Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розмір плати за видачу ліцензій на здійснення окремих видів підприємницької діяльності в галузі зв'язку

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 вересня 1996 р. N 1131
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 6 ( 6-99-п ) від 04.01.99 ) 
 
       Про розмір плати за видачу ліцензій на
       здійснення окремих видів підприємницької
          діяльності в галузі зв'язку
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити плату з громадян та юридичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності за видачу ліцензій на  здійснення
окремих видів підприємницької діяльності в галузі зв'язку у
розмірах згідно з додатком.
 
   2. Ця постанова набуває чинності з 20 вересня 1996 р.
 
 
   Прем'єр-міністр України            П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.34
 
                     Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 17 вересня 1996 р. N 1131
 
            РОЗМІРИ 
   плати за видачу ліцензій на здійснення окремих
   видів підприємницької діяльності в галузі зв'язку
-----------------------------------------------------------------
|               | Розмір плати за видачу     |
|               | ліцензій на здійснення     |
|               | діяльності в межах території  |
|               | Автономної Республіки Крим,  |
|               | однієї області, м. Києва,   |
|   Вид діяльності     | м. Севастополя (неоподаткову- |
|               | ваних мінімумів заробітних   |
|               | плат)             |
|               |--------------------------------|
|               | громадян-   | юридичних осіб|
|               | підприємців  |        |
-----------------------------------------------------------------
 Міжнародні та міжміські пошто-    50       150
 ві перевезення
 
 Обробка поштової кореспонден-    30       100
 ції
 
 Видача і приймання  грошових    30       100
 переказів
 
 Будівництво й технічне обслу-    100       300
 говування  загальнодержавних
 мереж передачі даних і доку-
 ментального зв'язку
 
 Будівництво й технічне обслу-   1500       5000
 говування передавальних стан-
 цій супутникового зв'язку
 
 Будівництво й технічне обслу-   6000      20000
 говування мереж міжнародного
 та  міжміського  телефонного
 зв'язку
 
 Будівництво й технічне обслу-    50       200
 говування мереж місцевого те-
 лефонного зв'язку
 
 Будівництво й технічне обслу-   
 говування мереж зв'язку з ру-    
 хомими об'єктами: 
 стільникового телефонного 
 радіозв'язку ;            6000      20000
 інших мереж радіо і радіотеле-
 фонного зв'язку           100       300
 
 Створення, придбання та вико-    20       100
 ристання комутаційних систем,
 які функціонують у межах єди-
 ної національної системи зв'я-
 зку (за винятком відомчих та
 інших систем, що не мають ви-
 ходу на мережі загального ко-
 ристування), з  обов'язковим
 укомплектуванням  зазначених
 систем спеціальним обладнанням
 для зняття інформації з кана-
 лів зв'язку
 
 
       Міністр
   Кабінета Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка