Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про 100-річчя з дня народження А.С. Макаренка

       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 8 квітня 1986 р. N 123
                Київ
 
     Про 100-річчя з дня народження А.С. Макаренка
 
 
   У зв'язку з 100-річчям з дня народження радянського педагога
і письменника А.С. Макаренка, що минає 13 березня 1988 р.,
Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української
РСР п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Створити Республіканський ювілейний комітет по підготовці
і відзначенню 100-річчя з дня народження А.С. Макаренка у складі
згідно з додатком N 1.
 
   2. Провести в м. Києві у березні 1988 року урочисті збори,
присвячені 100-річчю з дня народження А.С. Макаренка.
 
   3. Міністерству освіти УРСР разом з Педагогічним товариством
УРСР  провести  в  лютому  1988  року на базі Полтавського
педагогічного інституту науково-практичну конференцію  "Творча
спадщина А.С. Макаренка і сучасна школа", а в Сумському і
Харківському педагогічних інститутах - макаренківські педагогічні
читання.
 
   4. Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої
спеціальної освіти УРСР, Міністерству культури УРСР,  Спілці
письменників  України,  Товариству  "Знання" Української РСР,
Педагогічному товариству УРСР організувати виставки,  наукові
конференції, вечори, творчі зустрічі, присвячені 100-річчю з дня
народження А.С. Макаренка.
 
   5. Державному  комітетові  УРСР  у  справах  видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі разом з Міністерством освіти УРСР
забезпечити підготовку та видання протягом  1986-1988  років
"Педагогічної поеми" у сувенірному оформленні, а також наукових
праць про життя і творчу діяльність А.С. Макаренка та використання
його педагогічної спадщини в умовах реформи загальноосвітньої і
професійної школи.
 
   6. Державному комітетові УРСР по кінематографії забезпечити
створення на замовлення Педагогічного товариства УРСР в 1987 році
науково-популярного  фільму  "А.С.  Макаренко  і  становлення
радянської загальноосвітньої школи".
 
   7. Міністерству освіти УРСР разом з Педагогічним товариством
УРСР забезпечити виготовлення нагрудного значка і настільної
ювілейної медалі "А.С. Макаренко".
 
   8. Міністерству зв'язку УРСР у встановленому порядку вирішити
питання про випуск марки, художнього конверта  та  штемпеля
спецпогашення, присвячених   100-річчю  з  дня  народження
А.С. Макаренка.
 
   9. Полтавському облвиконкому подати Раді Міністрів  УРСР
пропозиції  про  присвоєння  імені А.С. Макаренка навчальним
закладам, з якими були пов'язані його життя і  педагогічна
діяльність.
 
   10. Прийняти пропозицію Полтавського облвиконкому, погоджену
з Міністерством освіти УРСР,  Міністерством  культури  УРСР,
Педагогічним товариством УРСР, про створення в селі Ковалівці
Полтавського району на території колишньої трудової колонії імені
М. Горького  музею-заповідника А.С. Макаренка з підпорядкуванням
його Полтавському облвиконкому.
 
   Полтавському облвиконкому за погодженням з  Міністерством
освіти УРСР і Міністерством культури УРСР у 3-місячний строк
затвердити положення про музей-заповідник, а також штат дирекції
музею.
 
   Витрати музею-заповідника фінансуються за рахунок і в межах
коштів, які передбачаються по бюджету Полтавській області на
утримання закладів освіти.
 
   11. Полтавському і Сумському облвиконкомам, Держбуду УРСР,
Держагропрому УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР,
Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству
лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерству культури
УРСР,  Художньому фонду УРСР забезпечити виконання робіт по
будівництву, капітальному ремонту, реставрації, благоустрою та
обладнанню об'єктів, пов'язаних з підготовкою і відзначенням
ювілею А.С. Макаренка, згідно з додатком N 2.
 
   Держплану УРСР і Держпостачу УРСР передбачити виділення для
цієї мети необхідних матеріально-технічних ресурсів.
 
   Виділити Полтавському облвиконкому на 1986 рік 25 тис. крб.
для розробки технічної документації на реконструкцію і капітальний
ремонт об'єктів, вказаних у додатку N 2.
 
   Міністерству фінансів УРСР профінансувати зазначені витрати
за рахунок резервного фонду Ради Міністрів УРСР.
 
   Погодитись з пропозицією Педагогічного товариства УРСР і
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури про
їх участь у проведенні та фінансуванні вказаних робіт.
 
   12. Не для друку.
 
   13. Державному  комітетові  УРСР  по  телебаченню  і
радіомовленню, редакціям газет і журналів широко висвітлювати хід
підготовки та  відзначення  100-річчя  з  дня  народження
А.С. Макаренка.
 
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
         Голова
   Ради Міністрів Української РСР            О.ЛЯШКО
 
   Інд. 28
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                   від 8 квітня 1986 р. N 123
 
               СКЛАД
       Республіканського ювілейного комітету по
       підготовці і відзначенню 100-річчя з дня
          народження А.С. Макаренка
 
 
тт. Орлик М.А.       - Заступник Голови Ради Міністрів УРСР,
               голова комітету
 
  Фоменко М.В.      - Міністр освіти УРСР, заступник голови
               комітету
 
  Чичкало Б.В.      - заступник голови Полтавського
               облвиконкому, заступник голови
               комітету
 
             Члени комітету
 
  Врублевська В.Б.    - заступник Міністра культури УРСР
 
  Голуб І.Д.       - заступник голови Сумського
               облвиконкому
 
  Дяченко Ю.П.      - перший заступник Голови Держкомвидаву
               УРСР
 
  Загребельний П.А.   - секретар правління Спілки
               письменників України
 
  Залудяк М.І.      - перший секретар Кременчуцького
               міському Компартії України
 
  Зязюн І.А.       - ректор Полтавського педагогічного
               інституту
 
  Каніщенко Л.О.     - перший заступник Міністра вищої і
               середньої спеціальної освіти УРСР
 
  Кашка М.І.       - перший заступник голови правління
               Українського товариства охорони
               пам'яток історії та культури
 
  Лисенко П.Г.      - директор Кременчуцького педагогічного
               музею А.С. Макаренка
 
  Менжерес Г.М.     - заступник голови Київського
               міськвиконкому
 
  Погребняк А.І.     - перший заступник голови правління
               Товариства "Знання" Української РСР
 
  Пономарьова Г.Ф.    - заступник голови Харківського
               облвиконкому
 
  Сачков Л.С.      - голова Українського республіканського
               комітету профспілки працівників
               освіти, вищої школи і наукових
               установ
 
  Усенко В.В.      - заступник завідуючого відділом науки
               і навчальних закладів ЦК Компартії
               України
 
  Хорольський Є.А.    - завідуючий Полтавським обласним
               відділом народної освіти
 
  Шепотько В.П.     - заступник Міністра освіти УРСР
 
  Ярмаченко М.Д.     - голова ради Педагогічного товариства
               УРСР
 
  Яцина О.Г.       - секретар ЦК ЛКСМ України
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови ЦК Компартії України
                    і Ради Міністрів УРСР
                   від 8 квітня 1986 р. N 123
 
               ЗАВДАННЯ
    по будівництву, капітальному ремонту, реставрації,
     благоустрою та обладнанню об'єктів, пов'язаних з
     підготовкою і відзначенням ювілею А.С. Макаренка
 
------------------------------------------------------------------------------
  Назва об'єктів і  |Орієн-|Строки|  Замовник робіт | Виконавці робіт
   видів робіт   |товна |прове-|          |
            |вар- |дення |          |
            |тість |робіт |          |
            |(тис. |(роки)|          |
            |крб.) |   |          |
------------------------------------------------------------------------------
У селі Ковалівці
 
Капітальний ремонт і   250  1986- Полтавський    Мінжитлокомунгосп
реставрація приміщень      1987  облвиконком    УРСР
колишньої трудової                    Держагропром УРСР
колонії імені                       Українське
М. Горького                        товариство охорони
                             пам'яток історії
                             та культури
 
Створення експозиції    50  1987  Педагогічне    Художній фонд УРСР
музею-заповідника           товариство УРСР
А.С. Макаренка             Полтавський
                    облвиконком
 
Заміна бюста        30  1987  Полтавський    Мінкультури УРСР
А.С. Макаренка             облвиконком    Художній фонд УРСР
                             Полтавський
                             облвиконком
 
Благоустрій парку і    60  1987  -"-        Держагропром УРСР
прилеглої території                    Полтавський
музею-заповідника                     облвиконком
 
Реконструкція та     200  1986  -"-        Держагропром УРСР
переобладнання
гуртожитку колишньої
школи-інтернату під
квартири для жильців,
які підлягають
відселенню з приміщень
колишньої трудової
колонії імені
М. Горького
 
Будівництво двох     140  1987- -"-        -"-
жилих будинків         1988
(8- і 4-квартирного)
для наукових
працівників музею
 
Будівництво        50  1987- -"-        -"-
каналізаційних мереж      1988
 
Реконструкція котельні  100  1986- -"-        Мінжитлокомунгосп
та газифікація         1987           УРСР
приміщень
музею-заповідника
 
Реконструкція       80  1986- -"-        Держагропром УРСР
під'їзного шляху        1987
 
У місті Кременчуці
 
Спорудження        70  1987  Полтавський    Мінкультури УРСР
пам'ятника-бюста            облвиконком    Держбуд УРСР
А.С. Макаренку*                      Художній фонд УРСР
_______________
   * Проектування  здійснено  у  відповідності з постановою
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1978 р.
N 10.
 
Реставраційні роботи    50  1986- -"-        Держбуд УРСР
меморіального будинку,     1987
в якому жив
А.С. Макаренко
 
Створення експозиції    50  1987  Педагогічне    Художній фонд УРСР
музею                 товариство УРСР
                    Полтавський
                    облвиконком
 
Встановлення паркової   10  1987  Полтавський    -"-
скульптури "Макаренко         облвиконком
і діти" на території
музею
 
У місті Білопіллі
 
Капітальний ремонт    80  1987  Сумський      Мінжитлокомунгосп
будинку-музею             облвиконком    УРСР
А.С. Макаренка
 
Розширення експозиції   10  1987  Педагогічне    Художній фонд УРСР
музею А.С. Макаренка         товариство
                    Сумський
                    облвиконком
 
               * * *
 
Виготовлення       80  1987  Полтавський    Мінліспром УРСР
нестандартних             облвиконком
меблів та               Сумський
експозиційного             облвиконком
обладнання для музеїв
А.С. Макаренка в селі
Ковалівці, містах
Кременчуці та
Білопіллі

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка