                   ВАК України
                   14.11.2001 N 18-09/9
 
 
           ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       14.01.21 - травматологія та ортопедія
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Травматологія й ортопедія займаються вивченням травми та її
наслідків, вродженими й набутими  захворюваннями  та  вадами
опорно-рухового апарату.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   2.1. Репаративна регенерація при пошкодженнях і захворюваннях
опорно-рухової системи.
 
   2.2. Біомеханіка та патофізіологія опорно-рухової системи.
 
   2.3. Адаптаційні та компенсаторні зміни в опорно-руховому
апараті.
 
   2.4. Сучасні методи діагностики в травматології та ортопедії.
 
   2.5. Дитяча ортопедія.
 
   2.6. Закриті та відкриті пошкодження кісток, суглобів, миски
та хребта.
 
   2.7. Політравма.
 
   2.8. Спортивна травматологія.
 
   2.9. Остеосинтез в травматології й ортопедії.
 
   2.10. Мікрохірургія в травматології й ортопедії.
 
   2.11. Пошкодження та захворювання м'язів, сухожилок, зв'язок.
 
   2.12. Пошкодження судин і нервів при травмах.
 
   2.13. Діагностична й оперативна артроскопія.
 
   2.15. Запальні процеси кісток, суглобів і хребта.
 
   2.16. Остеодистрофії, фіброзна дисплазія.
 
   2.17. Остеопороз.
 
   2.18. Ендопротезування суглобів.
 
   2.19. Ампутації, протезування кінцівок.
 
   2.20. Нові матеріали в травматології й ортопедії.
 
   2.21. Реабілітація в травматології й ортопедії.
 
   2.22. Ортопедична онкологія.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
             медичні науки,
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
           14.01.22 - стоматологія
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь медичної науки, яка вивчає етіологію та патогенез
захворювань і пошкоджень зубів, пародонту, слизової оболонки
порожнини рота і щелепно-лицевої ділянки у взаємозв'язку із
загальним  станом  організму;  вивчає і розробляє методи їх
діагностики, лікування та профілактики.
   Залежно від  специфіки  виникнення, розвитку захворювань,
особливостей їх діагностики та лікування розрізняють декілька
основних  розділів  стоматології:  терапевтичну,  хірургічну,
ортопедичну з ортодонтією та матеріалознавством, стоматологію
дитячого віку, а також військову стоматологію.
   Терапевтична стоматологія  вивчає  причини  виникнення,
патогенез і діагностику захворювань зубів, пародонту і слизової
оболонки порожнини рота, розробляє методи їх лікування, спрямовані
на збереження структури та функції. Вона вивчає також методи
профілактики основних стоматологічних захворювань і більшості їх
ускладнень.
   Хірургічна стоматологія вивчає і діагностує  захворювання
і пошкодження органів порожнини рота і щелепно-лицевої ділянки,
розробляє хірургічні, зокрема оперативні методи їх лікування. Вона
поєднує  хірургію  зубів, щелепно-лицевої та шийної ділянок,
лікування пухлин порожнини рота й щелепно-лицевої ділянки, зосібна
слинних залоз, травм щелепно-лицевої ділянки, усунення вроджених
і набутих дефектів, відновну (пластичну) хірургію.
   Ортопедична стоматологія вивчає порушення  цілісності  та
функції зубів і щелеп, їх діагностику й розроблення методів
профілактики та лікування шляхом протезування. До ортопедичної
стоматології належить і зубо-технічне матеріалознавство, що вивчає
властивості та методики застосування  основних  зуботехнічних
матеріалів, їх вплив на тканини зубів і порожнини рота, організму
загалом.
   Стоматологія дитячого віку - розділ стоматології, що вивчає
формування та розвиток органів і тканин щелепно-лицевої ділянки в
дитини, а також розроблення та застосування методів профілактики,
діагностики, лікування захворювань і аномалій зубів,  щелеп,
слизової  оболонки  порожнини рота й щепепно-лицевої ділянки
загалом. Вона  поєднує  питання  терапевтичної,  хірургічної,
ортопедичної стоматології й ортодонтії дитячого віку.
   Військова стоматологія вивчає бойові травми щелепно-лицевої
ділянки, особливості їх клінічного перебігу, організацію та методи
надання допомоги пораненим у щелепно-лицеву ділянку, а також
профілактику   й   лікування  стоматологічних  захворювань
військовослужбовців у мирний і воєнний час.
   Удосконалення методів профілактики, ранньої діагностики та
лікування  основних  стоматологічних  захворювань  сприятиме
збереженню здоров'я населення, скороченню термінів їх лікування та
тимчасової непрацездатності, відновленню функцій зубів, органів
порожнини рота і працездатності хворих.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   2.1. Вивчення етіології, патогенезу та поширення основних
стоматологічних захворювань у взаємозв'язку із загальним станом
організму.
 
   2.2. Розроблення й удосконалення методів діагностики основних
стоматологічних захворювань.
 
   2.3. Експериментальне  та  клінічне  розроблення  методів
лікування основних стоматологічних захворювань і впровадження їх у
клінічну практику.
 
   2.4. Розроблення   методів   профілактики   основних
стоматологічних захворювань.
 
   2.5. Дослідження,  пов'язані  з  науковим  обгрунтуванням
індеферентності стоматологічних матеріалів.
   Ці основні напрямки досліджень в стоматології розглядаються
відповідно до основної мети та завдань, специфіки окремих розділів
стоматології.
 
  III. Галузі науки, за якими присуджуються наукові ступені:
             медичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        14.01.24 - лікувальна фізкультура
           та спортивна медицина
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Лікувальна фізкультура - галузь науки, що вивчає застосування
засобів фізичної культури з лікувально-профілактичними цілями;
спортивна медицина   вивчає  здоров'я,  фізичний  розвиток
і морфофункціональні особливості організму людини в зв'язку із
заняттям фізичною культурою і спортом.
   Удосконалення форм  і  методик лікувальної фізкультури в
системі медичної реабілітації,  а  також  методів  медичного
забезпечення  всіх  верств населення, що займаються фізичною
культурою і спортом, сприятиме збереженню та зміцненню здоров'я
населення,  скороченню  термінів  тимчасової непрацездатності,
відновленню працездатності та підвищенню показників у масовому
спорті та спорті вищих досягнень.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   2.1. Клініко-фізіологічне   обгрунтування,   розроблення
й удосконалення методики фізичної реабілітації із застосуванням
засобів фізичної культури при окремих захворюваннях.
 
   2.2. Клініко-фізіологічне   обгрунтування,   розроблення
й удосконалення  рухових  режимів у клінічній і превентивній
медицині.
 
   2.3. Дослідження в галузі фізіології та гігієни спорту,
лікарського контролю за фізкультурниками і спортсменами, вивчення
загальної й окремої патології в спорті.
 
   2.4. Дослідження в галузі медичних проблем фізичної культури
і спорту (спортивна реабілітація, травматологія, антидопінговий
контроль, відновлювальне лікування, корекція психофізичного стану
спортсменів тощо).
 
   2.5. Розроблення  й  удосконалення  методів  діагностики
фізичного здоров'я, фізичного розвитку, функціонального стану
організму  фізкультурників  і  спортсменів,  а також методів
профілактики, діагностики та лікування захворювань та пошкоджень,
пов'язаних із заняттями фізкультурою і спортом.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені:
             медичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
          14.01.25 - судова медицина
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Сучасна судова медицина - це самостійна медична наука, яка
вивчає та вирішує медико-біологічні питання, що виникають у
правоохоронних органів при розслідуванні та судовому розгляді
кримінальних або цивільних справ.
   Конкретне використання  даних  судово-медичної  науки при
дослідженні лікарем фактів кримінальної чи цивільної справи з
дотриманням  установлених правових норм і наданням висновків
представникам  органів  розслідування  та  суду  називається
судово-медичною експертизою.
   Крім обслуговування правоохоронних органів, судово-медична
експертиза в Україні сприяє органам охорони здоров'я поліпшувати
якість лікувально-профілактичної допомоги населенню.
   Судова медицина та судово-медична експертиза тісно пов'язані
з низкою медичних і немедичних наук. Із немедичних - це деякі
юридичні науки, криміналістика.
   Серед правових наук великий вплив на  розвиток  судової
медицини має  кримінальне  та  цивільне  право,  кримінальний
і цивільний кодекс. Приводи, порядок призначення та виконання
судово-медичної експертизи, права, обов'язки та відповідальність
експерта відображені в Кримінально-процесуальному та Кримінальному
кодексах України. Відповідні статті цих кодексів є підставою для
видання  відомчих  документів  (правил,  положень тощо), які
регламентують практичну експертну діяльність  судово-медичного
експерта.
   Давно й тісно пов'язана із судовою медициною криміналістика -
наука про техніку, методику і тактику розслідування злочинів.
   Із медичних  дисциплін  судова  медицина  найбільш тісно
пов'язана з патологічною анатомією, патологічною фізіологією,
рентгенологією  та рядом клінічних дисциплін (травматологією,
нейрохірургією, педіатрією, акушерством і гінекологією тощо).
Судові медики переймають у цих спеціальностей всі найновіші
теоретичні положення та досягнення практики, що можуть бути прямо
чи  побічно  використані  для  вдосконалення  судово-медичної
експертизи.
 
      II. Основні напрямки наукових досліджень:
 
   2.1. Установлення  механізму  виникнення  ушкоджень  тіла
й одягу.
 
   2.2. Установлення травмуючого предмета за ушкодженнями тіла
й одягу.
 
   2.3. ідентифікація особи за кістками скелета.
 
   2.4. Розроблення питань судово-медичної танатології.
 
   2.5. Визначення давності настання смерті.
 
   2.6. Встановлення  зажиттєвості  та  давності  утворення
ушкоджень.
 
   2.7. Установлення ознак зажиттєвої дії факторів довкілля на
організм людини.
 
   2.8. Обгрунтування причин насильницької та ненасильницької
смерті.
 
   2.9. Обгрунтування  критеріїв,  які  використовують  при
експертизі живих осіб.
 
   2.10. Розроблення  та  вдосконалення лабораторних методів
дослідження речових доказів.
 
   2.11. Розроблення  судово-медичних  експертних  питань,
пов'язаних із правовою відповідальністю лікарів у зв'язку з їх
професійною діяльністю в сучасних умовах.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені:
             медичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
           14.01.26 - фтизіатрія
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь медичної науки, що вивчає методи діагностики, терапії
та профілактики захворювань на туберкульоз органів дихання.
   Удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування
туберкульозу органів дихання буде сприяти збереженню здоров'я
населення, скороченню термінів тимчасової непрацездатності та
відновленню працездатності.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   2.1. Епідеміологія  та  профілактика туберкульозу органів
дихання, удосконалення організаційних форм фтизіатричної служби в
сучасних умовах.
 
   2.2. Патофізіологія дихання та кровообігу, мікробіологічні,
імунологічні, біохімічні й генетичні основи реактивності при
туберкульозі органів дихання.
 
   2.3. Діагностика,  клініка  та диференціальна діагностика
туберкульозу, їх особливості у хворих, що зазнали впливу радіації
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
 
   2.4. Експериментальне  та  клінічне  розроблення  методів
лікування туберкульозу, впровадження їх у клінічну практику.
 
   2.5. Удосконалення організаційних заходів для забезпечення
своєчасного виявлення та лікування супутніх захворювань у хворих
на туберкульоз.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені:
             медичні науки.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
           14.01.27 - пульмонологія
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Розділ медичної науки, що вивчає клінічний перебіг, етіологію
та патогенез неспецифічних легеневих хвороб, розробляє методи й
засоби їх діагностики та профілактики, лікування й реабілітації
хворих  на ці хвороби. Пульманологія вивчає також механізми
профілактичної, реабілітаційної, лікувальної  дії  медикаментів
і немедикаментозних засобів при цих хворобах.
   Результати цих досліджень і розроблень поліпшують розуміння
етіології та патогенезу легеневих хвороб, їх клінічного перебігу,
механізмів дії профілактичних, реабілітаційних і  лікувальних
засобів,  підвищують  точність  діагностики,  ефективність
профілактики, реабілітації, лікуваня при вказаних хворобах.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   2.1. Вивчення етіології неспецифічних легеневих захворювань,
зокрема тих, що виникли внаслідок дії інфекційних, екологічних,
професійних та інших чинників, шкідливих звичок.
 
   2.2. Вивчення патогенезу неспецифічних легеневих захворювань,
зосібна порушень  механізмів  захисту  легенів  (імунологічних
і неімунологічних), динаміки розвитку запалення,  сепаративних
і компенсаційно-пристосувальних процесів, функцій зовнішнього та
внутрішнього  дихання,  нереспіраторних  функцій   легень,
кардіореспіраторних взаємовідносин та ін.
 
   2.3. Вивчення  клінічного  перебігу легеневих захворювань
і параклінічних діагностичних показників.
 
   2.4. Вивчення механізмів дії медикаментів і немедикаментозних
засобів,  методів  профілактики,  лікування, реабілітації при
легеневих хворобах.
 
   2.5. Розроблення медикаментозних і немедикаментозних засобів,
методів профілактики, лікування, реабілітації при неспецифічних
легеневих захворюваннях.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені:
             медичні науки.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка