Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 та постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 жовтня 2003 р. N 1687
                Київ
 
      Про внесення змін у додаток 1 до постанови
   Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403
       та постанови Кабінету Міністрів України
          від 4 березня 2002 р. N 256
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. У додатку 1 до  постанови  Кабінету  Міністрів України
від 26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження
граничної чисельності працівників апарату міністерств,  інших
центральних  органів  виконавчої  влади і підпорядкованих їм
територіальних  органів  та  встановлення  ліміту  легкових
автомобілів, що їх обслуговують"  (Офіційний  вісник  України,
2000 р., N 9, ст. 339; 2001 р., N 20, ст. 851, N 52, ст. 2346;
2002 р., N 14, ст. 758, N 28, ст. 1323, N 51, ст. 2301; 2003 р.,
N 4, ст. 111) у позиції "Міністерство праці та  соціальної
політики" цифри "342" замінити цифрами "352".
 
   2. Внести до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 4 березня 2002 р. N 256 ( 256-2002-п )  "Про затвердження
Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення
заходів з виконання державних  програм  соціального  захисту
населення за рахунок субвенції з державного бюджету" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 10, ст. 482) зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 жовтня 2003 р. N 1687
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
          від 4 березня 2002 р. N 256
             ( 256-2002-п )
 
 
   1. У тексті постанови:
 
   1) у назві і пункті 1 слово "субвенції" замінити словом
"субвенцій";
 
   2) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   "2. Установити,  що головні розпорядники коштів місцевих
бюджетів:
 
   ведуть персоніфікований облік отримувачів за видами пільг
ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства  і
дітям-інвалідам, субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття і рідких нечистот та
на придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і
скрапленого  газу, компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян, послуг зв'язку та інших передбачених
законодавством  послуг  (крім  пільг  на  отримання  ліків,
зубопротезування);
 
   здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі
отриманих від них щомісячних звітів  щодо  послуг,  наданих
отримувачам, які мають право на відповідні пільги, до переходу на
адресну грошову допомогу населенню";
 
   3) доповнити постанову пунктами 2-1 та 4 такого змісту:
 
   "2-1. У зв'язку з покладенням на управління  праці  та
соціального захисту населення додаткових завдань, передбачених
пунктом 2 цієї постанови, збільшити граничну чисельність управлінь
(головних управлінь) праці та соціального захисту населення,
обласних,    Севастопольської міської, районних, районних у
м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатком.
 
   Міністерству фінансів під час доопрацювання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачити відповідні
видатки  на  утримання  додаткової  чисельності  зазначених
працівників";
 
   "4. Міністерству праці та соціальної політики з урахуванням
норм  Порядку,  затвердженого  цією  постановою, розробити і
затвердити порядок оформлення та виплати допомоги, субсидій та
інших виплат населенню, які надаються у грошовій формі".
 
   2. У  Порядку  ( 256-2002-п ), затвердженому  зазначеною
постановою:
 
   1) у назві і тексті Порядку слово "субвенції" замінити словом
"субвенцій";
 
   2) у тексті Порядку:
 
   слова "додаткових виплат населенню на покриття витрат з
оплати житлово-комунальних  послуг" замінити словами "субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу,  послуг
тепло-,  водопостачання  і  водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на придбання
твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу";
 
   після слів  "ветеранам війни і праці" доповнити словами
"ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи", а після слів "допомоги сім'ям з
дітьми" доповнити словами "малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам";
 
   після слів "окремих категорій громадян" доповнити словами
"послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством послуг (крім
пільг на отримання ліків, зубопротезування)";
 
   3) у пункті 4:
 
   в абзаці першому цифри і слова "(5 та 25 числа)" виключити;
 
   абзац другий доповнити словами "але не більше фактичної
кредиторської заборгованості відповідних  бюджетів  з  пільг,
субсидій, допомоги та компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на дату проведення платежів з їх
оплати";
 
   4) у пункті 5 та абзаці другому пункту 8 слова "відповідних
соціальних послуг" замінити словами "відповідних послуг";
 
   5) у пункті 6:
 
   після слів "Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій"  доповнити  словами  "управлінням  Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі";
 
   доповнити пункт  реченням такого змісту: "Форма реєстрів
встановлюється Державним казначейством";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Управління Державного казначейства в Автономній Республіці
Крим,  областях,  мм. Києві та Севастополі щомісяця подають
Державному казначейству відповідні дані щодо фактично нарахованих
сум пільг, субсидій, допомоги та кредиторської заборгованості
відповідних бюджетів згідно із зазначеними реєстрами";
 
   6) у пункті 7:
 
   в абзаці першому слова "нарахованим сумам  і  фактичній
кредиторській  заборгованості  відповідних  бюджетів" замінити
словами "фактичній  кредиторській  заборгованості  відповідних
бюджетів з пільг, субсидій, допомоги та компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на дату проведення
платежів з їх оплати";
 
   абзац другий після слова "перераховуються" доповнити словами
"органами Державного казначейства";
 
   7) доповнити Порядок пунктом 5-1 такого змісту:
 
   "5-1. Підприємствам транспорту не відшкодовуються за рахунок
субвенцій з державного бюджету втрати їх доходів від перевезень
окремих категорій громадян, що мають відповідні пільги, та інші
видатки (враховуючи, що фінансове забезпечення таких перевезень
здійснюється за рахунок  інших  бюджетних  програм  головних
розпорядників  коштів  державного бюджету, власних надходжень
транспортних  підприємств  та  інших  джерел  відповідно  до
законодавства), а саме:
 
   а) стосовно окремих категорій громадян:
 
   студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
та учнів професійно-технічних навчальних закладів;
 
   громадян, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до
законодавства,  з  відшкодуванням  втрат доходів транспортних
підприємств за рахунок інших джерел;
 
   громадян, яким надано право на  безоплатний  проїзд  за
професійною ознакою;
 
   працівників транспортних підприємств, які отримали право на
безоплатний проїзд за рішенням уповноважених органів, підприємств,
їх об'єднань та трудових колективів;
 
   б) втрати  доходів  транспортних  підприємств,  зумовлені
заниженими тарифами на послуги з перевезень;
 
   в) видатки, що не входять до компенсаційних виплат  за
пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законами
України".
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 жовтня 2003 р. N 1687
 
      Збільшення граничної чисельності управлінь
      (головних управлінь) праці та соціального
            захисту населення
 
------------------------------------------------------------------
    Регіон    |Додаткова чисельність|Додаткова чисельність
           | працівників головних|працівників управлінь
           | управлінь праці та | праці та соціального
           | соціального захисту | захисту населення
           | населення обласних, | районних, районних у
           |  Севастопольської |  м. Севастополі
           |    міської    | держадміністрацій
           | держадміністрації |
------------------------------------------------------------------
Автономна Республіка
Крим                          75
 
Область:
 
Вінницька             3          129
 
Волинська             3           99
 
Дніпропетровська         5          129
 
Донецька             5          127
 
Житомирська            4          217
 
Закарпатська           3           70
 
Запорізька            3           99
 
Івано-Франківська         3           77
 
Київська             6          266
 
Кіровоградська          3           92
 
Луганська             4          130
 
Львівська             3          145
 
Миколаївська           3          100
 
Одеська              3          142
 
Полтавська            3          115
 
Рівненська            4          159
 
Сумська              3          130
 
Тернопільська           3           65
 
Харківська            4          143
 
Херсонська            3           64
 
Хмельницька            3           81
 
Черкаська             3          102
 
Чернівецька            3           70
 
Чернігівська           3          145
 
м. Севастополь          2           22
 
Разом              85          2993

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка