Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Експертної ради з питань страхування при Кабінеті Міністрів України

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 вересня 1996 р. N 1136
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1307 ( 1307-2000-п ) від 22.08.2000 )
 
       Про створення Експертної ради з питань
      страхування при Кабінеті Міністрів України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Створити Експертну раду з питань страхування при Кабінеті
Міністрів України.
 
   2. Затвердити  Положення  про  Експертну  раду з питань
страхування при Кабінеті Міністрів України (додається).
 
   3. Призначити  Михайленка  Сергія  Михайловича  головою
Експертної ради з питань страхування при Кабінеті Міністрів
України (за згодою).
 
   4. Призначити  Сліпця  Івана  Васильовича  відповідальним
секретарем Експертної ради з питань страхування при Кабінеті
Міністрів України.
 
   5. Голові Експертної ради з питань страхування при Кабінеті
Міністрів  України Михайленку С.М. подати в місячний термін
пропозиції щодо персонального складу Ради.
 
 
   Прем'єр-міністр України         П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.67
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
               від 17 вересня 1996 р. N 1136
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Експертну раду з питань страхування при
          Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Експертна рада з питань страхування при Кабінеті Міністрів
України (далі - Експертна рада) створена як дорадчий орган   для
підготовки висновків щодо формування державної політики у сфері
страхування, розроблення пріоритетних напрямів розвитку страхового
ринку.
 
   2. У своїй діяльності Експертна рада керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
декретами,  постановами  і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України та цим Положенням.
 
   3. Пропозиції Експертної ради мають рекомендаційний характер
і використовуються як експертні висновки на законопроекти та інші
акти законодавства, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів
України.
 
   4. Основними функціями Експертної ради є:
   проведення економічного аналізу тенденцій на національному
страховому ринку, створення моделей його розвитку та правового
забезпечення;
   розроблення після  прийняття концепції розвитку страхової
справи в Україні  практичних  рекомендацій,  спрямованих  на
реалізацію її положень;
   підготовка пропозицій  щодо  першочерговості  розроблення
проектів актів законодавства, в тому числі внесення змін і
доповнень до діючого законодавства;
   проведення експертизи проектів актів законодавства в галузі
страхування.
 
   5. До складу Експертної ради можуть входити народні депутати
України (за згодою), посадові особи апарату Кабінету Міністрів
України, центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,
представники страхових організацій та об'єднань страховиків, а
також працівники наукових установ та навчальних закладів.
 
   6. Персональний  склад  Експертної  ради  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Голова Експертної ради забезпечує:
   організацію роботи Експертної ради;
   внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій
щодо персонального складу Експертної ради.
 
   8. Відповідальний  секретар  Експертної  ради  забезпечує
підготовку матеріалів для її засідань, їх скликання, ведення
протоколів і оформлення рішень.
 
   9. Члени Експертної ради:
   мають право вносити на розгляд Експертної ради пропозиції з
питань удосконалення страхового законодавства, експертні висновки
на акти законодавства, подані до Експертної ради;
   повинні брати участь у роботі Експертної ради і забезпечувати
виконання  доручень з підготовки матеріалів для розгляду на
засіданнях Експертної ради.
   У разі неможливості особистої участі в засіданнях члени
Експертної ради за погодженням з її головою можуть направляти
своїх представників.
 
   10. Формою роботи Експертної ради є засідання.
 
   11. Засідання  Експертної  ради  проводяться  в  міру
необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
 
   12. Перелік осіб, які не є членами Експертної ради, але
можуть бути присутні на засіданні, визначається її головою.
 
   13. Засідання Експертної ради проводяться її головою, а за
його відсутності - уповноваженим ним членом Експертної ради.
   У разі потреби засідання Експертної ради може проводитися її
відповідальним секретарем.
 
   14. Рішення Експертної ради приймаються більшістю голосів
членів, присутніх на засіданні, і оформляються протоколом.
   При цьому особлива думка щодо розглянутих питань може бути
зафіксована в протоколі, якщо на цьому наполягає член Експертної
ради.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка