Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України та журналу їх обліку

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           25.12.2003 N 1598/260
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 січня 2004 р.
                   за N 105/8704
 
 
    Про затвердження форм заяви-анкети для оформлення
      тимчасового посвідчення громадянина України
            та журналу їх обліку
 
 
   Відповідно до пунктів 5, 11 Правил оформлення і видачі
тимчасового  посвідчення  громадянина  України,  затверджених
постановою Кабінету  Міністрів України від 17.07.2003 N 1111
( 1111-2003-п ), Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити форми заяви-анкети для оформлення тимчасового
посвідчення громадянина України та журналу їх обліку (додаються).
 
   2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб  МВС  України  та  Департаменту
консульської  служби  МЗС  України  забезпечити  інформування
зацікавлених центральних органів виконавчої влади про затвердження
форм, зазначених у пункті 1 цього наказу.
 
   3. Контроль  за виконанням наказу покласти на Державний
департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України та Департамент консульської служби МЗС
України.
 
   4. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб МВС України забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
 Міністр внутрішніх
 справ України                    М.В.Білоконь
 
 Міністр закордонних
 справ України                    К.І.Грищенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   внутрішніх справ України,
                   Міністерства закордонних
                   справ України
                   25.12.2003 N 1598/260
 
 
                         -----------
 Реєстраційний номер _________          | Місце |
                         |для фото-|
                         | картки |
                         |35х45 мм |
                         -----------
 
 
              ЗАЯВА-АНКЕТА
 
 
   Прошу оформити  мені  тимчасове  посвідчення  громадянина
України.
 
   Про себе повідомляю необхідні відомості:
 
------------------------------------------------------------------
|1 |Прізвище, ім'я, по батькові    |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|2 |Дата народження          |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|3 |Місце народження          |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|4 |Стать               |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|5 |Дата та підстави набуття      |             |
| |громадянства України        |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|6 |Громадянство держави до набуття  |             |
| |громадянства України        |             |
|--+-----------------------------------+-------------------------|
|7 |Зареєстроване в установленому   |             |
| |порядку місце проживання      |             |
| |(перебування)           |             |
------------------------------------------------------------------
 
   До заяви-анкети додаються:
   а) довідка про реєстрацію особи громадянином України;
   б) копія довідки органу державної податкової служби про
присвоєння  ідентифікаційного номера (для осіб, які постійно
проживають в Україні);
   в) засвідчений переклад тексту паспортного документа або
документа, що його замінює та посвідчує особу, українською мовою
(подається у разі потреби);
   г) 2 фотокартки розміром 35х45 міліметрів.
   Достовірність викладених  в заяві-анкеті відомостей, факт
набуття громадянства України і дійсність поданих  документів
підтверджую.
   З пунктом 2 статті 19 Закону України "Про громадянство
України", відповідно до якого іноземець, який набув громадянство
України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті
8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10
цього Закону, документ про припинення іноземного громадянства або
декларацію про відмову від нього, втрачає громадянство України,
ознайомлений(-а).
 
 "____" _____________ 200___ р.      ________________________
                       (підпис заявника)
 
 
            СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ
 
 
   Заяву-анкету прийняв згідно з:
   паспортним документом або документом, що  його  замінює,
серії ____ N ______, виданим ________________________________, або
                 (коли та ким виданий)
 
посвідкою на постійне проживання  серії _______ N _________,
виданою _________________________________________________________.
             (коли та ким видана)
 
   Правильність заповнення  заяви-анкети,   факт   набуття
громадянства України перевірив: __________________________________
                 (посада, прізвище та ініціали)
 
 "____" _________________ 200___ р.      ___________________
                          (підпис)
 
               Рішення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Посадова особа підрозділу
 Державного департаменту
 у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації
 фізичних осіб чи
 дипломатичного представництва
 або консульської установи
 України за кордоном      __________ ______________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 
 Керівник підрозділу
 Державного департаменту
 у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації
 фізичних осіб чи
 дипломатичного представництва
 або консульської установи
 України за кордоном      __________ ______________________
                 (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
 "_____" _____________ 200__ р.
 
 
 Директор ДДГІРФО
 МВС України                     В.М.Давиденко
 
 Директор ДКС МЗС України             В.О.Наливайченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   внутрішніх справ України,
                   Міністерства закордонних
                   справ України
                   25.12.2003 N 1598/260
 
 
               ЖУРНАЛ
     обліку тимчасових посвідчень громадянина України
 
 
------------------------------------------------------------------
| NN|Номер| Дата | Прізвище, |Підстава | Підпис |  Підпис  |
|з/п|   |видачі| ім'я, по  |оформлен-|посадової | особи, яка |
|  |   |   | батькові  |  ня  | особи  | одержала |
|  |   |   |       |     |     | тимчасове |
|  |   |   |       |     |     |посвідчення |
|  |   |   |       |     |     | громадянина|
|  |   |   |       |     |     | України  |
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
|---+-----+------+-------------+---------+----------+------------|
------------------------------------------------------------------
 
 Директор ДДГІРФО
 МВС України                     В.М.Давиденко
 
 Директор ДКС
 МЗС України                   В.О.Наливайченко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка