Законы Украины

Новости Партнеров
 

Статут Міждержавної ради з нагляду за обслуговуванням боргу і використанням активів колишнього Союзу РСР


               Статут
    Міждержавної ради з нагляду за обслуговуванням боргу
      і використанням активів колишнього Союзу РСР
 
 
               Стаття 1
 
   Міждержавна рада  з  нагляду за обслуговуванням боргу і
використанням активів Союзу РСР (МР) утворюється відповідно до
Договору про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу і
активів Союзу РСР ( 997_155 ) (далі - "Договір") з метою вирішення
всіх питань, пов'язаних з обслуговуванням і погашенням зовнішнього
боргу Союзу РСР, а також з управлінням валютною заборгованістю на
користь Союзу РСР та іншими активами Союзу РСР та їх реалізацією.
   МР утворюється з числа повноважних представників Сторін за
Договором ( 997_155 ). Сторона, що в односторонньому порядку
припинила платежі з обслуговування боргу без погодження з іншими
Сторонами - членами МР, втрачає право вирішального голосу в МР і
аж до відновлення платежів і погашення виниклої заборгованості
набуває статусу спостерігача.
   МР є вищим органом управління  Зовнішекономбанком  СРСР*
(Уповноваженим банком), який виконує функції агента Сторін, що
підписали Договір ( 997_155 ), з питань управління боргом і
активами колишнього Союзу РСР. МР на рівні експертів утворює
постійно діючий спостережний орган, розташований в м. Москві.
_______________
   * У Зовнішекономбанку буде виділено спеціальний підрозділ,
незалежний від окремо взятої держави, який відповідатиме виключно
за обслуговування зовнішнього  боргу,  з  чітко  визначеними
повноваженнями.
 
               Стаття 2
 
   Члени МР призначаються вищими виконавчими органами суверенних
держав.
   Співголовами МР  є  повноважні  представники  Російської
Федерації і України, третій співголова призначається на основі
ротації зі складу повноважних представників інших Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Сторони надають МР повноваження з таких питань, пов'язаних з
реалізацією Договору ( 997_155 ):
   контроль за виконанням зобов'язань щодо боргу Союзу РСР та
розподілом активів Союзу РСР відповідно до Договору ( 997_155 );
   проведення інвентаризації та оцінки боргів і активів Союзу
РСР;
   прийняття рішень про оперативне урегулювання зобов'язань щодо
боргу Союзу РСР та розподілу активів Союзу РСР;
   проведення реорганізації Зовнішекономбанку СРСР без завдання
шкоди укладеним кредитним угодам;
   здійснення контролю  за  діяльністю  постійно  діючого
спостережного органу;
   залучення незалежних фінансових та юридичних консультантів;
   розгляд інших питань, які винесені на обговорення МР за
ініціативою  Сторін,  спостережного  органу  або  Правління
Уповноваженого банку.
 
               Стаття 4
 
   Голоси в МР розподіляються між її  членами  пропорційно
часткам, які визначені для кожної зі Сторін за  Договором
( 997_155 ) у його статті 4 та додатковими угодами між Сторонами.
   МР правомочна приймати рішення щодо винесених на її розгляд
питань, якщо в засіданні беруть участь члени МР, які становлять
разом не менше 80 відсотків голосів Сторін, що підписали Договір
( 997_155 ).
   Рішення МР приймаються  кваліфікованою  більшістю  у  80
відсотків голосів, представлених членами МР, які беруть участь у
засіданні.
   Сторони, що підписали Договір ( 997_155 ), мають право
вирішального голосу в МР.
   Сторони, що не підписали Договір ( 997_155 ), мають право на
участь у роботі МР як спостерігачі.
 
               Стаття 5
 
   Для організації поточної діяльності МР утворюється робочий
апарат. Фінансування діяльності МР та її  робочого  апарату
здійснюється сторонами на частковій основі пропорційно платежам на
погашення зовнішнього боргу.
 
               Стаття 6
 
   МР  припиняє свою  діяльність  після  виконання Договору
( 997_155 ).
 
 За Уряд          За Уряд       За Уряд
 Азербайджанської      Республіки      Республіки
 Республіки         Казахстан      Таджикистан
 
               (підпис)       (підпис)
 
 За Уряд          За Уряд       За Уряд
 Республіки         Республіки      Туркменистану
 Білорусь          Киргизстан
 
 (підпис)          (підпис)
 
 За Уряд          За Уряд       За Уряд
 Республіки         Молдови       Республіки
 Вірменія                    Узбекистан
 
 (підпис)          (підпис)       (підпис)
 
 За Уряд          За Уряд       За Уряд
 Республіки         Російської      України
 Грузія           Федерації
 
               (підпис)       (підпис)
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка