Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження річних форм державної статистичної звітності з праці

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.09.1996 N 283
 
 
       Про затвердження річних форм державної
         статистичної звітності з праці
 
 
   1. Затвердити річні форми державної статистичної звітності з
праці та ввести їх в дію зі звіту за 1996 рік:
   - N 1-ПВ (умови праці) річна "Звіт про стан умов праці,
пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах";
   - N 2-ПВ (річна) "Звіт з праці";
   - N 4-ПВ (річна) "Звіт про виконання норм виробітку і стан
нормування праці";
   - N 6-ПВ (річна) "Чисельність окремих категорій працівників
та підготовка кадрів" та Інструкцію до неї;
   - N 6-ПВ (зведена) "Чисельність окремих категорій працівників
та підготовка кадрів".
 
   2. Залишити без змін форми N 9-ДС (піврічна) та Інструкцію до
неї; N 9-ДС (податкова служба) піврічна та Інструкцію до неї;
N 9-ДС (митна служба) піврічна та Інструкцію до неї; типову форму
N 1, затверджені наказом Мінстату України від 25 липня 1995 року
N 188.
 
   3. Розповсюдити форми державної статистичної звітності, що
наведені в пункті 1 цього наказу, на підприємства, установи,
організації, що розташовані на території України, незалежно від
форм власності та господарювання.
 
   4. Управлінню статистики праці (Григорович Н.В.) підготувати
інструментарій до друку.
 
   5. Економічному  управлінню  (Єрофеєва  Н.В.) забезпечити
фінансування статистичних робіт та виготовлення тиражу бланків
форм та інструкцій по їх заповненню.
 
   6. ГОЦ Мінстату України (Крамарев В.Г.) забезпечити збір і
розробку форм звітності з  праці,  контроль  за  своєчасним
тиражуванням  та  розсилкою  бланків  Держкомстату Автономної
Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським
управлінням статистики.
 
   7. Скасувати накази Мінстату України від 07.06.95 N 172 та
від 25.07.95 N 188 в частині затвердження  форм  державної
статистичної звітності: N 1-ПВ (річна), N 1-ПВ (зведена) річна,
N 2-ПВ (річна), N 1-ПВ (умови праці) річна, N 6-ПВ (річна), N 6-ПВ
(зведена) річна, N 7-ПВ (річна), N 8-ПВ (річна), N 4-ПВ (річна).
 
   8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                 В.П.Тарнавська
 
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
------------------------------------------------------------------
|              КОДИ                 |
|----------------------------------------------------------------|
|  |   |   |   |   |   |   |    |   | | |
|----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+--+--|
|фор-|орга- |тери-|галу-|виду |форми|орга- |мініс- |вище- | |КС|
|ми |ніза- |торії|зі за|еконо-|влас-|ніза- |терст- |стоя- | | |
|до- |ції- |за  |ЗКГНГ|мічної|ності|ційно-|ва,  |щої  | | |
|ку- |скла- |СПАТО|   |діяль-|за  |право-|відомс-|орга- | | |
|мен-|дача -|   |   |ності |КФВ |вої  |тва,  |ніза- | | |
|та |іден- |   |   |за  |   |форми |МДО,  |ції - | | |
|за |тифі- |   |   |КВЕД |   |госпо-|концер-|іден- | | |
|УКУД|кацій-|   |   |   |   |дарю- |ну,  |тифі- | | |
|  |ний  |   |   |   |   |вання |асоціа-|кацій-| | |
|  |код  |   |   |   |   |за  |ції за |ний  | | |
|  |ЄДРПОУ|   |   |   |   |КОПФГ |СПОДУ |код  | | |
|  |   |   |   |   |   |   |    |ЄДРПОУ| | |
|----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+--+--|
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5  | 6 | 7  | 8  |  9 |10|11|
------------------------------------------------------------------
 
Кому подається ____________________ Форма N 1-ПВ (умови праці)
         назва та адреса
___________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
        одержувача      наказом Мінстату України
                   від 26.09.96 р. N 283
Міністерство (відомство), комітет _
___________________________________ Поштова - річна
МДО, концерн, асоціація ___________
___________________________________ Подається не пізніше 31 січня
Підприємство, установа, організація 199_ року промисловими
___________________________________ підприємствами, будівельними
Адреса ____________________________ організаціями, підприємствами
___________________________________ і організаціями транспорту та
Форма власності ___________________ зв'язку, радгоспами незалежно
___________________________________ від форми власності:
                   1) Держкомстату Автономної
                   Республіки Крим, обласному
                   (районному, міському) органу
                   державної статистики - за
                   його вказівкою;
                   2) своїй вищестоящій
                   організації - за вказівкою.
 
 
                ЗВІТ
            ПРО СТАН УМОВ ПРАЦІ,
   ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ
 
              за 199_ рік
 
            1. Стан умов праці
 
------------------------------------------------------------------
|           | N |Весь  |у тому  |з гр.|Контрольна|
|           |рядка|персонал|числі  |1 - |сума   |
|           |   |    |робітники|жінки|гр. Б, 1-3|
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|     А      |  Б |  1  |  2  | 3 |   4  |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|Чисельність штатних  | 01 |    |     |   |     |
|працівників спискового|   |    |     |   |     |
|складу на 31 грудня  |   |    |     |   |     |
|поточного року, всього|   |    |     |   |     |
|(чоловік)       |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|в тому числі:     |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|зайняті в умовах, які | 02 |    |     |   |     |
|не відповідають    |   |    |     |   |     |
|санітарно-гігієнічним |   |    |     |   |     |
|нормам        |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|із рядка 02, працюють |   |    |     |   |     |
|під впливом:     |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|підвищеного рівня   | 03 |    |     |   |     |
|шуму, інфразвуку,   |   |    |     |   |     |
|ультразвуку      |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|підвищеного рівня   | 04 |    |     |   |     |
|вібрації       |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|запиленості повітря  | 05 |    |     |   |     |
|робочої зони, що   |   |    |     |   |     |
|перевищує       |   |    |     |   |     |
|граничнодопустимі   |   |    |     |   |     |
|концентрації     |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|загазованості повітря | 06 |    |     |   |     |
|робочої зони, що   |   |    |     |   |     |
|перевищує       |   |    |     |   |     |
|граничнодопустимі   |   |    |     |   |     |
|концентрації     |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|перевищення      |   |    |     |   |     |
|встановлених     |   |    |     |   |     |
|нормативів:      |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|важкості праці    | 07 |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|напруженості праці  | 08 |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|Із рядка 02:     |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|працівники молодше 18 | 09 |    |     |   |     |
|років         |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|Із рядка 01:     |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|Чисельність      | 10 |    |     |   |     |
|працівників, які   |   |    |     |   |     |
|постійно працюють у  |   |    |     |   |     |
|трьох-,        |   |    |     |   |     |
|чотирьохзмінному   |   |    |     |   |     |
|режимі роботи     |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|Чисельність працюючих | 11 |    |     |   |     |
|на роботах, що    |   |    |     |   |     |
|заборонені діючими  |   |    |     |   |     |
|нормативними актами  |   |    |     |   |     |
|про охорону праці,  |   |    |     |   |     |
|всього        |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|Крім того:      |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|вивільнено із     | 12 |    |     |   |     |
|зазначених робіт у  |   |    |     |   |     |
|звітному році     |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|           |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|           |   |    |     |   |     |
|----------------------+-----+--------+---------+-----+----------|
|Контрольна сума    | 12а|    |     |   |     |
|(з р. 01 по 12)    |   |    |     |   |     |
------------------------------------------------------------------
 
        2. Пільги та компенсації за роботу
          в несприятливих умовах праці
 
------------------------------------------------------------------
|         | N |Весь   |у  |Витрати   |Контрольна|
|         |рядка|персонал,|тому |підприємств, |сума   |
|         |   |чоловік |числі|організацій |гр. Б, 1-3|
|         |   |     |жінки|на пільги та |     |
|         |   |     |   |компенсації -|     |
|         |   |     |   |за рік,   |     |
|         |   |     |   |гривень   |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|      А   | Б |  1  | 2 |   3   |   4  |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|I. Чисельність  |   |     |   |       |     |
|працівників, яким|   |     |   |       |     |
|за роботу у   |   |     |   |       |     |
|важких та    |   |     |   |       |     |
|шкідливих умовах |   |     |   |       |     |
|праці встановлені|   |     |   |       |     |
|(на 31.12.96 р.) |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|додаткові    | 13 |     |   |       |     |
|відпустки згідно |   |     |   |       |     |
|списку *)    |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|додаткові    | 14 |     |   |       |     |
|відпустки,    |   |     |   |       |     |
|дозволені самим |   |     |   |       |     |
|підприємством  |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|скорочений    | 15 |     |   |       |     |
|робочий день   |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|безкоштовне   | 16 |     |   |       |     |
|лікувально-   |   |     |   |       |     |
|профілактичне  |   |     |   |       |     |
|харчування    |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|безкоштовне   | 17 |     |   |       |     |
|одержання молока |   |     |   |       |     |
|або інших    |   |     |   |       |     |
|рівноцінних   |   |     |   |       |     |
|харчових     |   |     |   |       |     |
|продуктів    |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|підвищені тарифні| 18 |     |   |     x  |     |
|ставки      |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|доплати за умови | 19 |     |   |       |     |
|та інтенсивність |   |     |   |       |     |
|праці      |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|II. Чисельність |   |     |   |       |     |
|працівників, які |   |     |   |       |     |
|мають право на  |   |     |   |       |     |
|державну пенсію |   |     |   |       |     |
|на пільгових   |   |     |   |       |     |
|умовах:     |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|по списку N 1  | 20 |     |   |     x  |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|по списку N 2  | 21 |     |   |    **) |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|відповідно до  |   |     |   |       |     |
|Закону України  |   |     |   |       |     |
|"Про пенсійне  |   |     |   |       |     |
|забезпечення":  |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|робітниці    | 22 |     |   |     x  |     |
|текстильного   |   |     |   |       |     |
|виробництва   |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|жінки працюючі  | 23 |     |   |     x  |     |
|трактористами-  |   |     |   |       |     |
|машиністами   |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|зайняті на    | 24 |     |   |     x  |     |
|підземних та   |   |     |   |       |     |
|відкритих    |   |     |   |       |     |
|гірничих роботах |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|інші працівники, |   |     |   |       |     |
|які мають право |   |     |   |       |     |
|на державну   |   |     |   |       |     |
|пенсію      |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|на пільгових   | 25 |     |   |     x  |     |
|умовах      |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|за вислугу років | 26 |     |   |     x  |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|призначену самим | 27 |     |   |    **) |     |
|підприємством  |   |     |   |       |     |
|(організацією)  |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|Чисельність   | 28 |     |   |     x  |     |
|штатних     |   |     |   |       |     |
|працівників   |   |     |   |       |     |
|спискового    |   |     |   |       |     |
|складу, яким   |   |     |   |       |     |
|встановлено хоча |   |     |   |       |     |
|б один із видів |   |     |   |       |     |
|пільг та     |   |     |   |       |     |
|компенсацій,   |   |     |   |       |     |
|перерахованих у |   |     |   |       |     |
|рядках 13-27   |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|із них робітники | 29 |     |   |     x  |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|Чисельність   |   |     |   |       |     |
|працівників, яким|   |     |   |       |     |
|виплачена    |   |     |   |       |     |
|компенсація за  |   |     |   |       |     |
|час вимушеного  |   |     |   |       |     |
|простою через:  |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|небезпечність  | 30 |     |   |     x  |     |
|виконання робіт |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|припинення робіт | 31 |     |   |     x  |     |
|органами     |   |     |   |       |     |
|державного    |   |     |   |       |     |
|нагляду за    |   |     |   |       |     |
|охороною праці  |   |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|         | 32 |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|         | 33 |     |   |       |     |
|-----------------+-----+---------+-----+-------------+----------|
|Контрольна сума | 34 |     |   |       |     |
|(з р. 13 по 33) |   |     |   |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   *) Список  виробництв,  цехів,  професій  та  посад  з
несприятливими умовами праці, робота в яких: дає право  на
додаткові відпустки та скорочений робочий день.
   **) Кошти, перераховані в Пенсійний фонд.
 
              Довідка 1
 
------------------------------------------------------------------
|          | N |Всього,|у  |Сума коштів, |Контрольна|
|          |рядка|чоловік|тому |перерахованих|сума   |
|          |   |    |числі|до Пенсійного|гр. Б, 1-3|
|          |   |    |жінки|фонду,    |     |
|          |   |    |   |гривень   |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|     А    | Б |  1  | 2 |   3   |   4  |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|Чисельність    | 35 |    |   |       |     |
|пенсіонерів, які  |   |    |   |       |     |
|одержують     |   |    |   |       |     |
|дострокові пенсії, |   |    |   |       |     |
|всього (рядки 36 + |   |    |   |       |     |
|+ 37 + 38 + 39)  |   |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|в тому числі:   |   |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|по списку N 1   | 36 |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|по списку N 2   | 37 |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|ст. 13 Закону   | 38 |    |   |       |     |
|України "Про    |   |    |   |       |     |
|пенсійне      |   |    |   |       |     |
|забезпечення",   |   |    |   |       |     |
|пункти "в"-"з"   |   |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|призначені самим  | 39 |    |   |       |     |
|підприємством   |   |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|Із рядка 35:    |   |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|Чисельність    | 40 |    |   |       |     |
|працівників    |   |    |   |       |     |
|спискового складу, |   |    |   |       |     |
|які отримують   |   |    |   |       |     |
|дострокову пенсію |   |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|          | 41 |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|          | 42 |    |   |       |     |
|-------------------+-----+-------+-----+-------------+----------|
|Контрольна сума  | 43 |    |   |       |     |
|(з гр. 35 по 42)  |   |    |   |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
"___" ____________ 1996 р.           Керівник
__________________________________       Головний бухгалтер
(прізвище та N телефону виконавця)
 
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
                КОДИ
 
------------------------------------------------------------------
|  |   |   |   |   |   |   |    |   | | |
|----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+--+--|
|фор-|орга- |тери-|галу-|виду |форми|орга- |мініс- |вище- | |КС|
|ми |ніза- |торії|зі за|еконо-|влас-|ніза- |терст- |стоя- | | |
|до- |ції- |за  |ЗКГНГ|мічної|ності|ційно-|ва,  |щої  | | |
|ку- |скла- |СПАТО|   |діяль-|за  |право-|відомс-|орга- | | |
|мен-|дача -|   |   |ності |КФВ |вої  |тва,  |ніза- | | |
|та |іден- |   |   |за  |   |форми |МДО,  |ції - | | |
|за |тифі- |   |   |КВЕД |   |госпо-|концер-|іден- | | |
|УКУД|кацій-|   |   |   |   |дарю- |ну,  |тифі- | | |
|  |ний  |   |   |   |   |вання |асоціа-|кацій-| | |
|  |код  |   |   |   |   |за  |ції за |ний  | | |
|  |ЄДРПОУ|   |   |   |   |КОПФГ |СПОДУ |код  | | |
|  |   |   |   |   |   |   |    |ЄДРПОУ| | |
|----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+--+--|
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5  | 6 | 7  | 8  |  9 |10|11|
------------------------------------------------------------------
 
 
Кому подається ____________________ Форма N 2-ПВ
         назва та адреса
___________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
        одержувача      наказом Мінстату України
                   від 26.09.96 р. N 283
Міністерство (відомство), комітет _
___________________________________ Поштова - річна
МДО, концерн, асоціація ___________
___________________________________ Подається 15 січня 1997 р.
Підприємство, установа, організація промисловими підприємствами,
___________________________________ підрядними будівельними
Адреса ____________________________ організаціями; забудовниками,
___________________________________ які здійснюють будівництво
Форма власності ___________________ господарським способом;
___________________________________ радгоспами, незалежно від
                   форми власності:
                   1) Держкомстату Автономної
                   Республіки Крим, обласному
                   (районному, міському) органу

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка