Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Мінагропопітики України від 31.08.2000 р. N 16

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 308 від 15.10.2001
 
 
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказів Міністерства
                      аграрної політики
   N 91 ( v0091555-03 ) від 02.04.2003
   N 247 ( v0247555-04 ) від 12.07.2004 )
 
 
      Про внесення змін до наказу Мінагропопітики
         України від 31.08.2000 р. N 165
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 400 ( v0400555-02 ) від 19.12.2002 )
 
 
   У зв'язку з кадровими змінами Н А К А З У Ю:
 
   1. Викласти додаток 3 до  наказу  Міністерства аграрної
політики України від 31 серпня 2000 р. N 165 ( v0165555-00 ) "Про
стан  і  перспективи розвитку садівництва, виноградарства та
виноробної промисловості" в новій редакції (додається). ( Пункт 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 400
( v0400555-02 ) від 19.12.2002 )
 
   2. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.
 
 Міністр                        І.Кириленко
 
 
   ( Додаток  1  втратив  чинність  на  підставі  Наказу
Мінагрополітики N 400 ( v0400555-02 ) від 19.12.2002 )
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   аграрної політики України
                   від 15 жовтня 2001р. N 308
 
              Положення
   про Комісію з питань визначення пріоритетних напрямків
    фінансування розвитку виноградарства, садівництва і
      хмелярства за рахунок одновідсоткового збору
 
   1. Комісія з питань  визначення  пріоритетних  напрямків
фінансування розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства за
рахунок одновідсоткового збору (надалі - Комісія) створена з метою
підвищення   ефективності  цільового  використання  коштів
одновідсоткового збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства.
 
   2. Комісія у своїй роботі керується Законом України "Про збір
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" ( 587-14 ),
Порядком справляння збору та використання коштів на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів  України  від  29 червня 1999 р. N 1170
( 1170-99-п ), цим Положенням та іншими нормативно-правовими
актами.
 
   3. Завдання Комісії:
   - визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень з
проблем  перспективного  розвитку  галузей  виноградарства,
садівництва і хмелярства;
   - розгляд пропозицій щодо розподілу коштів одновідсоткового
збору  на  розвиток  галузей  виноградарства,  садівництва і
хмелярства;
   - вивчення  та  узагальнення  стану використання коштів,
спрямованих на розвиток галузей виноградарства, садівництва і
хмелярства;
   - надання консультацій щодо розподілу та використання на
місцевому  рівні  коштів,  спрямованих  на  розвиток галузей
виноградарства, садівництва і хмелярства.
 
   4. Комісія має право:
   - робити запити керівникам щодо подання підприємствами і
організаціями відповідних документів;
   - регулювати терміни та умови розгляду документів на своїх
засіданнях;
   - запрошувати  на  свої засідання керівників і головних
бухгалтерів підприємств для надання ними пояснень з проблемних
питань, що виникають;
   - вносити в установленому порядку пропозиції про утворення
робочих  та  експертних  груп  для  підготовки  проектів
нормативноправових актів, здійснення відповідних розрахунків та
експертних оцінок.
 
   5. Комісія розпочинає свою роботу з моменту підписання наказу
про її утворення. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу
голова Комісії, а у випадку його відсутності - один із його
заступників по черзі.
   Голова Комісії:
   - скликає засідання Комісії;
   - головує на засіданнях Комісії;
   - залучає у разі потреби до роботи в Комісії працівників
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за
згодою їх керівників), провідних учених, фахівців - практиків;
   - керує діяльністю Комісії і організовує її роботу.
 
   6. Регламент роботи Комісії
   Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які
проводяться згідно з планом роботи один раз на місяць. За рішенням
голови Комісії або, у разі його відсутності, його заступника
можуть проводитись позачергові засідання.
   Про проведення чергового або позачергового засідання члени
Комісії та запрошені особи мають бути повідомлені не пізніше ніж
за три дні до початку засідання.
   Засідання веде голова Комісії, а у разі його відсутності -
заступник голови Комісії.
   Рішення Комісії оформляється протоколом, який  підписують
голова Комісії та секретар Комісії.
   За розпорядженням голови Комісії або його заступника Комісія
може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом
візування проекту рішення членами Комісії.  Рішення  Комісії
вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його завізували не
менше двох третин членів Комісії.
 
   7. Секретаріат Комісії:
   - готує  до  розгляду згідно з порядком денним Комісії
пропозиції на підставі поданих документів;
   - проводить  роботу  щодо  підготовки  засідань Комісії,
формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків
засідань;
   - не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує
членів Комісії про місце і час проведення засідання та надає їм
порядок денний;
   - не пізніше ніж за два дні до початку засідання отримує від
членів Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного питань
для розгляду і проекти рішень з порушених питань;
   - веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і
протокольні доручення до членів Комісії для виконання.
 
   8. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням на
засіданнях простою більшістю голосів за наявністю не менше двох
третин її членів. При рівній кількості голосів голос Голови є
ухвальним.
 
   9. Протокольне рішення Комісії є підставою для затвердження
фінансових  документів  для  проведення  виплат  за  рахунок
одновідсоткового збору.
 
   10. Робочим  органом  Комісії  є  структурні  підрозділи
Мінагрополітики.
 
   11. Комісія  використовує  у  роботі  бланки  із  своїм
найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка