Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору (конфлікту)

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
              Н А К А З
 
 N 88 від 20.09.99
   м.Київ
 
 vd990920 vn88
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної
              служби посередництва і примирення
    N 107 ( v0107299-04 ) від 20.07.2004 )
 
       Про затвердження Положення про порядок
       підготовки і прийняття рішення трудового
       арбітражу при вирішенні  колективного
          трудового спору (конфлікту)
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
             служби посередництва і примирення
    N 412 ( v0412299-03 ) від 08.09.2003 )
 
 
   У відповідності із підпунктом 15) пункту 4 Положення про
Національну  службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок підготовки і прийняття
рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового
спору (конфлікту) (додається).
   2.  Сектору  реєстрації  колективних  трудових  спорів
(конфліктів) відділу правового забезпечення НСПП, відділу по
роботі  в  місті Києві відділу правового забезпечення НСПП,
представництву НСПП в місті Севастополі, відділенням НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях забезпечити ознайомлення
сторін колективних трудових спорів (конфліктів) та виконання норм
Положення  при  проведенні примирних процедур щодо вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів). ( Пункт 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом НСПП N 412 ( v0412299-03 ) від
08.09.2003 )
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
( Пункт 3 в редакції Наказу НСПП N 412 ( v0412299-03 ) від
08.09.2003 )
 
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення              В.М.Руденко
 
                    Затверджено
                    наказом Національної служби
                    посередництва і примирення
                    від 20 вересня 1999 р. N 88
 
              Положення
      про порядок підготовки і прийняття рішення
      трудового  арбітражу  при  вирішенні
      колективного трудового спору (конфлікту)
 
   1. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення
трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) (далі - Положення) встановлює  норми  підготовки
рішення, вимоги до його змісту, прийняття та доведення його до
виконавців.
   2. При вирішенні колективного трудового спору (конфлікту)
трудовий арбітраж приймає рішення у десятиденний строк з дня його
створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей
строк може бути продовжено до двадцяти днів.
   3. Засідання трудового арбітражу по розгляду колективного
трудового спору (конфлікту) проводиться з обов'язковою участю
представників сторін, а в разі потреби - представників інших
зацікавлених органів та організацій.
   Засідання, де  приймається остаточне рішення (резолютивна
частина), може бути проведене лише у складі членів трудового
арбітражу.
   4. Рішення приймається в засіданні  трудовим  арбітражем
більшістю  голосів  його членів за результатами вивчення та
обговорення  всіх  обставин  колективного  трудового  спору
(конфлікту).
   5. Рішення трудового арбітражу оформляється протоколом і
підписується усіма його членами. Член трудового арбітражу, не
згодний з рішенням, має право викласти у письмовій формі свою
окрему думку, що приєднується до справи.
   6. Рішення трудового арбітражу складається із  вступної,
описової, мотивувальної і резолютивної частин.
   7. У вступній частині вказуються найменування  трудового
арбітражу,  дата  прийняття  рішення,  найменування  сторін
колективного трудового спору (конфлікту), прізвища, ім'я та по
батькові членів трудового арбітражу, представників сторін та інших
осіб, які брали участь у засіданні, посади цих осіб, відомості про
попередню  домовленість  сторін  щодо  обов'язковості  або
необов'язковості виконання сторонами рішення трудового арбітражу.
   8. Описова частина рішення повинна містити стислий виклад
вимог найманих працівників, відповіді власника, уповноваженого ним
органу (представника) висунуті найманими працівниками вимоги разом
із соціально-економічним обгрунтуванням, заяв, пояснень сторін та
їх представників, інших учасників роботи трудового арбітражу, опис
дій, виконаних трудовим арбітражем.
   9. У  мотивувальній частині вказуються обставини справи,
встановлені трудовим арбітражем, причини виникнення колективного
трудового спору (конфлікту), докази, на підставі яких прийняте
рішення, законодавство,  яким  трудовий  арбітраж  керувався,
приймаючи  рішення,  обгрунтування  відстрочки або розстрочки
виконання рішення.
   10. Резолютивна частина має містити висновок про задоволення
вимог або відмову у виконанні вимог повністю чи частково по кожній
із заявлених вимог окремо.
   11. При задоволенні вимог в резолютивній частині рішення
вказується найменування сторони, на користь якої вирішено спір,
строк виконання дій по вирішенню колективного трудового спору
(конфлікту).
   12. При розгляді колективного трудового спору (конфлікту), що
виник при укладенні або зміні колективного трудового договору
(угоди), щодо його виконання, в резолютивній частині вказується
рішення з кожного спірного положення договору (угоди), а у спорі
про спонукання укласти договір (угоду), з посиланням на поданий
найманими працівниками проект договору (угоди).
   13. Прийняте рішення оголошується головою трудового арбітражу
у засіданні після закінчення розгляду колективного трудового спору
(конфлікту).
   14. Якщо колективний трудовий спір (конфлікт) не вирішується
по суті, то трудовий арбітраж приймає відповідне рішення.
   15. Це рішення трудового арбітражу має містити:
   - найменування трудового арбітражу, дату винесення ухвали,
найменування сторін колективного трудового спору (конфлікту),
представників сторін, інших осіб, які брали участь у засіданні (із
зазначенням їх посад);
   - стислий  виклад  суті  колективного  трудового  спору
(конфлікту);
   - мотиви винесення рішення з посиланням на законодавство;
   - висновок з розглянутого питання.
   16. Рішення надсилається сторонам колективного  трудового
спору (конфлікту), Національній службі посередництва і примирення
у термін не пізніше трьох днів після його прийняття.
   17. Трудовий арбітраж має право за своєю ініціативою прийняти
додаткове рішення, якщо з якоїсь вимоги найманих працівників, яку
було розглянуто в трудовому арбітражі, не прийнято рішення.
   18. Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного
трудового спору (конфлікту) є обов'язковим для виконання, якщо
сторони попередньо про це домовилися.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка