Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Допустимих рівнів вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах харчування та питній воді (ДР-97)

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.08.1997 N 255
 
 
      Про затвердження Допустимих рівнів вмісту
       радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах
        харчування та питній воді (ДР-97)
 
 
   Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і
Sr-90 у продуктах харчування та питній воді (ДР-97).
 
   2. Всім міністерствам, державним комітетам та відомствам,
керівникам державних, кооперативних, колективних та приватних
підприємств, організацій та установ незалежно від  відомчого
підпорядкування та форм власності, а також посадовим особам та
громадянам України, інвесторам - громадянам інших держав прийняти
указані Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у
продуктах харчування та питній воді (ДР-97) до керівництва та
виконання.
 
   3. Заступникам  головного  державного  санітарного лікаря
України,  головному  лікарю  Українського  центру  державного
санепіднагляду, головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного,
залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць,
Міністерства оборони України, Міністерства  внутрішніх  справ
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України
прийняти  затверджені  цим  наказом  Допустимі  рівні вмісту
радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 у продуктах харчування та питній воді
(ДР-97) до керівництва та застосування при здійсненні державного
санітарно-епідеміологічного нагляду.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Головний державний
 санітарний лікар України,
 перший заступник Міністра              Л.С.Некрасова
 
 
 УЗГОДЖУЮ               ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова Національної комісії з    Головний державний
 радіаційного захисту населення    санітарний лікар України
 України                      Л.С.Некрасова
        Д.М.Гродзінський    25.06.1997
 25.06.1997
 
 
             ДОПУСТИМІ РІВНІ
     вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах
        харчування та питній воді (ДР-97)
 
         Державні гігієнічні нормативи
 
               1. Вступ
 
   1.1. Згідно з Законом України "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (ст. 2) вплив
радіаційного  фактора  на  населення  підлягає  обов'язковій
регламентації. Мірою впливу радіації на організм є ефективна доза
опромінення. Одним із важливих заходів зменшення доз опромінення
населення  є  встановлення  гігієнічних  регламентів  вмісту
радіонуклідів в продуктах харчування та питній воді.
 
   1.2. До запровадження ДР-97 концентрації 137Cs та 90Sr в
продуктах харчування регламентувались "Временными  допустимыми
уровнями содержания радионуклидов цезия-137, 134 и стронция-90 в
продуктах питания и питьевой воде (ВДУ-91)", затвердженими в 1991
році і орієнтованими на ситуацію, що склалась на той час у сфері
сільськогосподарського  виробництва  і  виробництва  продуктів
харчування у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. За шість
років, що минули з часу прийняття ВДУ-91, вміст 134Cs в середовищі
і продуктах харчування внаслідок розпаду знизився настільки, що
обумовленими ним дозами населення цілком можна знехтувати. Значно
знизились і в останні роки стабілізувались концентрації 137Cs та
90Sr в продуктах харчування та сільськогосподарській сировині, що
вирощується на забруднених в результаті аварії на ЧАЕС територіях.
 
           2. Загальні положення
 
   2.1. ДР-97 розроблені у відповідності до законів України:
   "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 );
   "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );
   "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 );
   "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ).
 
   2.2. ДР-97 запроваджуються з метою подальшого зниження дози
внутрішнього опромінення населення України  шляхом  обмеження
надходження радіонуклідів з продуктами харчування та стимуляції
створення та дотримання виробниками необхідних умов одержання
чистої продукції на забруднених територіях.
 
   2.3. ДР-97 регламентують вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr в
питній воді та продуктах харчування, що реалізуються на території
України або ввозяться на територію України з метою реалізації.
 
   2.4. ДР-97  встановлені  виходячи  з  того,  що  вміст
радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування і питній воді
має забезпечити неперевищення границі річної ефективної дози
внутрішнього опромінення 1 мЗв. При цьому опромінення за рахунок
надходження  інших техногенних та природних радіонуклідів не
враховується.
 
   2.5. При розробці ДР-97 в якості критичних були прийняті
групи дорослих осіб (в розрахунках по 137Cs) та дітей і підлітків
віком 12-17 років (в розрахунках по 90Sr) із референтним харчовим
раціоном, типовим для мешканців України, і вмістом радіонуклідів
137Cs та 90Sr у всіх продуктах, що споживаються, на рівні ДР-97.
При цьому була врахована вікова залежність споживання продуктів
харчування.
 
   2.6. Чинність ДР-97 розповсюджується  на  всю  територію
України.
 
   2.7. У випадку виникнення радіаційних аварій можуть бути
введені в установленому порядку тимчасові аварійні допустимі рівні
вмісту радіонуклідів в продуктах харчування і питній воді (ТДР).
 
   2.8. Визначення порядку контролю за дотриманням ДР-97, а
також встановлення рівнів зняття продуктів харчування та питної
води з контролю вмісту 137Cs та 90Sr здійснюється відповідними
актами Міністерства охорони здоров'я України.
 
   2.9. ДР-97 вводяться в дію від дня їх затвердження МОЗ
України терміном на три роки. По закінченню цього терміну дія
документа може бути подовжена рішенням МОЗ України та НКРЗ
України, але не більше ніж на 2 роки.
   Протягом 3-х-(5-ти)-річного  періоду   чинності   ДР-97
накопичуються нові дані, що ляжуть в основу вдосконалення даного
документа.
 
   2.10. Із запровадженням в дію ДР-97 на всій території України
скасовується чинність ВДУ-91.
 
     3. Принципи розрахунку та використання значень
   допустимих рівнів 137Cs і 90Sr в продуктах харчування
 
   3.1. Значення  допустимих  рівнів  мають  забезпечити
неперевищення  границі  річної  ефективної  очікуваної  дози
опромінення населення 1 мЗв за рахунок внутрішнього опромінення
окремо від радіонуклідів 137Cs та 90Sr, що надходять протягом року
в організм з продуктами харчування та питною водою.
 
   3.2. Умовам п. 3.1 відповідає активність добового раціону 210
Бк/добу для 137Cs та 35 Бк/добу для 90Sr. Наведені в п. 3.2
величини використовуються виключно  для  розрахунків  значень
допустимих рівнів і не є предметом гігієнічного регламентування в
рамках цього документа.
 
   3.3. В розрахунках прийнятий наступний референтний склад
середньорічного добового раціону дорослої особи:
 
------------------------------------------------------------------
| N п/п  |      Продукт      |Добове споживання, кг|
|-----------+------------------------------+---------------------|
|  1.   |М'ясо і м'ясні продукти в   |    0,186    |
|      |перерахунку на м'ясо     |           |
|-----------+------------------------------+---------------------|
|  2.   |Молоко і молочні продукти в  |    1,022    |
|      |перерахунку на молоко     |           |
|-----------+------------------------------+---------------------|
|  3.   |Яйця, шт.           |    0,745    |
|-----------+------------------------------+---------------------|
|  4.   |Риба             |    0,048    |
|-----------+------------------------------+---------------------|
|  5.   |Картопля           |    0,359    |
|-----------+------------------------------+---------------------|
|  6.   |Овочі             |    0,279    |
|-----------+------------------------------+---------------------|
|  7.   |Фрукти            |    0,129    |
|-----------+------------------------------+---------------------|
|  8.   |Хліб             |    0,386    |
|-----------+------------------------------+---------------------|
|      |Разом             |    2,410    |
------------------------------------------------------------------
 
   Прийнято також, що доросла особа споживає за добу 2,2 л води
(800 л на рік).
 
   3.4. Розрахунки ДР для кожного із продуктів проведені з
врахуванням його відносної ролі у постачанні певного радіонукліда
в організм на підставі статистичного аналізу даних про вміст
радіонуклідів у продуктах харчування в різних місцевостях.
 
   3.5. Продукт (крім спеціальних продуктів дитячого харчування)
придатний  до  реалізації  і  споживання,  якщо  виконується
співвідношення:
 
            С    С
             Cs    Sr
            ----- + ------ <= 1,
            ДР    Р
             Cs   Sr
 
   де С   і  С  - результати вимірів питомої активності
     Cs    Sr
радіонуклідів 137Cs та 90Sr в даному харчовому продукті;
   ДР  і ДР  - нормативи вмісту 137Cs та 90Sr для даного
    Cs   Sr
харчового продукту за таблицею.
   У випадку, якщо
 
            С    С
             Cs    Sr
            ----- + ------- > 1
            ДР    -
             Cs   ДР
                  Sr
 
   реалізація продукту заборонена.
 
   3.6. Спеціальні продукти дитячого харчування придатні до
реалізації і споживання, якщо питомі активності радіонуклідів
окремо 137Cs та 90Sr в даному продукті не перевищують нормативів,
наведених у таблиці.
 
   3.7. Контроль вмісту 137Cs та 90Sr у харчових продуктах та
питній воді проводиться на основі діючих стандартів, методичних
вказівок,  узгоджених  головним  державним санітарним лікарем
України.
 
   3.8. Нормативні документи:
   3.8.1. Закони України:
   "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 );
   "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );
   "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 );
   "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ).
   3.8.2. Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87.
   3.8.3. Методические рекомендации по санитарному контролю за
содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды. Под
ред. А.Н. Марея и А.С. Зыковой, М., 1980.
   3.8.4. Радіаційно-дозиметрична  паспортизація   населених
пунктів території України, радіоактивно забруднених внаслідок
аварії на ЧАЕС, включно з тиреодозиметричною паспортизацією.
(Інструктивно-методичні вказівки). МОЗ України, МНС України, НЦРМ
АМНУ, ІРЗ АТНУ. - Київ, 1996.
 
    4. Значення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів
    137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді
 
     Значення допустимих рівнів вмісту радіонуклідів
        137Cs і 90Sr у продуктах харчування
          та питній воді (Бк/кг, Бк/л)
 
------------------------------------------------------------------
|   |      Назва продукту       | 137Cs | 90Sr |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 1. |Хліб, хлібопродукти          |  20  |  5  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 2. |Картопля                |  60  |  20  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 3. |Овочі (листові, коренеплоди, столова  |  40  |  20  |
|   |зелень)                |     |    |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 4. |Фрукти                 |  70  |  10  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 5. |М'ясо і м'ясні продукти        |  200  |  20  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 6. |Риба і рибні продукти         |  150  |  35  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 7. |Молоко і молочні продукти       |  100  |  20  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 8. |Яйця (шт.)               |  6  |  2  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 9. |Вода                  |  2  |  2*  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 10. |Молоко згущене і концентроване     |  300  |  60  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 11. |Молоко сухе              |  500  | 100  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 12. |Свіжі дикоростучі ягоди і гриби    |  500  |  50  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 13. |Сушені дикоростучі ягоди і гриби    | 2500  | 250  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 14. |Лікарські рослини           |  600  | 200  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 15. |Інші продукти             |  600  | 200  |
|-----+---------------------------------------+---------+--------|
| 16. |Спеціальні продукти дитячого харчування|  40  |  5  |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * 4 Бк/л до 01.01.99 р.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка