Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція щодо організації проходження служби працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України, які перебувають у відрядженні у складі миротворчих підрозділів МВС України та підрозділів міжнародної цивільної ...

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   07.12.2003 N 1490
                   ( z0277-04 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 березня 2004 р.
                   за N 280/8879
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
        щодо організації проходження служби
       працівниками органів внутрішніх справ,
    військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України,
    які перебувають у відрядженні у складі миротворчих
    підрозділів МВС України та підрозділів міжнародної
    цивільної поліції в миротворчих місіях Організації
      Об'єднаних Націй, Організації з Безпеки та
     Співробітництва в Європі, Європейського Союзу,
    інших міжнародних організацій або тих, що створені
      на підставі двосторонніх чи багатосторонніх
         міжнародних договорів України
 
 
            Загальні положення
 
   Інструкція щодо організації проходження служби працівниками
органів та підрозділів внутрішніх справ, військовослужбовцями
внутрішніх військ МВС України, які перебувають у відрядженні в
складі  миротворчих  підрозділів  МВС України та підрозділів
міжнародної цивільної поліції в миротворчих місіях Організації
Об'єднаних  Націй  (далі  -  ООН),  Організації  Безпеки та
Співробітництва в  Європі (далі - ОБСЄ), Європейського Союзу
(далі - ЄС), інших міжнародних організацій або тих, що створені на
підставі двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів
України (далі - Інструкція), визначає організацію та порядок
проведення тестування кандидатів, зарахування в резерв, звільнення
від займаних посад за основним місцем  проходження  служби,
призначення на посади Спеціального центру НАВСУ, направлення
кандидатів для участі в миротворчих операціях ООН, ОБСЄ, ЄС та
інших міжнародних організацій Комісією МВС України з відбору та
направлення   працівників   органів   внутрішніх   справ,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в
миротворчих операціях, відрядження працівників при поверненні з
місій в розпорядження центрального апарату МВС, головних управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСТ), навчальних закладів МВС
України та визначає порядок обліку, ведення службової документації
під  час  організаційно-відбіркових  зборів,  підготовки  до
направлення,  перебування,  продовження  терміну  службового
відрядження, відкликання та повернення миротворчого персоналу з
місій.
 
      1. Порядок тестування кандидатів для участі
   в миротворчих місіях на посади спостерігачів цивільної
   поліції та посади у структурі миротворчих підрозділів
    МВС України, які потребують знання іноземної мови
 
   1.1. ДРП МВС України відповідає за визначення чисельного та
якісного складу працівників для направлення до миротворчих місій.
 
   1.2. Кандидати для участі  в  миротворчих  місіях,  які
потребують знання іноземної мови, проходять два види тестування:
первинне та заключне.
 
   1.3. Підставою виклику кандидатів на тестування є наявність у
ДРП МВС України їх рапортів, погоджених з керівництвом за місцем
служби.
 
   1.4. На первинне тестування  викликаються,  як  правило,
працівники, які не мають досвіду перебування в миротворчих місіях
(категорії спостерігачів, командного  складу  і  перекладачів
спецпідрозділів), а також ті, хто виявив слабке знання іноземної
мови на попередньому тестуванні. Первинне тестування кандидатів
здійснюється предметними комісіями НАВСУ та, за потреби, інших
зацікавлених структурних підрозділів МВС України під контролем ДРП
МВС України.
   1.4.1. Перед первинним тестуванням ДРП МВС України спільно з
Центром НАВСУ складає списки працівників для виклику на збори.
   1.4.2. Первинне тестування кандидатів проводиться за такими
дисциплінами:  англійська  мова,  керування  повнопривідним
автомобілем, вогнева підготовка (знання  підстав  та  правил
застосування  зброї,  заходів безпеки при поводженні з нею,
матеріальної частини пістолета та практична стрільба). Центр НАВСУ
проводить тестування на основі критеріїв та вимог міжнародних
місій з урахуванням методичних рекомендацій ДРП МВС України щодо
належного відбору відповідних категорій кандидатів. Працівники,
які успішно склали первинне тестування, можуть бути допущеними до
екзаменів, які проводяться міжнародною комісією.
   1.4.3. Заключне тестування кандидатів до миротворчих місій
проводиться міжнародною комісією.
   1.4.4. Для участі в заключному тестуванні ДРП МВС України
направляє виклики особам, які успішно пройшли первинне тестування,
а також працівникам, які бажають бути направленими до міжнародних
місій повторно.
   1.4.5. До територіальних підрозділів та органів внутрішніх
справ, представники яких успішно пройшли тестування міжнародною
комісією, ДРП МВС України направляє вказівку щодо комплектування
виїзних особових справ кандидатів та направлення їх у встановлені
строки разом з особовими справами до ДРП МВС України.
 
      2. Порядок тестування кандидатів для участі
   в миротворчих місіях у складі миротворчих підрозділів
    МВС України, проходження служби в яких не потребує
           знання іноземної мови
 
   2.1. Тестування кандидатів до миротворчих підрозділів МВС
України проводиться на базі навчально-тренувального полігону НАВСУ
та Кінологічного центру ГУМВС України в Київській області і
складається з двох етапів: первинного та заключного.
 
   2.2. Перший етап тестування кандидатів  до  Спеціального
миротворчого підрозділу МВС України проводиться Центром НАВСУ під
контролем ДРП МВС України. Для оцінки знань,  фізичної  та
спеціальної підготовки працівників, які бажають взяти участь у
миротворчих операціях, наказом ректора НАВСУ створюються предметні
комісії.
 
   2.3. Заключний  етап  тестування  проводиться міжнародною
комісією на базі НАВСУ та включає кандидатів, які успішно склали
тестування першого етапу або мають попередній досвід участі в
миротворчих операціях.
 
   2.4. Заключне  тестування  кандидатів  до  Кінологічного
підрозділу проводиться міжнародною комісією на базі Кінологічного
центру ГУМВС України в Київській області.
 
   2.5. Виклик кандидатів для складання іспитів здійснюється ДРП
МВС України на підставі службового доручення керівництва МВС
України. Узагальнені списки направляються до Центру НАВСУ для
підготовки, проведення збору та тестувань.
 
    3. Органи, які здійснюють адміністративно-розпорядчі
     заходи, пов'язані з підготовкою та направленням
     кандидатів для участі в міжнародних миротворчих
              операціях
 
   3.1. Комісія МВС України, ДРП МВС України та Центр НАВСУ
здійснюють комплекс заходів, пов'язаних з вивченням кандидатів та
розглядом можливості їх направлення до миротворчих місій. При
прийнятті рішення щодо зарахування кандидатів до груп працівників
на відправку до миротворчих місій враховуються: наявна чисельність
працівників,  які  склали тестування, чисельність вакансій у
миротворчих місіях та доцільність створення резерву кандидатів у
разі хвороби чи потреби термінової заміни/відклику працівника із
відрядження.
 
   3.2. Занесення кандидатів до списків для розгляду Комісією
МВС України відбувається за наявності результатів тестування,
проведеного міжнародною комісією, особових та виїзних справ на
кожного кандидата.
 
   3.3. Кандидати, які не склали тестування, на розгляд Комісії
МВС України не пропонуються.
 
   3.4. Після затвердження на Комісії МВС України з відбору та
направлення  до миротворчих місій для зарахування до складу
миротворчого персоналу кандидат подає рапорт на ім'я заступника
Міністра внутрішніх справ України (куратора ДРП МВС України) про
звільнення від займаної посади та направлення у відрядження для
участі в миротворчій операції та на ім'я ректора НАВСУ - про
призначення його на посаду перемінного складу Центру НАВСУ.
 
   3.5. ДРП МВС України та Центр НАВСУ визначають терміни
перебування  кандидатів  на  зборах,  напрямки їх проведення
(відбіркові, організаційні, навчально-тренувальні, заключні тощо)
та перелік кандидатів, які на них викликаються. Виклик кандидатів
на збори здійснює ДРП МВС України.
 
   3.6. На період відбіркових та навчально-тренувальних зборів
кандидатів усіх категорій, переміщення по службі осіб, направлення
яких до миротворчих операцій було затверджено Комісією  МВС
України, не допускається.
 
   4. Призначення до складу, присвоєння спеціальних звань
     та заохочення миротворчого персоналу МВС України
 
   4.1. При направленні відібраних кандидатів для участі у
миротворчій операції ДРП МВС України готує наказ МВС України про
відрядження   працівників   органів   внутрішніх   справ,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, відібраних для
участі в миротворчих операціях, до НАВСУ, звільнивши їх від
займаних посад за основним місцем проходження служби, та направляє
вказаних працівників у відрядження до відповідної миротворчої
місії.
 
   4.2. Ректор НАВСУ призначає працівників, які наказом МВС
України направлені у відрядження для участі  в  миротворчих
операціях, на посади згідно зі штатним розписом Центру НАВСУ та
поданими рапортами.
 
   4.3. Після закінчення терміну перебування в  місіях  та
отримання від ДРП МВС України відповідного наказу щодо прибуття
різних категорій миротворчого персоналу НАВСУ готує наказ про
відрядження прибулих до ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ та навчальних
закладів МВС України за попереднім місцем служби.
   У разі, коли після відрядження працівник виявляє бажання бути
направленим на службу до іншого ГУМВС, УМВС, УМВСТ, це питання
вирішується відповідно до вимог МВС України.
 
   4.4. Дострокове припинення відрядження працівника в складі
миротворчого персоналу відбувається за рішенням керівництва МВС
України.
   4.4.1. Відкликання членів українського миротворчого персоналу
зі службового відрядження можливе за таких обставин:
   порушення службової дисципліни;
   хвороба;
   сімейні обставини;
   оперативно-службова необхідність;
   за особистим  рапортом  працівника  припинити  закордонне
службове відрядження через обставини, що унеможливлюють його
подальшу роботу в миротворчій місії.
   4.4.2. У разі допущення працівником миротворчого персоналу
МВС України дій, які принижують авторитет України та дискредитують
звання працівника органів внутрішніх справ України або репатріації
його з місії за порушення службової дисципліни за рішенням
керівництва миротворчої місії МВС України відкликає працівника з
відрядження, про що ДРП МВС України готує наказ по особовому
складу з зазначенням причини відкликання працівника та призначає
проведення  службового  розслідування,  за  висновками  якого
приймається рішення щодо доцільності подальшого проходження служби
працівником в органах внутрішніх справ України, або вживаються
інші заходи дисциплінарного впливу.
 
   4.5. Присвоєння  чергових  спеціальних звань миротворчому
персоналу МВС України (за винятком військовослужбовців внутрішніх
військ МВС України) здійснюється наказом ректора НАВСУ в межах
його компетенції за поданням командира миротворчого підрозділу МВС
України або миротворчого персоналу МВС України з погодженням з ДРП
МВС України відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС
України.
   Присвоєння військових звань військовослужбовцям внутрішніх
військ МВС України, які беруть участь у міжнародних миротворчих
операціях, здійснюється наказом начальника Головного управління -
командувача внутрішніх військ МВС України в межах його компетенції
відповідно до Положення про проходженням  військової  служби
відповідними  категоріями військовослужбовців, яке затверджене
Указом Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053
( 1053/2001 ), за поданням командира миротворчого підрозділу МВС
України з погодженням з ДРП МВС України.
   4.5.1. Чергові  спеціальні (військові) звання працівникам
органів внутрішніх справ, військовослужбовцям внутрішніх військ
МВС України, які перебувають у відрядженні в складі миротворчого
персоналу МВС України, присвоюються в послідовному порядку при
відповідності чергового звання спеціальному (військовому) званню,
передбаченому за останньою посадою,  яку  вони  займали  до
призначення на посади Центру НАВСУ та направлення у відрядження в
складі миротворчого персоналу МВС України, без урахування змін у
спеціальному (військовому) званні (підвищення чи зниження) за цією
посадою, зроблених після направлення у відрядження та після
закінчення встановленого строку вислуги в попередньому званні, при
позитивній атестації. Після повернення з відрядження в складі
миротворчого персоналу МВС України чергове спеціальне звання
присвоюється за відповідності чергового спеціального (військового)
звання званню за штатною посадою, на яку особа середнього або
старшого начальницького складу призначається.
   4.5.2. За успішне виконання службових обов'язків, значний
внесок у розвиток миротворчої діяльності МВС України, особисту
участь у миротворчих операціях і виявлені при цьому високий
професіоналізм, мужність та витривалість, чергові  спеціальні
(військові)  звання особам начальницького складу можуть бути
присвоєні достроково або на один ступінь вище спеціального звання,
передбаченого  займаною  штатною  посадою,  наказом  Міністра
внутрішніх справ України за поданням ДРП МВС України відповідно до
нормативно-правових актів МВС України та Положення про проходження
військової служби відповідними категоріями військовослужбовців.
   4.5.3. Для  забезпечення  своєчасного присвоєння чергових
спеціальних (військових) звань начальницького складу (у тому числі
як заохочення) особам, які перебувають у відрядженні в складі
миротворчого персоналу МВС України, необхідні для цього документи
оформлюються  заздалегідь  керівником  миротворчого  персоналу
(підрозділу) та Центром НАВСУ з таким розрахунком, щоб вони
надійшли  на  погодження  до ДРП МВС України до закінчення
встановленого строку вислуги років у  наявному  спеціальному
(військовому) званні.
   4.5.4. Витяг  з  наказу  про  присвоєння  спеціального
(військового) звання особам, які перебувають у відрядженні в
складі миротворчого персоналу МВС України, направляється до ДРП
МВС України та командирам миротворчих персоналів (підрозділів) для
оголошення особовому складу.
 
   4.6. Заохочення  миротворчого  персоналу  МВС  України
здійснюється  за поданнями командирів спеціальних миротворчих
підрозділів та персоналів наказом МВС України або ректора НАВСУ, у
межах його компетенції, за погодженням з ДРП МВС України.
 
   4.7. За працівником, направленим у відрядження в складі
миротворчого  персоналу  МВС  України,  залишається  службове
посвідчення за посадою, яку займав працівник за останнім місцем
служби. Обмін службового посвідчення проводиться НАВСУ лише в разі
закінчення його терміну дії, пошкодження або втрати.
 
      5. Порядок забезпечення грошовим утриманням
        миротворчого персоналу МВС України
 
   5.1. З метою соціального захисту миротворчого персоналу МВС
України та членів їх сімей на час перебування у відрядженні за
працівниками органів внутрішніх  справ  зберігається  грошове
утримання,  виплата  якого  здійснюється фінансово-економічним
відділом (далі - ФЕВ) НАВСУ за поданням фінансових підрозділів
МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчальних закладів МВС України, де
проходив службу працівник до направлення для участі в миротворчих
операціях. ФЕВ НАВСУ щомісяця перераховує суму грошового утримання
працівника на його банківський рахунок, яка в подальшому може бути
отримана уповноваженими на те особами.
   Виплата грошового утримання військовослужбовцям внутрішніх
військ МВС України здійснюється фінансовим підрозділом ГУВВ МВС
України.
 
   5.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11 липня 2002 року N 963 ( 963-2002-п ) "Про затвердження Порядку
матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчого
контингенту та персоналу України, який бере участь у міжнародних
миротворчих операціях" за працівниками органів внутрішніх справ
України, що входять до складу миротворчого персоналу України,
зберігаються виплати в національній валюті у розмірі 100 відсотків
окладу за спеціальне (військове) звання, посадового окладу або
середньої заробітної плати за останнім місцем служби чи роботи,
надбавки за вислугу років, а також інших видів додаткового
грошового забезпечення постійного характеру, які враховуються при
обчисленні пенсії.
 
   5.3. На  період відрядження речові атестати миротворчого
персоналу залишаються у відділах (управліннях) за останнім місцем
проходження служби працівників. Грошові атестати працівників,
відібраних для участі в миротворчих операціях, направляються до
ФЕВ НАВСУ.
 
   5.4. За зразкове виконання службових обов'язків керівному
складу миротворчих підрозділів МВС України до окладів валютного
грошового утримання можуть бути встановлені валютні надбавки, що
передбачено меморандумами про взаєморозуміння між урядом України
та ООН від 20 грудня 2000 року та 13 березня 2001 року та іншими
нормативно-правовими актами України. Для цього, за  поданням
командирів, ДРП МВС України розглядає питання щодо встановлення
спеціальних щомісячних доплат до валютного грошового утримання
особовому складу миротворчих підрозділів МВС України, про що видає
відповідний наказ за підписом Міністра внутрішніх справ України.
 
   6. Ведення службової документації, зберігання особових
     та виїзних справ на періоди вивчення, відбору,
    направлення та перебування миротворчого персоналу
         МВС України в миротворчих місіях
 
   6.1. Особові та виїзні справи кандидатів надсилаються з ГУВВ,
ГУМВС, УМВС, УМВСТ України до Міністерства за окремими запитами
ДРП МВС України з метою якісного вивчення кандидатів та їх
доповіді Комісії МВС України.
 
   6.2. ДРП МВС України спільно з НАВСУ вивчає наявні особові та
виїзні справи кандидатів. За результатами вивчення ДРП МВС України
викликає кандидатів на збір до НАВСУ для участі в тестуванні. На
цьому етапі відбору особові та виїзні справи кандидатів, які не
відповідають вимогам міжнародних організацій та МВС України,
повертаються до ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ України з викладенням
причин відмови кандидату в тестуванні.
 
   6.3. Особові та виїзні справи кандидатів, які не склали
тестування, проведеного міжнародною комісією, повертаються ДРП МВС
України до ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ України з результатами
іспитів.
 
   6.4. Особові та виїзні справи працівників органів внутрішніх
справ України, визнаними комісією МВС України не підготовленими до
направлення до миротворчих місій, або якщо кандидати визнані
такими, що не відповідають вимогам міжнародних організацій щодо
відбору кандидатів, повертаються ДРП МВС України до ГУВВ, ГУМВС,
УМВС, УМВСТ України з викладенням результатів відбору.
 
   6.5. Особові справи працівників, кандидатури  яких  були
затверджені  комісією  МВС України для участі в миротворчих
операціях, направляються ДРП МВС України до НАВСУ, де вони
зберігаються впродовж усього періоду перебування миротворчого
персоналу у відрядженні.
 
   6.6. Виїзні справи миротворчого персоналу залишаються в ДРП
МВС України для ведення поточних обліків персоналу та літерних
справ по миротворчих місіях. Після закінчення відрядження виїзні
справи  працівників передаються на зберігання до архіву МВС
України.
 
   6.7. Особові справи військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, які направлені для участі в миротворчих операціях, на час
відрядження зберігаються в управлінні кадрів ГУВВ МВС України. Їх
виїзні справи на час відрядження зберігаються в ДРП МВС України.
Після повернення з відрядження - передаються для подальшого
зберігання до архіву МВС України.
 
   6.8. Працівники НАВСУ, ГУВВ МВС України, які відповідають за
роботу з персоналом, здійснюють в особових справах усі записи щодо
звільнення, призначення, направлення, заохочення, стягнення і
прибуття з місій миротворчого персоналу та залучають до особових
справ копії наказів, характеристик, довідок щодо перебування
працівників у миротворчих місіях.
 
   6.9. Накази по особовому складу МВС України та НАВСУ щодо
проходження  служби  миротворчим  персоналом  МВС  України
направляються в підрозділ за останнім місцем служби працівника.
 
 Начальник ДРП МВС України
 генерал-майор міліції                  М.Н.Курко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка