Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинн...

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            13.11.2003 N 120
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2003 р.
                   за N 1087/8408
 
 
     Про затвердження Порядку застосування Державною
     комісією з регулювання ринків фінансових послуг
      України штрафів за невиконання (неналежне
        виконання) вимог Закону України "Про
        запобігання та протидію легалізації
         (відмиванню) доходів, одержаних
            злочинним шляхом"
 
    ( Щодо змін додатково див. Розпорядження Державної
      комісії з регулювання ринків фінансових послуг
     N 85 ( vr085486-04 ) від 19.02.2004 )
 
   З метою забезпечення реалізації норм Закону України "Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), відповідно до статті
17 цього закону Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити Порядок застосування Державною комісією  з
регулювання  ринків  фінансових  послуг  України  штрафів за
невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України  "Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" (додається).
 
   2. Начальнику Юридичного управління Ткаченку Д.В. забезпечити
подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
 
   3. Начальнику  відділу  взаємодії  із  засобами  масової
інформації та зв'язків з громадськістю Нагорняк М.В. забезпечити
публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після
його державної реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Комісії Головка А.Т.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 13.11.2003 N 27
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання
                   ринків фінансових послуг
                   України
                   13.11.2003 N 120
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 листопада 2003 р.
                   за N 1087/8408
 
 
               ПОРЯДОК
    застосування Державною комісією з регулювання ринків
     фінансових послуг України штрафів за невиконання
      (неналежне виконання) вимог Закону України
       "Про запобігання та протидію легалізації
         (відмиванню) доходів, одержаних
            злочинним шляхом"
 
 
   1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Порядку  реєстрації
фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003
N 644 ( 644-2003-п ), Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України  від 04.04.2003 N 292/2003 ( 292/2003 ), та інших
нормативно-правових актів.
   Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи, нагляд
за діяльністю яких здійснює Держфінпослуг.
 
   2. У цьому Порядку терміни "фінансова операція", "фінансова
установа",  "внутрішній  фінансовий  моніторинг" уживаються в
значенні, наведеному в Законах України "Про запобігання  та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом" ( 249-15 ) (далі - Закону) та "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ).
 
   3. Факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону
( 249-15 ) виявляються службовими особами Держфінпослуг:
 
   3.1. При проведенні перевірки стану організації професійної
підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних
за проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
 
   3.2. При здійсненні нагляду за діяльністю фінансових установ.
 
   4. Підставою для застосування штрафу є невиконання (неналежне
виконання) фінансовою установою встановлених Законом ( 249-15 )
обов'язків щодо:
 
   4.1. Проведення ідентифікації особи, яка здійснює фінансову
операцію, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону
( 249-15 ), або відкриває рахунок (в тому числі депозитний), на
підставі  наданих в установленому порядку документів або за
наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи
потребує уточнення.
 
   4.2. Виявлення  і  реєстрації  фінансових  операцій,  що
відповідно до Закону  (  249-15  )  підлягають  фінансовому
моніторингу.
 
   4.3. Надання  Держфінмоніторингу інформації про фінансову
операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не
пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.
 
   4.4. Надання  відповідно  до  законодавства  додаткової
інформації на запит Держфінмоніторингу, пов'язаної з фінансовими
операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, у тому
числі такої, що становить банківську та комерційну таємницю, не
пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання
запиту.
 
   4.5. Сприяння Держфінпослуг з питань проведення  аналізу
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
 
   4.6. Запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно
фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка
надається  Держфінмоніторингу,  та іншої інформації з питань
фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої
інформації).
 
   4.7. Зберігання  документів, які стосуються ідентифікації
осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно із Законом
( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію
про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після
проведення такої фінансової операції.
 
   4.8. Установлення з урахуванням вимог чинного законодавства і
нормативно-правових актів Держфінмоніторингу правил проведення
внутрішнього фінансового моніторингу і програм його здійснення та
призначення працівника, відповідального за його проведення.
 
   5. Виявлені Держфінпослуг факти невиконання  (неналежного
виконання) вимог Закону ( 249-15 ) чітко викладаються в акті
перевірки із зазначенням доказів, що підтверджують наявність
порушення, та з посиланням на відповідну частину та статтю Закону.
 
   6. Дата  складання  акта  перевірки,  висновком якого є
невиконання (неналежне виконання) фінансовою установою  вимог
Закону ( 249-15 ), є датою порушення провадження справи про
невиконання (неналежне виконання) Закону.
 
   7. У разі незгоди з висновками, викладеними в акті перевірки,
у триденний термін з дати порушення провадження справи про
невиконання (неналежне виконання) Закону ( 249-15 ) посадові особи
фінансової установи або працівник, який відповідає за проведення
фінансового моніторингу, мають право подати письмові заперечення
(пояснення) разом із доказами, на яких вони грунтуються.
 
   8. Акт  перевірки  фінансової  установи,  документи, які
підтверджують факт порушення Закону ( 249-15 ), заперечення до
акта перевірки (за наявності) та інші матеріали перевірки не
пізніше наступного  дня  після  їх  складання  (надходження)
реєструються в Держфінпослуг.
 
   9. Не пізніше п'яти днів з дня реєстрації матеріали перевірки
подаються для розгляду директору департаменту, до наглядової
компетенції якого належить фінансова установа.
 
   10. За  результатами  розгляду  матеріалів  справи  про
невиконання (неналежне виконання) Закону ( 249-15 ) директор
відповідного  департаменту  протягом 30 днів після порушення
провадження справи приймає рішення про накладення штрафу на
фінансову установу або про закриття провадження у справі, яке
оформлюється постановою за встановленою формою (додатки 1, 2).
 
   11. Штраф за невиконання (неналежне виконання) фінансовою
установою вимог Закону ( 249-15 ) може застосовуватись у розмірі
до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При
визначенні  розміру  штрафу  враховуються  обставини вчинення
порушення та його наслідки.
 
   12. Постанова про застосування штрафу або про  закриття
провадження  у  справі вручається посадовій особі фінансової
установи  або  надсилається  за  місцезнаходженням  установи
рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше
п'яти днів з дня її винесення.
 
   13. У разі, якщо фінансова установа не сплачує штраф протягом
10  днів  з дня отримання постанови про накладення штрафу,
Держфінпослуг звертається до суду з позовною заявою про стягнення
з фінансової установи відповідної суми штрафу.
 
   14. Рішення  про  накладення штрафу може бути оскаржене
фінансовими установами в установленому законодавством порядку.
 
 Начальник Юридичного управління            Д.Ткаченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку застосування
                   Державною комісією
                   з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   штрафів за невиконання
                   (неналежне виконання)
                   вимог Закону України
                   "Про запобігання та протидію
                   легалізації (відмиванню)
                   доходів, одержаних злочинним
                   шляхом"
 
 
              ПОСТАНОВА N
    про застосування штрафу за невиконання (неналежне
     виконання) вимог Закону України "Про запобігання
     та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
          одержаних злочинним шляхом"
 
 
 "___"___________ 200__ р.       ___________________________
                      (місце винесення)
 
 Я, ______________________________________________________________
      (посада, прізвище, ініціали посадової особи,
_________________________________________________________________,
           яка приймає постанову)
 
від імені Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом"  фінансовою установою
_________________________________________________________________,
          назва фінансової установи)
_________________________________________________________________,
         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
 
    (акт перевірки від _______________________ N ____),
             (дата складання, номер)
_________________________________________________________________,
     (додатки до акта, що підтверджують висновки акта
 
              УСТАНОВИВ:
 
_________________________________________________________________,
   (Формулювання суті порушення (порушень) Закону, обставин
 
_________________________________________________________________,
          та наслідків його вчинення)
 
що є порушенням частини __ статті __ Закону  України  "Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом."
 
 На підставі частини третьої статті 17 Закону України  "Про
запобігання  та  протидію  легалізації  (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом"
 
              ПОСТАНОВИВ:
 
застосувати до ___________________________________________________
             (назва фінансової установи)
 
штраф у сумі _____________________________________________________
          (указати цифрами та словами суму штрафу
 
        Сума штрафу підлягає перерахуванню
__________________________________________________________________
     (найменування і номер розрахункового рахунку)
 
 ___________________________   ________   ____________________
 (посада особи, яка прийняла   (підпис)   (прізвище, ініціали)
     постанову)
 
            Місце для печатки
 
 Примірник постанови отримано:
 
 ___________________________   ________   ____________________
 (посада особи, яка отримала   (підпис)   (прізвище, ініціали)
     постанову)
 
 "___" _______________ 200__ року
    (дата отримання постанови)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку застосування
                   Державною комісією
                   з регулювання ринків
                   фінансових послуг
                   України штрафів за
                   невиконання (неналежне
                   виконання) вимог Закону
                   України "Про запобігання
                   та протидію легалізації
                   (відмиванню) доходів,
                   одержаних злочинним
                   шляхом"
 
 
              ПОСТАНОВА N
     про закриття провадження справи про невиконання
     (неналежне виконання) вимог Закону України "Про
     запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
        доходів, одержаних злочинним шляхом"
 
 
 "___" _____________ 200__ р.     ___________________________
                      (місце винесення)
 
 Я, ______________________________________________________________
      (посада, прізвище, ініціали посадової особи,
_________________________________________________________________,
           яка приймає постанову)
 
від імені Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом"  фінансовою установою
_________________________________________________________________,
          (назва фінансової установи)
_________________________________________________________________,
         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
 
    (акт перевірки від _______________________ N ____),
             (дата складання, номер)
_________________________________________________________________,
    (додатки до акта, що підтверджують висновки акта)
 
              ВСТАНОВИВ:
 
__________________________________________________________________
Формулювання висновку про відсутність порушень Закону та обставин,
        на яких такий висновок грунтується
__________________________________________________________________
 
              ПОСТАНОВИВ:
 
 Закрити провадження справи про невиконання (неналежне виконання)
___________________________ вимог Закону України "Про запобігання
(назва фінансової установи)
 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом".
 
 ___________________________   ________   ____________________
 (посада особи, яка прийняла   (підпис)   (прізвище, ініціали)
     постанову)
 
            Місце для печатки
 
 Примірник постанови отримано:
 
 ___________________________   ________   ____________________
 (посада особи, яка отримала   (підпис)   (прізвище, ініціали)
     постанову)
 
 "___" _______________ 200__ року
    (дата отримання постанови)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка