Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон

         ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 15 від 28.12.96
   м.Київ
 
 vd961228 vn15
 
 
   Про практику призначення військовослужбовцям покарання
      у виді тримання в дисциплінарному батальйоні
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                    Верховного Суду 
       N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
 
 
 
 
   Обговоривши  матеріали узагальнення практики застосування
судами ст. 62 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (далі -
КК), Пленум зазначає, що суди в основному правильно вирішують
питання про призначення військовослужбовцям покарання у виді
тримання в дисциплінарному батальйоні. Більшість засуджених до
цього покарання під час його відбування стають на шлях виправлення
і після звільнення з дисциплінарної частини сумлінно несуть
службу.
   Проте в окремих випадках при застосуванні  ст.  62  КК
( 2341-14  )  суди  допускають  помилки.  При  призначенні
військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному
батальйоні не завжди забезпечується індивідуальний підхід. Іноді
воно призначається військовослужбовцям, до яких з урахуванням їх
особи, характеру та ступеня суспільної небезпечності вчиненого
злочину не слід було б застосовувати цей вид покарання. Водночас
окремі особи, які могли б виправитися в умовах дисциплінарної
частини, засуджуються до покарання у виді позбавлення волі. Не
з'ясовуються  з  достатньою повнотою дані про стан здоров'я
підсудних, унаслідок чого в дисциплінарному батальйоні опиняються
особи, не придатні до військової служби.
   Практику призначення військовослужбовцям покарання у виді
тримання в дисциплінарному батальйоні суди аналізують рідко. Суди
апеляційної  інстанції  іноді  своєчасно  не виявляють і не
виправляють помилок, допущених при  призначенні  цього  виду
покарання.
   З метою поліпшення діяльності судів із застосування ст. 62 КК
( 2341-14 ) Пленум Верховного Суду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
(  Преамбула  в  редакції  Постанови  Верховного Суду N 17
( va017700-03 ) від 26.12.2003
 
   1. Звернути увагу судів на необхідність суворого додержання
закону при призначенні військовослужбовцям строкової служби, які
вчинили злочини, покарання у виді тримання в дисциплінарному
батальйоні. Таке покарання є ефективним засобом виправлення й
перевиховання засуджених лише при його призначенні відповідно до
вимог закону. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Верховного Суду N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003
   2.  Роз'яснити  судам, що покарання у виді тримання в
дисциплінарному батальйоні застосовується, як правило, у випадках
вчинення злочинів невеликої тяжкості, коли засуджених  можна
залишити на військовій службі й виправити в умовах дисциплінарної
частини. Цей вид покарання може  бути  застосований  і  до
військовослужбовців, які вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі
та особливо тяжкі, за умови, що суд, враховуючи особу винного й
обставини, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь
тяжкості вчиненого злочину, дійде  висновку  про  можливість
призначення такого покарання. ( Абзац перший пункту 2 в редакції
Постанови Верховного Суду N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні є
основним видом покарання і застосовується до військовослужбовців
строкової служби. До курсантів військово-навчальних закладів, шкіл
прапорщиків, мічманів та інших подібних навчальних закладів цей
вид покарання може бути застосований лише за злочини, вчинені ними
після зарахування на навчання, і за умови, що до цього вони не
проходили строкову військову службу. ( Абзац другий пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду N 17
( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні не
застосовується до осіб: які раніше відбували покарання в місцях
позбавлення волі; до яких поряд із покаранням за вчинений злочин
застосовується примусове лікування від алкоголізму або наркоманії;
які за станом здоров'я не придатні до військової служби. ( Абзац
третій пункту 2 в редакції Постанови Верховного Суду N 17
( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   3.  Судам  потрібно  мати  на  увазі,  що  призначення
військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному
батальйоні може бути застосоване не тільки у випадках, коли це
безпосередньо передбачено санкцією статті  закону,  за  якою
засуджується військовослужбовець, а й тоді, коли суд вважатиме за
можливе (з урахуванням обставин справи та даних про  особу
засудженого) замінити позбавлення волі на строк не більше двох
років триманням у дисциплінарному батальйоні протягом того самого
строку. Застосувавши ст. 62 КК ( 2341-14 ), суд обов'язково
повинен мотивувати своє рішення. ( Пункт 3 в редакції Постанови
Верховного Суду N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   4.  У  разі засудження винного до позбавлення волі за
сукупністю злочинів суд вправі замінити це покарання триманням у
дисциплінарному батальйоні з підстав і в порядку, передбачених ч.
1 ст. 62 КК ( 2341-14 ), лише після визначення остаточного
покарання за правилами ст. 70 КК. Це стосується і тих випадків,
коли за одні злочини, що входять у сукупність, особі призначено
покарання у виді позбавлення волі, а за інші - тримання в
дисциплінарному  батальйоні. ( Пункт 4 в редакції Постанови
Верховного Суду N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   5. Особам, яким призначено покарання у виді тримання в
дисциплінарному батальйоні, можуть призначатись додаткові міри
покарання у випадках і в порядку, передбачених законом. ( Пункт 5
із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду N 17
( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   6. Роз'яснити, що особи, яким призначено покарання у виді
тримання в дисциплінарному батальйоні, є військовослужбовцями
строкової служби, тому їх втечу з гауптвахти або інше ухилення від
військової служби, до прибуття в дисциплінарний батальйон, а також
під час відбування там покарання, слід кваліфікувати залежно від
спрямованості умислу, способу та тривалості ухилення за статтями
407, 408 або 409 КК України ( 2002-05 ). ( Пункт 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Верховного Суду N 17 ( va017700-03 )
від 26.12.2003 )
   7.  При  призначенні  покарання  у  виді  тримання  в
дисциплінарному батальйоні у випадках, передбачених законом, а
також визнавши за доцільне застосувати це покарання замість
позбавлення волі, суд повинен зазначити у вироку про скасування
раніше обраного запобіжного заходу. Відповідно до п. 13 Положення
про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України (затверджено
Указом Президента України від 5 квітня 1994 р. N 139/94 ( 139/94 )
засуджені  до  покарання  у виді тримання в дисциплінарному
батальйоні до набрання вироком законної сили тримаються  на
гарнізонній гауптвахті. ( Пункт 7 в редакції Постанови Верховного
Суду N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   8. Відповідно до статей 81, 82 КК України до осіб, які
відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, може бути
застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
й заміна невідбутої частини покарання більш м'яким лише у тому
разі, коли вони сумлінною поведінкою та ставленням до праці довели
своє виправлення. Дані про це повинні бути досліджені в судовому
засіданні. ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Верховного Суду N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   Суд також  може  достроково  звільнити  засудженого  від
відбування покарання в дисциплінарному батальйоні за наявності
підстав, передбачених ст.408 КПК України ( 1003-05 ).
   9.  Військовій судовій колегії Верховного Суду України,
військовим апеляційним судам регіонів та Військово-Морських Сил
при перевірці справ у касаційному та апеляційному порядку посилити
увагу до з'ясування обгрунтованості застосування судами ст. 62 КК
( 2341-14 ). ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови
Верховного Суду N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
   При  аналізі  практики  призначення  покарання  у  виді
тримання в дисциплінарному батальйоні, а також умовно-дострокового
звільнення від нього судам необхідно приділяти особливу увагу
вивченню причин вчинення повторних злочинів особами, які раніше
тримались у дисциплінарному батальйоні, і вживати заходів до їх
усунення. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Верховного Суду N 17 ( va017700-03 ) від 26.12.2003 )
 
 
 Голова Верховного Суду України             В.Ф.Бойко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка