Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виробництво в 1990-1995 роках малогабаритних тракторів Т-08 сільськогосподарських знарядь до них для особистих підсобних господарств громадян і сімейного орендного підряду

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 2 серпня 1989 р. N 207
                Київ
 
     Про виробництво в 1990-1995 роках малогабаритних
    тракторів Т-08 сільськогосподарських знарядь до них
      для особистих підсобних господарств громадян
         і сімейного орендного підряду
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозицію  Держплану  УРСР,  Укоопспілки  і
виробничого  об'єднання  "Харківський тракторний завод імені
С. Орджонікідзе",  погоджену з  виробничими  об'єднаннями  і
підприємствами, про організацію виробництва на основі широкої
кооперації в 1990-1995 роках малогабаритних тракторів Т-08 і
сільськогосподарських знарядь до них для особистих підсобних
господарств громадян і сімейного орендного підряду в обсягах
згідно з додатком N 1.
 
   2. Взяти до відома, що:
 
   виробниче об'єднання "Харківський тракторний  завод імені
С. Орджонікідзе" у двомісячний  строк  забезпечить  виробничі
об'єднання й підприємства технічною документацією та укладе з ними
договори на поставку вузлів і деталей для малогабаритного трактора
Т-08 по кооперації;
 
   Дніпропетровський науково-дослідний інститут великогабаритних
шин розробить і передасть в III кварталі 1989 р. виробничому
об'єднанню "Білоцерківшина" технічну документацію на прес-форми
для виробництва шин 5.50-16 моделі Ф 122, а Дніпропетровський
дослідний завод полімерного машинобудування виготовить в 1990 році
за замовленнями цього об'єднання  відповідні  прес-форми  для
організації виробництва вказаних шин починаючи з 1991 року;
 
   Запорізьке науково-виробниче  об'єднання  по  розробці  і
виробництву машин для підготовки органічних добрив, виробничі
об'єднання: "Одеський завод сільськогосподарського машинобудування
імені Жовтневої революції" і "Київтрактородеталь", Бердянське по
жатках та кіровоградське по сіялках "Червона зірка" разом з
виробничим  об'єднанням  "Харківський тракторний завод імені
С. Орджонікідзе" і  Українським  науково-дослідним  інститутом
механізації і електрифікації сільського господарства Південного
відділення ВАСГНІЛ  розроблять  в  1989  році  конструкції
сільськогосподарських знарядь для малогабаритних тракторів Т-08
згідно з додатком 2.
 
   3. Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт
УРСР, Харківському облвиконкому надати виробничому  об'єднанню
"Харківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе" допомогу в
забезпеченні легкозбірними конструкціями та їх монтажу.
 
   4. Укоопспілці   забезпечити   укладення   підвідомчими
підприємствами і  організаціями  договорів  з  виробничими
об'єднаннями і  підприємствами-виготовлювачами  на  поставку
малогабаритних тракторів Т-08 і сільськогосподарських знарядь до
них, з урахуванням комплектного продажу їх території республіки.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
      Заст. Керуючого
   Справами Ради Міністрів УРСР             В.НЕСМІХ
 
   Інд. 25
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 2 серпня 1989 р. N 207
 
               ОБСЯГИ
      виробництва малогабаритних тракторів Т-08
       і сільськогосподарських знарядь до них
            на 1990-1995 роки
 
                            (тис. штук)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  Виготовлювачі  | Найменування | Номери  | Кількість по роках     | Одержувачі
          | машин, вузлів | машин,  |-----------------------------|
          | і деталей  | вузлів  |1990|1991|1992|1993|1994|1995|
          |        | і деталей |  |  |  |  |  |  |
          |        |      |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Виробниче      малогабаритний  Т-08    2  4  10 25  35   50 за рознарядкою
об'єднання      трактор                          Укоопспілки
"Харківський
тракторний
завод імені
С. Орджонікідзе
 
Виробниче      двигун            2*  4*  10 25  35   50 виробниче
об'єднання      потужністю                         об'єднання
"Харківський     12 к. с. з                         "Харківський
моторобудівний    рідинним                          тракторний
завод "Серп і    охолодженням                        завод імені
молот"                                     С. Орджонікідзе
 
Виробниче      міст передній  010.31.001  2  4  10 25  35   50    -"-
об'єднання
"Херсонський     диск обода   010.32.106  4  8  20 50  70  100    -"-
комбайновий     внутрішній
завод імені
Г.І. Петровського"  диск обода   010.32.107  4  8  20 50  70  100    -"-
           зовнішній
 
           диск      010.32.015  4  8  20 50  70  100 виробниче
                                        об'єднання
                                        "Харківський
                                        тракторний
                                        завод імені
                                        С. Орджонікідзе
 
           диск заднього  010.32.101  4  8  20 50  70  100    -"-
           колеса
 
Виробниче      бортовий    010.39.001  4  8  20 50  70  100    -"-
об'єднання      редуктор
"Київтрактородеталь"
 
Мелітопольський   розподільник  08.56.021   2  4  10 25  35   50    -"-
завод тракторних
гідроагрегатів,
Запорізька область
 
Кременчуцький    обід колеса   36-3101017-Б 4  8  20 50  70  100    -"-
колісний завод,
Полтавська область
 
Виробниче об'єднання шина      5,50-16    4** 8  20 50  70  100    -"-
"Білоцерківшина",          мод. Ф 122
Київська область
 
Виробниче об'єднання фара             4  8  20 50  70  100    -"-
"Завод "Арсенал",
м. Київ
 
Запорізький завод,  скло для фари         4  8  20 50  70  100 виробниче
зварювальних флюсів                               об'єднання
і скловиробів                                  "Завод
                                        "Арсенал"
                                        м. Київ
 
Виробниче об'єднання плуг             2  4  10 25  35   50 за рознарядкою
"Одеський завод                                 Укоопспілки
сільськогоспо-
дарського      підгортальник         2  4  10 25  35   50    -"-
машинобудування
імені Жовтневої
революції"
 
Виробниче об'єднання фрезерний           1  2   5 12,5 17,5  25    -"-
"Київтрактородеталь" культиватор
 
Бердянське виробниче косарка            1  2   5 12,5 17,5  25    -"-
об'єднання по    фронтальна
жатках, Запорізька
область       косарка            1  2   5 12,5 17,5  25    -"-
           консольна
 
           культиватор-         1  2   5 12,5 17,5  25    -"-
           плоскоріз
 
           борона            2  4  10 25  35   50    -"-
 
Кіровоградське    сівалка зернова        1  4   5 25  35   50 за рознарядкою
виробниче об'єднання                              Укоопспілки
по сівалках "Червона
зірка"        сівалка овочева        1  4   5 12,5 17,5  25    -"-
 
           картоплесад-         1  4   5 12,5 17,5  25    -"-
           жалка
 
Завод сільсько-   візок             1  2   5 12,5 17,5  25    -"-
господарського    самоскидний
машинобудування
"Ніжинсільмаш",
Чернігівська область
 
Дослідно-          -"-          1  2   5 12,5 17,5  25    -"-
експериментальне
підприємство
ЯЕ-308/5 Е МВС УРСР,
Дніпропетровська
область
 
Охтирський завод   ємкість для          2  4  10 25  35   50    -"-
сільськогоспо-    води
дарського
машинобудування,
Сумська область
 
Чернівецький     бульдозерна          1  2  10 12,5 17,5  25 за рознарядкою
механічний завод   лопата                           Укоопспілки
 
           снігоочисник         1  2  10 12,5 17,5  25    -"-
 
Галещинський     копач             1  2   3  5  12   25    -"-
машинобудівельний  коренеплодів
завод устаткування
тваринницьких ферм, кормороздавач         1  2   3  5  12   25    -"-
Полтавська область
 
Установа ОР-318/96  кормоподріб-         1  2   3  5  12   25    -"-
МВС УРСР, Ровенська нювач
область
 
______________
   * Поставка карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння УД-25
здійснюватиметься Петропавлівським заводом малолітражних двигунів
Мінавтосільгоспмашу СРСР.
 
   ** Поставка здійснюватиметься підприємствами Міннафтохімпрому
СРСР.
 
 
      Заст. Керуючого
   Справами Ради Міністрів УРСР             В.НЕСМІХ
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 2 серпня 1989 р. N 207
 
               ПЕРЕЛІК
     сільськогосподарських знарядь для малогабаритних
      тракторів Т-08, розробка конструкцій на які
           здійснюється в 1989 році
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування    |   Відповідальні за розробку
------------------------------------------------------------------
Візок самоскидний     Запорізьке науково-виробниче об'єднання
              по розробці і виробництву машин для
              підготовки органічних добрив
 
Бульдозерна лопата             -"-
 
Копач коренеплодів             -"-
 
Снігоочисник                -"-
 
Ємкість для води              -"-
 
Кормороздавач                -"-
 
Кормоподрібнювач              -"-
 
Плуг            виробниче об'єднання "Одеський завод
              сільськогосподарського машинобудування
              імені Жовтневої революції
 
Підгортальник                -"-
 
Фрезерний культиватор   виробниче об'єднання
              "Київтрактородеталь"
 
Борона           Бердянське виробниче об'єднання
              по жатках
 
Культиватор-плоскоріз            -"-
 
Косарка фронтальна             -"-
 
Косарка консольна              -"-
 
Сівалка зернова      кіровоградське виробниче об'єднання
              по сівалках "Червона зірка"
 
Сівалка овочева               -"-
 
Картоплесаджалка              -"-
 
 
      Заст. Керуючого
   Справами Ради Міністрів УРСР             В.НЕСМІХ

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка