Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України і Міністерством внутрішніх справ Румунії про взаємодію у пунктах пропуску через українсько-румунський державний кордон

               Протокол
      між Державним комітетом у справах охорони
      державного кордону України і Міністерством
     внутрішніх справ Румунії про взаємодію у пунктах
   пропуску через українсько-румунський державний кордон
 
 
   Дата підписання:    10.12.96 р.
   Дата набуття чинності: 09.01.97 р.
 
   Державний комітет у справах охорони  державного  кордону
України і Міністерство внутрішніх справ Румунії, далі Сторони,
   будучи заінтересованими у розвитку  взаємодії  з  питань
прикордонного контролю,
   прагнучи до підвищення  пропускної  спроможності  пунктів
пропуску через існуючий румунсько-український державний кордон та
створення належних умов для ефективного здійснення прикордонного
контролю,
   усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль у боротьбі з
нелегальною міграцією та транскордонною організованою злочинністю
в пунктах пропуску через державний кордон між Румунією і Україною,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Для реалізації цього Протоколу, згідно з внутрішньодержавним
законодавством, встановлюються слідуючі органи:
   1. Вищі компетентні органи:
   - Державний комітет у справах охорони державного кордону
України;
   - Міністерство внутрішніх справ Румунії.
   2. Компетентні прикордонні органи:
   з боку України
   - Управління прикордонного контролю Державного комітету у
справах охорони державного кордону України;
   - Прикордонні Уповноважені України у пунктах пропуску та їх
заступники;
   - начальники контрольно-пропускних пунктів.
   з боку Румунії
   - Управління Прикордонної поліції;
   - начальники зональних центрів прикордонної поліції;
   - начальники пунктів контролю.
 
               Стаття 2
 
   1. Взаємодія в пунктах пропуску через українсько-румунський
державний  кордон  організується  представниками  компетентних
прикордонних органів з метою виявлення та затримання порушників
державного  кордону,  розроблення  заходів  щодо  припинення
нелегальної міграції та транскордонної організованої злочинності,
підвищення пропускної спроможності пунктів пропуску, оперативного
реагування на зміни обстановки в своїх пунктах пропуску та
негайного інформування іншої Сторони.
   2. Сторони забезпечуватимуть взаємодію на таких напрямках:
   - взаємообмін  інформацією  про  затриманих  порушників
державного кордону, нелегальних мігрантів, контрабанду зброї та
боєприпасів, наркотичних, вибухових, радіоактивних речовин та
інших заборонених законодавством до провозу речовин;
   - опрацювання заходів щодо виявлення та затримання порушників
державного кордону в пунктах пропуску, боротьби з нелегальною
міграцією і транскордонною організованою злочинністю;
   - взаємообмін інформацією про наміри та спроби порушень
українсько-румунського  державного  кордону, виявлення каналів
нелегальної міграції, заходи щодо боротьби  з  організованою
злочинністю на каналах міжнародного сполучення;
   - опрацювання  заходів  у  випадках  виникнення  черг
автотранспортних засобів та непередбачених ситуацій в пунктах
пропуску через українсько-румунський державний кордон (стихійне
лихо, масові безпорядки в пунктах пропуску та поблизу них, спроби
прориву осіб через пункти пропуску та інше);
   - внесення до відповідних інстанцій держав пропозицій щодо
усунення виявлених причин та умов, які сприяють  виникненню
порушень законодавства в пунктах пропуску, та змін і доповнень до
чинного законодавства держав з питань прикордонного контролю;
   - розробка нових форм і методів взаємодії та підведення її
підсумків.
 
               Стаття 3
 
   1. Взаємодія між керівниками вищих компетентних органів з
питань виконання положень цього Протоколу організується в міру
необхідності в попередньо узгоджені терміни.
   2. Начальник Управління прикордонного контролю Держкомкордону
України та начальник Управління прикордонної поліції МВС Румунії,
з  метою  розгляду  стану  виконання домовленостей з питань
удосконалення прикордонного контролю в пунктах пропуску, оцінки
обстановки  та перспектив її розвитку, визначення заходів і
спільних дій щодо запобігання порушень українсько-румунського
державного кордону на каналах міжнародного сполучення, проводять
робочі зустрічі не менше одного разу на рік.
   3. Прикордонні  Уповноважені  Держкомкордону  України  і
начальники зональних центрів Прикордонної поліції Міністерства
внутрішніх справ Румунії для обміну даними обстановки, вироблення
конкретних заходів щодо посилення прикордонного контролю в пунктах
пропуску  та  заходів для їх реалізації, проводять зустрічі
щокварталу та в міру необхідності.
   4. Дата, місце, порядок денний та склад делегацій попередньо
узгоджується не пізніше ніж за 10 днів до запропонованого терміну.
За результатами зустрічі складається протокол у двох примірниках
кожний, українською та румунською мовами.
   5. Начальники контрольно-пропускних пунктів, їх заступники,
старші змін в пунктах пропуску організують взаємодію та щодня
інформують  один одного про очікувані зміни в потоці осіб,
транспортних засобів і про можливі виникнення інших непередбачених
ситуацій, які стосуються другої сторони.
 
               Стаття 4
 
   Прикордонні Уповноважені  та начальники зональних центрів
спільно опрацьовують і узгоджують плани взаємодії, якими керуються
начальники контрольно-пропускних пунктів сторін.
 
               Стаття 5
 
   1) Компетентні  прикордонні органи Сторін будуть негайно
інформувати один одного про:
   - громадян, які перетинають українсько-румунський державний
кордон за дипломатичними паспортами, та офіційні делегації;
   - ознаки, що свідчать про підготовку до порушення державного
кордону та затриманих порушників державного кордону;
   - виявлення засобів диверсії, терору;
   - допущені провокації та конфлікти в пунктах пропуску через
українсько-румунський державний кордон;
   - виявлення на державному кордоні екологічної небезпеки і
заходи щодо її локалізації;
   - осіб, що прямують через кордон, у яких виявлено ознаки
небезпечних інфекційних захворювань;
   - виявлення випадків завезення  у  вантажах  небезпечних
шкідників, збудників хвороб та інше;
   - інші дії, небезпечні для національної безпеки суміжної
держави.
   2) Начальники   контрольно-пропускних   пунктів   на
українсько-румунському  кордоні,  в  міру необхідності будуть
обмінюватися інформацією з приводу:
   - обстановки в пунктах пропуску;
   - порушення  санітарного,  ветеринарного,  екологічного,
фітосанітарного та інших видів контролю;
   - затримання громадян за  порушення  правил  перетинання
кордону;
   - стану криміногенної обстановки в прикордонних  районах
(зонах) і навколо пунктів пропуску і можливих нестандартних
ситуацій поблизу пунктів пропуску через державний кордон;
   - виявлення  в  процесі  розслідування  даних  стосовно
організаторів,  пособників,  місць  зосередження,  маршрутів
прямування нелегальних мігрантів і таке інше;
   - спроб  злочинних  угрупувань  втягнути  представників
контрольних органів у протиправні дії;
   - фактів ускладнення санітарно-епідеміологічної обстановки на
кордоні та в прикордонних районах (зонах);
   - спроб переміщення через українсько-румунський державний
кордон викрадених транспортних засобів.
   3) Взаємообмін інформацією може здійснюватись з інших питань,
що уточнюються під час опрацювання плану взаємодії на рівні
Прикордонних Уповноважених та начальників зональних центрів.
 
               Стаття 6
 
   1. Цей Протокол укладено на два роки і термін його чинності
буде автоматично продовжено на наступні два роки, якщо кожна із
Сторін не заявить про свій намір припинити його чинність за три
місяці до закінчення відповідного періоду.
   2. Кожна із Сторін може припинити чинність цього Протоколу,
повідомивши про це другу Сторону у письмовій формі згідно з
внутрішнім законодавством своєї держави. У такому разі  цей
Протокол втрачає чинність через 3 місяці після дати отримання
другою Стороною такого повідомлення.
   3. Цей Протокол набирає чинності через 30 днів з дня його
підписання.
   4. Зміни та доповнення у цей Протокол вносяться за взаємною
згодою Сторін.
 
   Вчинено в м. Чернівці 10 грудня 1996 року у двох примірниках,
українською та румунською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Державний комітет               За Міністерство
 в справах охорони                внутрішніх справ
 державного кордону                Румунії
 України
 
 Б. Марченко                   Г. Стамате
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка