Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про комплексну ревізію фінансово-господарської діяльності ВАТ "Українське Дунайське пароплавство"


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            02.10.2003 N 764
 
 
     Про комплексну ревізію фінансово-господарської
    діяльності ВАТ "Українське Дунайське пароплавство"
 
 
   Згідно з планом проведення комплексних ревізій та перевірок
фінансово-господарської діяльності підгалузей, об'єднань, установ
та організацій у системі Мінтрансу на друге півріччя 2003 р.
Н А К А З У Ю:
 
   1. У термін з 13.10.2003 р. до 07.11.2003 р. провести
комплексну  ревізію  фінансово-господарської  діяльності  ВАТ
"Українське Дунайське пароплавство" за період з 01.01.2002 р. до
01.10.2003 р. згідно з переліком питань.
 
   2. Створити комісію.
 
   3. Директору Державного департаменту морського і річкового
транспорту  Скворцову Г.П., заступнику Генерального директора
Укрзалізниці Горілею С.В., генеральному директору  Державного
об'єднання "Укрморпорт" Манучарову А.І., президенту ДСК "ЧМП"
Мазовському М.Д., начальникам морського  торговельного  порту
"Южний"  Іванову  В.Г., Одеського Єгорову А.Ю., Керченського
Котовському О.В., Маріупольського Дергаусову М.М., Іллічівського
Єрьоменку А.В. морських торговельних портів, ДП "Дельта Лоцман"
Бездольному В.В., ДП "Черазморшлях" Валькову О.О. направити для
участі в роботі комісії терміном на 26 днів з 13.10.2003 р.
спеціалістів згідно з додатком, яким необхідно прибути до об'єкту
фінансового контролю 14.10.2003 р. о 10:00 годині.
 
   4. Начальнику Управління бухгалтерського обліку, бюджетного
фінансування і звітності Содель М.В. забезпечити членів комісії
(спеціалістів Мінтрансу), які братимуть участь в її роботі,
коштами на відрядження.
 
   5. Президенту  ВАТ  "Українське  Дунайське  пароплавство"
Суворову  П.С.  для виконання покладених на комісію завдань
забезпечити  членів  комісії  первинними  бухгалтерськими  та
необхідними  нормативними  документами,  а  також  робочими
приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком, розміщенням і транспортом.
 
   6. Надати голові комісії та його заступнику право залучати до
роботи, пов'язаної з перевіркою, інших спеціалістів галузі.
 
   7. Керівнику Департаменту контрольно-ревізійної роботи та
запобігання корупційним   і   економічним   правопорушенням
Сєроштану С.О. забезпечити загальну координацію та організацію
роботи комісії та спеціалістів, які беруть в ній участь.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Корнієнка В.В.
 
 Міністр                          Г.Кірпа
 
 
                   Додаток
 
 
               ПЕРЕЛІК
    питань з проведення ревізії фінансово-господарської
    діяльності ВАТ "Українське Дунайське пароплавство"
      за період з 01.01.2002 р. до 01.10.2003 р.
 
 
   1. Аналіз  фінансово-господарської  діяльності.  Аналіз
економічної  спроможності,  формування  фінансового результату
діяльності пароплавства. Використання  прибутку  за  цільовим
призначенням.
 
   2. Облік та стан збереження основних засобів, малоцінних та
швидкозношуваних предметів, вивчення документального відображення
їх руху. Проведення вибіркової інвентаризації щодо відповідності
їх  фактичної  наявності  обліковим  даним.  Стан  роботи
інвентаризаційної комісії.
 
   3. Аналіз експлуатаційних витрат, капітальних вкладень та
ремонтів основних засобів.
 
   4. Аналіз стану та динаміки дебіторської і кредиторської
заборгованості. Повнота розрахунків по угодах, контрактах.
 
   5. Перевірка каси, касових операцій. Перевірка підзвітних
сум. Законність і обґрунтованість використання коштів підприємства
на відрядження, в т.ч. на закордонні.
 
   6. Перевірка банківських операцій, цільового використання
коштів.
 
   7. Стан  бухгалтерського  обліку  і  звітності  та  їх
достовірність. Рівень та повнота інвентаризації статей балансу до
звіту за рік. Обґрунтованість фінансових планів та стан їх
виконання.
 
   8. Перевірка повноти та законності придбання, оприбуткування
та списання товарно-матеріальних цінностей,  пально-мастильних
матеріалів  та  інших оборотних коштів. Проведення конкурсів
(тендерів) на придбання товарно-матеріальних цінностей.
 
   9. Цінова і тарифна політика підприємства. Аналіз повноти
доходних надходжень. Правомірність застосування знижок на послуги,
що надаються.
 
   10. Правомірність передачі державного  майна  в  оренду.
Законність створення за участю ВАТ "УДП" іноземних дочірніх та
спільних підприємств, придбання паїв, пакетів акцій та майна,
валютних цінностей.
 
   11. Стан розрахунків з державним бюджетом, Пенсійним та
соціальним фондами, наявність заборгованості з заробітної плати.
 
   12. Стан претензійно-позовної та договірної роботи.
 
   13. Зовнішньоекономічна діяльність. Операції в  іноземній
валюті. Бартерні операції та ті, що пов'язані з вексельним обігом.
Законність  укладання  зовнішньоекономічних  угод,  контрактів
купівлі-продажу майна, кредитування, застави, страхування майна і
відображення здійснених операцій в бухгалтерському обліку.
 
   14. Законність відчуження та застави на користь іноземних
контрагентів майна ВАТ "УДП" (суден, спеціального обладнання,
плавзасобів та ін.). Стан розрахунків за продане та передане в
оренду майно ВАТ "УДП", відображення в статистичній і податковій
звітностях цих операцій.
 
   15. Стан роботи з маркетингу та логістики. Аналіз втрачених
вантажопотоків, причин їх втрати.
 
   16. Організація  праці  та  заробітної  плати, виконання
колективного договору.
 
   17. Стан кадрової роботи.
 
   18. Стан профілактики правопорушень, наявність заходів по
запобіганню економічним правопорушенням.
 
   19. Виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків,
виявлених попередніми перевірками.
 
   20. Виконання Плану  заходів  щодо  реалізації  Програми
діяльності Кабінету Міністрів України на 2003 р. ( v0384361-03 ).
 
   21. Стан виконання заходів по підготовці господарства до
роботи в зимових умовах.
 
 Керівник Департаменту
 контрольно-ревізійної роботи
 та запобігання корупційним
 і економічним правопорушенням             С.Сєроштан
 
 
                   Додаток
 
 
               СКЛАД
           комісії з ревізії ВАТ
        "Українське Дунайське пароплавство"
 
 
------------------------------------------------------------------
| Панченко В.Ю.      | заступник керівника Департаменту   |
|             | контрольно-ревізійної роботи та   |
|             | запобігання корупційним і      |
|             | економічним правопорушенням,     |
|             | голова комісії;           |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Катанова І.В.      | заступник начальника управління   |
|             | Департаменту контрольно-ревізійної  |
|             | роботи та запобігання корупційним  |
|             | і економічним правопорушенням,    |
|             | заступник голови комісії.      |
|----------------------------------------------------------------|
|  Члени комісії:                       |
|----------------------------------------------------------------|
| Теплухін В.І.      | начальник відділу Департаменту    |
|             | контрольно-ревізійної роботи     |
|             | та запобігання корупційним і     |
|             | економічним правопорушенням;     |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Тукалевський В.М.    | провідний спеціаліст Департаменту  |
|             | контрольно-ревізійної роботи та   |
|             | запобігання корупційним і      |
|             | економічним правопорушенням;     |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Осадчий О.В.      | провідний спеціаліст Департаменту  |
|             | контрольно-ревізійної роботи     |
|             | та запобігання корупційним і     |
|             | економічним правопорушенням;     |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Лугова Є.М.       | провідний спеціаліст Департаменту  |
|             | контрольно-ревізійної роботи     |
|             | та запобігання корупційним і     |
|             | економічним правопорушенням;     |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Чабан М.І.       | начальник контрольно-ревізійного   |
|             | відділу Укрморрічфлоту;       |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Бахтіна О.В.      | головний спеціаліст         |
|             | контрольно-ревізійного        |
|             | відділу Укрморрічфлоту;       |
|-------------------------+--------------------------------------|
| Яценко С.В.       | начальник відділу власності     |
|             | та структурних формувань       |
|             | Укрморрічфлоту.           |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток
 
 
               СКЛАД
       спеціалістів, які залучаються для участі
        в проведенні комплексної ревізії ВАТ
        "Українське Дунайське пароплавство"
 
 
------------------------------------------------------------------
| Боіло І.В.       | нач. відділу Центру ревізій     |
|            | Львівської залізниці;        |
|------------------------+---------------------------------------|
| Конечний В.І.     | ревізор Центру ревізій        |
|            | Львівської залізниці;        |
|------------------------+---------------------------------------|
| Млинко Я.С.      | ст. ревізор Центру ревізій      |
|            | Львівської залізниці;        |
|------------------------+---------------------------------------|
| Рижова О.О.      | ст. ревізор Центру ревізій      |
|            | Донецької залізниці;         |
|------------------------+---------------------------------------|
| Губанова Т.В.     | ст. ревізор Центру ревізій      |
|            | Донецької залізниці;         |
|------------------------+---------------------------------------|
| Адайнік С.П.      | ст. ревізор Центру ревізій      |
|            | Одеської залізниці;         |
|------------------------+---------------------------------------|
| Шуліка К.Г.      | ст. ревізор Центру ревізій      |
|            | Одеської залізниці;         |
|------------------------+---------------------------------------|
| Яцина О.П.       | ст. ревізор Центру ревізій      |
|            | Південно-Західної залізниці;     |
|------------------------+---------------------------------------|
| Макаревич Л.М.     | ст. ревізор Центру ревізій      |
|            | Південно-Західної залізниці;     |
|------------------------+---------------------------------------|
| Бережанський Р.В.   | бухгалтер-ревізор ДО "Укрморпорт";  |
|------------------------+---------------------------------------|
| Горшкова Т.С.     | бухгалтер-ревізор ДО "Укрморпорт";  |
|------------------------+---------------------------------------|
| Щипцов А.О.      | провідний спеціаліст відділу     |
|            | комерційної експлуатації флоту    |
|            | ДО "Укрморпорт";           |
|------------------------+---------------------------------------|
| Іскров Є.В.      | нач. відділу флоту ДСК "ЧМП";    |
|------------------------+---------------------------------------|
| Шелепало О.А.     | провідний ревізор МТП "Южний";    |
|------------------------+---------------------------------------|
| Трофімчук С.В.     | бухгалтер-ревізор Одеського МТП;   |
|------------------------+---------------------------------------|
| Харламова К.М.     | бухгалтер-ревізор Одеського МТП;   |
|------------------------+---------------------------------------|
| Шевельов В.Ю.     | інженер I кат. Одеського МТП;    |
|------------------------+---------------------------------------|
| Крижанюк О.О.     | ревізор відділу маркетингу та    |
|            | комерційної роботи Керченського МТП; |
|------------------------+---------------------------------------|
| Білоконь Н.А.     | начальник відділу аудиту       |
|            | і внутрішніх ревізій         |
|            | Маріупольського МТП;         |
|------------------------+---------------------------------------|
| Струсевич О.В.     | бухгалтер-аудитор Іллічівського МТП; |
|------------------------+---------------------------------------|
| Шемякін А.А.      | ревізор ДП "Дельта Лоцман";     |
|------------------------+---------------------------------------|
| Білик С.М.       | провідний спеціаліст         |
|            | ДП "Черазморшлях".          |
------------------------------------------------------------------
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка