Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Республіканську координаційну раду по виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 29 грудня 1990 р. N 611-р
                Київ
 
 
   1. Затвердити Положення про Республіканську координаційну
раду  по  виробничо-економічному  навчанню  трудящих при Раді
Міністрів УРСР, що додається.
 
   2. Керівництво виробничо-економічним навчанням трудящих в
областях,  мм.  Києві  та  Севастополі  покласти на головні
планово-економічні    управління    (планові    комісії)
обл(міськ)виконкомів, а в міністерствах і відомствах УРСР - на
органи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення
Президії Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1987 р. (протокол N 20,
п. 1).
 
 
    Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                  К.МАСИК
 
   Інд. 25
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                розпорядженням Ради Міністрів УРСР
                 від 29 грудня 1990 р. N 611-р
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Республіканську координаційну раду по
         виробничо-економічному навчанню
         трудящих при Раді Міністрів УРСР
 
 
   1. Республіканська    координаційна    рада    по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР є
постійно діючим республіканським органом і керується у своїй
діяльності законодавчими актами УРСР, постановами Ради Міністрів
УРСР, а також цим Положенням.
 
   Рада створена з метою координації діяльності державних і
громадських організацій,  що  займаються  перепідготовкою  та
підвищенням кваліфікації кадрів, здійснення загального керівництва
системою виробничо-економічного навчання трудящих, створення умов
для її ефективного функціонування та розвитку, вирішення питань
учбово-методичного, наукового і кадрового забезпечення економічної
освіти.
 
   Рада формується з керівників Держкомекономіки УРСР, Мінпраці
УРСР, Міносвіти УРСР, Мінвузу УРСР, інших міністерств і відомств
УРСР, державних концернів, асоціацій, засобів масової інформації,
навчальних закладів та інших організацій, що займаються навчанням
кадрів.
 
   Головою Ради є Заступник Голови Ради Міністрів УРСР, Голова
Держкомекономіки УРСР.
 
   Персональний склад Ради затверджується головою цієї Ради.
 
   2. Головними завданнями Республіканської координаційної ради
по  виробничо-економічному  навчанню трудящих при Раді Міністрів
УРСР є:
 
   визначення основних  напрямів  удосконалення  і  шляхів
подальшого розвитку масової економічної освіти трудящих;
 
   координація діяльності міністерств і відомств УРСР з питань
виробничо-економічного навчання кадрів;
 
   розробка пропозицій щодо поліпшення кадрового забезпечення
економічної освіти трудящих;
 
   підготовка рекомендацій по учбово-методичному забезпеченню
економічної освіти трудящих;
 
   координація наукових    досліджень    з    проблем
виробничо-економічного навчання кадрів народного господарства.
 
   3. Республіканська    координаційна    рада    по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР
відповідно до покладених на неї завдань:
 
   а) аналізує стан і розглядає перспективи економічної освіти
кадрів у республіці;
 
   б) визначає основні напрями перебудови  системи  масової
економічної освіти як складової частини системи безперервного
навчання трудящих;
 
   в) забезпечує контроль і узгодження діяльності міністерств і
відомств УРСР по виробничо-економічному навчанню кадрів;
 
   г) розглядає  і  координує плани науково-дослідних робіт
відповідних організацій з урахуванням завдань, покладених на Раду;
 
   д) сприяє поширенню передового досвіду та нових підходів у
галузі виробничо-економічного навчання кадрів;
 
   є) заслуховує доповіді керівників тем науково-дослідних робіт
з питань виробничо-економічного навчання кадрів та оцінює їх
якість і результативність;
 
   ж) координує  діяльність  і  розвиває співробітництво із
зарубіжними країнами в галузі економічної підготовки кадрів;
заслуховує в разі необхідності доповіді керівників відповідних
організацій та провідних спеціалістів за результатами наукових
відряджень;
 
   з) вносить  пропозиції  про  проведення  конференцій  та
симпозіумів з питань виробничо-економічного навчання кадрів;
 
   і) розглядає плани редакційної підготовки й випуску учбової
та  учбово-методичної літератури, збірників наукових праць і
монографій з найважливіших проблем економічної освіти;
 
   к) сприяє регіональним і галузевим радам, іншим організаціям,
що займаються перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів;
 
   л) публікує в установленому порядку в періодичних виданнях
теоретичні консультації та методичні матеріали, а також інформацію
про прийняті нею рекомендації.
 
   4. Для  розгляду  окремих питань із спеціальних проблем
Республіканська координаційна рада  по  виробничо-економічному
навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР організує тимчасові
творчі групи із залученням провідних вчених і висококваліфікованих
спеціалістів. Тимчасові творчі групи утворюються головою Ради.
 
   5. Республіканська    координаційна    рада    по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР
організує  постійно діючий семінар для голів регіональних і
галузевих рад, які займаються перепідготовкою та підвищенням
кваліфікації кадрів.
 
   6. Плани  роботи Республіканської координаційної ради по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР,
а  також доповнення та зміни, що вносяться до цих планів,
розглядаються на засіданнях Ради і затверджуються її головою.
 
   7. Робочим органом Республіканської координаційної ради по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР
по підготовці матеріалів з питань, що підлягають  розгляду, є
Учбово-методичне  управління  підвищення  кваліфікації  та
перепідготовки кадрів Мінвузу УРСР.
 
   Організаційна робота  по  забезпеченню  діяльності  Ради
покладається на відповідального секретаря Ради.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка