Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2004 році

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            25.12.2003 N 857
 
 
     Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
     науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
        академії наук України у 2004 році
 
 
   Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом  Міністерства  освіти  України  N  305
( z0598-98 ) від 18.08.98, з метою виявлення та  підтримки
обдарованої  учнівської  молоді,  примноження інтелектуального
потенціалу держави, підготовки майбутньої наукової зміни, сприяння
переходу України на інноваційний шлях розвитку Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити склад Оргкомітету та Умови проведення III етапу
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів Малої академії наук України у 2003-2004 навчальному
році (додатки 1, 2).
 
   2. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
 
   2.1. Провести:
   до 01  лютого  2004  року  I  етап  Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України;
   до 05  березня  2004  року  II  етап  Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України.
 
   2.2. До 15 березня 2004 року  організувати  направлення
науково-дослідницьких  робіт  до  Оргкомітету  Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України у 2003-2004 навчальному році.
 
   2.3. Забезпечити участь команд від територіальних відділень
Малої академії наук України  у  III  етапі  Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України.
 
   3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.)
здійснити організаційні заходи щодо проведення у квітні-травні
2004 року у м. Києві III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких  робіт учнів-членів Малої академії наук
України та семінару  педагогічних  керівників  територіальних
відділень Малої академії наук України.
 
   4. Малій  академії  наук  учнівської  молоді  (м. Київ)
(Сакаєва С.В.), Національному  еколого-натуралістичному  центру
учнівської молоді  (Вербицький  В.В.), Українському державному
центру науково-технічної   творчості   учнівської   молоді
(Ткачук В.В.),  Українському  державному  центру  туризму  і
краєзнавства учнівської молоді (Матющенко О.К.):
 
   4.1. До 10 березня 2004 року подати пропозиції щодо складу
журі   III   етапу   Всеукраїнського   конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії  наук
України у 2004 році.
 
   4.2. Забезпечити належні умови для роботи журі та секцій
відповідних відділень Малої академії наук України.
 
   4.3. До 15 березня 2004 подати на затвердження узгоджену з
департаментом професійно-технічної освіти програму проведення III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України.
 
   4.4. До 15 березня 2004 року підготувати тексти контрольних
завдань з базових дисциплін.
 
   5. Департаменту  економіки  та  соціального  розвитку
(Куліков І.М.) забезпечити фінансування III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України в межах видатків відповідно до розпису
Державного бюджету на 2004 рік.
 
   6. Контроль за виконанням  даного  наказу  покласти  на
заступника Міністра Огнев'юка В.О.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МОН
                   25.12.2003 N 857
 
 
               СКЛАД
      Оргкомітету Всеукраїнського конкурсу-захисту
       науково-дослідницьких робіт учнів-членів
          Малої академії наук України
 
 
------------------------------------------------------------------
|Довгий С.О.     |Президент Малої академії наук України,   |
|          |співголова оргкомітету (за згодою)     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Огнев'юк В.О.    |заступник Міністра освіти і науки України, |
|          |співголова оргкомітету           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Ващенко Л.С.    |начальник управління змісту освіти,    |
|          |заступник директора департаменту загальної |
|          |середньої та дошкільної освіти, член    |
|          |оргкомітету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Рогожа М.М.     |заступник начальника управління виховної  |
|          |роботи та захисту прав дитини Міністерства |
|          |освіти і науки України, член оргкомітету  |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Вербицький В.В.   |директор Національного           |
|          |еколого-натуралістичного центру учнівської |
|          |молоді, член оргкомітету - керівник    |
|          |хіміко-біологічного відділення МАН     |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Матющенко О.К.   |директор Українського державного центру  |
|          |туризму і краєзнавства учнівської молоді, |
|          |член оргкомітету - керівник        |
|          |історико-географічного відділення МАН   |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Сакаєва С.В.    |в.о. директора Малої академії наук     |
|          |учнівської молоді (м. Київ), член     |
|          |оргкомітету                |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Ткачук В.В.     |директор Українського державного Центру  |
|          |науково-технічної творчості учнівської   |
|          |молоді, член оргкомітету - керівник    |
|          |техніко-технологічного відділення МАН   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОН
                   25.12.2003 N 857
 
 
               УМОВИ
      проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту
     науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
    академії наук України у 2003-2004 навчальному році
 
 
            1. Мета та завдання
 
   Всеукраїнський конкурс-захист  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів Малої академії наук України проводиться з метою
пошуку, підтримки, залучення до наукових досліджень обдарованої
учнівської молоді, створення умов для її подальшої творчості та
наукової роботи, сприяння професійному самовизначенню дітей та
учнівської молоді.
 
        2. Місце, час та умови проведення
 
   2.1. Конкурс-захист проводиться у три етапи.
   I етап проводиться безпосередньо в наукових товариствах учнів
до 01 лютого 2004 року.
   II етап проводиться Республіканським (Автономної Республіки
Крим),  обласними,  Київським  та  Севастопольським  міськими
територіальними відділеннями Малої академії наук України до 05
березня 2004 року.
   III етап проводиться у м. Києві у квітні-травні 2004 року
Міністерством освіти і науки  України  спільно  з  базовими
позашкільними закладами:
   Малою академією наук учнівської молоді (м. Київ) (01021,
м. Київ, Кловський узвіз, 8, тел. (044) 253-75-25, 253-84-48) у
науковому відділенні мистецтвознавства та філології;
   Національним еколого-натуралістичним  центром  учнівської
молоді  (01074,  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  тел.
(044) 430-02-60,  430-00-64)  у  хіміко-біологічному науковому
відділенні;
   Українським державним  центром науково-технічної творчості
учнівської молоді (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 8, тел.
(044) 253-75-25,   253-84-48)   у   наукових  відділеннях:
фізико-математичному,  техніко-технологічному,  обчислювальної
техніки та програмування;
   Українським державним  центром  туризму  та  краєзнавства
учнівської молоді (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1, б, тел.
(044) 228-81-72) у історико-географічному науковому відділенні.
 
   2.2. III етап конкурсу-захисту проводиться у таких секціях
відповідно до наукових відділень Малої академії наук України:
 
------------------------------------------------------------------
|Назва відділення |     Секція     | Базова дисципліна |
|-----------------+-------------------------+--------------------|
|I. Фізико-    |1. математика      |Математика     |
|математичне   |2. прикладна математика |математика     |
|         |3. економіка       |математика,     |
|         |             |економіка      |
|         |             |(за вибором)    |
|         |4. мікроекономіка    |математика,     |
|         |             |економіка      |
|         |             |(за вибором)    |
|         |5. астрономія      |фізика,       |
|         |             |математика     |
|         |             |(за вибором)    |
|         |6. фізика        |фізика,       |
|         |             |математика     |
|         |             |(за вибором)    |
|-----------------+-------------------------+--------------------|
|II. Техніко-   |1. цільові розробки за  |фізика,       |
|технологічне   |замовленням наукових   |математика     |
|         |установ та промислових  |(за вибором)    |
|         |підприємств       |          |
|         |2. електроніка      |фізика,       |
|         |та приладобудування   |математика     |
|         |             |(за вибором)    |
|         |3. промислове, технічне |фізика,       |
|         |обладнання та технології |математика     |
|         |             |(за вибором)    |
|         |4. транспорт       |фізика,       |
|         |             |математика     |
|         |             |(за вибором)    |
|         |5. зв'язок        |фізика,       |
|         |             |математика     |
|         |             |(за вибором)    |
|-----------------+-------------------------+--------------------|
|III.       |1. комп'ютерні навчальні |Математика     |
|Обчислювальна  |програми         |          |
|техніка та    |2. комп'ютерні мережі,  |математика     |
|програмування  |бази та банки даних   |          |
|         |3. системне       |математика     |
|         |програмування та заходи |          |
|         |інформаційної безпеки  |          |
|         |4. комп'ютерні програми |математика     |
|         |для автоматизації    |          |
|         |наукових досліджень   |          |
|         |та розрахунків      |          |
|         |5. мультимедійні     |математика     |
|         |системи, комп'ютерна   |          |
|         |графіка, ігрові програми |          |
|-----------------+-------------------------+--------------------|
|IV. Історико-  |1. історія України    |Історія       |
|географічне   |2. археологія      |історія       |
|         |3. історичне       |історія       |
|         |краєзнавство       |          |
|         |4. етнографія      |історія       |
|         |5. географічне      |географія      |
|         |краєзнавство       |          |
|         |6. геологія       |географія,     |
|         |             |математика     |
|         |             |(за вибором)    |
|         |7. право         |основи       |
|         |             |правознавства    |
|-----------------+-------------------------+--------------------|
| V. Філологія та |1. українська      |українська мова   |
|мистецтвознавство|література        |та література    |
|         |2. зарубіжна       |українська мова   |
|         |література        |та література,   |
|         |             |зарубіжна література|
|         |             |(за вибором)    |
|         |3. фольклористика    |українська мова   |
|         |             |та література    |
|         |4. літературна      |українська мова   |
|         |творчість        |та література    |
|         |5. українська мова    |українська мова   |
|         |             |та література    |
|         |6. мистецтвознавство   |художня культура,  |
|         |             |українська мова   |
|         |             |та література    |
|         |             |(за вибором)    |
|         |7. українське народне  |образотворче    |
|         |мистецтво        |мистецтво      |
|         |8. іноземні мови     |англійська,     |
|         |             |німецька,      |
|         |             |французька мова   |
|         |             |(за вибором)    |
|-----------------+-------------------------+--------------------|
|VI. Хіміко-   |1. біологія       |біологія      |
|біологічне    |2. психологія      |біологія, хімія   |
|         |             |(за вибором)    |
|         |3. хімія         |хімія        |
|         |4. сільське господарство |біологія, хімія   |
|         |             |(за вибором)    |
|         |5. лісове господарство  |біологія, хімія,  |
|         |             |математика     |
|         |             |(за вибором)    |
|         |5. медицина       |біологія, хімія,  |
|         |             |фізика       |
|         |             |(за вибором)    |
|         |6. екологія       |біологія, хімія,  |
|         |             |фізика       |
|         |             |(за вибором)    |
------------------------------------------------------------------
 
   2.3. Терміни  проведення  III  етапу  Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та умови фінансування
повідомляються Міністерством освіти і науки України.
 
      3. Керівництво III етапом конкурсу-захисту
 
   Керівництво та  безпосередню  організацію  III  етапу
конкурсу-захисту здійснюють:
   Департамент професійно-технічної освіти Міністерства освіти і
науки України:
   Мала академія наук учнівської молоді (м. Київ);
   Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
   Український державний  центр  науково-технічної  творчості
учнівської молоді;
   Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді.
 
          4. Учасники конкурсу-захисту
 
   4.1. У конкурсі-захисті беруть участь учні 9-11 класів,
вихованці,  слухачі  загальноосвітніх,  професійно-технічних,
позашкільних навчальних закладів (відповідно віку), які є членами
територіальних відділень Малої академії наук України.
 
   4.2. До участі в I етапі допускаються члени територіальних
відділень Малої академії наук України та наукових товариств учнів.
   До участі в II етапі допускаються переможці (як виняток -
призери) I етапу.
   До участі в III етапі допускаються переможці (як виняток -
призери) II етапу.
   У III етапі конкурсу-захисту до участі в кожному науковому
відділенні допускається по одній команді від  територіальних
відділень  Малої академії наук України, Малої академії наук
учнівської    молоді    (м.    Київ),    Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Українського
державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді,
Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді.
   Кількісний склад команди повинен відповідати кількості секцій
наукових відділень.
   Заміна представництва по секціях не допускається.
 
   4.3. У  конкурсі-захисті  може  брати  участь обдарована
учнівська молодь з інших країн.
 
      5. Документація III етапу конкурсу-захисту
 
   5.1. Територіальні відділення Малої академії наук України до
15 березня 2004 року подають оргкомітету такі документи:
   1) підсумкові накази Міністерства освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних. Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій "Про результати
проведення   II   етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії  наук
України у 2004 році".
   2) заявки на участь у  III  етапі  конкурсу-захисту  у
відповідному науковому відділенні з інформацією про членів команди
по секціях у друкованому вигляді (додатки 1, 2) та обов'язково на
електронних носіях - дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка
формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times
New Roman розміром 14р. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі
береги (поля), за винятком нижнього, - 25 мм.
   У разі представлення на конкурс-захист науково-дослідницьких
робіт призерів (II-III місця) разом з заявкою подається пояснення,
завірене відповідним органом управління освітою.
   3) науково-дослідницькі роботи обов'язково разом з тезами,
оформленими відповідно до вимог (додаток 3).
   4) паспорти експонатів (за їх наявності) згідно з додатком 4.
 
   5.2. Під час реєстрації керівник  команди  подає  наказ
Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти
і  науки  обласних,  Київської,  Севастопольської  міських
адміністрацій "Про направлення та склад команди для участі у III
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України".
 
   5.3. Кожен учасник конкурсу додає:
   1) посвідчення члена Малої академії наук України, завірене
відповідним управлінням освіти і науки.
   2) паспорт (для учасників до 16 років - свідоцтво про
народження).
   3) учнівський квиток або довідку з фотографією, завірену
директором навчального закладу.
 
   5.4. У випадку недотримання вимог п.п. 5.1.-5.3. учасники до
участі у конкурсі-захисті не допускаються.
 
          6. Програма конкурсу-захисту
 
   6.1. Програма роботи кожної секції передбачає три етапи:
   1-й етап - конкурс науково-дослідницьких робіт;
   2-й етап - виконання  контрольних  завдань  із  базових
дисциплін;
   3-й етап - захист науково-дослідницьких робіт.
   Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх етапах програми
конкурсу-захисту становить 100 балів.
 
   6.2. Конкурс науково-дослідницьких робіт.
   Оцінка науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з
16 до 31 березня 2004 року. Оцінюються:
   - складність, науковість, повнота розкриття теми (9 балів);
   - аргументованість висновків (3 бали);
   - актуальність та елементи творчості (6 балів);
   - стиль, грамотність (2 бали);
   - якість оформлення (2 бали).
   Максимальна кількість балів - 22.
 
   6.3. Виконання контрольних завдань із базових дисциплін.
   Контрольні завдання готуються заздалегідь і передбачають 9
завдань за трьома рівнями складності та виконуються протягом 3
годин:
   1 рівень - 3 завдання - максимальна кількість балів - 6;
   2 рівень - 3 завдання - максимальна кількість балів - 12;
   3 рівень - 3 завдання - максимальна кількість балів - 21.
   Максимальна кількість балів - 39.
 
   6.4. Захист науково-дослідницьких робіт.
   Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. На
захисті мають право бути присутніми інші члени секції як опоненти.
Питання про  присутність  на  захисті  керівників  делегації
вирішується оргкомітетом у залежності від конкретних умов.
   Для захисту надається до 10 хвилин.
   Оцінювання захисту передбачає:
   аргументацію вибору  та  розкриття  теми  дослідження  з
урахуванням власного вкладу дослідника - 14 балів;
   логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу з
теми дослідження - 8 балів;
   повноту, вичерпність відповідей - 8 балів;
   культуру мовлення - 3 бали;
   доцільність, якість і вміння використання наочних матеріалів
та технічних засобів - 3 бали;
   активну кваліфіковану участь у веденні дискусій - 3 бали.
   Максимальна кількість балів - 39.
 
   6.5. Учасникам конкурсу-захисту з науково-технічного напряму
можуть додатково додаватися:
   5 балів  за  створення  прикладних  програм для гуртків
науково-технічної творчості учнівської молоді;
   5 балів за впровадження розробки у виробництво при наявності
свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію;
   10 балів за наявність заявки на винахід;
   15 балів за наявність патенту на винахід.
 
   6.6. Оцінки оголошуються після завершення кожного  етапу
конкурсу.
   Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом
однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не
буде подано офіційної апеляції у письмовій формі. При поданні
необґрунтованої апеляції з учасника конкурсу-захисту може бути
знято до 5 балів.
 
       7. Визначення переможців та нагородження
        учасників III етапу конкурсу-захисту
 
   7.1. Конкурс-захист носить особистий характер.
 
   7.2. Переможці визначаються за сумою балів, одержаних на всіх
етапах конкурсу-захисту.
   Кількість перших, других, третіх місць може становити до 50
відсотків від загальної кількості  учасників  у  секціях  з
орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.
 
   7.3. Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85
балів. Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80
балів. Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75
балів. Залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт
вказана мінімальна кількість балів для визначення призових місць
може бути збільшена.
   При рівності  залікових  балів декількох учасників місця
визначаються за результатом виконання контрольних завдань  з
базових дисциплін.
 
   7.4. Переможці  та  призери  III  етапу конкурсу-захисту
нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України I,
II, III ступенів.
   Окремі учасники за високий рівень виявлених знань за поданням
журі можуть бути відзначені дипломами та грамотами Міністерства
освіти і науки України, державних центрів позашкільної освіти.
 
        8. Журі III етапу конкурсу-захисту
 
   Головами журі секцій призначаються науковці НАН України та
АПН  України, науково-педагогічні працівники вищих навчальних
закладів України.
   Склад журі затверджується наказом Міністерства освіти і науки
України та виголошується на відкритті конкурсу-захисту.
 
         9. Фінансування конкурсу-захисту
 
   Фінансові витрати на проведення всіх етапів конкурсу-захисту
здійснюються відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські
олімпіади  з  базових  і  спеціальних  дисциплін,  турніри,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України
N 305 ( z0598-98 ) від 18.08.98.
 
 
                   Додаток 1
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Начальник управління
                   освіти і науки
                   ____________________
                   обласної (міської)
                   держадміністрації
                   ____________________
 
                   "__"___________ 2004 р.
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у III етапі Всеукраїнського
       конкурсу-захисту науково-дослідницьких
       робіт учнів-членів Малої академії наук
 
 Секція __________________________________________________________
 
 Базова дисципліна _______________________________________________
 
 Тема роботи _____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Прізвище ________________________________________________________
 
 Ім'я ____________________________________________________________
 
 По батькові _____________________________________________________
 
 Рік народження __________________________________________________
 
 Участь у Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік,
 предмет, тема роботи) ___________________________________________
 
 Територіальне відділення МАН ____________________________________
 
 Базовий позашкільний навчальний заклад __________________________
 _________________________________________________________________
 
 Навчальний заклад _______________________________________________
 
 Клас ____________________________________________________________
 
 Науковий керівник _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Необхідність у технічних засобах:
 
 1. ______________________________________________________________
 
 2. ______________________________________________________________
 
 3. ______________________________________________________________
 
 Домашня адреса __________________________________________________
 
 Контактний телефон, електронна пошта ____________________________
 
 
                   Додаток 2
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Начальник управління освіти
                   і науки
                   ___________________________
                   обласної (міської)
                   держадміністрації
                   ___________________________
                   "____"_____________ 2004 р.
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у III етапі Всеукраїнського
       конкурсу-захисту науково-дослідницьких
     робіт учнів-членів Малої академії наук України
     у науковому відділенні обчислювальної техніки
          та програмування у 2004 році
 
 Секція __________________________________________________________
 
 Базова дисципліна _______________________________________________
 
 Тема роботи _____________________________________________________
 
 Об'єм роботи (в байтах)
 
 Прізвище ________________________________________________________
 
 Ім'я ____________________________________________________________
 
 По батькові _____________________________________________________
 
 Рік народження __________________________________________________
 
 Участь у Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів (рік,
 предмет, тема роботи) ___________________________________________
 
 Територіальне відділення ________________________________________
 
 Базовий позашкільний навчальний заклад __________________________
 
 Навчальний заклад _______________________________________________
 
 Клас ____________________________________________________________
 
 Науковий керівник _______________________________________________
 
 Об'єм роботи (в байтах) _________________________________________
 
 Мінімальні вимоги до комп'ютера:
 
 монітор _________________________________________________________
 
 процесор ________________________________________________________
 
 пам'ять _________________________________________________________
 
 відеокарта ______________________________________________________
 
 звукова карта ___________________________________________________
 
 колонки, мікрофон _______________________________________________
 
 мережа __________________________________________________________
 
 вхід в Інтернет _________________________________________________
 
 необхідне програмне забезпечення, його об'єм ____________________
 
 носії ___________________________________________________________
 
 Домашня адреса __________________________________________________
 
 Контактний телефон, електронна пошта ____________________________
 
 
                   Додаток 3
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
 
               ВИМОГИ
        до написання, оформлення і подання
          науково-дослідницьких робіт
 
 
   Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не
обмежується.
   Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного
дослідження  -  Державний  стандарт  України,  ДСТУ  3008-95
("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).
   Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та
експериментальній  базі  і  містити  посилання на відповідну
літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.
   Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30
друкованих сторінок.
   Наукова робота  обов'язково має містити оцінки, рецензії
відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця, спеціаліста
певної галузі).
   Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону України
"Про мови..." ( 8312-11 ).
   Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до
участі в конкурсі-захисті не допускаються.
   Захист здійснюється  на  основі  другого   примірника
науково-дослідницької роботи.
   Подані учасниками  конкурсу-захисту  науково-дослідницькі
роботи розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність
наведених результатів та  можливість  опублікування  завірені
науковими керівниками.
   Учасник конкурсу-захисту зобов'язаний подати  тези  своєї
роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та
прізвище автора та наукового керівника; назва територіального
відділення МАН; базового позашкільного закладу; назва навчального
закладу; клас; населений пункт.
   Тези роботи подаються у друкованому вигляді та обов'язково на
електронних носіях - дискета 3,5 дюйма, текст обсягом 1 сторінка
формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times
New Roman розміром 14р. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі
береги (поля), за винятком нижнього, - 25 мм.
 
 
                   Додаток 4
                   до Умов проведення
                   Всеукраїнського
                   конкурсу-захисту
 
 
          ПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ (РОЗРОБКИ)
 
 Назва експонату (розробки) ______________________________________
 
 Прізвище, ім'я автора (авторів) експонату (розробки) ____________
 
 Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факс ________
 _________________________________________________________________
 
 Назва гуртка ____________________________________________________
 
 Прізвище, ім'я, по батькові керівника гуртка ____________________
 _________________________________________________________________
 
 Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса,
 тел/факс ________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Примітка ________________________________________________________
 
 Керівник навчального закладу
 М.П.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка