Законы Украины

Новости Партнеров
 

Технічні вимоги до електронних таксометрів з фіскальною пам'яттю, які призначені для здійснення грошових розрахунків за послуги таксі

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ
    СИСТЕМ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ І
     ГРОШОВИМ ОБІГОМ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
 
 N 6 від 02.10.98
   м.Київ
 
 vd981002 vn6
 
 
                         Затверджено
                     протокольним рішенням
                     від 2 жовтня 1998 р. N 6
 
   ( Документ втратив чинність на підставі Протокольного
      рішення Державної комісії з питань впровадження
          електронних систем і засобів контролю та
         управління товарним і грошовим обігом при
                 Кабінеті Міністрів України
    N 16 ( v0016229-04 ) від 21.01.2004 )
 
      Технічні вимоги до електронних таксометрів з
    фіскальною пам'яттю, які призначені для здійснення
       грошових розрахунків за послуги таксі
 
 
           1. Галузь використання
 
   Ці вимоги поширюються на електронні таксометри з фіскальною
пам'яттю, які призначені для здійснення грошових розрахунків за
послуги таксі (далі - таксометри) і забезпечують підрахування
плати за послугу, друк чеків, звітів та збереження фіскальної
інформації.
 
           2. Визначення термінів
 
   Фіскальна інформація таксометра - інформація, яка складається
із загальної та звітної інформації.
   Загальна інформація містить:
   - заводський номер таксометра і дату його занесення;
   - реєстраційний номер таксометра і дату його занесення;
   - ідентифікаційний номер платника податку і  дату  його
занесення;
   - співвідношення кількості обертів валу спідометру на 1 км
шляху (константу автомобіля);
   - ставку податку на додану вартість з датою її занесення.
   Звітна інформація містить:
   - суму обороту з надання послуг;
   - суму ПДВ;
   - кількість чеків;
   - загальна відстань проїзду;
   - сплачена відстань проїзду;
   - номери і дати фіскальних звітних чеків.
   Фіскальна пам'ять, оперативна пам'ять, програмна пам'ять - за
ДСТУ 3479-96.
 
          3. Загальні технічні вимоги
 
   3.1. Технічні вимоги до таксометрів (крім механізму друку)
повинні відповідати розділу 2 ГОСТ 18426-73.
   3.2. Таксометр повинен забезпечувати виконання підрахунків
таких величин:
   - загальна відстань проїзду;
   - загальна сплачена відстань проїзду;
   - загальна сума оплати;
   - сума ПДВ;
   - кількість виданих чеків.
   Таксометр може підраховувати  загальний  час  проїзду  і
сплачений час простою.
   3.3. Таксометр повинен мати можливість програмування не менше
двох тарифних блоків, які містять посадочний, покілометровий і
почасовий тарифи. Повинно забезпечуватись автоматичне переключення
покілометрових тарифів на почасові в разі платного простою або
руху зі швидкістю, що менше швидкості переключення тарифів.
   3.4. Ємність  лічильників  та  ціни  їх поділки повинні
відповідати табл. 1.
 
                             Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Назва параметру, який  |Ємність лічильника, не |   Ціна  |
|  фіксує лічильник   |    менше     | поділки  |
|--------------------------+-----------------------+-------------|
|    Відстань     |   9999,9 км    |  0,1 км  |
|--------------------------+-----------------------+-------------|
|     Час       | два десятичні розряди | 1 хвилина  |
|             |    годин та    |       |
|             | два десятичні розряди |       |
|             |    хвилин     |       |
|--------------------------+-----------------------+-------------|
|Оплата за посадку,    |  999 гр. 99 коп.   |  1 коп.  |
|проїзд, сплачений простій |            |       |
|та загальна сума оплати  |            |       |
------------------------------------------------------------------
 
   3.5. Кількість  розрядів  індикаторного  табло  повинно
забезпечувати відображення величин, які наведені в таблиці 1.
   3.6. Таксометр повинен забезпечувати окремий доступ до роботи
для двох водіїв. Ідентифікація водіїв може проводитись шляхом
введення пароля, спеціальними ключами або іншими засобами.
   3.7. Таксометр повинен мати світлові індикатори "Вільно"
(зеленого кольору) і "Зайнято" (жовтого кольору). Індикатори
повинні бути  доступні  для  огляду  з  зовнішньої  сторони
транспортного засобу.
   Індикатор "Зайнято" повинен висвітлюватись при  працюючих
лічильниках сплаченого проїзду (простою).
   3.8 Таксометр повинен мати індикатори, які  відображають
поточну плату за проїзд і поточний тариф.
   Дозволяється мати єдиний індикатор для водія та пасажирів.
   3.9. Таксометр  повинен  мати  друкуючий  пристрій,  що
забезпечує:
   друкування касових чеків на чекову стрічку (підкладний бланк)
під час реєстрації плати за послуги;
   друкування контрольної стрічки, на якій відображаються в
копії реквізити і показники виданих касових чеків. Допускається не
відображати на контрольній стрічці назву автопідприємства.
   Друкування контрольної   стрічки   може   здійснюватись
безпосередньо перед друкуванням змінного фіскального звітного
чека. Інформація для друкування контрольної стрічки  повинна
зберігатися в енергонезалежній оперативній пам'яті. Таксометр
повинен забезпечувати друкування змінного фіскального звітного
чека тільки після друкування контрольної стрічки.
   Швидкість друку повинна бути не менше двох рядків на секунду.
   3.10. Конструкція таксометру повинна забезпечувати можливість
пломбування державним повірником.
   3.11. Таксометр  повинен  мати  інтерфейс для зв'язку з
зовнішніми пристроями.
   3.12. Таксометр повинен забезпечувати одноразове занесення
заводського номеру.
   3.13. Таксометр повинен забезпечувати збереження інформації в
оперативній пам'яті та у годиннику-календарі при відключенні
електроживлення не менше, як протягом 1440 годин.
   3.14. Таксометр повинен мати фіскальну пам'ять, яка зберігає
загальну і звітну фіскальну інформацію.
   Ємність фіскальної пам'яті повинна забезпечувати занесення:
   - заводського номеру з датою його занесення;
   - 6 реєстраційних номерів з датами їх занесення;
   - 6 ідентифікаційних номерів платників податку з датами їх
занесення;
   - 6 констант автомобіля з датами їх занесення;
   - 2000 денних фіскальних звітів;
   - 6 ставок ПДВ з датами їх занесення;
   - 30 повідомлень про обнулення оперативної пам'яті з датами і
номерами обнулення.
   3.15. Таксометр повинен забезпечувати:
   - неможливість зміни або знищення інформації в фіскальній,
оперативній, програмній пам'яті без пошкодження корпусу  або
порушення пломби;
   - неможливість заміни носія програмної і фіскальної пам'яті
без пошкодження корпусу або порушення пломби;
   - захист фіскальної інформації при дії зовнішніх умов згідно
ГОСТ 18426-73;
   - захист фіскальної інформації при навмисному з'єднанні між
собою  доступних  контактів у довільній послідовності або з
корпусом;
   - автоматичне занесення до фіскальної пам'яті дати і номера
обнулення оперативної пам'яті.
   Захист інформації не повинен базуватись на припущенні, що
конструкція, алгоритми захисту інформації або паролі не можуть
стати відомими для зловживання.
   3.16. Таксометр повинен автоматично блокуватись при:
   - підвищенні або зниженні напруги живлення за межі, що
вказані в технічній документації;
   - переповненні лічильників оперативної пам'яті;
   - відсутності чекової стрічки (підкладного бланку);
   - відсутності, переповненні або заміні фіскальної пам'яті;
   - зміні  попередньо  занесеної  до  фіскальної  пам'яті
інформації;
   - встановленні у годиннику-календарі дати, яка передує даті
останнього змінного фіскального звіту.
   Після усунення  причин  блокування  таксометр  повинен
забезпечити  можливість продовження відліку відстані і часу,
повторення друку незакінчених касових чеків.
   На індикаторному табло повинна відображатись інформація про
причини блокування.
   3.17. При включенні живлення таксометр повинен проходити
самотестування. Тестуванню підлягають  оперативна,  фіскальна,
програмна  пам'ять,  процесор,  індикаторне  табло,  світлові
індикатори, підключення друкуючого пристрою. В разі помилок при
виконанні тесту таксометр повинен блокуватись.
   3.18. Таксометр повинен забезпечити друк таких документів:
   - касовий чек;
   - фіскальний звітний чек;
   - проміжні звіти по водіях;
   - контрольна стрічка.
   3.19. Касовий  чек  повинен  містити інформацію у такій
послідовності:
   - назва автопідприємства;
   - заводський та реєстраційний номери таксометра;
   - ідентифікаційний номер платника податку;
   - державний реєстраційний номер транспортного засобу;
   - код водія;
   - дата і час початку надання послуги;
   - тариф (тарифи) за послуги;
   - загальна сума послуги;
   - код ставки ПДВ та відсоток ставки ПДВ;
   - сума ПДВ;
   - порядковий номер чека;
   - дату і час кінця надання послуги;
   - напис "Фіскальний чек".
   Касовий чек  повинен  автоматично  друкуватись  після
переключення  таксометра  з  положення "Зайнято" у положення
"Вільно".
   3.20. Фіскальний звітний чек повинен містити інформацію у
такій послідовності:
   - назва автопідприємства;
   - заводський та реєстраційний номери таксометра;
   - ідентифікаційний номер платника податку;
   - державний реєстраційний номер транспортного засобу;
   - співвідношення кількості обертів валу спідометра на 1 км
шляху (константа автомобіля);
   - тарифи, які використовуються;
   - загальна сума послуги;
   - код і відсоток ставки ПДВ;
   - загальна відстань проїзду;
   - сплачена відстань проїзду;
   - загальна сума сплати за послуги;
   - загальна сума ПДВ;
   - кількість чеків;
   - порядковий номер звіту, дата і час його виконання;
   - кількість звітів, які можливо записати до  фіскальної
пам'яті, якщо ця кількість менше 30;
   - напис "Нульовано".
   Занесення інформації  до  фіскальної  пам'яті,  обнулення
відповідних лічильників оперативної пам'яті повинно здійснюватись
одночасно з друком надпису "Нульовано".
   3.21. Проміжний звіт повинен містити наступну інформацію у
такій послідовності:
   - заводський та реєстраційний номери таксометра;
   - ідентифікаційний номер платника податку;
   - державний реєстраційний номер транспортного засобу;
   - співвідношення кількості обертів валу спідометра на 1 км
шляху (константа автомобіля);
   - код водія;
   - тарифи, які використовуються;
   - код і відсоток ставки ПДВ;
   - загальна відстань проїзду;
   - сплачена відстань проїзду;
   - загальна сума сплати за послуги;
   - загальна сума ПДВ;
   - кількість чеків;
   - порядковий номер звіту, дата і час його виконання;
   - напис "Проміжний звіт".
   При роботі  двох водіїв таксометр може забезпечити друк
проміжного звіту одного з них.
   3.22. Періодичний звіт повинен містити наступну інформацію у
такій послідовності:
   - назва автопідприємства;
   - заводський та реєстраційний номери таксометра з датами їх
занесення;
   - ідентифікаційний номер платника податку з датою  його
занесення;
   - державний реєстраційний номер транспортного засобу з датою
його занесення;
   - співвідношення кількості обертів валу спідометра на 1 км
шляху (константа автомобіля) і дата його занесення;
   - код і відсоток ставки ПДВ та дату його занесення;
   - загальна відстань проїзду за період;
   - сплачена відстань проїзду за період;
   - загальна сума сплати за період;
   - загальна сума ПДВ за період;
   - кількість чеків, виданих за період;
   - номери та дати фіскальних звітів, що відповідають початку і
закінченню звітного періоду.
   Періодичні звіти повинні виконуватись за будь-який період від
дати занесення номеру до дати останнього фіскального звіту.
   3.23. Таксометр може друкувати іншу звітну інформацію.
 
     Технічні вимоги до спеціалізованих електронних
    контрольно-касових апаратів для продажу квитків на
              автостанціях
 
           1. Загальні положення
 
           1.1. Галузь використання
 
   Ці технічні   вимоги   поширюються   на   електронні
контрольно-касові  апарати,  які  призначені для контролю за
фінансовою діяльністю на автовокзалах та автостанціях у процесі
оформлення та продажу проїзних документів та надання послуг,
 
          1.2. Нормативні посилання
 
   В цих  вимогах  є  посилання  на ДСТУ 3479-96 "Апарати
контрольно-касові електронні. Терміни та визначення".
 
            1.3. Класифікація
 
   В залежності від конструкції і функціональних можливостей
ЕККА  для автовокзалів поділяються на автономні, системні і
комп'ютеризовані.
 
            2. Основні параметри
 
   2.1. Основні параметри  ЕККА  для  автовокзалів  повинні
відповідати наведеним в Таблиці 1.
 
                             Таблиця 1
---------------------------------------------------------------------
| N | Найменування параметру  |автономні |системні | комп'ю- |
|п/п |              | ЕККА  | ЕККА  |теризовані |
|   |              |     |     | ЕККА   |
|-----+----------------------------+----------+---------+-----------|
|1.  |Кількість програмуємих   |  50   | 9999  | 9999   |
|   |рейсів           |     |     |      |
|-----+----------------------------+----------+---------+-----------|
|2.  |Кількість станцій на рейс, |  20   | 20   |  20   |
|   |не менше          |     |     |      |
|-----+----------------------------+----------+---------+-----------|
|3.  |Загальна кількість станцій, | 100   | 999  |  999   |
|   |не менше          |     |     |      |
|-----+----------------------------+----------+---------+-----------|
|4.  |Кількість розрядів, не   |     |     |      |
|   |менше, для:         |     |     |      |
|   |- сум, що вводяться     |  8   |  8   |  8   |
|   |- цін, що програмуються   |  8   |  8   |  8   |
|   |- сум, що відображаються  |  9   |  9   |  9   |
|   |індикаторами        |     |     |      |
|   |- денних підсумків     |  9   |  9   |  9   |
|   |- періодичних підсумків   |  12   | 12   |  12   |
|   |- паролів касира      |  4   |  4   |  4   |
|   |(оператора)         |     |     |      |
|-----+----------------------------+----------+---------+-----------|
|5.  |Кількість касирів      |  6   |  8   |  8   |
|   |(операторів), не менше   |     |     |      |
|-----+----------------------------+----------+---------+-----------|
|6.  |Наявність грошової     |  +   |  +   |  +   |
|   |скриньки          |     |     |      |
|-----+----------------------------+----------+---------+-----------|
|7.  |Касові операції, що     |     |     |      |
|   |виконуються:        |     |     |      |
|   |- реєстрація оплати     |  +   |  +   |  +   |
|   |готівкою          |     |     |      |
|   |- реєстрація оплати     |  -   |  *   |  +   |
|   |платіжним чеком або іншим  |     |     |      |
|   |безготівковим документом  |     |     |      |
|   |- реєстрація оплати     |  -   |  *   |  *   |
|   |платіжною карткою      |     |     |      |
|   |- реєстрація комбінованої  |  -   |  *   |  +   |
|   |оплати           |     |     |      |
|   |- встановлення номера    |  +   |  +   |  +   |
|   |місця            |     |     |      |
|   |- обслуговування не менше  |  +   |  +   |  +   |
|   |10 видів тарифів      |     |     |      |
|   |- оформлення повного    |  +   |  +   |  +   |
|   |квитка           |     |     |      |
|   |- оформлення дитячого    |  +   |  +   |  +   |
|   |квитка           |     |     |      |
|   |- оформлення пільгового   |  +   |  +   |  +   |
|   |квитка           |     |     |      |
|   |- оформлення безкоштовного |  +   |  +   |  +   |
|   |квитка           |     |     |      |
|   |- оформлення багажного   |  +   |  +   |  +   |
|   |квитка           |     |     |      |
|   |- облік грошових сум    |  +   |  +   |  +   |
|   |- роздільний облік даних по |  +   |  +   |  +   |
|   |рейсах, автопідприємствах  |     |     |      |
|   |(окремо по приміських,   |     |     |      |
|   |обласних і міжобласних   |     |     |      |
|   |маршрутах)         |     |     |      |
|   |- анулювання операції друку |  4-   |  +   |  +   |
|   |квитка (квитанції)     |     |     |      |
|   |- виправлення помилки    |  +   |  +   |  +   |
|   |касира (оператора) до    |     |     |      |
|   |виводу інформації на друк, |     |     |      |
|   |технічний носій або в канал |     |     |      |
|   |зв'язку           |     |     |      |
|   |- обчислення суми здачі   |  +   |  +   |  +   |
|   |- службове внесення грошей |  +   |  +   |  +   |
|   |- службова видача грошей  |  +   |  +   |  +   |
|   |- повернення квитків    |  +   |  +   |  +   |
|   |- друкування пробного    |  +   |  +   |  +   |
|   |квитка           |     |     |      |
|-----+----------------------------+----------+---------+-----------|
|8.  |Можливість підключення   |     |     |      |
|   |комп'ютера:         |     |     |      |
|   |- для програмування і    |  *   |  +   |  *   |
|   |отримання звітів;      |     |     |      |
|   |- для здійснення      |     |     |      |
|   |централізованого розподілу |     |     |      |
|   |місць;           |     |     |      |
|   |та обліку продажу в     |  -   |  +   |  *   |
|   |реальному часі;       |     |     |      |
|   |- можливість віддаленого  |  *   |  *   |  *   |
|   |(модемного) зв'язку з    |     |     |      |
|   |комп'ютером         |     |     |      |
---------------------------------------------------------------------
 
   Умовні позначення:
   "+" - обов'язковий параметр;
   "-" - необов'язковий параметр;
   "*"- параметр за вимоги замовника.
 
   Примітка: Кількість рейсів та загальна кількість станцій для
системного та комп'ютеризованого ЕККА обумовлюється програмним
забезпеченням центрального комп'ютера.
 
          3. Загальні технічні вимоги
 
   3.1. ЕККА повинен задовольняти вимогам розділу 2 "Обов'язкові
технічні вимоги" Технічних вимог до електронних контрольно-касових
апаратів ( v0002225-95 ).
   3.2. Головним призначенням ЕККА для автовокзалів є:
   - оформлення одноразового проїзного квитка;
   - оформлення багажної квитанції;
   - реєстрація всіх фінансових операцій, проведених касиром;
   - друкування проїзного квитка, багажної квитанції та звітних
документів.
 
   3.3. Обов'язкові вимоги до виконання фіскальних функцій
   3.3.1. ЕККА для автовокзалів повинні забезпечувати друк та
видачу квитка (квитанції), всі назви і літерні скорочення якого
виконані державною мовою, і який містить:
   - назву та місце знаходження автостанції, яка видала квиток
(квитанцію);
   - реєстраційний номер ЕККА;
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА;
   - податковий номер платника податку;
   - код касира;
   - станцію відправлення і станцію призначення;
   - номер рейсу та час відправлення;
   - назву маршруту;
   - місце в салоні;
   - тип маршруту (приміський, обласний, міжобласний);
   - категорію автобуса (загальний, з м'якими сидіннями);
   - назву (код) тарифу;
   - категорію  квитка  (повний,   дитячий,   пільговий,
безкоштовний);
   - складові вартості квитка (тариф, страховий, станційний та
комісійні збори і податок на додану вартість всіх складових частин
вартості квитка);
   - повну вартість квитка;
   - послідовний номер квитка (квитанції);
   - дату і час видачі квитка (квитанції).
   Для пільгового квитка додатково вказуються:
   - розмір (відсоток) пільги;
   - номер документа, який засвідчує пільгу (не менше трьох
цифр).
   Для квитка по безготівкових розрахунках (військові тощо)
додатково вказується номер документа, який засвідчує безготівкові
розрахунки.
   Послідовний номер  квитка складається з двох літер, які
постійно призначаються кожному  окремому  ЕККА,  і  чотирьох
десяткових цифр, які є послідовним номером квитка від 0 до 9999.
Після видачі квитка з номером 9999 наступний квиток має номер 1.
   3.3.2. ЕККА повинен забезпечувати щоденний друк та видачу
фіскального звітного чека (квитанції), всі назви і  літерні
скорочення якого виконані державною мовою, і який є бухгалтерським
документом підприємства. Він містить:
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА;
   - реєстраційний номер ЕККА;
   - податковий номер платника податку;
   - коди та ставки ПДВ (у відсотках);
   - суми денних оборотів з реалізації квитків (надання послуг)
по кожній складовій частині вартості квитка (ставці ПДВ) окремо
(частина тарифу, яка перераховується АТП, частина тарифу, яка
залишається автостанції, страховий, станційний та  комісійний
збір);
   - суми ПДВ по кожній ставці ПДВ окремо;
   - загальну суму денного обороту з реалізації квитків (надання
послуг);
   - кількість квитків (квитанцій), виданих за день, або номер
останнього квитка (квитанції);
   - дату і час видачі фіскального звітного чека (квитанції).
   3.3.3. ЕККА повинен мати захищений блок енергонезалежної
фіскальної пам'яті, яка не стирається без пошкодження ЕККА або
його складових частин, і забезпечує збереження загальної і звітної
інформації на протязі всього періоду експлуатації ЕККА.
   Загальна інформація містить: ідентифікаційний (заводський)
номер ЕККА, що складається не менш, як з 2 літер і 8 цифр, та дату
його занесення; реєстраційний номер ЕККА, що складається не менш,
як з 10 цифр, та дату його останньої зміни; податковий номер
платника податку; відсотки оподаткування не менше, як по чотирьох
групах ПДВ та дату їх зміни в ЕККА.
   Звітна інформація включає підсумкові дані фіскальних звітних
чеків (квитанцій) за кожен робочий день і містить:
   - суми денних оборотів з реалізації квитків (надання послуг)
по кожній складовій частині вартості квитка (ставці ПДВ) окремо;
   - кількість квитків (квитанцій), виданих за день, або номер
останнього квитка (квитанції);
   - номер та дату видачі фіскального звітного чека (квитанції).
   Занесення звітної інформації до блоку фіскальної пам'яті ЕККА
повинно здійснюватись одночасно з друком фіскального звітного чека
(квитанції). Ємність фіскальної пам'яті ЕККА повинна забезпечувати
не менш, як 2000 занесень інформації денних звітів при умові
реєстрації податків по 4-х ставках ПДВ.
   3.3.4. ЕККА повинен виконувати періодичні звіти фіскальної
пам'яті за будь-який відрізок часу з початку його експлуатації.
   Вони містять:
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА та дату його
занесення;
   - реєстраційний номер ЕККА та дату його останньої зміни (або
всі номери з датами їх змін за означений відрізок часу);
   - податковий номер платника податку;
   - коди та всі ставки ПДВ (у відсотках), що використовуються,
та дату їх останньої зміни в ЕККА (або всі ставки ПДВ, що
використовувались, з датами їх змін за означений відрізок часу);
   - суми денних оборотів з реалізації квитків (послуг) по
кожній складовій частині вартості квитка, що обкладаються податком
окремо, за означений відрізок часу;
   - загальну суму денних оборотів з реалізації квитків (послуг)
за означений відрізок часу;
   - номери і дати видачі першого і останнього фіскальних
звітних чеків (квитанцій) за означений відрізок часу.
 
   3.4. ЕККА  повинен  забезпечувати  програмування  таких
параметрів рейсу:
   - номер рейсу;
   - назва рейсу (маршруту);
   - тип рейсу;
   - найменування пункту відправлення, призначення та до 18
проміжних пунктів на рейс;
   - тип автобуса або кількість місць для сидіння і стоячих;
   - дату і час відправлення;
   - номер АТП;
   - відсоток від тарифу, що перераховує АТП автостанції за
послуги по домовленості між ними;
   - зборів (страховий, автостанційний, комісійний) та цін для
приміських, обласних та міжобласних рейсів.
   3.5. ЕККА для автовокзалів повинен забезпечувати виконання
слідуючих функцій:
   1) підрахунок касового виторгу за зміну;
   2) зміна вартості проїзду (в залежності  від  категорії
автобуса: загальний або з м'якими сидіннями);
   3) формування та друк звітних документів.
   3.6. ЕККА для автовокзалів повинен забезпечувати можливість
отримання слідуючих видів звітів:
   - проїзні документи водія (форма 20 - АСС);
   - звіт касира;
   - звіт за зміну;
   - звіт по АТП;
   - звіт фіскальної пам'яті.
 
     Технічні вимоги до спеціалізованих електронних
   контрольно-касових апаратів для установ Ощадного банку
               України
 
    1. Технічні засоби, які віднесені до спеціалізованих
       електронних контрольно-касових апаратів
 
   1.1. Спеціалізовані електронні  контрольно-касові  апарати
(далі  -  ЕККА)  виготовлені  у  вигляді єдиної конструкції
(моноблоку), які забезпечують виконання всіх функцій контролю в
установах  Ощадного банку України при виконанні операцій по
прийманню комунальних та інших платежів населення, незалежно від
можливості зв'язку з комп'ютерами та технічними засобами.
   1.2. ЕККА   блочної   конструкції,   комп'ютеризовані
контрольно-касові апарати і комп'ютерні системи, що забезпечують
виконання належних функцій ЕККА.
   1.3. Технічні засоби, які віднесені до ЕККА, повинні мати
блок енергонезалежної фіскальної пам'яті, що не стирається і
виключає зміну попередньо занесеної інформації.
 
   2. Обов'язкові технічні вимоги до спеціалізованих ЕККА
 
   2.1. ЕККА повинен мати корпус, конструкція якого не дає змоги
безконтрольного доступу до функціональних блоків ЕККА і, окремо,
до блоку фіскальної пам'яті.
   2.2. ЕККА  повинен  пломбуватися  представником  центру
технічного обслуговування: пломба повинна знаходитися на поверхні
корпусу, яка доступна для швидкого візуального визначення її
цілісності.  Фіскальна  пам'ять  повинна  пломбуватися окремо
представником податкової адміністрації.
   2.3. ЕККА повинен мати годинник - календар реального часу,
який працює незалежно від підключення ЕККА до електроживлення і
виключає необхідність занесення дати та часу перед початком
роботи.
   2.4. ЕККА  повинен забезпечувати збереження інформації в
оперативній і фіскальній пам'яті та у годиннику-календарі при
раптовому виведенні ЕККА з робочого стану без пошкодження пломб
або корпусу ЕККА, в т.ч. через відключення електроживлення.
   2.5. ЕККА  повинен забезпечувати збереження інформації в
оперативній пам'яті та у годиннику-календарі при  виключенні
електроживлення не менше, як на 1440 годин.
   2.6. ЕККА повинен  забезпечувати  неможливість  занесення
звітної  інформації  до  блоку  фіскальної  пам'яті, якщо в
годиннику-календарі встановлена дата, яка передує даті останнього
денного звіту.
   2.7. ЕККА повинен забезпечувати неможливість  зміни  або
знищення алгоритмів роботи, інформації в оперативній і фіскальній
пам'яті та зміни дати у годиннику-календарі без пошкодження пломб
або корпусу ЕККА. Програмний і апаратний захист алгоритмів збору
та реєстрації фіскальних даних ЕККА, інформації в оперативній і
фіскальній пам'яті та у годиннику-календарі не повинен базуватися
на припущенні, що конструкція, алгоритми захисту інформації або
паролі (ключові слова) не можуть стати відомими небажаним особам
для зловживання.
   2.8. ЕККА повинен забезпечувати друк паперової контрольної
стрічки в єдиному робочому циклі з  платіжними  документами
(повідомленні,  квитанції),  на  яких відображаються в копії
реквізити і показники виданих платнику платіжних документів.
   Допускається не відображати на контрольній стрічці назву та
місце знаходження установи Ощадбанку.
   2.9. ЕККА повинен мати спеціальний замок з комплектом ключів
для введення в робочий стан, яким можна здійснювати перемикання
режимів  роботи ЕККА. Замість механічного замка дозволяється
використовувати паролі, що мають не менше 4 цифр.
   2.10. ЕККА повинен автоматично блокуватися у випадках:
   - зниження напруги електричного живлення нижче значення, що
вказане в технічних умовах на конкретний ЕККА;
   - відсутності контрольної стрічки та платіжного документа;
   - відключення механізму друку;
   - порушення послідовності виконання операцій, яка передбачена
алгоритмами роботи конкретного ЕККА;
   - перевершення розрядності чисел, які обробляються;
   - переповнення,  несправності  або відключення фіскальної
пам'яті.
   2.11. ЕККА повинен попереджувати про наступне вичерпання
ємності фіскальної пам'яті не менше, як за 30 останніх занесень
інформації денних звітів.
   2.12. Блокування справного ЕККА не повинно призводити до
втрати інформації на документі, що друкується.
   2.13. Після  усунення  причин  блокування  ЕККА  повинен
забезпечити можливість повторення або завершення касової операції,
що була перервана.
   ЕККА повинен  мати  два індикатори - клієнта та касира
(оператора).
 
   3. Обов'язкові вимоги до виконання фіскальних функцій
 
   3.1. Технічні засоби, які віднесені  до  спеціалізованих
електронних контрольно-касових апаратів (далі - ЕККА), повинні
забезпечувати друк та видачу квитанції та повідомлення на чековій
стрічці або підкладному (вкладному) платіжному документі, всі
назви і літерні скорочення якого виконані державною мовою, і який
містить:
   - скорочену назву установи Ощадбанку;
   - місце знаходження;
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА;
   - реєстраційний номер ЕККА, що надається Державною податковою
адміністрацією;
   - суму платежу;
   - дату та час видачі квитанції;
   - послідовний номер квитанцій.
   3.2. Спеціалізований ЕККА повинен виконувати періодичні звіти
фіскальної пам'яті за будь-який відрізок часу з початку його
експлуатації. Вони містять:
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА та дату його
занесення;
   - реєстраційний номер ЕККА та дату його останньої зміни;
   - загальна сума денного обороту по регістрах за означений
відрізок часу;
   - кількість платіжних документів, оформлених за означений
відрізок часу;
   - дата і час видачі фіскального звіту.
   3.3. Спеціалізований  ЕККА  повинен  мати захищений блок
енергонезалежної фіскальної пам'яті, яка не  стирається  без
пошкодження  ЕККА  або  його складових частин, і забезпечує
збереження загальної і звітної інформації на протязі всього
періоду експлуатації ЕККА. Загальна інформація містить:
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА, що складається не
менш як з 2 літер і 8 цифр, та дату його занесення;
   - реєстраційний номер ЕККА, що складається не менш як з 10
цифр, та дату його останньої зміни.
   Звітна інформація включає підсумкові дані фіскальних звітів
за кожний робочий день і містить:
   - суми денних оборотів по грошових регістрах;
   - загальну суму денного обороту;
   - кількість платіжних документів, виданих за день, або номер
останнього платіжного документа;
   - номер та дату видачі фіскального звітного чека.
   Занесення звітної інформації до блоку фіскальної пам'яті
спеціалізованого ЕККА повинно здійснюватись одночасно з друком
фіскального  звіту.  Ємність  фіскальної  пам'яті  повинна
забезпечувати не менш як 2000 занесень інформації денних звітів.
   3.4. Спеціалізований ЕККА повинен виконувати періодичні звіти
фіскальної пам'яті за будь-який відрізок часу з початку його
експлуатації. Вони містять:
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА та дату його
занесення;
   - реєстраційний номер ЕККА та дату його останньої зміни (або
всі номери з датами їх змін за означений відрізок часу);
   - загальну суму денних оборотів по грошових регістрах;
   - загальну суму денних оборотів за означений відрізок часу;
   - кількість платіжних документів (квитанцій), виданих за
означений відрізок часу;
   - номер і дати видачі першого і останнього фіскальних звітів
за означений відрізок часу.
   3.5. Спеціалізований ЕККА, що застосовується в установах
Ощадного банку України, повинен забезпечувати друк на платіжних
документах (повідомленні, квитанції) інформації,  передбаченої
п.3.1, з видачею квитанції платнику.
   3.6. При обслуговуванні  платника  по  різних  платіжних
документах загальна сумам прийнятих платежів друкується лише на
контрольній стрічці.
 
    4. Загальні технічні вимоги до спеціалізованих ЕККА
 
   4.1. Основні параметри спеціалізованого ЕККА для установ
Ощадбанку повинні відповідати наведеним у таблиці:
 
                              Таблиця
------------------------------------------------------------------
| N п/п |    Найменування параметра     |  Значення  |
|    |                   |  параметра  |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 1.  |Кількість послуг, що програмуються,  |   200    |
|    |не менше               |        |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 2.  |Кількість розрядів, не менше для:   |        |
|    |- сум, що вводяться          |    9    |
|    |- цін, що програмуються        |    10    |
|    |- сум, що відображаються       |    -    |
|    |індикаторами             |        |
|    |- денних підсумків          |    10    |
|    |- періодичних підсумків        |    12    |
|    |- паролів касира (оператора)     |    4    |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 3.  |Кількість відділів, не менше     |    16    |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 4.  |Кількість касирів (операторів), не  |    4    |
|    |менше                 |        |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 5.  |Наявність грошової скриньки      |        |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 7.  |Касові операції, що виконуються:   |        |
|    |- реєстрація оплати готівкою     |    +    |
|    |- реєстрація оплати в кредит     |    -    |
|    |- реєстрація оплати платіжним чеком  |    -    |
|    |(талоном)               |        |
|    |- реєстрація оплати платіжною     |    *    |
|    |карткою                |        |
|    |- реєстрація комбінованої оплати   |    -    |
|    |- облік грошових сум:         |    +    |
|    |- роздільний облік даних по товарах  |    +    |
|    |(послугах)              |        |
|    |- обчислення суми здачі        |    +    |
|    |- повторення операції         |    +    |
|    |- анулювання операції до закриття   |    +    |
|    |квитанції               |        |
|    |- виправлення помилки касира     |    +    |
|    |(оператора) до виводу інформації на  |        |
|    |друк, технічний носій або в канал   |        |
|    |зв'язку                |        |
|    |- обчислення проміжних підсумків   |    +    |
|    |- обчислення загальних підсумків   |    +    |
|    |- службове внесення грошей      |    +    |
|    |- службова видача грошей       |    +    |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 8.  |Звітна інформація:          |        |
|    |- фіскальний звіт           |    +    |
|    |- по кожному касиру (оператору)    |    +    |
|    |- за послугами            |    +    |
|    |- за групами відділів (не менше 9-ти |    +    |
|    |груп)                 |        |
|    |- погодинний звіт           |    *    |
|    |- денний звіт             |    +    |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 9.  |Наявність вологозахищеної клавіатури |        |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 10.  |Можливість підключення зовнішніх   |        |
|    |пристроїв:              |        |
|    |- зчитувач платіжних карт       |    *    |
|    |- зчитувач штрихового коду      |    *    |
|    |- електронні ваги           |    *    |
|    |- додаткова грошова скринька     |    *    |
|    |- канал зв'язку з ЕОМ         |    +    |
|--------+--------------------------------------+----------------|
| 11.  |Можливість живлення від автономного  |    +    |
|    |джерела                |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Умовні позначення:
   "+" - обов'язковий параметр;
   "-" - необов'язковий параметр;
   "*" - параметр за вимогами замовника.
 
   4.2. Електричне  живлення  спеціалізованого  ЕККА повинно
здійснюватися від мережі змінного струму 220В частотою 50Гц.
Ємність автономного джерела повинна бути достатньою для друку не
менш як 1000 касових чеків (квитанцій або закладних бланків) по 7
рядків в кожному.
   4.3. Швидкість друку спеціалізованого ЕККА повинна бути не
менше 2 рядків за секунду (або не менше 80 знаків за секунду, якщо
кількість знаків у рядку перевищує 40). Максимальна кількість
знаків у рядку на кожному паперовому носії - не менше 18 (не менше
40 на платіжному документі).
   4.4. Знаки, які друкуються спеціалізованим ЕККА на паперових
носіях, повинні відповідати вимогам:
   - бути чіткими, легко читатися та не допускати розбіжного
тлумачення;
   - висота друкованих знаків повинна бути не менш 2.4 мм,
ширина - не менш 1.36 мм.
   4.5. Зображення  цифр,  літер і символів на Індикаторах
спеціалізованого ЕККА повинні бути чіткими, добре читатися з
відстані до 1 м при зовнішньому освітленні 500 люкс.
   4.6. Написи  і  літерні  скорочення  на  клавіатурі
спеціалізованого ЕККА, інформація, що виводиться на друк та
індикацію, повинні бути виконані державною мовою.
 
                             Додаток 1
 
    Зразок друку в платіжних документах (повідомленні,
        квитанції) на спеціалізованому ЕККА
 
--------------------------
|ОЩАДБАНК УКРАЇНИ    |
|ФІЛІЯ 5397/0508     |
|ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 15   |
|1234567890РА00001000  |
|КВАРТ. ПЛАТА      |
|30.00          |
|30-07-97 12:07 N 0161  |
--------------------------
--------------------------
|ОЩАДБАНК УКРАЇНИ    |
|ФІЛІЯ 5397/0508     |
|ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 15   |
|1234567890РА8001000   |
|КВАРТ. ПЛАТА      |
|30.00          |
|30-07-97 12:07 N 0161  |
--------------------------
 
     Технічні вимоги до спеціалізованих електронних
    контрольно-касових апаратів і комп'ютерно-касових
      систем на підприємствах поштового зв'язку
 
           1. Загальні положення
 
           1.1. Галузь використання
 
   Ці вимоги  поширюються  на  спеціалізовані  електронні
контрольно-касові апарати (ЕККА) та комп'ютерні касові системи
(ККС), які підтримують процеси  платежів  і  розрахунків  у
підприємствах  поштового  зв'язку,  призначені для оформлення
відповідних платіжних і звітних документів, а також  збору,
збереження і обліку інформації про товарний та грошовий обіг.
 
          1.2. Нормативні посилання
 
   Спеціалізовані ЕККА  та  ККС,  що  застосовуються  на
підприємствах поштового зв'язку, повинні відповідати:
   - ДСТУ 2623-94 "Зв'язок поштовий. Терміни та визначення.";
   - ДСТУ 3479-96 "Апарати контрольно-касові електронні. Терміни
та визначення";
   - ДСТУ 3279-95 "Стандартизація послуг. Основні положення";
   - Технічним  вимогам  до  електронних  контрольно-касових
апаратів,  затвердженим  рішенням ДМЕК  від  06.07.95  N  2
( v0002225-95 );
   - Положенню про порядок реєстрації і застосування ЕККА при
розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації
України від 18.09.97 N 343 ( z0594-97 );
   - Правилам  користування  послугами  поштового  зв'язку,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня
1997 р. N 1446 ( 1446-97-п ).
 
            1.3. Класифікація
 
   Комп'ютерно-касові системи для підприємств поштового зв'язку
з персонального комп'ютера загального призначення та електронного
контрольно-касового реєстратора (ЕККР).
   Робота операційних вікон  підприємств  поштового  зв'язку
організується  відповідно  до  Закону України  "Про зв'язок"
( 160/95-ВР ), відповідних державних  нормативних  документів,
Порядку ведення касових операцій підприємствами зв'язку України
( z0529-98 ) та відомчих документів Державного комітету зв'язку
України.
 
           1.4. Визначення термінів
 
   1.4.1. Визначення термінів відповідає ДСТУ 3479-96 "Апарати
контрольно-касові електронні. Терміни та визначення".
   1.4.2. Позначення і скорочення:
   ЕККА - електронний контрольно-касовий апарат.
   ККС - комп'ютерна касова система.
   ЕККР - електронний контрольно-касовий реєстратор.
 
            2. Основні параметри
 
   Основні параметри ЕККА та ЕККР для підприємств поштового
зв'язку повинні відповідати наведеним в Таблиці 1.
 
                             Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування параметру   | Спеціалізовані | ЕККР  |
|   |                |   ЕККА    |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 1  |Кількість послуг (товарів), що |   800    | 2000  |
|   |програмуються, не менше    |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 2  |Кількість розрядів, не менше, |        |     |
|   |для:              |        |     |
|   |- сум, що вводяться      |    8    |  8   |
|   |- цін, що програмуються    |    8    |  8   |
|   |- сум, що відображаються    |    9    |  9   |
|   |індикатором (дисплеєм)     |        |     |
|   |- денних підсумків       |   10    |  10  |
|   |- періодичних підсумків    |   12    |  12  |
|   |- паролів оператора (касира)  |    4    |  4   |
|   |- паролів адміністратора    |    4    |  4   |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 3  |Кількість відділів, не менше  |    8    |  16  |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 4  |Кількість операторів      |    4    |  4   |
|   |(касирів), не менше      |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 5  |Кількість груп послуг     |    4    |  4   |
|   |(товарів), що підлягають    |        |     |
|   |оподаткуванню, не менше    |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 6  |Кількість груп послуг     |    1    |  1   |
|   |(товарів), що не підлягають  |        |     |
|   |оподаткуванню         |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 7  |Касові операції, що      |        |     |
|   |виконуються:          |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
|7.1 |Оформлення послуг поштового  |        |     |
|   |зв'язку:            |        |     |
|   |-------------------------------+----------------+---------|
|   |- поштова картка        |    +    |  +   |
|   |- лист             |    +    |  +   |
|   |- бандероль          |    +    |  +   |
|   |- посилка           |    +    |  +   |
|   |- поштовий контейнер      |    *    |  +   |
|   |- дрібний пакет        |    +    |  +   |
|   |- мішок "М"          |    *    |  +   |
|   |- прийом грошових переказів  |    +    |  +   |
|   |(поштових, телеграфних тощо) з |        |     |
|   |підтримкою технології контролю |        |     |
|   |кодування           |        |     |
|   |- видача грошових переказів із |    +    |  +   |
|   |застосуванням технології    |        |     |
|   |кодування           |        |     |
|   |- виплата пенсій та грошової  |    +    |  +   |
|   |допомоги            |        |     |
|   |- особливі та додаткові    |    +    |  +   |
|   |послуги зв'язку        |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
|7.2 |Партіонне оформлення послуг  |        |     |
|   |поштового зв'язку:       |        |     |
|   |- поштова картка        |    +    |  +   |
|   |- лист             |    +    |  +   |
|   |- бандероль          |    +    |  +   |
|   |- посилка           |    +    |  +   |
|   |- поштовий контейнер      |    *    |  +   |
|   |- дрібний пакет        |    +    |  +   |
|   |- мішок "М"          |    *    |  +   |
|   |- прийом грошових переказів  |    +    |  +   |
|   |(поштових, телеграфних тощо)  |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
|7.3 |Оформлення передплати на    |        |     |
|   |періодичні видання:      |        |     |
|   |- передплата          |    +    |  +   |
|   |- переадресування       |    +    |  +   |
|   |- анулювання передплати    |    *    |  +   |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
|7.4 |Оформлення послуг       |        |     |
|   |електрозв'язку:        |        |     |
|   |- прийом телеграм       |    *    |  +   |
|   |- надання телефонних розмов  |    *    |  +   |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
|7.5 |Оформлення комунальних та   |        |     |
|   |інших платежів:        |        |     |
|   |- приймання комунальних та   |        |     |
|   |інших готівкових платежів   |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
|7.6 |Інші касові функції:      |        |     |
|   |- реалізація товарів та    |    +    |  +   |
|   |надання інших послуг      |        |     |
|   |- множення ціни на кількість  |    +    |  +   |
|   |послуг (товару)        |        |     |
|   |- множення ціни на дрібну   |    +    |  4-  |
|   |кількість товару, з      |        |     |
|   |урахуванням не менш 3-х знаків |        |     |
|   |після коми           |        |     |
|   |- обчислення процентної    |    +    |  +   |
|   |надбавки або знижки      |        |     |
|   |- облік грошових сум      |    +    |  +   |
|   |- роздільний облік даних по  |    +    |  +   |
|   |послугах (товарах)       |        |     |
|   |- повторення операції     |    +    |  +   |
|   |- анулювання операції до    |    +    |  +   |
|   |закриття квитанції (касового  |        |     |
|   |чека)             |        |     |
|   |- виправлення помилки     |    +    |  +   |
|   |оператора (касира) до виводу  |        |     |
|   |інформації на друк, технічний |        |     |
|   |носій або в канал зв'язку   |        |     |
|   |- обчислення проміжних     |    +    |  +   |
|   |підсумків           |        |     |
|   |- обчислення загальних     |    +    |  +   |
|   |підсумків           |        |     |
|   |- службове внесення грошей   |    +    |  +   |
|   |- службова видача грошей    |    +    |  +   |
|   |- реєстрація оплати готівкою  |    +    |  +   |
|   |- реєстрація оплати платіжним |    +    |  +   |
|   |чеком або іншим безготівковим |        |     |
|   |документом           |        |     |
|   |- реєстрація оплати поштовими |    +    |  +   |
|   |марками            |        |     |
|   |- реєстрація комбінованої   |    +    |  +   |
|   |оплати             |        |     |
|   |- обчислення суми здачі    |    +    |  +   |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 8  |Наявність вологозахищеної   |    *    |  -   |
|   |клавіатури           |        |     |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 9  |Наявність грошової скриньки  |    +    |  +   |
|-----+-------------------------------+----------------+---------|
| 10 |Можливість підключення     |        |     |
|   |зовнішніх пристроїв:      |        |     |
|   |- зчитувач штрихового коду   |    *    |  *   |
|   |- зчитувач платіжних карток  |    *    |  *   |
|   |- електронні ваги       |    *    |  *   |
|   |- додаткова грошова скринька  |    *    |  *   |
|   |- канал зв'язку з ЕОМ     |    +    |  +   |
------------------------------------------------------------------
 
   Умовні позначення:
   "+" - обов'язковий параметр;
   "-" - необов'язковий параметр;
   "*" - параметр за вимогами замовника.
 
   2.2. ЕККА та ЕККР для підприємств поштового зв'язку повинні
при виконанні операцій друкувати документи та бланки, що наведені
у Таблиці 2:
 
                             Таблиця 2
------------------------------------------------------------------------
|  Назва операції   |Квитанція| Підкладні |Контрольна| Підкладний|
|            |  чек  | квитанція та| стрічка |(вкладений)|
|            |     |повідомлення |     |  бланк  |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|оформлення послуг   |     |       |     |      |
|поштового       |     |       |     |      |
|зв'язку(індивідуальне |     |       |     |      |
|та партіонне)     |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- поштова картка    |  +  |       |  +   |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- лист         |  +  |       |  +   |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- бандероль      |  +  |       |  +   |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- посилка       |  +  |       |  +   |   +   |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- поштовий контейнер  |  +  |       |  +   |   +   |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- дрібний пакет    |  +  |       |  +   |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- мішок "М"      |  +  |       |  +   |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|прийом грошових    |  +  |       |  +   |   +   |
|переказів (поштових,  |     |       |     |      |
|телеграфних тощо)   |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- видача грошових   |  -  |       |  +   |   +   |
|переказів       |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- виплата державних  |  *  |       |  +   |      |
|пенсій та грошової   |     |       |     |      |
|допомоги        |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- пакування, оформлення|  +  |       |  +   |      |
|відправлень та інші  |     |       |     |      |
|особливі та додаткові |     |       |     |      |
|послуги поштового   |     |       |     |      |
|зв'язку        |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|оформлення передплати |     |       |     |      |
|на періодичні видання |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- передплата      |     |   +   |  +   |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- переадресування   |     |   +   |  +   |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- анулювання      |     |   +   |  +   |      |
|передплати       |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|оформлення послуг   |     |       |     |      |
|електрозв'язку     |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- прийом телеграм   |  +  |       |  +   |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- надання телефонних  |  +  |       |  +   |      |
|розмов         |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|оформлення комунальних |     |       |     |      |
|платежів        |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|- приймання комунальних|     |   +   |  +   |      |
|та інших готівкових  |     |       |     |      |
|платежів        |     |       |     |      |
|-----------------------+---------+-------------+----------+-----------|
|реалізація супутніх  |  +  |       |  +   |      |
|товарів та надання   |     |       |     |      |
|послуг         |     |       |     |      |
------------------------------------------------------------------------
 
         3. Спеціальні технічні вимоги
 
           3.1. Вимоги призначення
 
   3.1.1. Головним призначенням ЕККА та ККС для підприємств
поштового  зв'язку є автоматизоване оформлення та реєстрація
касових операцій з послуг, що надаються в операційних вікнах
підприємств поштового зв'язку, а також збір, збереження, облік і
видача технологічної, фінансової та іншої звітної інформації.
 
     3.2. Обов'язкові вимоги до виконання фіскальних
               функцій
 
   3.2.1. Спеціалізований ЕККА та ЕККР повинні забезпечувати
друк та видачу квитанції (касового чека) або квитанції  та
повідомлення підкладного (вкладного) платіжного документа, всі
назви і літерні скорочення якого виконані державною мовою, і який
містить:
   - скорочену назву підприємства зв'язку, що надало послугу;
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА або ЕККР;
   - реєстраційний номер ЕККА або ЕККР;
   - податковий номер платника податку;
   - номер поштового відправлення або номер операції з наданої
послуги;
   - номер квитанції (касового чека);
   - інформацію  про  надані  клієнтам послуги (реалізовані
товари);
   - загальну суму плати;
   - код ставки та ставку податку у відсотках;
   - суму податку на додану вартість;
   - прізвище або ідентифікатор (код) оператора (касира), що
надав послуги;
   - дату та час видачі квитанції (касового чека).
   Інформація про надані клієнтам послуги (реалізовані товари)
містить:
   для послуг поштового зв'язку залежно від виду поштового
відправлення:
   - скорочені  адресні  реквізити  одержувача  поштового
відправлення;
   - скорочену назву виду поштового відправлення;
   - плату за пересилку та код ставки податку;
   - вагу;
   - плату за вагу та код ставки податку;
   - оголошену цінність;
   - плату за оголошену цінність та код ставки податку;
   - суму післяплати;
   - суму грошового переказу;
   - плату  за пересилку грошового переказу та код ставки
податку;
   - суму торгового виторгу, що приймається для пересилання;
   - плату за пересилку торгового виторгу та код ставки податку;
скорочену назву (код) особливої або додаткової послуги, плату за
ці послуги та код ставки податку;
 
   для операцій оплати грошових переказів:
   - скорочену назву операції оплати;
   - номер грошового переказу, що сплачується;
   - суму грошового переказу, що сплачується;
 
   для операцій виплати пенсій та грошової допомоги:
   - скорочену назву операції виплати;
   - суму пенсії та грошової допомоги, яка виплачується;
 
   для партіонних поштових відправлень:
   - скорочену назву виду поштових відправлень;
   - номер кожного відправлення;
   - плату за пересилку кожного відправлення та код ставки
податку;
 
   для партіонних грошових переказів:
   - скорочену назву послуги;
   - номер та суму кожного грошового переказу;
   - плату за пересилку грошових переказів та код  ставки
податку;
 
   для послуг з передплати періодичних видань:
   - скорочену назву послуги (передплати, переадресування або
анулювання передплати);
   - суму передплати;
   - плату за послугу та код ставки податку;
 
   для послуг електрозв'язку:
   - скорочену назву послуги;
   - скорочені реквізити абонента;
   - кількість слів у телеграмі;
   - кількість хвилин розмови, що надана;
   - плату за послугу та код ставки податку;
 
   для приймання комунальних  платежів  та  платежів  інших
відомств:
   - скорочену назву послуги; суму платежу;
 
   для товарів, що реалізуються підприємством поштового зв'язку:
   - найменування або скорочену назву кожного товару;
   - кількість та ціну товару (якщо кількість не дорівнює
одиниці);
   - вартість та код ставки податку кожного товару;
 
   для інших послуг:
   - скорочену назву послуги;
   - плату за послугу та код ставки податку;
 
   для режиму повернення грошових сум споживачам (клієнтам):
   - назву операції повернення;
   - суму, яка підлягає поверненню.
 
   Спеціалізований ЕККА та ЕККР повинні забезпечувати  друк
контрольної стрічки в єдиному робочому циклі з касовими чеками.
   При оформленні квитанції та повідомлення на  підкладному
(вкладному) платіжному документі друк квитанції (касового чека) на
чековій стрічці не здійснюється.
   Квитанція (касовий чек), контрольна стрічка, квитанція та
повідомлення підкладних (вкладних) платіжних документів повинні
забезпечувати  чітке  розрізнення  сум,  що  стягуються  або
виплачуються клієнту.
   3.2.2. Спеціалізований ЕККА та ЕККР повинні мати захищений
блок енергонезалежної фіскальної пам'яті, яка не стирається без
пошкодження ЕККА та ЕККР та їх складових частин, і забезпечує
збереження загальної і звітної інформації протягом всього періоду
експлуатації і унеможливлює зміни попередньо занесеної інформації.
   Загальна інформація містить:
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА або ЕККР, що
складається не менше як з 2 літер і 8 цифр, та дату його
занесення;
   - реєстраційний номер ЕККА або ЕККР, то складається не менше
як з 10 цифр, та дату його останньої зміни;
   - податковий номер платника податку та дату його останньої
зміни;
   - відсотки оподаткування не менше, як по чотирьох ставках
податку, та дату їх зміни в ЕККА або ЕККР.
   Звітна інформація включає підсумкові дані фіскальних звітів
за кожний робочий день і містить:
   - суми денних оборотів з надання послуг (реалізації товарів)
з кожної ставки податку окремо;
   - суму денного обороту з надання послуг (реалізації товарів),
яка не підлягає оподаткуванню;
   - суму денного обороту з повернення та виплат грошових сум;
   - кількість квитанцій (касових чеків), виданих за день, або
номер останньої квитанції (касового чека);
   - номер і дату видачі фіскального звітного чека;
   - дату і час ініціалізації ЕККА або ЕККР (у випадку обнулення
оперативної пам'яті).
   Занесення звітної інформації до блоку фіскальної пам'яті
спеціалізованого ЕККА або ЕККР повинно здійснюватись одночасно з
друком фіскального звітного чека. Ємність фіскальної пам'яті
повинна забезпечувати не менш як 2000 занесень інформації денних
звітів за умови реєстрації по чотирьох ставках податку.
   3.2.3. Спеціалізований ЕККА та ЕККР повинні забезпечувати
щоденний друк та видачу фіскального звітного чека, всі назви і
літерні скорочення якого виконані державною мовою, і який є
бухгалтерським документом підприємства. Він містить:
   - ідентифікацій (заводський) номер ЕККА або ЕККР;
   - реєстраційний номер ЕККА або ЕККР;
   - податковий номер платника податку;
   - коди та ставки податку у відсотках;
   - суми денних оборотів з надання послуг (реалізації товарів)
по кожній ставці податку окремо;
   - суми податку по кожній ставці податку окремо;
   - суми денного обороту з надання послуг (реалізації товарів),
яка не підлягає оподаткуванню;
   - загальну суму денного обороту з надання послуг (реалізації
товарів);
   - суму денного обороту з повернення грошових сум клієнтам;
   - суму денного обороту з прийому грошових сум;
   - суму денного обороту з виплати грошових сум;
   - кількість квитанцій (касових чеків), виданих за день, або
номер останньої квитанції (касового чека);
   - дату і час видачі фіскального звітного чека.
   3.2.4. Спеціалізований ЕККА та ЕККР  повинні  виконувати
періодичні звіти фіскальної пам'яті за будь-який відрізок часу з
початку його експлуатації. Вони містять:
   - ідентифікаційний (заводський) номер ЕККА або ЕККР та дату
його занесення;
   - реєстраційний номер ЕККА або ЕККР та дату його останньої
зміни (або всі номери з датами їх змін за означений відрізок
часу);
   - податковий номер платника податку та дату його останньої
зміни (або всі номери з датами їх змін за означений відрізок
часу);
   - коди  та  всі  ставки  податку  (у  відсотках),  що
використовуються, та дату їх останньої зміни в ЕККА або ЕККР (або
всі ставки податку, що використовувались, з датами їх змін за
означений відрізок часу);
   - суми денних оборотів з надання послуг (реалізації товарів)
по кожній ставці податку окремо за означений відрізок часу;
   - суми податку по кожній ставці податку окремо;
   - суми денних оборотів з надання послуг (реалізації товарів)
за означений відрізок часу, яка не підлягає оподаткуванню;
   - загальну суму денних оборотів з надання послуг (реалізації
товарів) за означений відрізок часу;
   - загальну суму денних оборотів з повернення та виплат
грошових сум за означений відрізок часу;
   - кількість квитанцій (касових чеків), виданих за означений
відрізок часу;
   - номери та дати видачі першого та останнього фіскальних
звітних чеків за означений відрізок часу;
   - дати і час всіх ініціалізацій ЕККА або ЕККР (у випадку
обнулення оперативної пам'яті) за означений відрізок часу.
   3.2.5. Квитанції (касові чеки) на надані послуги поштового
зв'язку (реалізовані товари) та інші послуги, підкладні (вкладні)
платіжні документа повинні містити як обов'язкову інформацію
згідно з фіскальними функціями ЕККА (ЕККР), так і додаткову
інформацію відповідно до технологічних вимог відомчих нормативних
документів Державного комітету зв'язку України.
   3.2.6. Текстові службові та технологічні документи,  які
друкуються в комп'ютерно-касовій системі, повинні містити напис
"нефіскальний документ".

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка