Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу Мінагрополітики від 21.03.03 N 73 "Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2003 рік"

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2003 N 370
 
 
   Про внесення змін та доповнень до наказу Мінагрополітики
   від 21.03.03 N 73 "Про затвердження Тематичного плану
   науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок
              на 2003 рік"
 
 
   У зв'язку з необхідністю наукового забезпечення пріоритетних
напрямків розвитку аграрного сектору Н А К А З У Ю:
 
   1. Доповнити додаток 1 по коду програмної  класифікації
2801030 до наказу Мінагрополітики від 21 березня 2003 року N 73
( v0073555-03  )  "Про  затвердження  Тематичного  плану
науково-дослідних і  дослідно-конструкторських  розробок  на
2003 рік" згідно з додатком.
 
   2. По коду програмної класифікації 2801060 "Наукові розробки
у  сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської
продукції" викласти в такій редакції наступні договори:
   - 21с/8:  "Розроблення  гармонізованого  до  вимог  ЄС
(EN 13739-1) ДСТУ. Сільськогосподарські машини. Розкидачі твердих
добрив з розподільниками. Захист довкілля. Ч. 1: Вимоги безпеки";
   - 21с/16:  "Розроблення  гармонізованого  до  вимог  ЄС
(EN 13739-2) ДСТУ. Сільськогосподарські машини. Розкидачі твердих
добрив  з  розподільниками.  Захист  довкілля.  4.2:  Методи
випробування";
   - 21с/17:  "Розроблення  гармонізованого  до  вимог  ЄС
(EN 13740-2) ДСТУ. Сільськогосподарські машини. Лінії розподілення
твердих добрив.
   - 21с/18: "Розроблення гармонізованого до вимог ЄС (EN 707)
ДСТУ. Сільськогосподарські машини. Машини для внесення рідких
добрив. Безпека";
   - 21с/19:  "Розроблення  гармонізованого  до  вимог  ЄС
(EN 12761-3) ДСТУ. Сільськогосподарські і лісогосподарські машини.
Оприскувачі та агрегати для внесення  рідких  добрив.  4.3.
Гідравлічний маловитратний оприскувач для низькорослих культур.
Захист довкілля";
   - 21с/20:  "Розроблення  гармонізованого  до  вимог  ЄС
(EN 12761-2) ДСТУ. Сільськогосподарські і лісогосподарські машини.
Оприскувачі та агрегати для внесення рідких добрив. 4.2. Польові
Оприскувачі. Захист довкілля";
   - 21с/22:  "Розроблення  гармонізованого  до  вимог  ЄС
(EN 13740-1) ДСТУ. Сільськогосподарські машини. Лінії розподілення
твердих добрив. Захист довкілля. Ч. 1. Вимога";
   - 25с/3: "Розроблення ГСТУ. Садивний матеріал плодових порід.
Технічні умови";
   - 25с/4: "Розроблення ГСТУ. Садивний матеріал  обліпихи.
Технічні умови. На заміну ОСТ 10.130-88";
   - 35с/1: "Розроблення ГСТУ. Насіння тютюну. Технічні умови";
   - 2с/5: "Розроблення ГСТУ. Вода питна фасована та води
ароматизовані. Технічні умови";
   - 79с/1:  "Розроблення  ГСТУ.  Напівфабрикат протеїновий.
Загальні технічні умови. Розробляється вперше";
   - 79с/2:  "Розроблення  ГСТУ. Біологічно активна кормова
добавка для птахів. Загальні технічні  умови.  Розробляється
вперше";
   - 111с/1: "Засоби закупорювання для пляшок з ігристими та
газованими винами. Технічні умови";
   - 97с/6: "Розроблення ДСТУ. Насіння цукрових буряків. Правила
приймання і методи випробування проб. На заміну ГОСТ 22617.0-77".
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   20.10.2003 N 370
 
 
              ДОПОВНЕННЯ
       до додатка 1 до наказу Мінагрополітики
        від 21.03.03 N 73 ( v0073555-03 )
   "Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних
    і дослідно-конструкторських розробок на 2003 рік"
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Номер та назва розробки  |  Виконавець   | Строки |Кошторисна | Що буде розроблено при завершенні |
|з/п |              |         |виконання| вартість | досліджень, розрахунок ефективності|
|  |              |         |     | в 2003 р.,| та орієнтовні обсяги впровадження |
|  |              |         |     |  грн.  |                  |
|----+---------------------------+------------------+---------+-----------+------------------------------------|
| 1 |      2       |   3      |  4  |   5   |          6        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Замовник - Департамент розвитку соціальної інфраструктури сільської місцевості
 
 1  46/12       Наукове Інститут      III-IV кв. 20000   Буде   розроблена   Національна
   обгрунтування        економіки НАНУ,  2003-2004       програма   соціального  розвитку
   організаційно-економічних  Прокопа І.В.    рр.          села на період до 2013 року
   засад  існуючого  стану
   соціальної сфери   села
   та  перспективи   його
   сталого розвитку на період
   до 2013 року.
 
         Замовник - Департамент формування та функціонування аграрного ринку
 
 2.  45/59  Аналіз і прогноз Інститут      III-IV кв. 25000   Буде виконаний аналіз і розроблений
   ринків  основних  видів аграрної      2003 р.        розроблений прогноз ринків основних
   сільськогосподарської    економіки УААН,             видів     сільськогосподарської
   продукції          Шпичак О.М.               продукції та продовольства
 
      Замовник - Департамент ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва
 
 3.  38/2   Розробити  ДСТУ Київський ін-т.  III-IV кв.  7500   Державний стандарт України
   "Пшениця.     Технічні хлібопродуктів,  2003-2004
   умови".           Левченко В.І.   рр.
 
 
 
     Замовник - Управління реформування управління АПК та соціально-трудових відносин
 
 4.  15/41  Розробка основних Національний    III-IV кв. 30000   Будуть  розроблені  рекомендації
   напрямків та інструментів аграрний      2003 р.        щодо    основних    напрямків
   удосконалення   системи університет               удосконалення  системи  державного
   державного   управління Кваша С.М.                управління АПК
   аграрним  сектором   в
   сучасних  умовах  його
   реформування та розвитку
 
         Замовник - Департамент фінансово-кредитної та податкової політики
 
 5.  15/42 Розробка методичних НАУ,        III-IV кв. 15000   Будуть   розроблені   методичні
   рекомендацій      для Ярошинський В.   2003 р.        рекомендації   для   формування
   формування   показників                      показників        Держбюджету
   Держбюджету                             Мінагрополітики
   Мінагрополітики України
 
            Замовник - Державний департамент ветеринарної медицини
 
 6.  1/25 Розробка програмного Білоцерківський  III-IV кв. 40000   Буде    розроблено   програмне
   забезпечення        ДАУ,        2003 р.        забезпечення  ІФА для діагностики
   імунноферментного аналізу Харута Г.Г.               лейкозу  та  визначення  вмісту
   (ІФА) діагностики лейкозу                      статевих гормонів
   та  визначення  вмісту
   статевих гормонів
 
              Замовник - Державний департамент продовольства
 
 7.  97/11 Розробити    нову УкрНДІ цукрової  III-IV кв. 19000   Буде  розроблена  нова  ефективна
   високоефективну технологію промисловості,   2003-2005       технологія   одержання  цукру  з
   одержання цукру  з метою Савич А.Н.     рр.          підвищеним його виходом та якістю
   підвищення його виходу та
   якості
 
 8.  97/12      Розробити УкрНДІ цукрової  III-IV кв. 18800   Будуть  розроблені  технологічні
   прогресивні  технологічні промисловості,   2003-2005       системи та комплект обладнання по
   системи   та  комплект Савич А.Н.     рр.          забезпеченню видалення та повернення
   обладнання по забезпеченню                      у виробництво бурякомаси
   ефективного видалення та
   комплект  у  виробництво
   бурякомаси (хвостиків та
   дріб'язків буряків).
 
 9.  38/3  ДСТУ "Борошно  із Київський ін-т.  III-IV кв.  7500   Державний стандарт України
   зерна трітікале. Технічні хлібопродуктів,  2003-2004
   умови".           Левченко В.І.   рр.
 
 
 Начальник Департаменту
 кадрової політики,
 аграрної освіти та науки                М.Ф.Бойко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка