Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про хід виконання Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1995 р. N 1057
                Київ
 
        Про хід виконання Державної програми
       розвитку національного книговидання і
          преси на період до 2000 року
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
    N 1035 ( 1035-97-п ) від 18.09.97 )
 
   Кабінет Міністрів  України  відзначає,  що  на виконання
Державної програми розвитку національного книговидання і преси на
період до 2000 року, затвердженої Указом Президента України від 28
лютого 1995 р. N 158 ( 158/95 ), Міністерство у справах преси та
інформації,  інші  міністерства  і відомства провели роботу,
спрямовану  на  створення  вітчизняної  поліграфічної  бази,
врегулювання  нормативно-правового забезпечення книговидання і
преси.
   На деяких підприємствах України освоюється  випуск  або
розпочато експериментальне  виробництво  поліграфічних  фарб,
фототехнічних плівок,  поліграфічних   лаків,   розчинників,
фотополімерних пластин нового типу для виготовлення друкарських
форм, технічних тканин, фольги, клею, газетного, офсетного та
інших видів   друкарського  паперу, картону, дослідних зразків
поліграфічного устаткування.
   Підготовлено і  подано  до  Верховної Ради України  ряд
законопроектів, спрямованих на розв'язання проблем  національного
книговидання і преси.
   Однак, незважаючи на проведені  окремі  організаційні  й
техніко-економічні заходи,  у  виконанні  завдань  зазначеної
Державної програми є істотні недоліки і труднощі.
   Практично припинилося  технічне  переоснащення харківських
книжкових фабрик імені Фрунзе та "Глобус", львівської книжкової
фабрики "Атлас", головного підриємства виробничого  об'єднання
"Поліграфкнига". Внаслідок цього на поліграфічних підприємствах
повільно впроваджується прогресивний офсетний друк, частка якого у
загальному обсязі книг не перевищує 60 відсотків.  Неефективно
використовується наявна поліграфічна база: рівень  використання
газетного устаткування становить  лише  40  відсотків,  а  в
журнальному виробництві  - менше 30 відсотків. Не  проведено
технічного переоснащення  Жидачівського   целюлозно-паперового
комбінату для випуску газетного паперу підвищеної якості, не
завершено реконструкції Дніпропетровської паперової фабрики.
   Міністерство у справах преси та інформації однобічно підійшло
до виконання завдань  Програми, звівши свою роботу переважно до
розгляду питання про виділення цільових бюджетних коштів  для
фінансування намічених заходів, недостатньо веде пошук додаткових
джерел фінансування намічених заходів, недостатньо веде пошук
додаткових джерел фінансування.
   Поза увагою  Міністерства  залишається  реалізація  таких
головних цілей Програми, як визначення пріоритетів у  галузі
видавничої справи, усунення негативних деформацій,  поліпшення
якісної структури книговидання, оптимальне  реформування  форм
власності,  розширення  участі  України  у  міжнародному
співробітництві у сфері  книговидання  і  преси,  поліпшення
наукового, інформаційного, кадрового забезпечення галузі.
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відзначити, що Міністерство у справах преси та інформації
незадовільно здійснює роботу, пов'язану з реалізацією Державної
програми розвитку національного книговидання і преси на період до
2000 року, слабо координує діяльність відповідних міністерств і
відомств, не забезпечує належного контролю за виконанням намічених
у Програмі заходів.
   Попередити Міністра у справах преси та інформації Онуфрійчука
М.Я. за недостатню ініціативу у вирішенні назрілих питань галузі.
   Зажадати від Міністерства у справах преси та інформації, на
яке   Указом  Президента  України від 28 лютого 1995 р. N 158
( 158/95 ) покладено обов'язки щодо координації робіт, а також
здійснення  контролю  за  цільовим  використанням коштів, що
виділяються для забезпечення  реалізації  Програми,  посилити
діяльність, пов'язану з виконанням передбачених нею заходів, з
пошуком додаткових джерел  фінансування  та  залученням  для
зазначеної мети коштів галузевих позабюджетних фондів.
   2. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Міністерству промисловості,   корпораціям  "Укрпапірвторпром",
"Укрбудматеріали" під час доопрацювання проекту Державної програми
економічного і  соціального  розвитку  України  на  1996 рік
передбачити виділення централізованих капітальних вкладень:
   Дніпропетровській паперовій   фабриці   для  завершення
реконструкції паперового виробництва;
   орендному підприємству "Свема", Луцькому заводу виробів із
пластмас та Луцькому картонно-руберойдовому заводу для організації
виробництва поліграфічних матеріалів.
   Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів України вирішити у
I кварталі 1996 р. питання про використання кредитних ліній для
придбання імпортного устакування Жидачівським целюлозно-паперовим
комбінатом.
   3. Визнати Фонд державного майна органом  з  управління
загальнодержавною часткою майна Жидачівського целюлозно-паперового
комбінату Львівської області (не менш як 51 відсоток акцій)  у
складі корпорації "Укрпапірвторпром".
   4. ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ 
N 1035 ( 1035-97-п ) від 18.09.97 ) Фонду державного  майна
здійснювати за погодженням  з  Кабінетом  Міністрів  України
приватизацію поліграфічних підприємств,  видавництв,  редакцій
газет і журналів.
   5. Міністерству промисловості вжити заходів для підвищення
якості й розширення виробництва у 1996 році основних поліграфічних
матеріалів, зокрема  фотополімерних  пластин  -  до 100 тис.
кв. метрів, фототехнічних плівок - до 300 тис. кв. метрів, чорних
поліграфічних фарб - до 500 тонн, а також освоїти виробництво
нових матеріалів (технічних тканин, кольорових фарб і офсетних
пластин).
   6. Міністерству  машинобудування,  військово-промислового
комплексу і конверсії разом з Міністерством у справах преси та
інформації прискорити  створення  автоматизованих  ліній  для
виготовлення книг,  окремих  видів друкарської та електронної
складальної техніки, а також організувати ремонт і  сервісне
обслуговування наявної поліграфічної техніки.
   7. Міністерству   фінансів,   Міністерству   економіки,
Міністерству у справах преси та інформації, Міністерству зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі, Міністерству юстиції, Головній
державній податковій інспекції, Державному митному  комітетові
внести до 1 березня 1996 р.  Кабінетові  Міністрів  України
пропозиції про:
   встановлення пільгового податкового режиму для видавництв,
поліграфічних підприємств, що випускають літературу українською
мовою, підручники, книги для дітей та юнацтва;
   запровадження ліцензування  діяльності,  пов'язаної  із
ввезенням літератури на територію України, та  зміну  ставок
ввізного мита на цю літературу.
   8. Міністерству у справах преси та інформації:
   завершити разом з іншими органами державної виконавчої влади
роботу, пов'язану  із  створенням  нормативно-правового  і
законодавчого забезпечення книговидання і преси відповідно до
Державної програми розвитку національного книговидання і преси до
2000 року;
   розпочати у I кварталі 1996 р. разом з Міністерством культури
і мистецтв, Міністерством освіти, Національною академією наук
роботи щодо створення комп'ютерного центру "Каталоги українських
бібліотек".
   9. Установити, що з 1996 року випуск соціально значущих
видань для забезпечення загальнодержавних потреб здійснюється за
єдиною Національною  програмою,  яка  щорічно  формується  і
реалізується Міністерством у справах преси та інформації як
державним замовником на підставі обгрунтованих заявок і пропозицій
заінтересованих міністерств, відомств, наукових установ, творчих
спілок та інших громадських організацій.
   Міністерству економіки  та Міністерству фінансів вирішити
питання про зосередження у Міністерстві у справах преси  та
інформації бюджетних коштів на випуск соціально значущих видань за
державним контрактом.
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.28

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка