Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту ДП "Одеського обласного автотранспортного управління"

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            08.12.2003 N 947
 
 
           Про затвердження Статуту
   ДП "Одеського обласного автотранспортного управління"
 
 
   Відповідно до  Декрету  Кабінету  Міністрів  України від
15.12.1992 р. N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" та на виконання наказу Міністерства
транспорту України від 25.11.2003 р. N 930 ( v0930361-03 ) "Про
створення  Одеського  обласного  автотранспортного  управління
Міністерства транспорту України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Статут ДП "Одеське обласне автотранспортне
управління", що додається.
 
   2. В.о.  начальника  ДП "Одеське обласне автотранспортне
управління" Ісаченку А.С.:
 
   2.1. Зареєструвати Статут ДП "Одеське обласне автотранспортне
управління" у державних органах реєстрації відповідно до чинного
законодавства.
 
   2.2. У 10-ти денний термін після реєстрації надати Управлінню
власності та структурних перетворень належним чином завірені копії
Статуту та свідоцтва про державну реєстрацію ДП "Одеське обласне
автотранспортне управління".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кроля С.С.
 
 Міністр                          Г.Кірпа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   08.12.2003 N 947
 
 
               СТАТУТ
       Державного підприємства "Одеське обласне
          автотранспортне управління"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Державне підприємство "Одеське обласне автотранспортне
управління"  (надалі  -  Управління)  засноване на державній
власності, належить до сфери управління Міністерства транспорту
України (надалі - Орган управління майном) і підпорядковане
Державному департаменту автомобільного транспорту.
   Управління  створене  відповідно  до  постанови Кабінету
Міністрів України від 04.12.1998 р. N 1913 ( 1913-98-п ) "Про
створення автотранспортних управлінь Міністерства транспорту", та
наказу Міністерства транспорту України від 25.11.2003 р. N 930
( v0930361-03 ) і є правонаступником майнових прав і обов'язків
Одеського  територіально-виробничого  об'єднання   державних
підприємств автомобільного транспорту "Одесавтотранс".
 
   1.2. Повне найменування Управління - Державне підприємство
"Одеське обласне автотранспортне управління".
   Скорочене найменування - ДП "Одеське облавтоуправління".
 
   1.3. Місцезнаходження Управління:
   Вулиця Польська, будинок 16-а, місто Одеса, Україна, 65045.
 
       2. Мета і предмет діяльності Управління
 
   2.1. Метою діяльності Управління є:
   - забезпечення  реалізації  державної  політики  у сфері
регулювання діяльності автомобільного транспорту та здійснення
контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності усіх
форм власності, що виконують перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом, вимог нормативних актів, стандартів і
норм, які регулюють перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом;
   - виконання делегованих Органом управління майном і місцевими
органами виконавчої влади повноважень, що стосуються діяльності
автомобільного транспорту в регіоні.
 
   2.2. Основними напрямками діяльності Управління є:
   - забезпечення  відповідно  до  законодавства  державного
регулювання діяльності автомобільного транспорту та контролю за
виконанням суб'єктами підприємницької діяльності правил перевезень
пасажирів і вантажів, безпеки дорожнього руху, інших нормативних
актів,  що  визначають  порядок функціонування автомобільного
транспорту;
   - здійснення у взаємодії з місцевими органами виконавчої
влади заходів щодо розвитку регіонального ринку автотранспортних
послуг, обстеження та аналіз пасажиропотоків та організації роботи
автобусів  на  регулярних  маршрутах  міського,  приміського,
міжміського  внутріобласного  сполучення,  координація  роботи
автомобільного транспорту з іншими видами транспорту, державної
підтримки підприємств автотранспорту;
   - координація    процесу    надання     комплексу
транспортно-експедиційних та станційних послуг;
   - аналіз стану автомобільних перевезень в регіоні, розробка
заходів щодо приведення роботи автотранспорту у відповідність з
регіональними потребами з подальшим поданням місцевим органам
виконавчої влади на розгляд і затвердження та організація їх
виконання;
   - за дорученням місцевих органів виконавчої влади проводить
визначення потреб у бюджетних коштах на компенсацію витрат,
пов'язаних  з перевезеннями пільгових категорій пасажирів та
розподілу зазначених коштів  між  автоперевізниками  регіону,
контроль за дотриманням всіма перевізниками чинного законодавства,
яке регламентує питання пільг на проїзд;
   - розробка,  затвердження та погодження на регіональному
рівні, в межах визначеної чинним законодавством компетенції,
тарифів на послуги пасажирам;
   - вивчення практики застосування чинного законодавства про
автомобільний  транспорт,  участь  у  розробці  проектів
нормативне-технічної документації, пов'язаних  з  регулюванням
діяльності автотранспорту, вдосконаленням контролю за додержанням
автотранспортного законодавства;
   - здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної
політики у сфері міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і
вантажів, опрацювання пропозицій щодо їх розвитку;
   - здійснення контролю у регіоні за виконанням міжнародних
автомобільних перевезень українськими та іноземними перевізниками
у відповідності з чинним законодавством, міжнародними угодами,
умовами ліцензування;
   - сприяння вдосконаленню  страхування  на  автомобільному
транспорті  та  підвищенню  рівня  його  ефективності  та
результативності;
   - виконання за дорученням Органу управління майном роботи
щодо врегулювання на регіональному рівні питань, пов'язаних з
розвитком  і  сталим  функціонуванням  мережі  міжміського
(міжобласного) автобусного сполучення, надання пропозицій щодо
відкриття (закриття) автобусних маршрутів і рейсів загального
користування;
   - на Управління покладаються обов'язки робочого органу з
підготовки та подання документів до органу місцевої державної
адміністрації при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування на приміському та
міжміському внутріобласному сполученні;
   - сприяння органам державного нагляду і контролю в усуненні
недоліків у роботі підприємств автотранспорту всіх форм власності,
аналіз результатів їх перевірок;
   - взаємодія з регіональними органами статистики у вирішенні
питань, що стосуються статистичних спостережень  за  роботою
підприємств автомобільного транспорту;
   - вивчення стану економічної діяльності, організації і оплати
праці на підприємствах автотранспорту, підготовка пропозицій щодо
вдосконалення його у законодавчому порядку;
   - взаємодія  з  відповідними регіональними профспілковими
організаціями, сприяння врегулюванню соціально-трудових відносин
на підприємствах автотранспорту;
   - планування і організація мобілізаційної підготовки  та
розробки  мобілізаційних  планів  на  особливий  період  на
підприємствах автотранспорту, забезпечення створення потужностей
мобілізаційного   призначення,   мобілізаційних   запасів
матеріально-технічних ресурсів та іншого  майна,  організація
виконання   підприємствами,  установами  та  організаціями
автотранспорту усіх форм власності покладених на них завдань;
   - планування та організація роботи з підготовки підприємств
автотранспорту до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та
виконання завдань автотранспортного забезпечення заходів цивільної
оборони;
   - здійснення,  у  випадках  передбачених  законодавством,
сертифікації транспортних  послуг  автомобільного  транспорту,
технічного ремонту та ремонту дорожніх транспортних засобів у
системі сертифікації УкрСЕПРО;
   - аналіз стану технічного забезпечення та енергозбереження в
діяльності автомобільного транспорту, запровадження використання
економічних та екологічно небезпечних видів палива,  сприяння
автоперевізникам у вирішенні цих питань;
   - перевірка відповідності облаштування автобусних маршрутів і
транспортних засобів вимогам "Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту" ( 176-97-п ), і узгодження відкриття
маршрутів;
   - виконання доручення Органу управління майном, що стосуються
окремих сторін діяльності державних підприємств автомобільного
транспорту, розташованих у регіоні і підпорядкованих Державному
департаменту автомобільного транспорту, в  тому  числі  щодо
збереження  державного  майна,  профілактики  правопорушень і
злочинності;
   - здійснення  контролю  за  дотриманням умов ліцензійної
діяльності автоперевізниками;
   - сприяння  здійсненню  єдиної  науково-технічної  та
інвестиційної політики галузі, матеріально-технічному забезпеченню
та фінансовому зміцненню підприємств автомобільного транспорту,
розвитку  взаємовигідних  зовнішньоекономічних  зв'язків  та
співробітництва з іноземними фірмами;
   - організація у регіоні навчального процесу  підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, діяльність
яких пов'язана з наданням послуг з перевезення автомобільним
транспортом  та технічного обслуговування і ремонту дорожніх
транспортних засобів (водіїв, інженерно-технічних працівників,
керівників автопідприємств), вжиття заходів щодо його поліпшення;
   - надання послуг підприємствам, установам та організаціям,
фізичним  особам  на договірних умовах у частині технічної,
технологічної, експедиційної, інформаційної, тарифної, правової та
інших сторін організації роботи автомобільного транспорту;
   - організація забезпечення, за замовленнями автомобільних
перевізників, нормативною, довідковою та іншою документацією,
подорожніми листами автомобілів, квитково-обліковою документацією
та проїзними квитками;
   - розробка і затвердження розкладу руху і паспортів маршрутів
автобусів на регулярних і комерційних маршрутах;
   - проведення автотехнічної та автотоварознавчої експертизи
відповідно для визначення вини учасників дорожньо-транспортних
подій та  оцінки  розмірів  матеріальної  шкоди,  заподіяної
пошкодженням транспортних засобів у ДТП;
   - здійснення  торгівельно-посередницької  діяльності  у
відповідності з чинним законодавством України, надання послуг з
копіювання, ламінування та множення друкованої продукції;
   - здійснення інших видів діяльності, в тому числі делегованих
Органом  управління  майном,  які  не  суперечать  діючому
законодавству.
 
         3. Юридичний статус Управління
 
   3.1. Управління  є  юридичною особою. Права і обов'язки
юридичної особи Управління набуває  з  дня  його  державної
реєстрації, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ).
 
   3.2. Управління здійснює свою діяльність  на  основі  і
відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який
затверджується Органом управління майном.
 
   3.3. Участь Управління в асоціаціях, корпораціях, концернах
та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це
не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам  України, за погодженням з Органом управління майном.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Управління
здійснюється Фондом державного майна за згодою Органу управління
майном.
 
   3.4. Управління веде самостійний баланс, має поточний рахунок
в національній та поточний рахунок в іноземній валютах в установах
банків, печатку зі своїм найменуванням.
 
   3.5. Управління  несе  відповідальність   за   своїми
зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним
законодавством.
   Управління не несе відповідальності за зобов'язаннями держави
та Органу управління майном.
 
   3.6. Управління  має  право  у  порядку,  встановленому
законодавством та Органом управління майном, укладати угоди,
набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки,
бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, у
господарському суді та третейському судах.
 
   3.7. Управління  є  територіальним  органом  Міністерства
транспорту України в Одеській області.
   Управління вирішує покладені на нього завдання у взаємодії з
місцевими органами виконавчої влади, діяльність яких пов'язана з
наглядом і контролем за роботою автомобільного транспорту.
 
   3.8. Працівники Управління мають посвідчення встановленого
Міністерством транспорту України зразка.
 
            4. Майно Управління
 
   4.1. Майно Управління складається з необоротних та оборотних
активів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в
самостійному балансі Управління.
 
   4.2. Майно Управління є державною власністю і закріплюється
за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право
повного господарського відання, Управління володіє, користується і
розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд за погодженням з
Органом управління майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не
суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
 
   4.3. Джерелами формування майна Управління є:
   - майно, передане йому органами державного управління;
   - доходи, одержані від своєї  господарської  діяльності,
визначеної цим Статутом;
   - доходи від цінних паперів;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - капітальні вкладення і бюджетні кошти;
   - безоплатні  або  благодійні  внески,  пожертвування
організацій, підприємств і громадян;
   - майно, придбане у інших підприємств, організацій;
   - інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним
законодавством.
 
   4.4. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю
і закріплене за Управлінням, здійснюється з дозволу  Органу
управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.
Одержані в результаті  відчуження  зазначеного  майна  кошти
спрямовуються виключно на інвестиції Управління і є державною
власністю.
 
   4.5. Управління має право відповідно до чинного законодавства
здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також
громадянам (крім цілісних майнових комплексів, його структурних
підрозділів,  філій,  цехів)  нежилі  приміщення, обладнання,
устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні
цінності, які йому належать.
 
   4.6. Управління має право списувати з балансу у порядку,
встановленому Органом управління майном, приміщення, обладнання,
устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні
цінності, які йому належать.
 
   4.7. Управління здійснює володіння та користування землею та
іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
чинного законодавства.
 
   4.8. Збитки, завдані Управлінню у результаті порушення його
майнових  прав  громадянами,  юридичними  особами, державними
органами, відшкодовуються Управлінню за  рішенням  суду  або
господарського суду.
 
         5. Права й обов'язки Управління
 
   5.1. Управління самостійно планує свою діяльність, визначає
стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно  до
галузевих науково-технічних прогнозів і пріоритетів, кон'юнктури
ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
Управління у межах своєї компетенції та відповідно до діючого
законодавства України має право:
   - реалізувати  свої  послуги  за  цінами, що формуються
відповідно до умов економічної діяльності,  а  у  випадках,
передбачених чинним законодавством, - за фіксованими державними
цінами;
   - проводити, відповідно до законодавства, перевірку роботи
суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, що
здійснюють  перевезення  пасажирів  і  вантажів автомобільним
транспортом;
   - перевіряти дотримання перевізниками - переможцями конкурсів
на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах  загального
користування умов договорів, укладених замовником з перевізниками;
   - перевіряти наявність права у суб'єктів підприємницької
діяльності на здійснення автомобільних перевезень, технічного
обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, дотримання
перевізниками вимог нормативних актів, передбачених правилами
перевезень пасажирів і вантажів, з безпеки руху, охорони праці,
пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища
тощо;
   - вимагати від суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм
власності усунення виявлених порушень правил перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом та інших нормативних актів,
що регламентують їх діяльність, та складати відповідні акти та
протоколи на виявлені правопорушення, давати обов'язкові приписи
по усуненню виявлених порушень;
   - одержувати від суб'єктів підприємницької діяльності усіх
форм власності інформацію про наявність та стан автотранспортних
засобів,  рівень забезпечення їх технічного обслуговування і
ремонту, організації безпеки транспортного процесу  та  іншу
інформацію, необхідну для виконання ним функцій, передбачених у
цьому Статуті;
   - вносити до відповідних органів виконавчої влади пропозиції
про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог
законодавства про автомобільний транспорт, у тому числі правил
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, а також
сертифікації та виконанні ліцензійних умов;
   - укладати на території України і за її межами угоди з
українськими та зарубіжними партнерами для рішення статутних
завдань;
   - здійснювати координацію діяльності підприємств, організацій
та навчальних закладів з питань підготовки фахівців і підвищення
їх кваліфікації;
   - створювати філії, представництва,  відділення  й  інші
відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових
рахунків і затверджувати Положення про них.
 
   5.2. Обов'язки Управління.
   5.2.1. Управління зобов'язане:
   - забезпечувати  своєчасну  сплату  податків  та  інших
загальнообов'язкових платежів, згідно з чинним законодавством;
забезпечувати захист  державної  таємниці  в  Управлінні  та
режимно-секретних  органах  (РСО)  підприємств  автомобільного
транспорту всіх форм власності відповідно до вимог Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших нормативних актів з
цього питання:
   - забезпечувати впровадження дієвого контролю за дотриманням
суб'єктами підприємницької діяльності усіх форм власності вимог
чинного  законодавства  про  транспорт  при  здійсненні ними
автомобільних перевезень;
   - забезпечувати розвиток регіонального ринку автотранспортних
послуг до рівня, необхідного для повного задоволення потреб у них,
шляхом  реалізації  делегованих  йому  елементів  державного
регулювання автотранспортної діяльності;
   - сприяти  поліпшенню  економічного  і соціального стану
підприємств автомобільного транспорту через важелі державного
регулювання і впливу;
   - дотримуватися рівнозначного і об'єктивного  підходу  в
процесі реалізації своїх повноважень до суб'єктів підприємницької
діяльності - автомобільних перевізників, незалежно від форми
власності і підпорядкування;
   - вчасно  і  високоякісно  виконувати  доручення  Органу
управління майном і обласної державної адміністрації у межах
функцій, визначених цим Статутом;
   - у повному обсязі і якісно реалізовувати інші функції,
покладені на Управління цим Статутом;
   - забезпечувати виконання поточних і перспективних планів
роботи Управління, що стосуються питань державного регулювання і
контролю за діяльністю автомобільного транспорту;
   - надавати Органу управління майном звіти про виконання
планів роботи Управління та іншу інформацію у встановленому
порядку;
   - дотримуватись плану доходів і витрат Управління;
   - забезпечувати захист державної таємниці в Управлінні та
режимно-секретних  органах  (РСО)  підприємств  автомобільного
транспорту всіх форм власності відповідно до вимог Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ) та інших нормативних актів з
цього питання;
   - виконувати норми і вимоги щодо безпеки руху, охорони праці,
пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки.
   У разі  порушення  Управлінням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного
законодавства.
   5.2.2. Управління:
   - здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний
ремонт  основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей і якнайшвидше введення в дію придбаного
обладнання;
   - здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному
забезпеченню виробництва;
   - придбає необхідні матеріальні ресурси  у  підприємств,
організацій і установ незалежно від форм власності, а також у
фізичних осіб;
   - відповідно до укладених договорів забезпечує виробництво та
реалізацію продукції (товарів, послуг);
   - за  погодженням  з Органом управління майном визначає
структуру Управління, самостійно розробляє та затверджує штатний
розпис апарату Управління;
   - створює належні умови  для  високопродуктивної  праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
   - здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної
плати  працівників  з  метою  посилення  їх  матеріальної
зацікавленості,  як у результатах особистої праці, так і в
загальних підсумках роботи Управління, забезпечує економне і
раціональне  використання фонду заробітної плати і своєчасні
розрахунки з працівниками Управління.
 
   5.3. Визначає облікову політику.
 
   5.4. Обирає, форму бухгалтерського обліку, розробляє систему
і форми внутрішнього господарського обліку, звітності і контролю
господарських операцій.  Управління  здійснює  бухгалтерський,
оперативний обліки та веде статистичну звітність відповідно до
чинного законодавства.
 
   5.4. Начальник Управління та головний  бухгалтер  несуть
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і
достовірність обліку та статистичної звітності.
 
      6. Керування Управлінням і самоврядування
            трудового колективу
 
   6.1. Управління, на контрактній основі, очолює начальник,
який призначається на посаду та звільняється з посади Органом
управління майном за погодженням з місцевою обласною державною
адміністрацією за поданням Державного департаменту автомобільного
транспорту.
   Начальник Управління:
   - самостійно здійснює керівництво діяльністю Управління і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Управління завдань і здійснення ним своїх функцій;
   - формує структуру апарату Управління та встановлює штати за
погодженням з Органом управління майном. Встановлює умови оплати
праці його працівників відповідно до існуючих положень;
   - діє без довіреності від імені Управління, представляє його
в усіх установах та організаціях;
   - призначає та звільняє з посади працівників Управління;
   - визначає ступінь відповідальності заступників начальника
Управління,  керівників структурних підрозділів Управління за
здійснення керівництва окремими ділянками його діяльності;
   - затверджує  положення  про  структурні  підрозділи  та
функціональні обов'язки працівників Управління;
   - розпоряджається, за дозволом Органу управління майном,
відповідно до чинного законодавства коштами та майном Управління;
   - видає в межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
   - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків поточний рахунок в національній валюті та поточний рахунок
в іноземній валюті;
   - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів,  організацію  бухгалтерського  обліку та забезпечення
фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;
   - створює необхідні умови для ведення бухгалтерського обліку.
   Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
і господарську діяльність Управління, крім випадків, передбачених
законодавством України.
 
   6.2. Заступник керівника, головний  бухгалтер,  начальник
юридичної  служби  призначаються  керівником  Управління  за
погодженням з Органом управління майном. Керівники та спеціалісти
підрозділів апарату управління, структурних підрозділів, відділів,
відділень та інші працівники  Управління,  призначаються  та
звільняються з посади начальником Управління.
 
   6.3. Повноваження трудового колективу Управління реалізуються
загальними зборами через їх виборні органи. Для представництва
інтересів  трудового  колективу на загальних зборах трудовий
колектив може обирати органи колективного самоврядування, до
складу яких не може обиратися начальник Управління.  Вибори
здійснюються таємним голосуванням строком на 2-3 роки. Обраним
вважається той кандидат, який набрав не менше 2/3 голосів.
 
   6.4. Рішення соціально-економічних питань, які стосуються
діяльності Управління, виробляються і приймаються його органами
управління за участю трудового колективу та уповноваженого ним
органу і відображаються у колективному договорі. Колективним
договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та
трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Управління.
 
   6.5. Право укладення колективного договору від імені власника
надається начальнику Управління, а від імені трудового колективу -
уповноваженому ним органу.
 
    7. Господарська та соціальна діяльність Управління
 
   7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Управління є прибуток (доход).
 
   7.2. Чистий  прибуток Управління, який залишається після
покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, оплати
відсотків по кредитах банків, внеску податків та інших платежів до
бюджету, передбачених  чинним  законодавством,  відрахувань  в
галузеві інвестиційні фонди, розподіляється та використовується
відповідно до чинного законодавства в порядку, встановленому
Органом управління майном.
 
   7.3. Підприємство самостійно складає річний фінансовий план,
який затверджується Органом управління майном. Порядок складання
річного фінансового плану Управління встановлює Орган управління
майном.
 
   7.4. Управління, у відповідності з чинним законодавством,
утворює  цільові фонди, які призначені для покриття витрат,
пов'язаних зі своєю діяльністю.
 
   7.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Управління є
прибуток, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу
цінних паперів, безоплатні чи благодійні внески членів трудового
колективу, підприємств, організацій, громадян і інші надходження,
включаючи централізовані капітальні вкладення, кредити та бюджетні
кошти.
 
   7.6. Відносини  Управління  з  іншими  підприємствами,
організаціями та громадянами в усіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на основі договорів.
 
   7.7. Управління  здійснює  зовнішньоекономічну  діяльність
згідно з чинним законодавством України, за погодженням з Органом
управління майном.
 
   7.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Управління є
частина доходу, одержаного в результаті  його  господарської
діяльності. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення
умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються
трудовим колективом за участю начальника Управління, якщо інше не
передбачено законодавством.
 
   7.9. Аудит  фінансової діяльності Управління здійснюється
згідно з чинним законодавством України та за рішенням Органу
управління майном.
 
       8. Ліквідація і реорганізація Управління
 
   8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Управління здійснюються за  рішенням
Органу управління майном або господарського суду згідно з чинним
законодавством.
 
   8.2. Ліквідація  Управління  здійснюється  ліквідаційною
комісією, яка утворюється Органом управління майном. До складу
ліквідаційної комісії входять представники Органу  управління
майном та Управління в особі його органу управління. Порядок і
строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій
кредиторам визначаються Органом управління майном.
   У разі банкрутства Управління його ліквідація проводиться
згідно  з Законом України "Про відновлення платоспроможності
підприємства або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ).
 
   8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять повноваження по керівництву Управлінням. Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Управління, подає  його
органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші
особи, які перебувають у договірних відносинах з Управлінням, яке
ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій
формі.
 
   8.4. При реорганізації або ліквідації Управління працівникам,
які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.









Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка