Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (ДТРУ) і Другим каналом Німецького телебачення (ЦДФ) (установою суспільного права)

               Угода
      про співробітництво між Державним комітетом
      телебачення і радіомовлення України (ДТРУ) і
      Другим каналом Німецького телебачення (ЦДФ)
         (установою суспільного права)
 
 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
               (ДТРУ)
 
              252001 КИЇВ
            ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 26
             (НАДАЛІ: ДТРУ)
 
           ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ГОЛОВОЮ
       ПАНОМ КУЛИКОМ ЗІНОВІЄМ ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ
 
                І
 
        ДРУГИЙ КАНАЛ НІМЕЦЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
               (ЦДФ)
          (УСТАНОВА СУСПІЛЬНОГО ПРАВА)
 
             ZDF-STRASSE 1
              55100 MAINZ
             (НАДАЛІ: ЦДФ)
 
        ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ
      ПАНОМ ПРОФЕСОРОМ ДОКТОРОМ ДІТЕРОМ ШТОЛЬТЕ
 
   ДТРУ і ЦДФ укладають нижченаведену Угоду з наміром
   - сприяти зміцненню зв'язків між Україною та Федеративною
Республікою Німеччиною,
   - поглиблювати двосторонній українсько-німецький культурний
обмін,
   - сприяти співпраці закладів радіомовлення і телебачення в
рамках Європейської Телерадіомовної Спілки (EBU/UER)
   - посилити професійні зв'язки між двома організаціями в сфері
телевізійного мовлення.
 
               Стаття 1
 
            Обмін телепередачами
 
            Обмін інформацією
 
   1. ДТРУ і ЦДФ надаватимуть одна одній у двосторонньому
порядку телевізійні передачі (надалі: "Передачі"), телевізійні
матеріали новин (надалі: "Матеріали новин"), а також архівні
матеріали згідно прохання партнера.
   Сторони підтримують співпрацю між відповідними редакціями
новин.
   2. Обмін  включає  також  продукцію  ЦДФ  для  програм
супутникового каналу 3sat і спільного франко-німецького каналу
ARTE.
   3. ДТРУ і ЦДФ гарантують одна одній, що вони, відповідно до
необхідності та в рамках можливості, будуть поставляти одна одній
інформацію або будуть обмінюватись інформаційними матеріалами, які
є важливими для розвитку телебачення. До цього належать також
результати опитувань громадської думки та досліджень, а також
інформація про політику засобів масової інформації, управління,
створення та обмін передачами, а також правові та технічні
питання.
 
               Стаття 2
 
         Умови надання передач та послуг
 
   Якщо не визначено цією Угодою, умови обміну передачами та
надання послуг мають бути обумовлені окремими договорами.
   Сторона, яка надає передачі, гарантує стороні, що їх отримує,
що вона не надаватиме ніяких передач чи матеріалів новин або
послуг третій стороні в країні сторони, що отримує, на вигідніших
ніж для другої сторони умовах.
 
               Стаття 3
 
         Умови узуфрукту/Авторські права
 
   ДТРУ і ЦДФ можуть на свій розсуд використовувати матеріали,
надані їм в рамках даної Угоди, в програмах своєї телевізійної
станції, включаючи використовування пропозицій on-line Інтернету
чи за допомогою інших технічних засобів мовою своєї країни.
   Внесення змін та скорочень допустиме тільки у випадку, якщо в
результаті їх не зменшується чи не викривлюється взаємозв'язок,
значення чи зміст передачі, та вони не завдають шкоди художньому
рівню та авторським правам, що стосуються цих передач. Рекламні
вставки не розглядаються як викривлення змісту передач.
   Договірні сторони передають одна одній неексклюзивне право
показу передач та матеріалів новин.
 
               Стаття 4
 
           Підтримка журналістів
 
   ДТРУ і ЦДФ заявляють про свою готовність, на вимогу іншої
договірної сторони, в рамках своїх можливостей та  існуючих
виробничих  потужностей,  надавати  кореспондентам,  а  також
знімальним групам другої договірної сторони обладнання, а також
надавати  іншу  допомогу  (включаючи  надання  інформації,
організаційну та технічну допомогу).
   Сторони домовляються  про  безкоштовний  обмін  архівними
матеріалами обсягом до 2 годин на рік. Актуальні матеріали новин
можна отримати протягом 24 годин після його показу по телебаченню
без оплати права показу. В обох випадках (архівні та актуальні
матеріали) передбачається оплата за унілатеральні трансляції або
копіювання стороною, яка отримує.
 
               Стаття 5
 
            Умови розрахунків
 
   Витрати за  технічні  послуги  підраховуються  попередньо
відповідно до норм CIRAP. Витрати на пересилання передач чи
матеріалів новин несе отримувач, якщо інше не передбачено окремо.
 
               Стаття 6
 
       Загальне положення про взаємодопомогу
 
   ДТРУ і ЦДФ піклуються про надання  загальної  підтримки
відвідувачам, групам фахівців і технічним працівникам на прохання
іншої сторони, а також про надання консультацій. Якщо не зазначено
інакше, то всі витрати, пов'язані з візитом, включаючи витрати на
відрядження та проживання в готелі, несе сторона, яка відряджає.
   ЦДФ виявляє готовність щодо надання технічної допомоги та
консультацій для отримання фінансової підтримки при обладнанні
нового телевізійного центру у Києві.
 
               Стаття 7
 
            Спільне виробництво
 
   Обидві сторони докладатимуть зусиль для розвитку спільного
виробництва по темах, які цікавлять обидві сторони. Зважаючи на
роль громадського телебачення, метою якого є сприяння розвитку
європейської культури, сторони передбачають спільне виробництво
передач в сфері культури та інших передач для програм дочірніх
компаній ЦДФ - 3sat та ARTE.
 
               Стаття 8
 
             Внесення змін
 
   Внесення змін до даної Угоди потребує письмової згоди обох
сторін.
   При виникненні питань, що не передбачені даною Угодою, обидві
сторони докладуть зусиль для їх вирішення шляхом двосторонніх
консультацій та в дусі співробітництва на основі цієї Угоди.
 
               Стаття 9
 
             Чинність Угоди
 
   Дана Угода вступає в силу в день її підписання  обома
сторонами і діє протягом трьох років. Щоразу, якщо жодна з сторін
не розриває дану Угоду за три місяці до закінчення її дії, Угода
продовжує свою дію протягом наступного року.
   Дана Угода складена українською та німецькою мовами. Обидва
примірники, кожний двома мовами, мають однакову правову силу.
 
   Угоду підписано 3 вересня 1996 року в Києві. Кожна з сторін
отримує примірник обома мовами.
 
 За Державний комітет            За Другий канал
 телебачення і радіомовлення        Німецького телебачення
 України (ДТРУ)               (ЦДФ)
 
 Голова                   Генеральний директор
 
 Зіновій Володимирович           Професор Доктор
 Кулик                   Дітер Штольте

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка