Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки виробничо-фінансової діяльності міністерств і відомств агропромислового комплексу Української РСР за 1985 рік

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 19 травня 1986 р. N 186
                Київ
 
      Про підсумки виробничо-фінансової діяльності
    міністерств і відомств агропромислового комплексу
          Української РСР за 1985 рік
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що міністерства і
відомства агропромислового комплексу провели в 1985 році певну
роботу  по  збільшенню  виробництва  й  продажу  державі
сільськогосподарської продукції, зміцненню економіки колгоспів,
радгоспів, інших  підприємств  і  організацій,  вдосконаленню
управління  сільським  господарством  та  іншими  галузями
агропромислового комплексу.
 
   За минулий рік у всіх категоріях господарств  вироблено
валової продукції сільського господарства в порівнянних цінах
1983 року на суму 46,5 млрд. крб., що на 5,1 процента вище
середньорічного  рівня,  досягнутого  в  десятій  п'ятирічці.
Перевиконано плани продажу державі картоплі, овочів, худоби і
птиці, молока, яєць, вовни.
 
   Разом з тим у роботі міністерств і відомств агропромислового
комплексу мали місце серйозні недоліки у використанні створеного
на  селі виробничого потенціалу, землі й трудових ресурсів,
внаслідок  чого  колгоспи,  радгоспи  та  інші  державні
сільськогосподарські підприємства минулого року не виконали планів
виробництва і продажу державі зерна, цукрових буряків, насіння
соняшнику, продукції льону-довгунця, плодів, ягід і винограду.
Всього проти плану недоодержано валової продукції сільського
господарства на 3,2 млрд. крб., або на 6,4 процента.
 
   Не виконали  планів виробництва і реалізації промислової
продукції державні підприємства харчосмакової і плодоовочевої
промисловості, які недодали її на суму понад 592 млн. крб., або
5,1 процента до плану.
 
   Серйозні недоліки  допускалися  у  використанні  трудових
ресурсів, нормуванні та оплаті праці, внаслідок чого майже третина
підприємств м'ясної і молочної  промисловості,  кожне  друге
підприємство  Укрголоврибгоспу  і  кожне  шосте  -  харчової
промисловості не виконали завдань по зростанню продуктивності
праці.  На багатьох підприємствах не забезпечено правильного
співвідношення між темпами зростання продуктивності праці  і
середньої заробітної плати.
 
   Міністерства і  відомства  агропромислового  комплексу  в
минулому році недовиконали  планів  капітальних  вкладень  на
30,7 млн.  крб.  і  введення  в  дію  основних  фондів  -
на 88,1 млн. крб., у тому числі Міністерство меліорації і водного
господарства УРСР відповідно на 15,6 млн. і 52,8 млн. крб. (1,9 і
6,6 процента).
 
   Укрголоврибгосп не забезпечив здійснення необхідних заходів
по підвищенню ефективності ставкового рибництва. В 1985 році з
різних причин не було зариблено 2,3 тис. гектарів нагульних
ставків, або 4,9 процента передбачених планом площ.
 
   У зв'язку з невиконанням планів виробництва продукції і
завдань по зниженню її собівартості,  відсутністю  належного
контролю  за  економним витрачанням матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів, допущенням значних непродуктивних витрат
міністерства і відомства агропромислового комплексу в цілому
недовиконали встановлений  на  1985  рік  план  прибутку  на
536 млн. крб., або на 11,8 процента. Не справились з виконанням
планів прибутку понад 2,5 тис.  підприємств,  об'єднань  та
організацій, або майже 44 проценти їх загальної кількості, і
недоодержали проти плану 991 млн. крб.  прибутку.  Колгоспи
недоодержали 1,18 млрд. крб., або 30 процентів, чистого доходу.
Знизилась в колгоспах і  радгоспах  економічна  ефективність
сільськогосподарського виробництва,  а  753  господарства, або
7,8 процента їх загальної кількості, були збитковими.
 
   Внаслідок незадовільної  виробничо-фінансової  діяльності
багатьох об'єднань, підприємств і організацій, ослаблення контролю
за використанням і збереженням власних оборотних коштів  по
міністерствах і відомствах агропромислового комплексу допущено їх
недостачу на 1 січня 1986 р. у сумі 654,2 млн. крб., у тому числі
по Держагропрому УРСР - 624,2 млн., Міністерству меліорації і
водного господарства УРСР - 20,5 млн., Міністерству лісового
господарства УРСР - 1,8 млн., Міністерству хлібопродуктів УРСР -
1,1 млн., Укрголоврибгоспу - 5,6 млн., Південному відділенню
ВАСГНІЛ - 1 млн. карбованців.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Держагропрому УРСР, Міністерству меліорації і водного
господарства УРСР, Міністерству хлібопродуктів УРСР, Міністерству
лісового  господарства  УРСР,  Укрголоврибгоспу,  Південному
відділенню ВАСГНІЛ, керуючись рішеннями  XXVII  з'їзду  КПРС,
XXVII з'їзду Компартії України і березневого (1986 р.) Пленуму
ЦК Компартії  України,  глибоко  проаналізувати  недоліки  у
виробничо-фінансовій діяльності колгоспів, підвідомчих радгоспів,
об'єднань, підприємств і організацій, вжити заходів до їх усунення
і недопущення надалі, забезпечити безумовне виконання виробничих і
фінансових планів та  взятих  соціалістичних  зобов'язань  на
1986 рік.
 
   2. Прийняти  погоджені  з Міністерством фінансів УРСР і
Українською республіканською конторою Держбанку СРСР пропозиції
Держагропрому УРСР, Міністерства меліорації і водного господарства
УРСР, Міністерства лісового господарства  УРСР,  Міністерства
хлібопродуктів УРСР, Укрголоврибгоспу і Південного відділення
ВАСГНІЛ про внесення на підставі звітів за 1985 рік змін до їх
балансів доходів і видатків на 1986 рік згідно з додатками N 1-6.
 
   3. Виділити,  як  виняток,  для  підрядних  будівельних
організацій Держагропрому УРСР на часткове поповнення недостачі
власних оборотних коштів, що утворилася на 1 січня 1986 р.,
15 млн. карбованців. Міністерству фінансів УРСР профінансувати
зазначені витрати за рахунок резервного фонду Ради Міністрів УРСР.
 
   4. Погодитись з пропозиціями Держагропрому УРСР, Міністерства
меліорації і водного господарства УРСР, Міністерства лісового
господарства  УРСР,  Укрголоврибгоспу і Південного відділення
ВАСГНІЛ про спрямування на поповнення недостачі власних оборотних
коштів  по  підпорядкованих  підприємствах і організаціях не
використаних на 1 січня 1986 р. залишків коштів спеціальних фондів
і відрахувань та інших власних коштів у сумах згідно з додатком
N 7.
 
   Держагропрому УРСР,   міністерствам   і   відомствам
агропромислового комплексу та облвиконкомам забезпечити поповнення
підпорядкованим підприємствам і організаціям решти  недостачі
власних  оборотних  коштів  за рахунок додаткового вишукання
внутрігосподарських ресурсів і залучення  кредитів  банку  в
установленому чинним законодавством порядку та поновити власні
оборотні кошти, відвернуті в капітальне будівництво, капітальний
ремонт, наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей та на
інші цілі.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 22, 26
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 186
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
         Держагропрому УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                1359     -
 
 в тому числі:
 
постачальницьких і збутових організацій      350     -
 
заготівельних організацій              -    980
 
організацій транспорту і шляхового
господарства                   276     -
 
проектних організацій               177     -
 
інших господарств                1536     -
 
Амортизаційні відрахування - всього       1768     -
 
 в тому числі на:
 
капітальні вкладення               1056     -
 
капітальний ремонт                712     -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві    -   11544
 
Довгостроковий кредит Держбанку СРСР на
державні капітальні вкладення            -   4828
 
Нецентралізовані джерела фінансування
державних капітальних вкладень і погашення
позичок банків:
 
фонд розвитку виробництва            5568     -
 
фонд соціально-культурних заходів і
житлового будівництва               569     -
 
Виручка від реалізації вибулого майна,
лому чорних і кольорових металів         3250     -
 
Приріст сталих пасивів              1063     -
 
Тимчасово вільні кошти фондів економічного
стимулювання, що спрямовуються на планові
затрати в поточному році             6316     -
 
Заброньовані кошти на оплату устаткування,
що підлягає здачі в монтаж у поточному році   10457     -
 
Разом доходів і надходжень коштів        13978     -
 
   Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів     51     -
 
Затрати на капітальний ремонт           712     -
 
Поповнення недостачі власних оборотних коштів  9708     -
 
Витрати на покриття збитків:
 
житлово-комунального господарства         410     -
 
по інших видах діяльності              -    120
 
Відрахування до:
 
фонду підприємства                 3     -
 
фонду ширвжитку                 1000     -
 
Витрати на господарське утримання будинків,
приміщень, парків і піонерських таборів      457     -
 
Оплата процентів за користування банківським
кредитом                      -   2560
 
Погашення довгострокових позичок банків,
одержаних на капітальні вкладення         395     -
 
Прибуток, що залишається в розпорядженні
господарства                    -    227
 
Відшкодування тимчасово вільних коштів фондів
економічного стимулювання, спрямованих на
планові затрати в попередньому році         -    327
 
Відшкодування економії від зниження
собівартості і планових нагромаджень в
незавершеному виробництві, використаних у
минулому році                    -    797
 
інші видатки                   122     -
 
Разом видатків і відрахувань           8827     -
 
Перевищення доходів над видатками        5151     -
 
   Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди             388     -
 
Внески вільного залишку прибутку         195     -
 
Відрахування від прибутку поточного року     7053     -
 
Стабільні платежі радгоспів            227     -
 
Разом платежів до бюджету            7863     -
 
   Асигнування з бюджету
 
На державні капітальні вкладення         2712     -
 
Перевищення платежів у бюджет над
асигнуваннями з бюджету             5151     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 186
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінводгоспу УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                 800     -
 
 в тому числі:
 
проектних організацій               600     -
 
постачальницьких організацій           200     -
 
Амортизаційні відрахування - всього       3640     -
 
 в тому числі на:
 
капітальні вкладення               2805     -
 
капітальний ремонт                835     -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у
капітальному будівництві              -   1597
 
Нецентралізовані джерела фінансування
державних капітальних вкладень і погашення
позичок банків:
 
фонд розвитку виробництва            3367     -
 
фонд соціально-культурних заходів і житлового
будівництва                   1165     -
 
Лишок власних оборотних коштів           -    185
 
Тимчасово вільні кошти фондів економічного
стимулювання, що спрямовуються на планові
затрати в поточному році             115     -
 
Не використані у 1985 році амортизаційні
відрахування на капітальні вкладення       1603     -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси,
що спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень                -    232
 
Вільний залишок амортизаційних відрахувань на
капітальний ремонт                4600     -
 
Інші доходи                    405     -
 
Разом доходів і надходжень коштів        13681     -
 
   Видатки і відрахування
 
Поповнення недостачі власних оборотних коштів  12225     -
 
Витрати на капітальний ремонт           835     -
 
Витрати на покриття збитків
житлово-комунального господарства         210     -
 
Відрахування до фонду підприємства         2     -
 
Витрати по господарському утриманню будинків,
приміщень, парків і піонерських таборів      203     -
 
Разом видатків і відрахувань          13475     -
 
Перевищення доходів над видатками         206     -
 
   Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку         187     -
 
Відрахування від прибутку поточного року     198     -
 
Вилучення лишку власних оборотних коштів      -    185
 
Разом платежів до бюджету             200     -
 
   Асигнування з бюджету
 
На державні капітальні вкладення          -     6
 
Перевищення платежів у бюджет над
асигнуваннями з бюджету              206     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 186
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
        Мінхлібопродукту УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві  6905     -
 
Заброньовані кошти на оплату устаткування, що
підлягає здачі в монтаж у поточному році      -    494
 
Разом доходів і надходжень коштів        6411     -
 
Перевищення доходів над видатками        6411     -
 
   Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку         6411     -
 
Перевищення платежів у бюджет над
асигнуваннями з бюджету             6411     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 186
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінлісгоспу УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                  -     -
 
 в тому числі:
 
промислових підприємств              200     -
 
відділів робітничого постачання           -    200
 
Нецентралізовані джерела фінансування
державних капітальних вкладень і погашення
позичок банків:
 
фонд розвитку виробництва             45     -
 
інші кошти                    1415     -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси,
що спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень                -   1460
 
Приріст сталих пасивів               -    964
 
Кредит банку на приріст нормативу власних
оборотних коштів                 1559     -
 
Разом доходів і надходжень коштів         595     -
 
   Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів    595     -
 
   Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди             450     -
 
Внески вільного залишку прибутку          -    450
 
Разом платежів до бюджету              -     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 186
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Укрголоврибгоспу на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                 200     -
 
 в тому числі проектних організацій       200     -
 
Кошти фонду розвитку виробництва, що
спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень                21     -
 
Приріст сталих пасивів              131     -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві    -    291
 
Разом доходів і надходжень коштів         61     -
 
   Видатки і відрахування
 
Відрахування до:
 
фонду матеріального заохочення           16     -
 
фонду соціально-культурних заходів і
житлового будівництва                8     -
 
Разом видатків і відрахувань            24     -
 
Перевищення доходів над видатками         37     -
 
   Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку         197     -
 
Відрахування від прибутку поточного року      46     -
 
Вилучення лишку власних оборотних коштів      85     -
 
Разом платежів до бюджету             328     -
 
Асигнування з бюджету
 
На державні капітальні вкладення         291     -
 
Перевищення платежів у бюджет над
асигнуваннями з бюджету              37     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 186
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
      Південного відділення ВАСГНІЛ на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві    -   1543
 
Вільний залишок коштів, використовуваних
банком для кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт            2321     -
 
Разом доходів і надходжень            778     -
 
Перевищення доходів над видатками         778     -
 
   Асигнування з бюджету
 
На державні капітальні вкладення          -    778
 
Перевищення платежів у бюджет над
асигнуваннями з бюджету              778     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 186
 
          НЕВИКОРИСТАНІ ЗАЛИШКИ КОШТІВ
    спеціальних фондів і відрахувань та інших власних
   коштів по міністерствах і відомствах агропромислового
    комплексу республіки, що спрямовуються на поповнення
    недостачі власних оборотних коштів підпорядкованим
          підприємствам і організаціям
 
                         Сума (млн. крб.)
 
Держагропром УРСР                    103,0
 
Мінводгосп УРСР                     12,2
 
Мінлісгосп УРСР                      1,3
 
Укрголоврибгосп                      1,4
 
Південне відділення ВАСГНІЛ                1,0
 
Разом                          118,9
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка