Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про спільне використання науково-технічних об'єктів у рамках Співдружності Незалежних Держав

               Угода
    про спільне використання науково-технічних об'єктів
       у рамках Співдружності Незалежних Держав
 
 
   Уряди держав - учасниць цієї Угоди,
   відповідно до статті 4 Угоди про створення Співдружності
Незалежних Держав від 8 грудня 1991 р. ( 997_077 ) і статті 19
Угоди про міждержавне науково-технічне співробітництво в рамках
Співдружності  Незалежних  Держав  від  13 березня 1992 року
( 997_200 ),
   маючи на меті розробити практичні заходи, що забезпечать
ефективне і взаємовигідне спільне використання науково-технічних
об'єктів, розвиток науково-технічного потенціалу в пріоритетних
для науки і науково-технічного прогресу галузях,
   домовилися про таке:
 
   Стаття 1. Науково-технічний об'єкт, ресурси і результати
діяльності якого використовуються декількома державами, набуває
статусу об'єкта спільного використання виключно зі згоди його
власника.
 
   Стаття 2. Питання спільного використання об'єктів науки і
продуктів науково-технічної діяльності вирішуються виходячи з
цілей  забезпечення  досліджень  за  пріоритетними напрямками
науково-технічного прогресу кожної держави  і  з  урахуванням
можливості їхньої спільної розробки і реалізації.
 
   Стаття 3. Об'єктами спільного використання є: центральні
бібліотеки, державні науково-інформаційні системи і ресурси.
 
   Державам-учасницям Угоди про науково-технічне співробітництво
( 997_200 ) протягом 5 років надається можливість безплатного
користування цими об'єктами.
 
   Перелік додаткових   використовуваних   науково-технічних
об'єктів формується, затверджується та переглядається Міждержавною
науково-технічною радою на основі пропозицій Сторін.
 
   Стаття 4. Сторони визнають за необхідне забезпечити роботу
спільно використовуваних об'єктів у режимі їхнього самостійного
функціонування із залученням матеріально-фінансових ресурсів з
різних джерел у встановленому кожною Стороною порядку.
 
   Фінансування зазначених  об'єктів здійснюється за рахунок
держав місця їх розташування.
 
   Стаття 5.  Правове  регулювання  використання  додаткових
науково-технічних об'єктів спільного використання здійснюється на
підставі законодавства Сторін у галузі державної науково-технічної
політики, економічної і науково-технічної діяльності, охорони
інтелектуальної і промислової власності тощо.
 
   Стаття 6. Учасники Угоди забезпечують взаємну несуперечність
діючих і розроблюваних у цій галузі законодавчих актів, спираючись
при цьому на загальноприйняті норми міжнародного права.
 
   Стаття 7. Фінансове і  матеріально-технічне  забезпечення
додаткових  науково-технічних  об'єктів спільного використання
здійснюється Сторонами на паритетних началах  і  в  частках
(обсягах), які відбивають характер робіт і потреби Сторін.
 
   Стаття 8.  Фінансування,  експлуатація  і  використання
результатів діяльності цих об'єктів здійснюються на договірній
основі між відповідними організаціями заінтересованих Сторін.
 
   Стаття 9. Ця Угода укладається терміном на 5 років і набуває
чинності з моменту її підписання. Її дія може бути продовжена за
взаємною згодою Сторін.
 
   Стаття 10. Угода відкрита для приєднання до неї інших держав.
 
   Стаття 11. Участь в Угоді не обмежує прав держав, що її
підписали, на  участь  в  будь-яких  інших  двосторонніх  і
багатосторонніх формах міждержавного співробітництва в галузі
спільного використання науково-технічних об'єктів.
 
   ВЧИНЕНО в місті Москві 13 березня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
 
 За Уряд          За Уряд       За Уряд
 Азербайджанської      Республіки      Туркменистану
 Республіки         Киргизстан
 
              (підпис)
 
 За Уряд          За Уряд       За Уряд
 Республіки         Молдови       Республіки
 Білорусь                    Узбекистан
 
 (підпис)         (підпис)       (підпис)
 
 За Уряд          За Уряд       За Уряд
 Республіки         Російської      України
 Вірменія          Федерації
 
 (підпис)         (підпис)       (підпис)
 
 За Уряд          За Уряд
 Республіки         Республіки
 Казахстан         Таджикистан
 
 (підпис)         (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка