Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         25.12.2003 N 10605/6/11-1116
 
                   ВАТ "Баланс-клуб"
 
 
       Щодо амортизації витрат, пов'язаних з
          видобутком корисних копалин
 
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула запит ВАТ
"Баланс-клуб" від 04.12.2003 р. N 9 щодо амортизації витрат,
пов'язаних з видобутком корисних копалин, і повідомляє наступне.
 
   Пунктом 9.1 статті 9 Закону України від 28.12.94 р. N 334
( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі -
Закон  N 334) встановлено, що будь-які витрати на розвідку
(дорозвідку), облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ)
корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті
5.2.16 пункту 5.2 статті 5 цього Закону), включаються до окремої
групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі
запаси (родовища), та підлягають амортизації.
 
   Пунктом 9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) встановлені
норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки
нафтових та газових родовищ.
 
   При цьому облік балансової вартості витрат, пов'язаних з
видобутком корисних копалин, ведеться по кожному окремому родовищу
(кар'єру,  шахті,  свердловині).  Порядок  такого  обліку
встановлюється Міністерством фінансів України (пункт 9.3 статті 9
Закону N 334).
 
   При веденні обліку балансової вартості витрат, пов'язаних з
видобутком  корисних  копалин,  слід  керуватися  Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби",  яке
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня
2000 року N 92 ( z0288-00 ).
 
   Пунктом 29 вказаного Положення передбачено, що нарахування
амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому
об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
 
   Одночасно нарахування амортизації припиняється починаючи з
місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів,
переведення його на  реконструкцію,  модернізацію,  добудову,
дообладнання, консервацію.
 
   Згідно з  вказаним  пунктом  місячна  сума  амортизації
визначається діленням річної суми амортизації на 12.
 
   Таким чином, у випадку виведення з експлуатації нафтових або
газових свердловин амортизаційні відрахування, встановлені пунктом
9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ), не нараховуються на такі
свердловини починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення їх
з експлуатації.
 
   Що стосується  періодів  нарахування  амортизації,  слід
зазначити наступне.
 
   Норми амортизації для свердловин, що використовуються для
розробки нафтових та газових родовищ, встановлені пунктом 9.5
статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) у відсотках до первісної
вартості таких свердловин в розрахунку на рік.
 
   Відповідно до   пункту   11.1  статті 11 Закону N 334
( 334/94-ВР  ) для цілей цього Закону використовуються такі
податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали,
рік.
 
   Податковий період починається з першого календарного дня
податкового періоду і закінчується останнім календарним днем
податкового періоду.
 
   Враховуючи викладене, норми амортизації, встановлені пунктом
9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) для свердловин, що
використовуються  для  розробки нафтових та газових родовищ,
застосовуються в розрахунку на календарний рік, тобто період, який
розпочинається 1 січня та закінчується 31 грудня звітного року.
 
   При цьому  амортизаційні  відрахування  для  нафтогазових
свердловин,  які  нараховуються  протягом  календарного року,
відображаються у податковій звітності щоквартально наростаючим
підсумком з початку звітного року.
 
   Наприклад, газову свердловину первісною вартістю 100 тис.грн.
вперше введено в експлуатацію 5 лютого 2004 року. У період з 15
липня по 15 жовтня 2004 року вказана свердловина була  на
капітальному ремонті, після чого знов введена в експлуатацію.
 
   Таким чином, для цілей податкового обліку і нарахування
амортизації вказана свердловина була в експлуатації 1 місяць у
першому кварталі 2004 року, у податковому періоді перше півріччя -
4 місяці, у податковому періоді три квартали - 5 місяців та у
податковому періоді рік - 7 місяців.
 
   Відповідно до пункту 9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР )
амортизація вказаної свердловини здійснюється у 2004 році за
нормою 10 відсотків річних.
 
   Розрахунок амортизації витрат,  пов'язаних  з  видобутком
корисних копалин, заповнюється згідно з додатком К1/2 декларації з
податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом
ДПА України від 29.03.2003 р. N 143 ( z0271-03 ) (далі -
декларація).
 
   У стовпчику 3 додатка К1/2 декларації ( z0271-03 ) буде
відображено первісну вартість свердловини - 100 тис.грн.
 
   Сума амортизаційних відрахувань по цій свердловині складе:
   за перший квартал 2004 року - 0,8 тис.грн. (((10 % х
1/4)/100) х 100 тис.грн.) х 1/3);
   за перше півріччя 2004 року - 3,3 тис.грн. (((10 % х
1/2)/100) х 100 тис. грн.) х 4/6);
   за три квартали 2004 року - 4,2 тис.грн. (((10 % х 3/4)/100)
х 100 тис.грн.) х 5/9);
   за 2004 рік - 5,9   тис.грн.  (((10 % х 4/4) / 100) х
100 тис.грн.) х 7/12).
 
   У 2005   році   амортизація   вказаної   свердловини
здійснюватиметься за нормою 18 відсотків річних.
 
   Якщо, наприклад,  нафтогазова  свердловина  вводиться  в
експлуатацію у грудні 2004 року, то першим роком експлуатації цієї
свердловини в цілях нарахування податкової амортизації буде 2005
рік.
 
   Що стосується витрат, пов'язаних з поліпшенням нафтогазових
свердловин, зазначаємо наступне.
 
   Пунктом 9.5 статті 9 Закону N 334 ( 334/94-ВР ) встановлено,
що платники податку мають право протягом звітного року віднести до
валових витрат будь-які витрати, пов'язані із проведенням ремонту,
реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі,
що не перевищує 10  відсотків  первісної  вартості  окремої
свердловини.
 
   Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до складу
відповідної групи основних фондів.
 
   Враховуючи, що облік балансової вартості витрат, пов'язаних з
видобутком  корисних  копалин,  ведеться  по  кожній окремій
свердловині, то витрати на поліпшення окремої свердловини, які
перевищують  10  відсотків її первісної вартості, збільшують
балансову вартість такої свердловини.
 
 Перший заступник Голови                  О.Шитря

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка