Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір про співробітництво між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України і Республіканською корпорацією "Телебачення і Радіо Казахстану"

               Договір
   про співробітництво між Державним комітетом телебачення
   і радіомовлення України і Республіканською корпорацією
         "Телебачення і Радіо Казахстану"
 
 
   Державний комітет телебачення і радіомовлення України  і
Республіканська корпорація "Телебачення і Радіо Казахстану", які
іменуються в подальшому "Сторони",
   бажаючи розвивати співробітництво в галузі телебачення та
радіомовлення,
   домовились про нижчезазначене:
 
   1. Сторони  будуть  обмінюватися  на  комерційній  та
некомерційній  основі  теле-  та  радіопрограмами,  а  також
інформаційними матеріалами.
   Некомерційний обмін здійснюється на основі  рівноцінності
програм за тривалістю, жанрами і тематикою. Витрати, пов'язані з
виробництвом та пересиланням таких програм, бере на себе Сторона,
яка їх направляє.
   Комерційний обмін   програмами   здійснюється   згідно
загальноприйнятої міжнародної практики. Сторона, яка замовляє
програму, сплачує витрати на її підготовку та пересилання.
   2. Жодна із сторін не має права передавати чи продавати
третій Стороні матеріали, отримані у відповідності з  даним
Договором без попередньої згоди Сторони, яка надала ці матеріали.
В разі, коли трансляція обмінних програм передбачає  оплату
авторських  чи  суміжних  прав,  Сторона, яка їх направляє,
зобов'язана інформувати про це Сторону, яка їх отримує.
   3. Сторони здійснюватимуть спільне виробництво програм на
основі окремих угод.
   4. Сторони зобов'язуються виконувати спеціальні замовлення
для іншої Сторони; конкретний механізм і терміни, а також форма їх
оплати будуть обумовлюватись в кожному конкретному випадку.
   5. Сторони будуть здійснювати взаємний обмін журналістами та
знімальними групами - до 30 людино-днів на рік. Сторона, що
направляє, несе транспортні витрати в обох напрямках.
   Сторона, що приймає, сплачує за проживання, харчування (за
нормативами, які діють на території Сторони, що приймає) та в разі
необхідності, надає медичну допомогу. Транспортні витрати по
території країни та технічні послуги оплачуються Стороною, яка
направляє,  на  підставі рахунків, виставлених Стороною, яка
приймає.
   6. В своїй програмній політиці Сторони будуть враховувати
запити української діаспори в Казахстані, сприяти співробітництву
між телерадіоорганізаціями обох країн на регіональному рівні.
   7. Сторони будуть обмінюватися матеріалами та інформацією про
розвиток телебачення та радіо в своїх країнах.
   8. Сторони будуть співробітничати в галузі реклами на основі
окремих угод.
   9. Сторони сприятимуть одна одній у  відкритті  власних
кореспондентських пунктів у Києві та Алматі.
   10. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє
протягом 3-х років.
   У випадку, коли жодна із Сторін за два місяці до закінчення
терміну дії даного Договору не повідомить письмово іншу про
припинення його дії, термін автоматично продовжується ще на 3
роки.
   Договір підготовлено  у  трьох  примірниках  (по  одному
примірнику українською, казахською та російською мовами для кожної
Сторони), які мають однакову силу.
 
 Голова Державного           Президент Республіканської
 комітету телебачення та        корпорації "Телебачення і
 радіомовлення України         Радіо Казахстану"
 
 З. Кулик                А. Копишев
 
 21.09.1995               21.09.1995

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка