Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання недійсними дій по внесенню змін до системи реєстру

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
              21.08.2001
 
 
   Судова колегія Вищого господарського суду розглянула протест
Генеральної прокуратури України про перевірку в  касаційному
порядку постанови від 27.12.2000 Вищого арбітражного суду України
у справі за  позовом  українсько-американсько-кіпрського  ТОВ
Інвестиційна компанія "Оптіма-Інвестментс", третьої особи без
самостійних вимог на стороні позивача - Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку до ТОВ "Союз-Реєстратор" про визнання
недійсними дій по внесенню змін до системи реєстру.
 
   У жовтні 2000 року  українсько-американсько-кіпрське  ТОВ
Інвестиційна компанія "Оптіма-Інвестментс" пред'явила позов до
товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-Реєстратор" про
визнання недійсними дій відповідача по внесенню змін до системи
реєстру, у зв'язку з чим відбулась фіксація переходу права
власності позивача на цінні папери ВАТ "Балцем" у кількості
2741697 штук на загальну суму 137084,85 грн., що складає 24,98 % в
загальному обсязі акцій емітента.
 
   Одночасно товариство   з   обмеженою   відповідальністю
"Союз-Реєстратор" просило відновити становище, яке існувало до
порушення,  шляхом  внесення  у  систему реєстру запису про
відновлення статусу позивача як власника цінних паперів ВАТ
"Балцем" у кількості 2741697 штук.
 
   Позовні вимоги обгрунтовані порушенням ТОВ "Союз-Реєстратор"
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів,  а  саме:  незаповнення  обов'язкових  реквізитів
передавального розпорядження, відсутність повноважень в особи Б.
ініціювати внесення змін до системи реєстру.
 
   Рішенням Вищого арбітражного суду України від 31.10.2000
позов задоволено.
 
   Визнано недійсними дії ТОВ "Союз-Реєстратор" по внесенню змін
до  системи  реєстру, згідно з якими відбулось неправомірне
позбавлення права власності українсько-американсько-кіпрського ТОВ
Інвестиційна компанія "Оптіма-Інвестментс" на цінні папери ВАТ
"Балцем" у кількості 2741697 штук на загальну суму 137084,85 грн.,
що складає 24,98 % в загальному обсязі акції емітента.
 
   Зобов'язано ТОВ  "Союз-Реєстратор"  терміново  відновити
становище, яке існувало до порушення права, шляхом внесення у
систему  реєстру  запису  про  перехід  права  власності на
вищезазначені цінні папери українсько-американсько-кіпрського ТОВ
Інвестиційна компанія "Оптіма-Інвестментс".
 
   Задовольняючи позов, арбітражний суд виходив з того, що при
реєстрації переходу прав власності на іменні цінні папери ВАТ
"Балцем" в кількості 2741697 шт. відповідачем були порушені вимоги
пунктів 7.5, 7.13, підпункту 4.4.1 Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 60
( vr060312-98 ) від 26.05.98, щодо необхідності встановлення
повноважень особи, яка ініціює внесення змін до системи реєстру, а
також  незаповнення  обов'язкових  реквізитів  передавального
розпорядження.
 
   Постановою судової  колегії  з  перегляду рішень, ухвал,
постанов Вищого арбітражного суду України від 27.12.2000 рішення
судової колегії по розгляду спорів Вищого арбітражного суду
України скасовано і в позові відмовлено.
 
   Скасовуючи рішення та відмовляючи в позові, судова колегія з
перегляду  рішень, ухвал, постанов виходила з того, що ТОВ
"Союз-Реєстратор" не було допущено порушень чинного законодавства
під час проведення операції по переходу права власності на цінні
папери.
 
   15.05.2001 заступник Генерального прокурора України вніс до
Вищого арбітражного суду України протест на постанову судової
колегії з перегляду рішень, ухвал, постанов Вищого арбітражного
суду України від 27.12.2000, посилаючись на те, що при прийнятті
постанови були допущені порушення норм матеріального права.
 
   Заслухавши пояснення представника Генеральної  прокуратури
України, який підтримав протест, представників відповідача, судова
колегія Вищого господарського суду України вважає, що протест
заступника Генерального прокурора не підлягає задоволенню на таких
підставах.
 
   Відповідно до пункту 7.16 Положення про порядок ведення
реєстрів власників іменних цінних паперів ( vr060312-98 ) внесення
у систему реєстру записів про перехід права власності на іменні
цінні папери за наслідками цивільно-правових угод здійснюється
реєстроутримувачем на підставі подання таких документів:
 
   - передавального  розпорядження,  складеного  від  імені
зареєстрованої особи;
 
   - сертифіката цінних паперів власника, який передає цінні
папери;
 
   - оригіналу   або   нотаріально   засвідченої   копії
цивільно-правової угоди, яка підтверджує перехід права власності
на цінні папери.
 
   Наявність повноважень на переоформлення права власності на
цінні  папери  від  імені  їх власника визначається змістом
відповідних документів, які подаються реєстроутримувачу разом з
іншими документами під час оформлення в системі реєстру цих дій.
Вказані повноваження можуть визначатися на підставі довіреності.
 
   Як встановлено судом і вбачається з матеріалів  справи,
09.08.2000 до ТОВ "Союз-Реєстратор" від ТОВ Інвестиційна компанія
"Оптіма-Інвестментс" надійшов пакет документів на перереєстрацію
прав власності на цінні папери ВАТ "Балцем" у кількості 2741697
штук, а саме:
 
   - передавальне розпорядження від  06.10.99  за  підписом
директора ТОВ Інвестиційна компанія "Оптіма-Інвестментс";
 
   - договори міни цінних паперів N 28-Т, 29-Т від 06.10.99 за
підписами директора ТОВ Інвестиційна компанія "Оптіма-Інвестментс"
та, за довіреністю, іншої особи;
 
   - довіреність від 06.10.99, надана особою К. особі Б. на
право підписання договорів міни цінних паперів від 06.10.99 за
N 28-Т, 29-Т;
 
   - тимчасове  свідоцтво на право власності N 23-201 від
20.06.2000;
 
   - передавальне розпорядження від 07.04.2000;
 
   - договір купівлі-продажу цінних паперів від  07.04.2000
N 4/2000-4, укладений з компанією з обмеженою відповідальністю
"Бонарко Лімітед".
 
   Відповідно до статті 5 Закону України "Про  національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) іменні цінні папери, випущені в
документарній формі (якщо умовами емісії спеціально не зазначено,
що вони не підлягають передачі), передаються новому власнику
шляхом повного індосаменту. Підтвердженням права власності на
цінні папери згідно з пунктом 4 цієї статті є сертифікат, а в разі
знерухомлення цінних паперів чи їх емісії в бездокументарній формі
- виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний
надавати власнику цінних паперів.
 
   Відповідно до свідоцтва про випуск акцій ВАТ "Балцем" акції
випущені у документарній формі, тому право власності на акції ВАТ
"Балцем" може бути передано шляхом повного індосаменту.
 
   Таким чином, внесення відповідачем запису у систему реєстру
було зроблено з дотриманням вимог чинного законодавства.
 
   При прийнятті постанови арбітражним судом було враховано, що
Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних
паперів ( vr060312-98 ) не містить жодних обмежень щодо строку дії
передавального розпорядження і що у разі зміни посадової особи
доручення, видані до дати зміни, втрачають силу.
 
   Наведене свідчить про те, що судовою колегією з перегляду
рішень,  ухвал,  постанов  Вищого  арбітражного суду України
обгрунтовано було скасоване рішення і в позові відмовлено.
 
   Прийнята судовою колегією  постанова  відповідає  вимогам
матеріального і процесуального права, і підстав для її скасування
не вбачається.
 
   Керуючись пунктом 8 розділу II "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про внесення змін до Арбітражного
процесуального кодексу України" ( 2539-14 ), статтями 111-5,
111-7, 111-9, 111-11 ГПК ( 1798-12 ), судова колегія Вищого
господарського суду України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   постанову судової колегії з перегляду рішень, ухвал, постанов
Вищого арбітражного суду України від 27.12.2000 залишити без змін,
а протест Генеральної прокуратури України без задоволення.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка