Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організаційне забезпечення миротворчої діяльності МВС України

`       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.12.2003 N 1490
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 березня 2004 р.
                   за N 277/8876
 
 
         Про організаційне забезпечення
        миротворчої діяльності МВС України
 
 
   Відповідно до Закону  України  "Про  участь  України  в
міжнародних  миротворчих  операціях"  (  613-14  )  з метою
вдосконалення роботи  МВС  України  із  забезпечення  участі
працівників  органів  і  підрозділів  внутрішніх  справ,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, відібраних для
відрядження  для участі в міжнародних миротворчих операціях,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Положення  про  миротворчий  персонал  МВС  України
(додається).
 
   1.2. Порядок  відбору та направлення працівників органів
внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх  військ  МВС
України для  участі  в  міжнародних  миротворчих  операціях
( z0278-04 ) (додається).
 
   1.3. Положення про Комісію МВС України  з  відбору  та
направлення   працівників   органів   внутрішніх   справ,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в
міжнародних миротворчих операціях ( z0279-04 ) (додається).
 
   1.4. Інструкцію  щодо  організації  проходження  служби
працівниками органів  внутрішніх  справ,  військовослужбовцями
внутрішніх військ МВС України, які перебувають у відрядженні у
складі миротворчих підрозділів МВС  України  та  підрозділів
міжнародної цивільної поліції в миротворчих місіях Організації
Об'єднаних Націй, Організації з Безпеки та Співробітництва в
Європі, Європейського Союзу, інших міжнародних організацій або
тих, що створені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх
міжнародних договорів України ( z0280-04 ) (додається).
 
   1.5. Положення про Комісію з питань організації та правового
забезпечення міжнародної миротворчої діяльності органів внутрішніх
справ України ( z0281-04 ) (додається).
 
   1.6. Положення про нагрудний знак миротворчого персоналу МВС
України "POLICE  OF  UKRAINE"  та  персоніфікаційну  табличку
( z0282-04 ) (додається).
 
   2. Скасувати:
 
   2.1. Наказ МВС України від 17.11.2000 N 786.
 
   2.2. Наказ МВС України від 18.04.2001 N 286.
 
   2.3. Наказ МВС України від 25.06.2001 N 489.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора міліції Жука В.О.
 
   4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України.
 
 Міністр
 генерал-лейтенант міліції              М.В.Білоконь
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   07.12.2003 N 1490
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 березня 2004 р.
                   за N 277/8876
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про миротворчий персонал МВС України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає правові та організаційні засади
щодо участі миротворчого персоналу МВС України (далі - миротворчий
персонал) у міжнародних миротворчих операціях.
 
   1.2. Миротворчий персонал - це працівники органів внутрішніх
справ  України  та  військовослужбовці внутрішніх військ, що
направлені Україною в тривале закордонне відрядження (далі -
відрядження) для участі в міжнародних миротворчих операціях і не
належать до складу миротворчого контингенту.
 
   1.3. До складу миротворчого персоналу належать працівники
Спеціального  миротворчого  підрозділу  МВС  України (далі -
Спецпідрозділ), Кінологічного миротворчого підрозділу МВС України
(далі - Кінологічний підрозділ), інших миротворчих підрозділів МВС
України, а також окремі працівники, направлені для роботи в
підрозділах міжнародної цивільної поліції ООН, інших міжнародних
організацій або тих, що створені на підставі двосторонніх чи
багатосторонніх міжнародних договорів України, як експерти з
поліцейських питань (далі - спостерігачі):
   1.3.1. Спецпідрозділ  -  це  окремий  підрозділ,  який
комплектується та направляється до міжнародної миротворчої місії
(далі - місії) згідно із запитом міжнародної організації, що
здійснює керівництво місією або на підставі двосторонніх чи
багатосторонніх  міжнародних  договорів України. Спецпідрозділ
комплектується  працівниками  органів  внутрішніх  справ  та
військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України. Чисельність,
порядок  матеріально-технічного  забезпечення  та  структура
Спецпідрозділу встановлюються згідно з нормативно-правовими актами
МВС України з урахуванням вимог міжнародної організації, яка
здійснює керівництво місією. Спецпідрозділ структурно входить до
складу Спеціального миротворчого центру Національної академії
внутрішніх справ України (далі - Центр НАВСУ).
   1.3.2. Кінологічний миротворчий підрозділ МВС України - це
підрозділ, який комплектується та направляється до місії згідно із
запитом міжнародної організації, що здійснює керівництво місією.
Кінологічний  підрозділ  комплектується  працівниками  органів
внутрішніх справ та військовослужбовцями внутрішніх військ МВС
України,  переважно  представниками  підрозділів  службового
собаківництва. Чисельність, матеріально-технічне забезпечення та
структура  Кінологічного  підрозділу  встановлюються згідно з
нормативно-правовими актами МВС України з урахуванням  вимог
міжнародної  організації,  яка  здійснює  керівництво місією.
Кінологічний підрозділ структурно входить до складу Центру НАВСУ.
   1.3.3. Спостерігачі - окремі працівники органів внутрішніх
справ України, що направляються до місії згідно із запитом
міжнародної організації, яка здійснює керівництво місією, для
роботи міжнародними експертами з поліцейських питань. На час
перебування  у  відрядженні  в  складі  місії  спостерігачі
призначаються на посади спеціальних співробітників Центру НАВСУ.
 
   1.4. У своїй діяльності миротворчий  персонал  керується
міжнародними актами, що визначають правовий статус місії та її
персоналу, актами керівництва місії, загальновизнаними принципами
і нормами міжнародного права, міжнародними договорами та угодами
про статус миротворчих сил, які укладає міжнародна організація -
керівник  місії  з  урядами держав-контриб'юторів миротворчих
операцій, Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента   України,   Кабінету   Міністрів   України,
нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України,
а також цим Положенням.
 
   1.5. Відбір та направлення миротворчого персоналу для участі
в міжнародних миротворчих операціях здійснюються згідно з Порядком
відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ,
військовослужбовців внутрішніх військ ( z0278-04 ) затвердженого
наказом МВС України від 01.12.2003 N 1490.
 
   1.6. Для роботи в складі миротворчого персоналу та для участі
в миротворчій операції працівник на час відрядження звільняється
від займаної посади за останнім місцем проходження служби та
призначається на відповідну посаду перемінного складу Центру
НАВСУ.
 
   1.7. На період відрядження миротворчий персонал перебуває в
оперативному підпорядкуванні Департаменту роботи з персоналом МВС
України (далі - ДРП МВС України).
 
   1.8. Для  здійснення  управління  миротворчим  персоналом
безпосередньо  у  місії  рішенням  керівництва  МВС  України
призначається командир (старший офіцер) миротворчого персоналу
(командир  миротворчого  підрозділу  МВС  України).  Командир
миротворчого  персоналу призначається наказом МВС України по
особовому складу.
 
   1.9. Порядок організації проходження служби  миротворчого
персоналу МВС України, який перебуває у відрядженні, визначається
згідно з Інструкцією  щодо  організації  проходження  служби
працівниками  органів  внутрішніх  справ, військовослужбовцями
внутрішніх військ МВС України, які перебувають у відрядженні в
складі  миротворчих  підрозділів  МВС України та підрозділів
міжнародної цивільної поліції в миротворчих місіях Організації
Об'єднаних Націй, Організації з Безпеки та Співробітництва в
Європі, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій або
тих, що створені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх
міжнародних договорів України ( z0280-04 ) затвердженою наказом
МВС України від 07.12.2003 N 1490.
 
   1.10. Особовому  складу  миротворчого персоналу видається
нагрудний знак з написом "POLICE OF UKRAINE" та персоніфікаційна
табличка, зовнішній вигляд та використання яких регламентуються
Положенням про нагрудний знак миротворчого персоналу МВС України
"POLICE OF UKRAINE" та персоніфікаційну табличку ( z0282-04 ),
затвердженим наказом МВС України від 07.12.2003 N 1490.
 
        2. Завдання миротворчого персоналу
 
   2.1. Нагляд  за  дотриманням  прав  людини  згідно  з
міжнародно-визнаними нормами та мандатом відповідної місії.
 
   2.2. Виконання функцій з підтримання правопорядку та боротьби
зі злочинністю згідно з мандатом відповідної місії.
 
   2.3. Надання консультативних послуг у галузі правоохоронної
діяльності,  реформування  системи  місцевих  судових  та
правоохоронних органів згідно з мандатом відповідної місії.
 
   2.4. Відбір та підготовка кадрів для місцевих правоохоронних
органів згідно з мандатом відповідної місії.
 
   2.5. Інші завдання, визначені мандатом відповідної місії.
 
     3. Обов'язки командира миротворчого персоналу:
 
   3.1. Представляти  інтереси  українського  миротворчого
персоналу перед керівництвом місії.
 
   3.2. Підтримувати на високому рівні морально-психологічний
клімат та дисципліну серед миротворчого персоналу.
 
   3.3. Знати вимоги нормативно-правових документів місії та МВС
України щодо роботи з персоналом.
 
   3.4. У межах своєї компетенції сприяти виконанню миротворчим
персоналом своїх функціональних обов'язків відповідно до керівних
документів місії.
 
   3.5. У межах своєї компетенції забезпечувати дотримання вимог
мандату місії та не допускати порушень прав людини в частині, що
стосується ставлення до миротворчого персоналу з боку керівництва
структурних підрозділів міжнародної цивільної поліції, органів
влади країни перебування, членів миротворчого персоналу інших
держав.
 
   3.6. У разі проведення службового розслідування стосовно
члена миротворчого персоналу слідкувати за дотриманням вимог
нормативних  документів  місії  з  метою  неупередженості та
об'єктивності висновків.
 
   3.7. У разі надходження пропозиції керівництва місії щодо
передислокації персоналу в межах місії або до іншої місії негайно
інформувати ДРП МВС України та Центр НАВСУ.
 
   3.8. Щомісяця інформувати ДРП МВС України та Центр НАВСУ про:
   оперативну та політичну ситуацію в місії;
   виконання ввіреним  персоналом   своїх   функціональних
обов'язків;
   стан дисципліни,   дотримання   законності,   морально
психологічний клімат та стан здоров'я особового складу;
   терміни відпусток членів миротворчого  персоналу  та  їх
місцезнаходження під час перебування у відпустках;
   зміни в службовій діяльності персоналу  (переміщення  по
службі, зміни місця служби, заохочення, стягнення тощо);
   зміни в системі тестування та критеріях відбору кандидатів
для участі в міжнародних миротворчих операціях;
   загальні та особисті  проблеми  серед  особового  складу
миротворчого персоналу.
   Інформація про надзвичайні події, що сталися з особовим
складом  миротворчого  персоналу  або за їх участю під час
перебування на службі, у відпустці на території місії та за її
межами, міжнародних переїздів з/в України(у) тощо направляються до
ДРП МВС України та Центру НАВСУ негайно.
 
   3.9. Відвідувати  місця  проходження  служби  членами
миротворчого  персоналу,  зустрічатись  з  їх  безпосередніми
керівниками для отримання інформації щодо виконання функціональних
обов'язків.
 
   3.10. Підтримувати  постійні  контакти  з  військовими
миротворчими підрозділами Збройних сил України, дипломатичними
установами України на території місії; у разі потреби надавати їм
допомогу в межах своєї компетенції.
 
   3.11. Регулярно та своєчасно доводити до відома миротворчого
персоналу рішення центральних органів виконавчої влади України,
керівництва МВС України в частині, що стосується працівників
органів внутрішніх справ України під час їх перебування в місії.
 
   3.12. Проводити збори миротворчого персоналу, паради з нагоди
нагородження медалями місії (медальні паради), узгоджуючи ці
питання з керівництвом місії та ДРП МВС України.
 
   3.13. Надсилати до ДРП МВС України та Центру НАВСУ пропозиції
щодо заохочення або накладення стягнень на осіб зі  складу
миротворчого персоналу.
 
   3.14. Готувати  службову характеристику на кожного члена
миротворчого персоналу перед закінченням  терміну  служби  в
миротворчій місії, надавати її до ДРП МВС України та Центру НАВСУ.
 
   3.15. У разі клопотання керівництва місії або звернення
підлеглих щодо продовження терміну їх перебування у відрядженні
готувати необхідні документи, інформувати Центр НАВСУ та своєчасно
направляти їх зі своїми пропозиціями до ДРП МВС України для
прийняття остаточного рішення.
 
   3.16. Призначати з числа досвідчених осіб керівного складу
старших офіцерів миротворчого персоналу МВС України в регіональних
управліннях  місії,  де  проходять  службу  декілька  членів
миротворчого персоналу, інформуючи про це ДРП МВС України та Центр
НАВСУ.
 
   3.17. Контролювати  використання та збереження озброєння,
боєприпасів, спеціальних засобів, речового, медичного та іншого
майна ввіреним персоналом, а також їх передавання в установленому
порядку  наступному  командиру  при  закінченні  службового
відрядження.
 
   3.18. У разі порушень дисципліни з боку підлеглих, вчинення
ними інших правопорушень, а також за кожним фактом відкликання з
місії працівника за негативними мотивами командир є відповідальним
за об'єктивність та неупередженість службових перевірок,  що
проводяться службами внутрішніх розслідувань місії.
 
      4. Права командира миротворчого персоналу:
 
   4.1. Вносити пропозиції керівництву ДРП МВС України та Центру
НАВСУ щодо вдосконалення процесу відбору, підготовки та порядку
направлення  до  місій працівників органів внутрішніх справ,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.
 
   4.2. Вимагати від особового складу миротворчого персоналу
додержання норм і правил, які встановлені для міжнародної поліції
місії та працівників органів внутрішніх справ України, вживати
профілактичних заходів щодо попередження та припинення порушень
дисципліни.
 
   4.3. Порушувати клопотання перед керівництвом ДРП МВС України
та Центру НАВСУ щодо заохочення або накладення стягнення на членів
миротворчого персоналу.
 
   4.4. У разі грубих  порушень  службової  або  особистої
дисципліни, вимог професійної етики поліцейського, нормативних
документів Організації Об'єднаних Націй (в подальшому ООН), інших
нормативних документів місії, скоєння вчинків, які негативно
впливають на імідж працівника органів внутрішніх справ України та
держави в цілому, порушувати клопотання перед ДРП МВС України з
інформуванням Центру НАВСУ про дострокове припинення відрядження
та відкликання особи з числа членів миротворчого персоналу до
України.
 
   4.5. У разі порушення службової або особистої дисципліни
членами миротворчого персоналу призначати проведення службового
розслідування.
 
   4.6. Направляти  керівництву  МВС  України  відповідних
дипломатичних установ України за кордоном запрошення для участі в
церемонії нагородження особового складу медалями ООН та нагородами
інших міжнародних організацій.
 
   4.7. Вимагати від миротворчого персоналу надання звітів про
проходження ними служби та пояснень про пригоди, що трапилися,
конфліктні  ситуації, а також інші документи, необхідні для
виконання командиром своїх функціональних обов'язків.
 
    5. Права та обов'язки члена миротворчого персоналу
 
   5.1. Функціональні обов'язки спостерігача під  час  його
перебування в місії визначаються нормативними документами місії.
Функціональні обов'язки співробітників миротворчих підрозділів МВС
України визначаються командиром підрозділу в кожній місії окремо
із урахуванням умов проходження служби.
 
   5.2. Члени миротворчого персоналу, які проходять службу в
місії, підпорядковуються командиру миротворчого персоналу (за його
відсутності - заступнику командира  миротворчого  персоналу),
прямому  керівнику  місії  й  у  своїй діяльності керуються
нормативно-правовими документами місії, що регламентують порядок
проходження служби в ній. Для працівників миротворчих підрозділів
МВС України командир підрозділу є прямим начальником для всього
особового складу підрозділу.
 
   5.3. Після повернення в Україну кожен працівник органів
внутрішніх справ, військовослужбовець внутрішніх  військ  МВС
України, що має досвід служби в миротворчих місіях, може бути
залучений до участі в процесі відбору та підготовки  нових
кандидатів для направлення до нових місій.
 
   5.4. Член миротворчого персоналу зобов'язаний:
   гідно представляти свою державу та органи внутрішніх справ
України;
   ретельно та сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки,
дотримуючись вимог професійної етики та норм поведінки працівника
правоохоронних органів;
   знати положення  керівних  документів  місії  та  вміло
використовувати їх у повсякденній діяльності;
   суворо дотримуватися положень керівних документів місії, ООН
та інших миротворчих організацій, що стосуються правоохоронної
діяльності;  не  допускати  порушень  службової та особистої
дисципліни;
   виступати з  обгрунтованою ініціативою щодо вдосконалення
діяльності міжнародної поліції на своєму рівні;
   виявляти чемність, повагу, дипломатичність та професіоналізм
у стосунках з представниками інших держав та місцевим населенням;
   використовувати набутий професійний досвід під час виконання
своїх функціональних обов'язків у місії;
   усіляко підтримувати атмосферу взаємодопомоги та розуміння
серед миротворчого персоналу;
   чітко виконувати  розпорядження  керівництва  миротворчого
персоналу;
   брати активну участь у заходах, що проводяться в колективі
миротворчого персоналу;
   заздалегідь інформувати керівництво миротворчого персоналу
про виїзди за територію місії (відпустки, службові відрядження
тощо);
   негайно інформувати керівництво миротворчого персоналу про
всі події, пригоди, які можуть мати негативні наслідки для
миротворчого персоналу;
   повідомляти про погіршення стану свого здоров'я та здоров'я
інших членів миротворчого персоналу, необхідність госпіталізації;
   своєчасно інформувати керівництво миротворчого персоналу про
зміни адреси, місця проходження  служби,  будь-які  проблеми
службового або особистого характеру;
   здавати в установленому порядку службовий паспорт, службове
майно, спорядження та зброю після повернення з відрядження.
 
   5.5. Член миротворчого персоналу має право:
   вносити пропозиції командиру миротворчого персоналу  щодо
вдосконалення процесу відбору, підготовки та порядку направлення
до місій працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців
внутрішніх військ МВС України;
   у разі незгоди з позицією командира персоналу з важливих для
миротворчого персоналу питань особисто звертатися в ДРП МВС
України та до Центру НАВСУ, попередньо проінформувавши командира
миротворчого персоналу про своє рішення.
 
   5.6. За дисциплінарні проступки та злочини, скоєні під час
перебування  в  місії,  член  миротворчого  персоналу  несе
відповідальність згідно із законодавством України.
 
   5.7. Перед  закінченням  відрядження  член  миротворчого
персоналу зобов'язаний подати командиру миротворчого персоналу
письмовий звіт про результати відрядження, характеристики з місць
проходження служби, на підставі яких останній готує підсумкову
характеристику на працівника і передає її до ДРП МВС України та до
Центру НАВСУ для долучення до особової справи.
 
 Начальник ДРП МВС України
 генерал-майор міліції                  М.Н.Курко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка