Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
    Про внесення змін до деяких законів України з питань
     пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого
             самоврядування
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 33, ст. 175; із змінами, внесеними  Законом  України
від 19 червня 2003 року N 976-IV ( 976-15 ):
 
   1) частину сьому викласти в такій редакції:
 
   "Пенсійне забезпечення   посадових   осіб   місцевого
самоврядування,  які  мають стаж служби в органах місцевого
самоврядування та/або державної служби не менше  10  років,
здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про
державну службу. Пенсія в частині, що не перевищує  розміру
трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до
Закону   України "Про  пенсійне  забезпечення"  ( 1788-12 ),
виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина
пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів
Державного бюджету України";
 
   2) частину дев'яту виключити;
 
   3) частину десяту доповнити реченням такого змісту: "У цих
випадках пенсія обчислюється у  порядку,  передбаченому  для
державних  службовців,  із  сум  заробітної  плати,  на які
нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування,
за  останньою займаною виборною посадою на день призначення
пенсії";
 
   4) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
   "У разі  звільнення  з  роботи  в  органах  місцевого
самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам
місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога
в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10
років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на
посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних
службовців";
 
   5) частину дванадцяту замінити частинами  дванадцятою  і
тринадцятою такого змісту:
 
   "Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які в
період перебування на службі в цих органах визнані інвалідами I та
II груп, незалежно від причини інвалідності пенсії по інвалідності
призначаються в розмірах, передбачених законодавством України про
державну службу, після припинення ними служби в органах місцевого
самоврядування, за наявності стажу служби в органах місцевого
самоврядування чи державної служби не менше 10 років та загального
трудового стажу, встановленого  для  призначення  пенсії  по
інвалідності відповідно  до  Закону  України  "Про  пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ). У разі повернення зазначених осіб на
службу в органи місцевого самоврядування чи на державну службу
виплата пенсії відповідно до цього  Закону  зупиняється  до
звільнення  з  роботи  або  досягнення ними граничного віку
перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на
державній службі. У цей час вони мають право на одержання пенсії,
призначеної на загальних підставах.
 
   У разі смерті особи в період перебування на службі в органах
місцевого самоврядування або в період одержання пенсії у порядку,
передбаченому цим Законом, непрацездатним членам сім'ї померлого
годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія
призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні
годувальника), призначається пенсія у разі втрати годувальника в
розмірі  70  відсотків  заробітку  годувальника  на  одного
непрацездатного члена сім'ї та 90 відсотків - на двох і більше
членів сім'ї за наявності у годувальника стажу служби в органах
місцевого  самоврядування чи державної служби не менше 10 років.
До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені у статті
37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).
 
   2. Абзац перший пункту 5 статті 4 Закону України "Про збір на
обов'язкове   державне  пенсійне  страхування"  ( 400/97-ВР )
(Відомості  Верховної  Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237;
2000 р., N 13, ст. 104) після слів "Про Національний банк України"
( 679-14 )  доповнити словами "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ).
 
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 2 жовтня 2003 року
     N 1215-IV
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка