Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації і Французькою Асоціацією по стандартизації

               Угода
    про співробітництво між Державним комітетом України
     по стандартизації, метрології та сертифікації і
       Французькою Асоціацією по стандартизації
 
 
   Дата підписання:    09.01.97 р.
   Дата набуття чинності: 09.01.97 р.
 
   Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації (Держстандарт України) і Французька Асоціація по
стандартизації (AFNOR), які далі іменуються Сторонами:
   беручи до уваги розуміння взаємного  інтересу  розвивати
співробітництво в галузі стандартизації і сертифікації та з метою
створення  умов,  необхідних  для  зміцнення  взаємовигідного
економічного та технічного співробітництва, а також для подальшого
розвитку торгівлі між Україною і Францією;
   виходячи при  цьому  із заінтересованості щодо створення
необхідних умов для усунення технічних бар'єрів у  взаємній
торгівлі та забезпечення безпеки постачаємої продукції, охорони
навколишнього середовища і прав споживачів;
   враховуючи переваги   від  співробітництва  в  галузі
стандартизації, сертифікації, акредитації і метрології та в межах
своєї компетенції,
   домовились про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   Наукове і технічне співробітництво  між  Сторонами  буде
здійснюватись у відповідності з наступними напрямками:
   - сприяння  розвитку  європейської   та   міжнародної
стандартизації і взаємні консультації відносно вибору пріоритетів
в міжнародній стандартизації;
   - гармонізація  національних стандартів і методів оцінки
відповідності, а також гармонізація цих стандартів і методів з
міжнародними стандартами, практикою і настановами;
   - проведення спільних досліджень в галузі стандартизації,
сертифікації та метрології;
   - надання консультацій та обмін інформацією і досвідом в
галузі стандартизації, сертифікації, класифікації і кодування
товарів і послуг;
   - обмін стандартами, науковою і технічною документацією, а
також періодичними виданнями Сторін;
   - створення  спільних центрів з технічного навчання для
вирішення завдань у галузі підготовки  і  підвищення  рівня
кваліфікації фахівців, ведення спільних робіт, які відносяться до
галузі розроблення стандартів, випробувань і сертифікації.
 
               Стаття 2
 
   Наукове і технічне співробітництво  між  Сторонами  буде
реалізовуватись за такими формами:
   - проведення спільних розробок, досліджень і випробувань,
обмін набутими результатами і досвідом;
   - проведення двосторонніх візитів фахівців та вчених;
   - стажування українських експертів в AFNOR;
   - участь в симпозіумах, конференціях і нарадах;
   - обмін науково-технічною інформацією і документами;
   - взаємні  консультації  з  проблем   стандартизації,
сертифікації, класифікації та кодування;
   - участь французьких експертів у підготовці учбових програм в
навчальних центрах Держстандарту.
 
               Стаття 3
 
   Співробітництво за напрямками, передбаченими статтями 1 і 2
цієї Угоди, буде здійснюватись на основі узгоджених щорічних
планів роботи (зміст, пріоритети) і у відповідності з додатковими
угодами.
 
               Стаття 4
 
   Інформація, яка  отримується   у   результаті   цього
співробітництва, може вільно використовуватися, якщо Сторона, яка
передала інформацію, не зробила письмової  заяви,  що  така
інформація може використовуватись тільки на підставі додаткових
угод.
   Ця інформація може передаватися третій Стороні тільки з
письмового дозволу Сторони, яка надала інформацію.
 
               Стаття 5
 
   Сторони будуть здійснювати взаємне сприяння щодо встановлення
контактів з підприємствами і експертами, які працюють у суміжних
галузях.
 
               Стаття 6
 
   Витрати на відрядження експертів з метою підготовки учбових
програм, передбачених в межами цієї Угоди про співробітництво,
визначатимуться додатковими угодами у кожному конкретному випадку.
 
               Стаття 7
 
   Ця Угода  не  зачіпає  обов'язків  Сторін,  передбачених
відносинами і угодами, які укладені з третіми сторонами.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту підписання і буде діяти
протягом п'яти років.
   Її дія автоматично подовжуватиметься на кожний наступний рік,
якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій
намір припинити дію цієї Угоди не пізніше 6 місяців до закінчення
строку дії цієї Угоди.
   У випадку припинення цієї Угоди, всі зобов'язання, раніше
прийняті Сторонами в межах укладених договорів і контрактів,
будуть виконуватись.
   Ця Угода може бути змінена і/або доповнена за письмовою
згодою Сторін.
 
   Ця Угода складена і підписана в м. Києві 09 січня 1997 року в
двох примірниках, кожний українською і французькою мовами, при
цьому всі тексти є автентичні.
 
 За Державний комітет України       За Французьку Асоціацію
 по стандартизації, метрології       по стандартизації
 та сертифікації
 
 Т. Кисільова               А. Дюранд
 
 Голова                  Заступник Генерального
                      директора

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка