Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасового положення про організацію підготовки офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах України

         МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 360/342 від 28.12.95        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 січня 1996 р.
 vd951228 vn360/342          за N 39/1064
 
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
              Міністерства освіти і науки
       N 400/192 ( z0978-03 ) від 20.06.2003 )
 
      Про затвердження Тимчасового положення про
      організацію підготовки офіцерів у цивільних
        вищих навчальних закладах України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                       освіти і науки
    N 7/14 ( z0047-00 ) від 20.01.2000 )
 
 
   На виконання пункту 4 статті 11 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та пункту 1
статті 4 Положення  про  Міністерство  освіти  України,  яке
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня
1992 року N 384 ( 384-92-п ), з метою впровадження єдності
організації, планування та методики здійснення підготовки офіцерів
у цивільних вищих навчальних закладах України Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Тимчасове положення про організацію підготовки
офіцерів  у цивільних вищих навчальних закладах України, що
додається.
   2. Першому заступнику Міністра освіти України Зайчуку В.О.
забезпечити загальне керівництво  з  питань  організації  та
проведення  військової підготовки студентів (курсантів) вищих
навчальних закладів в межах повноважень Міністерства  освіти
України,  визначених  Тимчасовим  положенням  про організацію
підготовки офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах України.
   3. Заступнику Міністра оборони України генерал-полковнику
Біжану І.В.  забезпечити  загальне  керівництво  військовою
підготовкою студентів (курсантів) вищих навчальних закладів за
програмами підготовки офіцерів з військових спеціальностей видів
Збройних Сил України.
   4. Начальнику  Головного  управління  військової  освіти
Міністерства  оборони  України  генерал-лейтенанту Гудиму В.М.
забезпечити контроль за виконанням наказів і директив Міністра
оборони України, директив заступників Міністра оборони України з
питань  військової  підготовки  студентів  (курсантів)  вищих
навчальних  закладів та здійснення зв'язків з цих питань з
міністерствами і відомствами, у підпорядкуванні яких знаходяться
навчальні заклади.
   5. Начальнику Головного управління вищої освіти Міністерства
освіти України Степку М.Ф. забезпечити:
   розгляд та погодження програм військової підготовки студентів
(курсантів) вищих навчальних закладів;
   визначення в навчальних планах навчальних закладів порядку
проходження військової підготовки студентів (курсантів) вищих
навчальних закладів;
   облік керівного складу військових навчальних підрозділів.
   6. Начальнику Головного управління вищої освіти Міністерства
освіти  України  Степку М.Ф.  разом  з начальником Головного
управління військової  освіти  Міністерства  оборони  України
генерал-лейтенантом Гудимом В.М. протягом 1995-1997 років вивчити
досвід впровадження  Тимчасового  положення  про  організацію
підготовки офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах України
і до 01.09.97 р. розробити проект Положення  про організацію
підготовки офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах України.
   7. Ректорам,  начальникам  вищих  навчальних  закладів,
начальникам кафедр військової підготовки (факультетів військової
підготовки,  відділень  військової  підготовки)  організувати
військову  підготовку  студентів (курсантів) вищих навчальних
закладів у відповідності з Тимчасовим положенням про організацію
підготовки офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах України
та до 01.07.97 р. подати за підпорядкованістю пропозиції до
проекту Положення про організацію підготовки офіцерів у цивільних
вищих навчальних закладах України.
   8. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра освіти України Зайчука В.О. та заступника
Міністра оборони України генерал-полковника Біжана І.В.
   9. Начальнику управління справами Міністерства освіти України
Соколу В.В. наказ розіслати до міністерств і вищих навчальних
закладів згідно з розрахунком розсилки.
   10. Начальнику управління справами-помічнику Міністра оборони
України  генерал-майору  Осійчуку Й.П.  наказ  розіслати  до
військового округу.
 
 Міністр освіти України          Міністр оборони України
 
     М.Згуровський                  В.Шмаров
 
                     Затверджено
               наказом Міністерства освіти України,
               Міністерства  оборони України від
               28.12.95 р. N 360/342
 
            Тимчасове положення
     про організацію підготовки офіцерів у цивільних
        вищих навчальних закладах України
 
           1. Загальні положення
 
   1. Тимчасове Положення про організацію підготовки офіцерів у
цивільних вищих навчальних закладах України (надалі - Положення)
визначає організацію підготовки офіцерів для Збройних Сил України
та  інших  військових  формувань,  створених  відповідно  до
законодавства України, в цивільних вищих навчальних закладах
України.
   2. Для підготовки офіцерів у цивільних вищих навчальних
закладах створюються:
   військові інститути,  військові  відділення,  військові
факультети  (надалі - вищі військові навчальні заклади) при
цивільних вищих навчальних закладах;
   кафедри військової  підготовки,  факультети  військової
підготовки, відділення військової підготовки (далі - військові
навчальні підрозділи), як структурні підрозділи цивільних вищих
навчальних закладів.
   3. Підготовка офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах
запроваджується з метою проведення:
   підготовки, перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації
фахівців для Збройних Сил України різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів за державним контрактом;
   військової підготовки студентів цивільних вищих навчальних
закладів за програмами офіцерів запасу відповідно до державного
контракту;
   підготовки наукових  і  науково-педагогічних  кадрів  у
військовій галузі за профілями підготовки спеціалістів у вищих
військових навчальних закладах при цивільних вищих навчальних
закладах;
   організації і  проведення  фундаментальних,  пошукових та
прикладних наукових досліджень, спрямованих на вирішення оборонних
і  народногосподарських  проблем  та вдосконалення підготовки
військових фахівців;
   забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості,
формування у студентів, курсантів та офіцерів високих моральних,
загальнолюдських  та  військово-професійних якостей, виховання
почуття обов'язку і готовності до захисту Батьківщини;
   проведення військово-патріотичної діяльності.
   4. Мова,  на  якій  здійснюється  підготовка  офіцерів,
визначається чинним законодавством.
   5. У цивільних вищих навчальних закладах, в яких студенти
(курсанти)  утримуються на повному або частковому державному
забезпеченні, за  клопотанням  керівників  міністерств,  яким
підпорядковані  ці  цивільні  вищі навчальні заклади, можуть
створюватися організаційно-стройові відділи, які комплектуються
військовослужбовцями.
   У цьому  випадку  військовослужбовці  відряджаються  за
встановленим чинним законодавством порядком до міністерств, яким
підпорядковані цивільні вищі навчальні заклади.
   Організаційно-стройові відділи  утримуються  за  рахунок
чисельності та бюджету міністерств і відомств, яким підпорядковані
цивільні  вищі  навчальні  заклади.  Порядок  їх  створення
(ліквідації), комплектування військовослужбовцями,  організація
діяльності  та  підпорядкування встановлюється Положенням про
організаційно-стройовий відділ цивільного  вищого  навчального
закладу, яке розробляється окремо для кожного вищого навчального
закладу і затверджується наказом Міністра оборони України і
керівника міністерства  (відомства),  в  підпорядкуванні якого
знаходиться цивільний вищий навчальний заклад.
   6. Перелік  військових спеціальностей підготовки офіцерів
визначається Міністерством оборони України і узгоджується  з
міністерствами,  яким  підпорядковані цивільні вищі навчальні
заклади.
   Обсяги підготовки осіб офіцерського складу та офіцерів запасу
з кожної військової спеціальності визначаються наказом Міністра
освіти  України  і  Міністра  оборони України незалежно від
підпорядкованості цивільного вищого навчального закладу в межах
державного контракту.
   7. Підготовка офіцерів запроваджується у цивільних вищих
навчальних закладах, заснованих на державній формі власності.
   Підготовка військових  фахівців  для  інших  військових
формувань, створених відповідно до законодавства України, у вищих
військових навчальних закладах при цивільних вищих навчальних
закладах та у військових навчальних підрозділах цивільних вищих
навчальних закладів здійснюється за їх замовленням на підставі
відповідних договорів з Міністерством оборони України.
   Підготовка військових фахівців для збройних сил зарубіжних
країн у вищих військових навчальних закладах при цивільних вищих
навчальних закладах України здійснюється за міждержавними угодами.
 
  2. Повноваження державних органів управління освітою щодо
            підготовки офіцерів
 
   8. На Міністерство освіти України та інші міністерства і
відомства України, у цивільних вищих навчальних закладах яких
здійснюється підготовка офіцерів, покладається:
   організація підготовки  офіцерів відповідно до державного
контракту;
   визначення в навчальних планах цивільного вищого навчального
закладу порядку проведення підготовки офіцерів відповідно до цього
Положення;
   створення у цивільних вищих навчальних закладах умов, які
забезпечували б  розміщення  військових навчальних підрозділів
цивільних вищих навчальних закладів і вищих військових навчальних
закладів при цивільних вищих навчальних закладах, у разі їх
розміщення на фондах цивільного вищого навчального закладу -
відповідно  до вимог, встановлених для робіт із озброєнням,
військовою технікою, літературою, а також збереження державної та
військової таємниці під час проведення військової підготовки;
   створення у військових навчальних підрозділах цивільних вищих
навчальних закладів необхідної навчально-матеріальної бази, крім
оснащення військовою технікою, озброєнням,  устаткуванням  та
літературою, які включені до штатів, табелів до штатів і норм
постачання, що затверджуються Міністерством оборони України;
   капітальне будівництво, експлуатація та ремонт будівель і
споруд, у яких розміщені військові навчальні підрозділи цивільних
вищих навчальних закладів, а також виділення за рахунок штатного
розкладу і коштів цивільних вищих навчальних закладів необхідної
чисельності посад для осіб адміністративно-господарської частини,
які забезпечують експлуатацію зазначених споруд, за умов, що ці
фонди знаходяться на балансі цивільних вищих навчальних закладів;
   виділення військовим навчальним підрозділам цивільних вищих
навчальних  закладів коштів на відрядження, які пов'язані з
навчальним процесом студентів, фізичну підготовку  і  спорт,
навчальні та культурно-освітні заходи, на оплату за користування
службовими телефонами та послуг за ведення таємного і службового
діловодства та листування.
   Крім того, на Міністерство освіти  України  покладається
координація діяльності міністерств та відомств України, які мають
цивільні вищі навчальні заклади, з питань підготовки офіцерів у
цих закладах.
   9. На Міністерство оборони України покладається:
   визначення переліку  спеціальностей  і обсягів підготовки
офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах;
   визначення вимог до студентів, які залучаються до підготовки
за програмами офіцерів запасу;
   розробка і затвердження штатів вищих військових навчальних
закладів при цивільних вищих навчальних закладах, табелів та норм
постачання озброєння, військової техніки та військово-навчального
майна,  необхідних  для  забезпечення  військової  підготовки
студентів, курсантів і слухачів цивільних  вищих  навчальних
закладів;
   добір та  призначення  на  конкурсно-контрактній  основі
військовослужбовців на штатні посади вищих військових навчальних
закладів при цивільних вищих навчальних закладах;
   добір та  призначення  на  конкурсно-контрактній  основі
військовослужбовців  на  штатні  посади військових навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних закладів за погодженням з
їх ректорами;
   добір та  призначення  на  конкурсно-контрактній  основі
начальників вищих військових навчальних закладів при цивільних
вищих навчальних закладах і військових навчальних підрозділів
цивільних  вищих  навчальних  закладів  за  погодженням  з
міністерствами або відомствами, яким підпорядковані цивільні вищі
навчальні заклади;
   організація       підвищення       кваліфікації
професорсько-викладацького   складу   військових  навчальних
підрозділів та вищих військових навчальних закладів при цивільних
вищих  навчальних закладах, у тому числі виділення місць в
ад'юнктурах і докторантурах вищих військово-навчальних закладів
Міністерства оборони України;
   організація та проведення  навчальних  зборів  студентів,
навчальної практики і стажувань слухачів і курсантів у військових
частинах (на кораблях), підприємствах, установах та організаціях
Міністерства оборони України;
   призначення голів випускних екзаменаційних комісій;
   контроль за  дотриманням  у  вищих військових навчальних
закладах при цивільних вищих навчальних закладах і військових
навчальних підрозділах цивільних вищих навчальних закладів режиму
таємності, зберіганням державної та військової таємниці;
   створення екзаменаційних  комісій для державної атестації
слухачів і курсантів та студентів з військової підготовки;
   виділення майна та коштів для створення у цивільних вищих
навчальних закладах необхідної польової навчально-матеріальної
бази для підготовки офіцерів;
   забезпечення вищих  військових  навчальних  закладів  при
цивільних вищих навчальних закладах та військових навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних  закладів  озброєнням,
боєприпасами,  військовою технікою, автомобільним транспортом,
навчально-тренувальними  засобами,  приладами,   апаратурою,
інструментом, запасними частинами до військової техніки, а також
військовими статутами, порадниками, посібниками, інструкціями,
топографічними та  морськими картами, підручниками, навчальним
приладдям,  іноземною  літературою,  пальним  та  мастильними
матеріалами,  спеціальними  рідинами  та  іншими  матеріалами
відповідно до штатів, табелів та норм постачання;
   забезпечення видання  розроблених у військових навчальних
підрозділах цивільних вищих навчальних закладів методичних та
навчальних посібників, наукових праць і статей з військової
підготовки студентів;
   монтаж (демонтаж), налагодження (регулювання) складних видів
озброєння і військової техніки, гарантійне супроводження озброєння
і військової техніки військових навчальних підрозділів цивільних
вищих навчальних закладів;
   утримання, експлуатація і проведення поточного, середнього та
капітального ремонту  озброєння,  військової   техніки   і
автомобільного транспорту вищих військових навчальних закладів при
цивільних вищих навчальних закладах і військових  навчальних
підрозділів;
   капітальне будівництво, експлуатація та ремонт будівель і
споруд, у яких розміщені вищі військові навчальні заклади при
цивільних вищих навчальних закладах  і  військові  навчальні
підрозділи цивільних вищих навчальних закладів, за умов, що ці
фонди знаходяться на балансі Міністерства оборони України;
   фінансування видатків на утримання військовослужбовців та
працівників, призначених на штатні посади  вищих  військових
навчальних закладів при цивільних вищих навчальних закладах і
військовослужбовців військових навчальних підрозділів цивільних
вищих навчальних закладів, включаючи види натурального постачання
(продовольством, речовим майном, військово-проїзними документами,
санаторно-курортним лікуванням та іншими видами постачання);
   виділення коштів на відрядження, що пов'язані з навчальним
процесом ад'юнктів, слухачів і курсантів та з заходами, які
проводяться Міністерством оборони України;
   визначення вимог  до  громадян,  які  бажають  проходити
підготовку за програмами офіцерів;
   затвердження кваліфікаційних характеристик, навчальних планів
і програм підготовки офіцерів.
   10. На Міністерство оборони України разом з Міністерством
освіти України та інші міністерства і відомства України, цивільні
вищі  навчальні заклади яких здійснюють підготовку офіцерів,
покладається:
   проведення вступних  фахових  випробувань  громадян,  які
направлені Міністерством оборони України до цивільних  вищих
навчальних закладів для підготовки на посади осіб офіцерського
складу Збройних Сил України;
   керівництво і  здійснення  контролю за якістю підготовки
офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах;
   призначення голів Державних екзаменаційних комісій;
   розроблення Положення про кафедри  військової  підготовки
(факультети  військової  підготовки,  відділення  військової
підготовки) цивільних вищих навчальних закладів України, інших
провідних документів з підготовки офіцерів у цивільних вищих
навчальних закладах та забезпечення їх виконання;
   встановлення переліку військових спеціальностей і чисельності
офіцерів, що належить випустити, визначення кількості навчальних
годин,  які виділяються на військову підготовку студентів у
цивільних вищих навчальних закладах та проведення навчальних
зборів у військах, обсягу теоретичних знань і практичних навичок,
необхідних для оволодіння військовою спеціальністю;
   визначення освітньо-кваліфікаційних  рівнів,  що надаються
цивільними вищими навчальними закладами офіцерам-випускникам цих
закладів;
   затвердження правил прийому до вищих навчальних закладів
громадян для навчання за програмами офіцерів;
   визначення порядку розроблення  та  затвердження  штатних
розкладів  військових  навчальних підрозділів цивільних вищих
навчальних закладів.
   11. Ректори  цивільних  вищих навчальних закладів несуть
відповідальність за організацію військової підготовки студентів у
військових навчальних підрозділах за програмами офіцерів запасу,
створення необхідної навчально-матеріальної бази, забезпечення
збереження озброєння та військової техніки, точне дотримання
режиму таємності.
   На ректора   цивільного  вищого  навчального  закладу
покладається:
   виконання державного контракту з підготовки офіцерів;
   розроблення Правил прийому до цивільних вищих навчальних
закладів громадян для підготовки на посади осіб офіцерського
складу на підставі Правил прийому до вищих військово-навчальних
закладів, які затверджуються Міністерством оборони України;
   організація навчального процесу зі слухачами і курсантами з
метою    отримання    вищої    освіти    відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня;
   розгляд та затвердження річного плану роботи військового
навчального підрозділу цивільного вищого навчального закладу;
   погодження перспективного плану наукової роботи військового
навчального підрозділу цивільного вищого навчального закладу;
   виділення відповідно до пункту 48 цього Положення необхідної
кількості навчальних годин на військову підготовку студентів у
цивільному  вищому  навчальному  закладі, часу на проведення
навчальних зборів студентів у військових частинах, а також часу
для приймання іспитів, заліків і на підготовку до них;
   надання вищому військовому навчальному закладу при цивільному
вищому навчальному закладі і військовому навчальному підрозділу
цивільного  вищого  навчального  закладу  навчально-методичної
допомоги в організації вивчення слухачами, курсантами і студентами
військових дисциплін у тісному зв'язку з  дисциплінами,  що
вивчаються  на  інших кафедрах цивільного вищого навчального
закладу;
   регулярне обговорення на засіданні ректорату та вченої ради
цивільного вищого навчального закладу стану підготовки офіцерів;
   забезпечення ізольованого розміщення військового навчального
підрозділу цивільного вищого навчального закладу, надання йому
необхідних приміщень і об'єктів для проведення занять відповідно
до існуючих норм та навчальних програм. Фінансування всіх видів
діяльності військового навчального підрозділу, що передбачені
навчальними програмами, за винятком  тих  видів  діяльності,
фінансування яких здійснюється за рахунок бюджету Міністерства
оборони України;
   виплата за рахунок цивільного вищого навчального закладу
заробітної плати особам адміністративно-господарської частини, які
забезпечують матеріально-технічне  постачання  та  експлуатацію
будівель і споруд, що надані цивільним навчальним закладом вищому
військовому навчальному закладу або  військовому  навчальному
підрозділу;
   використання осіб офіцерського складу військового навчального
підрозділу цивільного вищого навчального закладу  за  прямим
призначенням відповідно до цього Положення.
   Ректор цивільного вищого навчального закладу за поданням
начальника військового навчального підрозділу може заохочувати
військовослужбовців за досягнуті  ними  високі  показники  у
навчальній, методичній та науково-дослідній роботі, в тому числі і
грошовою премією.
   За недоліки у навчальній роботі ректором може бути порушене
клопотання перед відповідними органами  Міністерства  оборони
України про відрядження з військового навчального підрозділу
цивільного  вищого  навчального  закладу  військовослужбовців
постійного складу.
   12. Начальник вищого військового навчального закладу при
цивільному  вищому  навчальному  закладі  підпорядковується
Міністерству оборони України. З питань отримання слухачами та
курсантами вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки фахівців він взаємодіє з ректором цивільного
вищого навчального закладу і несе персональну відповідальність за:
бойову і мобілізаційну готовність, моральний і психологічний стан,
професійну  підготовку, військову дисципліну особового складу
вищого  військового  навчального  закладу;  якісне  виконання
державного  замовлення  на  підготовку  військових  фахівців;
результати фінансово-господарської діяльності вищого військового
навчального закладу;  експлуатацію  і  збереження  озброєння,
автомобільної та іншої військової техніки, майна, будівель, споруд
вищого військового навчального закладу.
   На начальника вищого військового навчального закладу при
цивільному вищому навчальному закладі покладається:
   виконання плану набору докторантів, ад'юнктів,  слухачів,
курсантів військових навчальних підрозділів, визначеного державним
замовленням;
   організація навчально-виховного процесу і наукової роботи у
вищому військовому навчальному закладі;
   розроблення програм  військової  підготовки  студентів за
спеціальностями, які встановлені для студентів цивільного вищого
навчального закладу;
   погодження програм  підготовки  офіцерів  з  начальниками
відповідних управлінь Міністерства оборони України, Міністерства
освіти України та інших міністерств України, яким підпорядковані
цивільні вищі навчальні заклади;
   контроль за виконанням навчальних планів і програм, планів
науково-дослідних робіт;
   проведення соціально-психологічного супроводження навчального
процесу з метою формування у слухачів, курсантів і студентів
стійких поглядів щодо оволодіння військовим фахом;
   розроблення пропозицій щодо зміни штату вищого військового
навчального закладу;
   удосконалення навчально-матеріальної бази, подання заявок у
постачальні органи Міністерства оборони України на одержання
озброєння,  військової  техніки, пально-мастильних матеріалів,
військово-навчального майна та літератури для вищого військового
навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі у
межах табельної потреби та норм постачання;
   організація експлуатації та збереження озброєння і військової
техніки;
   складання кошторису  і  подання його на затвердження до
фінансового органу, що його утримує;
   укладання угод,  видання доручень на витрати призначених
коштів;
   забезпечення штатно-фінансової дисципліни;
   прийняття на   роботу   та   звільнення   працівників
(невійськовослужбовців)  відповідно  до  чинного законодавства
України та Статуту вищого військового навчального закладу;
   застосування до  особового  складу заходів морального та
матеріального заохочення і стягнень  відповідно  до  чинного
законодавства і Тимчасових статутів Збройних Сил України;
   забезпечення охорони  праці,  дотримання  законності  та
внутрішнього порядку у вищому військовому навчальному закладі і в
місцях тимчасового виконання завдань особовим складом вищого
військового навчального закладу;
   організація побутового забезпечення і оздоровлення особового
складу вищого військового навчального закладу;
   розроблення і  затвердження  розпорядку  дня  для  всіх
структурних підрозділів вищого військового навчального закладу;
   вирішення інших  питань  діяльності  вищого  військового
навчального закладу, за винятком тих, які цим Положенням віднесені
до компетенції інших органів управління.
   Начальники вищих військових навчальних закладів у межах своїх
повноважень видають накази і розпорядження, обов'язкові  для
виконання особовим складом вищого військового навчального закладу
і особами, які беруть участь у процесі підготовки офіцерів.
   13. На ректора цивільного вищого навчального закладу разом з
начальником вищого військового навчального закладу, що створюється
при цивільному вищому навчальному закладі, покладається:
   організація навчально-виховного   процесу    підготовки
докторантів, ад'юнктів, слухачів, курсантів і  студентів  та
наукової роботи відповідно до вимог законів України, державних
стандартів освіти, урядових рішень, наказів Міністра оборони
України, Міністра освіти України, інших керівників міністерств і
відомств України, яким підпорядковані цивільні вищі навчальні
заклади;
   формування контингенту  студентів,  курсантів,  слухачів,
ад'юнктів і докторантів вищого військового навчального закладу та
їх зарахування і відрахування відповідно до Положення про прийом
до вищих військово-навчальних закладів  Міністерства  оборони
України, яке затверджується наказом Міністра оборони України;
   визначення обсягу залучення професорсько-викладацького складу
цивільного вищого навчального закладу для забезпечення підготовки
курсантів та слухачів вищого військового навчального закладу,
планування їх участі у навчально-виховному процесі;
   забезпечення умов та контроль за виконанням навчальних планів
і  програм, планів наукової роботи і підготовки до захисту
кваліфікаційних робіт на присвоєння наукового ступеня;
   забезпечення вивчення студентами, курсантами та слухачами
військових дисциплін у тісному зв'язку з  дисциплінами,  що
вивчаються на кафедрах цивільного вищого навчального закладу;
   забезпечення участі студентів цивільного вищого навчального
закладу на заняттях, навчальних зборах з військової підготовки;
   контроль за якістю проведення занять із слухачами, курсантами
та студентами вищого військового навчального закладу;
   розроблення і  здійснення  заходів  щодо  вдосконалення
навчально-матеріальної бази для проведення підготовки офіцерів у
цивільному вищому навчальному закладі.
   14. У міністерствах і відомствах України обов'язки посадових
осіб, які відповідають за організацію і проведення підготовки
офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах, встановлюються
керівниками міністерств і відомств.
   Обов'язки начальників  військових  навчальних  підрозділів
цивільних вищих навчальних закладів визначаються Положенням про
кафедри військової підготовки (факультети військової підготовки,
відділення  військової підготовки) цивільних вищих навчальних
закладів України, яке затверджується наказом Міністра освіти
України і Міністра оборони України.
 
   3. Вищі військові навчальні заклади при цивільних вищих
            навчальних закладах
 
   15. Військові  інститути, військові відділення, військові
факультети при цивільних вищих навчальних закладах є вищими
військово-навчальними закладами Міністерства оборони України, що
створені для підготовки офіцерів з вищою освітою з залученням
професорсько-викладацького складу і навчально-матеріальної бази
цивільних вищих навчальних закладів.
   16. Вищі військові навчальні заклади при цивільних вищих
навчальних закладах створюються відповідно до потреб у  них
Міністерства оборони України за наявності у цивільних вищих
навчальних   закладах   необхідної   матеріально-технічної,
науково-методичної бази та педагогічних кадрів.
   Рішення про створення (реорганізацію,  ліквідацію)  вищих
військових навчальних закладів приймається Кабінетом Міністрів
України за поданням Міністерства оборони України і Міністерства
освіти  України  після  погодження  з  міністерствами,  яким
підпорядковані цивільні вищі навчальні заклади.
   Вищі військові  навчальні  заклади  при  цивільних вищих
навчальних закладах можуть створюватися на фондах Міністерства
оборони України або на фондах цивільних вищих навчальних закладів.
   17. Вищий військовий навчальний заклад при цивільному вищому
навчальному закладі має печатку із зображенням Державного Герба
України, найменуванням цивільного вищого навчального закладу та
своїм найменуванням і діє на підставі чинного законодавства
України,  нормативних  актів  Міністерства  оборони  України,
Міністерства освіти України та свого Статуту.
   Крім того, вищі військові навчальні заклади при цивільних
вищих навчальних закладах мають свій прапор, розрахунковий рахунок
і ведуть самостійне фінансове і військове господарство.
   Особливості діяльності вищих військових навчальних закладів
при цивільних вищих навчальних закладах визначаються Тимчасовим
положенням  про вищі військово-навчальні заклади Міністерства
оборони України, яке затверджується наказом Міністра оборони
України.
   18. Порядок фінансування вищих військових навчальних закладів
при цивільних вищих навчальних закладах і військових навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних закладів, які проводять
підготовку офіцерів, визначається Міністерством оборони України.
   Витрати, пов'язані з оплатою праці професорсько-викладацького
складу та інших працівників, що входять до штатів цивільних вищих
навчальних закладів,  з  експлуатацією  споруд,  будинків  і
навчально-матеріальної бази цивільних вищих навчальних закладів,
які виділяються для підготовки, перепідготовки і  підвищення
кваліфікації  офіцерських  кадрів,  з  придбанням обладнання,
відносяться на рахунок коштів,  що  виділяються  для  цього
міністерствам  і  відомствам України, у підпорядкуванні яких
знаходяться ці навчальні заклади. Кошти на ці потреби виділяються
Міністерством фінансів України за рахунок державного бюджету на
підставі державного контракту на підготовку військових фахівців і
розрахунків витрат, узгоджених з міністерствами України, яким
підпорядковані цивільні вищі навчальні заклади.
   19. Вищі військові навчальні заклади при цивільних вищих
навчальних  закладах  підпорядковуються  Міністерству  оборони
України.
   У межах повноважень,  визначених  цим  Положенням,  вищі
військові  навчальні  заклади при цивільних вищих навчальних
закладах взаємодіють з ректорами означених  цивільних  вищих
навчальних  закладів і керуються наказами та розпорядженнями
міністерств і відомств України, яким підпорядковані цивільні вищі
навчальні заклади.
   20. Організація охорони озброєння, військової техніки та
майна, а також таємних частин і бібліотек вищих військових
навчальних закладів при цивільних вищих навчальних  закладах
здійснюється за рахунок коштів Міністерства оборони України.
 
    4. Військові навчальні підрозділи цивільних вищих
            навчальних закладів
 
   21. Кафедри військової підготовки, факультети  військової
підготовки,  відділення  військової підготовки є структурними
підрозділами цивільних вищих навчальних закладів, призначеними для
підготовки офіцерів запасу. Вони можуть здійснювати також і
підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу.
   Факультети військової  підготовки,  відділення  військової
підготовки цивільних вищих навчальних закладів ведуть самостійне
військове та фінансове господарство.
   Військові навчальні підрозділи цивільних вищих навчальних
закладів утримуються за штатними розкладами, порядок розроблення і
затвердження яких встановлюється Інструкцією про порядок розробки,
затвердження та реєстрації штатних розкладів кафедр військової
підготовки студентів (курсантів) вищих  навчальних  закладів,
введеною в дію спільним наказом Міністра оборони України і
Міністра освіти України N 301/308 від 20.11.95 р./04.11.95 р.
   22. Військові навчальні підрозділи цивільних вищих навчальних
закладів створюються відповідно до потреб у них Міністерства
оборони України.
   Рішення про створення (реорганізацію, ліквідацію) військових
навчальних  підрозділів  цивільних  вищих навчальних закладів
приймається на основі постанов Кабінету Міністрів України про
введення (припинення) військової підготовки студентів у цивільних
вищих навчальних закладах України спільними наказами Міністра
оборони України і керівника міністерства (відомства) України,
якому підпорядковані цивільні вищі навчальні заклади.
   23. Діяльність військових навчальних підрозділів цивільних
вищих навчальних закладів визначається Положенням про кафедри
військової  підготовки  (факультети  військової  підготовки,
відділення військової підготовки) цивільних вищих  навчальних
закладів України, яке затверджується наказом Міністра освіти
України і Міністра оборони України.
   Військові навчальні підрозділи цивільних вищих навчальних
закладів підпорядковуються керівникам цих закладів.
   Особливості діяльності  військових  навчальних підрозділів
цивільних вищих навчальних закладів визначаються  у  Статуті
цивільного вищого навчального закладу.
   24. Витрати, пов'язані з утриманням військовослужбовців, які
входять до складу військових навчальних підрозділів цивільних
вищих навчальних закладів, здійснюються за рахунок кошторису
Міністерства оборони України.
   Фінансування підготовки громадян на  посади  офіцерського
складу у цивільних вищих навчальних закладах, які мають військові
навчальні підрозділи, здійснюється відповідно до пункту 18 цього
Положення.
   25. Організація охорони озброєння, військової техніки та
майна,  виділеного цивільному вищому навчальному закладу для
підготовки офіцерів, а також таємних  частин  та  бібліотек
військових  навчальних підрозділів цивільних вищих навчальних
закладів здійснюється за рахунок коштів цивільних вищих навчальних
закладів.
 
 5. Постійний склад вищих військових навчальних закладів при
   цивільних вищих навчальних закладах і військових навчальних
      підрозділів цивільних вищих навчальних закладів
 
   26. Комплектування посад професорсько-викладацького складу
вищих військових навчальних  закладів  при  цивільних  вищих
навчальних закладах і військових навчальних підрозділів цивільних
вищих навчальних закладів здійснюється Міністерством  оборони
України на конкурсно-контрактній основі.
   27. Особи офіцерського складу, прапорщики та мічмани вищих
військових навчальних закладів при цивільних вищих навчальних
закладах і військових навчальних підрозділів цивільних вищих
навчальних закладів переміщуються по службі і звільняються з
військової служби відповідно до  Тимчасового  положення  про
проходження  військової  служби  особами офіцерського складу,
введеного в дію Указом Президента України від 13 травня 1993 року
N 174/93.
   28. Призначення  осіб  офіцерського  складу  військових
навчальних  підрозділів  цивільних  вищих навчальних закладів
погоджується з керівниками цих  цивільних  вищих  навчальних
закладів. Крім того, призначення начальників вищих військових
навчальних закладів при цивільних вищих навчальних закладах і
військових  навчальних підрозділів цивільних вищих навчальних
закладів погоджується з міністерством,  якому  підпорядковано
цивільний вищий навчальний заклад.
   Заміщення штатних посад цивільних викладачів вищих військових
навчальних  закладів при цивільних вищих навчальних закладах
здійснюється за конкурсом наказом начальника вищого військового
навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі, а
військових навчальних підрозділів цивільних вищих  навчальних
закладів - наказами ректорів цивільних вищих навчальних закладів.
   Комплектування штатних посад навчально-допоміжного  складу
вищих  військових  навчальних  закладів  при цивільних вищих
навчальних закладах здійснюється наказами  начальників  вищих
військових  навчальних  закладів,  а  військових  навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних закладів  -  наказами
ректорів цивільних вищих навчальних закладів.
   29. Генерали, офіцери, прапорщики, мічмани, які призначені на
штатні посади, а також докторанти, ад'юнкти, слухачі і курсанти
вищих військових навчальних  закладів  при  цивільних  вищих
навчальних закладах, слухачі і курсанти військових навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних закладів перебувають на
військовій службі і за ними зберігаються усі види матеріального
забезпечення,  гарантії  та  пільги,  передбачені  чинним
законодавством для військовослужбовців.
   30. Працівники вищих військових навчальних закладів  при
цивільних вищих навчальних закладах, а також військових навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних закладів, які утримуються
за штатами Міністерства оборони України, належать до працівників
(невійськовослужбовців) Збройних Сил України і мають право на
пільги згідно з чинним законодавством України, в тому числі і на
отримання відсоткової надбавки за вислугу років.
   31. Присвоєння  вчених  звань  професора  і  доцента
військовослужбовцям із числа викладацького складу вищих військових
навчальних закладів при цивільних вищих навчальних закладах і
військових навчальних підрозділів цивільних вищих  навчальних
закладів проводиться на загальних підставах відповідно до чинного
законодавства України.
 
    6. Організація підготовки громадян на посади осіб
            офіцерського складу
 
   32. До підготовки офіцерських кадрів залучаються громадяни
України віком від 17 до 21 року, у тому числі які досягли 17 років
на рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці і
військовозобов'язані віком від 18 до 23 років, придатні до
військової служби за станом здоров'я відповідно до Положення про
прийом до вищих військово-навчальних закладів Міністерства оборони
України, яке затверджується наказом Міністра оборони України.
   33. Підготовка офіцерських кадрів може здійснюватися у вищих
військових навчальних закладах при цивільних вищих навчальних
закладах і у військових навчальних підрозділах цивільних вищих
навчальних закладів.
   У вищих військових навчальних закладах при цивільних вищих
навчальних  закладах  підготовка  громадян  на  посади  осіб
офіцерського складу організується у порядку, визначеному для вищих
військово-навчальних закладів Міністерства оборони України.
   Особливості організації навчального процесу з  дисциплін,
викладання  яких проводиться професорсько-викладацьким складом
цивільного вищого навчального закладу, визначаються у Положенні
про вищий військовий навчальний заклад при цивільному вищому
навчальному закладі. Положення розробляється вищим військовим
навчальним закладом при цивільному вищому навчальному закладі на
підставі чинного  законодавства,  цього  Положення  та  інших
нормативних  документів,  які  визначають  порядок підготовки
військових фахівців у цивільних вищих навчальних закладах, і
затверджується Міністром оборони України і керівником міністерства
(відомства) України,  якому  підпорядковано  цивільний  вищий
навчальний заклад.
   34. Підготовка військових фахівців проводиться за окремими
навчальними планами і програмами.
   Перепідготовку і підвищення кваліфікації офіцери, прапорщики
(мічмани) Збройних Сил України можуть проходити за замовленням
Міністерства оборони України у військових і цивільних вищих
навчальних закладах.
   Навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки  і
підвищення  кваліфікації  офіцерів,  прапорщиків (мічманів) у
цивільних  вищих  навчальних  закладах  розробляються  вищими
військовими навчальними закладами при цивільних вищих навчальних
закладах (військовими навчальними підрозділами цивільних вищих
навчальних закладів) і погоджуються з ректорами цивільних вищих
навчальних закладів, начальником Головного управління військової
освіти Міністерства оборони України, командуючими видами Збройних
Сил України або начальниками управлінь центрального  апарату
Міністерства оборони України, на замовлення яких організована
підготовка офіцерів, і затверджуються посадовими особами, яким
підпорядковані вищі військові навчальні заклади при цивільних
вищих навчальних  закладах  (військові  навчальні  підрозділи
цивільних вищих навчальних закладів).
   35. Підготовка військових фахівців з числа жінок здійснюється
за переліком спеціальностей, визначених Міністром оборони України.
   36. Прийом громадян до вищих військово-навчальних закладів
при  цивільних  вищих  навчальних закладах та до військових
навчальних підрозділів цивільних  вищих  навчальних  закладів
визначається  Правилами прийому, які розробляються цивільними
вищими навчальними закладами відповідно до Правил прийому до вищих
військових  навчальних закладів Міністерства оборони України,
погоджуються з Головним управлінням військової освіти Міністерства
оборони України і затверджуються Міністерством освіти України.
   37. Громадяни з числа цивільної молоді, військовослужбовців
строкової служби, ліцеїстів, які зараховані до вищого навчального
закладу для підготовки на посади осіб офіцерського складу, є
"курсантами" або "студентами", а офіцери і прапорщики (мічмани) -
"слухачами".
   Курсанти приймають  Військову присягу на вірність народу
України у порядку, визначеному Тимчасовим статутом внутрішньої
служби Збройних Сил України (додаток N 1 до Тимчасового статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України).
   38. Громадяни, які зараховані до вищих військових навчальних
закладів для підготовки на посади осіб офіцерського складу,
утримуються як "курсанти" або "слухачі".
   39. Громадяни, прийняті до військових навчальних підрозділів
цивільних вищих навчальних закладів для підготовки на посади осіб
офіцерського складу, частину строку навчання можуть утримуватися
як "студенти" залежно від військової спеціальності та умов для
розташування особового складу. Конкретний  строк  переведення
студентів  у  курсанти  визначається  навчальними планами та
програмами підготовки військових фахівців.
   Незалежно від способу підготовки студенти та курсанти до
початку першого курсу в індивідуальному порядку укладають контракт
з Міністерством оборони України на навчання, а перед переведенням
у "курсанти" - на службу на посадах осіб офіцерського складу
Збройних Сил України на строк від 5 до 10 років.
   У разі відмови від укладення вищезазначених контрактів або їх
порушення, курсанти, якщо вони не вислужили встановлені строки
строкової військової служби, і студенти відраховуються з вищого
навчального закладу і відправляються у військові частини для
проходження строкової військової служби.
   40. Слухачі, курсанти та студенти вищих військово-навчальних
закладів при цивільних вищих навчальних закладах (військових
навчальних  підрозділів  цивільних вищих навчальних закладів)
відраховуються з вищого навчального закладу за порушення умов
контракту, неуспішність, недисциплінованість, небажання навчатися,
за станом здоров'я (на підставі висновків військово-лікарської
комісії), а також у зв'язку з неможливістю продовжувати навчання з
незалежних від них причин.
   Слухачі, курсанти,  студенти  вищих  військово-навчальних
закладів при цивільних вищих навчальних закладах відраховуються
наказами  начальників вищих військово-навчальних закладів при
цивільних вищих навчальних закладах, у військових навчальних
підрозділах  цивільних  вищих навчальних закладів - наказами
ректорів.
   41. Забезпечення курсантів і слухачів усіма видами постачання
здійснюється відповідно до порядку, встановленого  для  вищих
військових навчальних закладів Міністерства оборони України. У
разі відсутності умов для розміщення курсантів у казармах вони
розміщуються окремо у студентських гуртожитках.
   42. Студенти, прийняті для підготовки  на  посади  осіб
офіцерського складу, утримуються у цивільних вищих навчальних
закладах на загальних підставах для студентів цивільних вищих
навчальних закладів. ( Пункт 42 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 7/14 ( z0047-00 ) від
20.01.2000 )
   43. Курсантам і слухачам вищих військових навчальних закладів
при цивільних вищих навчальних закладах, які успішно пройшли курс
навчання та державну атестацію, рішенням Державної екзаменаційної
комісії  присвоюється  кваліфікація  відповідно  до отриманої
спеціальності, вручається диплом вищого військового навчального
закладу при цивільному вищому навчальному закладі і наказом
Міністра оборони України присвоюється відповідне звання офіцера.
   44. Курсантам і слухачам військових навчальних підрозділів
цивільних вищих навчальних закладів, які успішно пройшли курс
навчання та державну атестацію, рішенням Державної екзаменаційної
комісії присвоюється  кваліфікація  відповідно  до  отриманої
спеціальності, вручається диплом цивільного вищого навчального
закладу і наказом Міністра оборони України присвоюється відповідне
звання офіцера.
 
      7. Організація підготовки офіцерів запасу
 
   45. До підготовки за програмами офіцерів запасу у цивільних
вищих навчальних закладах залучаються на добровільних умовах
студенти  (курсанти)  вищих навчальних закладів денної форми
навчання віком до 27 років, які придатні до військової служби за
станом здоров'я, а також жінки-студентки вищих медичних навчальних
закладів.
   46. Військова підготовка студентів окремих цивільних вищих
навчальних закладів може проводитися у військових навчальних
підрозділах інших цивільних вищих навчальних закладів або у вищих
військово-навчальних закладах Міністерства оборони України на
підставі спільних наказів Міністра оборони України і Міністра
освіти  України  після  погодження  з  міністерствами,  яким
підпорядковані вищі навчальні заклади.
   47. Організація навчального процесу зі  студентами,  які
навчаються за програмами офіцерів запасу, визначається Положенням
про  кафедри  військової  підготовки  (факультети  військової
підготовки, відділення військової підготовки) цивільних вищих
навчальних закладів.
   48. Підготовка  офіцерів  запасу провадиться за окремими
програмами.
   Навчальні програми підготовки офіцерів запасу погоджуються з
начальником Головного управління військової освіти Міністерства
оборони України, начальником Головного управління вищої освіти
Міністерства освіти України і затверджуються командуючими видами
Збройних Сил України або начальниками управлінь центрального
апарату Міністерства оборони  України,  на  замовлення  яких
організована підготовка офіцерів.
   Розробка програм військової підготовки студентів покладається
на начальників вищих військових навчальних закладів при цивільних
вищих навчальних закладах та військових навчальних підрозділів
цивільних навчальних закладів.
   Обсяг годин навчального плану військової підготовки студентів
цивільних  вищих навчальних закладів (крім військово-медичної
підготовки студентів  медичних  вищих  навчальних  закладів)
встановлюється не менше 450 годин, військово-медичної підготовки
студентів медичних вищих навчальних закладів - не менше 350 годин,
військово-медичної підготовки офіцерів запасу в інститутах (на
факультетах) удосконалення (підвищення) кваліфікації - не більше
30 годин, в інтернатурі (на кожен рік навчання) - не більше
30 годин обов'язкових  аудиторних  занять  під  керівництвом
викладача.
   49. Зарахування  до  військових  навчальних  підрозділів
студентів для проходження військової підготовки за програмами
офіцерів запасу провадиться наказами ректорів вищих навчальних
закладів  за  результатами  конкурсного  відбору на засадах,
визначених контрактом. При конкурсному відборі враховується рівень
успішності навчання та дисциплінованості кандидатів.
   50. Військова підготовка  студентів  проводиться  методом
військового дня протягом не менше двох років і завершується, як
правило, за рік до закінчення підготовки фахівців кваліфікаційного
рівня "спеціаліст".
   Обов'язкові аудиторні, індивідуальні заняття під керівництвом
викладача  і  самостійна  робота студентів плануються в дні
військової підготовки в межах 9-годинного навчального дня.
   Під час проходження військової підготовки студенти складають
заліки та іспити. Кількість заліків та іспитів  визначається
навчальним  планом  вищого  навчального  закладу і програмою
військової підготовки студентів.
   51. Студенти, які порушують умови контракту без поважних
причин, не відвідують заняття з військової підготовки ухиляються
від  навчальних зборів у військових частинах (на кораблях),
порушують дисципліну під час військового навчання або не склали в
установлені строки передбачені програмою військової підготовки
заліки та екзамени, наказами ректорів вищих навчальних закладів за
поданням  начальників  військових  навчальних  підрозділів
звільняються від занять з військової підготовки.
   52. Після проходження всієї програми військової підготовки
студенти складають випускні іспити, які проводяться у військових
частинах (на кораблях) під час проходження навчальних зборів або у
вищих навчальних закладах після проходження навчальних зборів.
Випускні іспити приймаються випускними екзаменаційними комісіями.
Голови комісій призначаються Міністерством оборони України.
   53. Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки
за програмами офіцерів запасу, склали встановлені іспити та
прийняли Військову присягу на вірність народу України, після
закінчення вищих навчальних закладів присвоюється  відповідне
військове звання офіцера запасу.
 
 Начальник   Головного           Начальник  Головного
 управління вищої освіти           управління військової
 Міністерства   освіти           освіти  Міністерства
 України                   оборони України
                       генерал-лейтенант
 
        М.Степко                  В.Гудим
 
 Начальник   управління         Начальник   Головного
 економіки і фінансування         фінансово-економічного
 Міністерства   освіти         управління Міністерства
 України                  оборони України
                      генерал-майор
 
         Л.Шматок               Г.Кухарський

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка