Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заснування премії імені М.І.Вериківського

     КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
       ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.11.1996 N 11/3-2
 
 
     Про заснування премії імені М.І.Вериківського
 
 
   З метою увічнення пам'яті видатного українського композитора,
диригента, педагога Михайла Івановича  Вериківського  та  на
виконання рішення Оргкомітету з відзначення 100-річчя корифея
українського музичного мистецтва колегія Міністерства культури і
мистецтв  України та секретаріат Спілки композиторів України
П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь:
 
   1. Заснувати премію імені М.І.Вериківського  за  видатні
досягнення в галузі оперно-балетної творчості. Встановити, що
премія присуджується раз на 2 роки, починаючи з 1997 року,
Міністерством культури і мистецтв України та Спілкою композиторів
України до дня народження М.І.Вериківського - 20 листопада у
розмірі, встановленому засновниками.
 
   2. Затвердити Положення про премію ім. М.І.Вериківського
(додаток N 1).
 
   3. Головному управлінню сценічних та пластичних мистецтв
(В.Л.Стасюк) та  секретаріату  Спілки  композиторів  України
(Т.С.Невінчана) забезпечити організаційну роботу з підготовки до
присудження премії.
 
   4. Головному фінансово-економічному управлінню (В.А.Мандрика)
забезпечити  виплату  премії  у  розмірі  двадцяти  п'яти
неоподаткованих мінімумів доходів громадян за рахунок коштів
Міністерства культури і мистецтв України.
 
 Міністр культури і мистецтв
 України                       Д.І.Остапенко
 
 Голова правління Спілки
 композиторів України                М.Б.Степаненко
 
 
                   Додаток N 1
                   до спільної постанови
                   Міністерства культури і
                   мистецтв України,
                   Спілки композиторів України
                   20.11.1996 N 11/3-2
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про премію імені М.І.Вериківського
 
 
   1. Премія імені М.І.Вериківського присуджується раз на 2 роки
за видатні досягнення в галузі оперно-балетної творчості.
 
   2. Присудження премії ім. М.І.Вериківського  здійснюється
спільним рішенням колегії Міністерства культури і мистецтв України
та правління Спілки композиторів України. Рішення про присудження
премії публікується у пресі до дня народження композитора - 20
листопада.
 
   3. Особам, які одержали премію імені  М.І.Вериківського,
вручається диплом, нагрудний знак із зображенням композитора та
грошова премія у розмірі, встановленому засновниками.
 
   4. Премія імені М.І.Вериківського не присуджується за твори,
удостоєні  Державної  премії  ім.  Т.Г.Шевченка, а також не
присуджується повторно.
 
   5. Склад журі з присудження премії імені М.І.Вериківського
затверджується наказом Міністерства культури і мистецтв України,
погодженим із Спілкою композиторів України, терміном на 4 роки.
 
   6. Порядок роботи журі:
 
   6.1. На журі покладається:
   - розгляд  висунутих  на здобуття премії оперно-балетних
творів;
   - прийняття рішення щодо присудження премії та подання всіх
матеріалів на затвердження.
   Рішення журі  затверджується  спільною постановою колегії
Міністерства культури і мистецтв України та правління Спілки
композиторів  України,  яка публікується в пресі в терміни,
встановлені Положенням про премію імені М.І.Вериківського.
 
   6.2. Засідання журі вважається правомочним за наявністю не
менше двох третин складу журі. Рішення журі щодо присудження
премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів, але не
менше 3/4 від числа присутніх.
 
   6.3. Члени журі ознайомлюються з поданими творами і, в разі
необхідності, виїжджають на місця для прослуховування (вивчення)
творів, висунутих на здобуття премії.
 
   6.4. Журі надається право:
   - доручати розгляд і рецензування творів творчим спілкам,
інститутам тощо;
   - залучати до рецензування музикознавців та інших фахівців.
 
   6.5. В обов'язки журі входить:
   - попереднє обговорення списку кандидатур на здобуття премії;
   - подання до 1 липня поточного року для публікації  в
періодичній пресі визначеного списку кандидатур;
   - вирішення з Державним комітетом телебачення та  радіо
України питання щодо організації радіо та телепередач з метою
широкого ознайомлення громадськості з висунутими на здобуття
премії творами та кандидатами;
   - обговорення та прийняття рішення про присудження премії ім.
М.І.Вериківського поточного року (до 15 жовтня);
   - подання до періодичної преси повідомлення про лауреата
премії з подальшим опублікуванням до дня народження композитора -
20 листопада;
   - вручення  лауреату  в  урочистій  обстановці  диплома,
нагрудного знака із зображенням композитора та грошової премії.
 
   6.6. Засідання  журі  з  присудження   премії   ім.
М.І.Вериківського оформлюється протоколом.
 
   Примітка: якщо на здобуття премії висуваються твори члена
журі, він протягом усього періоду подання, обговорення творів та
присудження премії не бере участі в роботі журі.
 
   7. Порядок подання робіт.
 
   7.1. Пропозиції щодо кандидатур на здобуття премії імені
М.І.Вериківського приймає Міністерство  культури  і  мистецтв
протягом усього року до 1 липня поточного року.
 
   7.2. Кандидатів на здобуття премії висувають творчі спілки
України, мистецькі заклади, художні колективи тощо за музичні
твори  в галузі оперно-балетної творчості, які апробовані в
репертуарній практиці й отримали широке громадське визнання.
   Висунення кандидатур повинно проходити в обстановці гласності
та вимогливості до оцінки творів.
 
   7.3. Інформація про кандидатів, висунутих на здобуття премії,
повинна бути опублікована в пресі не пізніше, ніж за 2 місяці до
дня присудження.
 
   8. Порядок оформлення матеріалів.
 
   8.1. Пропозиції щодо кандидатур на здобуття премії  ім.
М.І.Вериківського подаються листом організації, яка їх висуває.
   До листа додаються:
   - клавір, партитура та магнітофонний запис твору;
   - відомості, що підтверджують широке громадське визнання
твору (відгуки в пресі, публікація листів).
 
   8.2. Крім листа про висунення кандидатури подаються також:
   - протокол розширеного засідання творчої спілки, художньої
ради, загальних зборів колективу тощо;
   - відомості про кандидата: прізвище, ім'я, по батькові, рік
народження, спеціальність, освіта, домашня адреса, N телефону.
 
   8.3. Всі матеріали на здобуття премії ім. М. І. Вериківського
надсилаються за адресою:
   252030, Київ-30, вул. І.Франка, 19, Міністерство культури і
мистецтв України. Довідки по телефонам: 269-86-22, 224-79-11,
225-73-36.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка