Законы Украины

Новости Партнеров
 

Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
             П О Р Я Д О К
 
 N 245 від 23.09.96           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    23 вересня 1996 р.
 vd960923 vn245             за N 389
 
                        Додаток N 5
                    до  постанови  Правління
                    Національного банку України
                    від 23.09.96 р. N 245
                    ( v0245500-96 )
 
  Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій
  на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів
  і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав,
        бланків чеків та банківських металів
 
     ( Порядок в редакції Постанови Нацбанку 
      N 227 ( v0458500-97 ) від 09.07.97 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
    N 120 ( v0533500-98 ) від 26.03.98 
    N 19 ( z0064-00 ) від 18.01.2000
    N  1 ( z0180-01 ) від 02.01.2001
    N 482 ( z1017-01 ) від 19.11.2001 )
 
   ( У тексті слова "Департамент валютного регулювання"
    у всіх відмінках замінено на слова "Департамент
    валютного контролю та ліцензування" у відповідних
    відмінках згідно з Постановою  Нацбанку N 19
    ( z0064-00 ) від 18.01.2000 )
 
 
 ( У тексті Правил надання уповноваженим банкам індивідуальних
  ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських
  металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних
  держав, бланків чеків та банківських  металів  (далі -
  Правила) слово "Порядок" в усіх відмінках замінено словом
  "Правила" у відповідних відмінках згідно з  Постановою
  Нацбанку N 1 ( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
 
  ( У тексті Правил слова "копію перекладу цього контракту"
   замінено словами "нотаріально засвідчений переклад цього
   контракту" згідно з Постановою Нацбанку N 1 ( z0180-01 )
   від 02.01.2001 )
 
 ( У тексті Правил слова "копію перекладу цієї угоди" замінено
  словами  "нотаріально  засвідчений переклад цієї угоди"
  згідно з Постановою  Нацбанку N 1 ( z0180-01 ) від
  02.01.2001 )
 
   Відповідно до вимог статей 5, 13 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання
і валютного контролю" і статті 8 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) Національний банк України
встановлює  такий  порядок отримання  уповноваженими  банками
індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і
спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та
бланків чеків:
 
   I. Вивезення банкнот іноземних держав за межі України
 
   Індивідуальна ліцензія на вивезення банкнот іноземних держав
(додаток N 1) видається уповноваженому банку України на визначену
суму та строк до 180 календарних днів для підкріплення коррахунку
уповноваженого банку, в тому числі у разі вивезення зношених та
пошкоджених банкнот іноземних держав, а також вилучених з обігу
або таких, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на
банкноти іноземних держав, які перебувають в обігу.
   Для отримання ліцензії уповноважений банк надає Департаменту
валютного контролю та ліцензування Національного банку України
такі документи:
   - заяву на вивезення банкнот іноземних держав із зазначенням
причин вивезення та конкретної митниці, де буде проводитись митне
оформлення;
   -  копію  угоди з іноземним банком іноземною мовою та
нотаріально  засвідчений  переклад  цієї  угоди  українською
(російською)  мовою  про прийняття останнім іноземної валюти
готівкою і зарахування цієї валюти на кореспондентський рахунок
українського  банку, або витяг з угоди про кореспондентські
відносини з іноземним банком, яка передбачає можливість здійснення
зазначеної операції. Копії мають бути завірені уповноваженим
банком. У разі повторного звернення уповноваженого банку за
індивідуальною ліцензією на вивезення банкнот іноземних держав (за
умови, що строк дії угоди з іноземним банком ще не закінчився)
зазначена угода не подається, а в заяві уповноваженого банку
робиться відмітка про те, що копія угоди була надана раніше
Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного
банку України.
   У разі необхідності Національний банк України може поставити
вимогу про подання додаткових документів.
   Уповноважений банк зобов'язаний задекларувати кожну  суму
вивезеної ним іноземної валюти готівкою на митниці і в 10-денний
строк  подати  до  Кримського  республіканського  управління,
управління по м.Києву і Київській області або до відповідного
обласного управління  Національного  банку  України  завірені
уповноваженим банком ксерокопії вантажної митної декларації, опису
цієї валюти за її номіналами (додається до вантажної митної
декларації)  та  довідку  про  зарахування  цих  коштів  на
кореспондентський рахунок банку, складену на підставі отриманого
від  банку-кореспондента  повідомлення.  Довідка  підписується
головним бухгалтером банку і завіряється печаткою банку.
   Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним
банком України про фактичне вивезення іноземної валюти готівкою за
формою і порядком, установленими Національним банком України.
( Розділ I доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 120
( v0533500-98 ) від 26.03.98; в редакції Постанови Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
       II. Ввезення банкнот іноземних держав
 
   Спеціальний дозвіл на ввезення банкнот іноземних  держав
(додаток N 2) надається уповноваженому банку на визначену суму та
строк до 180 календарних днів.
   Уповноважені банки самостійно розраховують суми іноземної
валюти, що ввозяться для підкріплення каси банку, з обов'язковим
дотриманням  ліквідності на рівні, встановленому нормативними
документами Національного банку України.
   Для отримання  дозволу  уповноважений  банк  подає  до
Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного
банку України такі документи:
   - заяву на ввезення банкнот іноземних держав із зазначенням
номіналів іноземної валюти, яка ввозиться, та її загальної суми і
конкретної митниці, де буде проводитись митне оформлення;
   - копію угоди з іноземним банком іноземною мовою про доставку
готівки  іноземним  банком українському банку та нотаріально
засвідчений переклад цієї угоди українською (російською) мовою,
або витяг з угоди про кореспондентські відносини з іноземним
банком, яка передбачає можливість здійснення зазначеної операції.
Копії мають бути завірені уповноваженим банком. У разі повторного
звернення уповноваженого банку за спеціальним дозволом на ввезення
банкнот іноземних держав (за умови, що строк дії угоди з іноземним
банком ще не закінчився) зазначена угода не подається, а в заяві
уповноваженого банку робиться відмітка про те, що копія угоди була
надана раніше Департаменту валютного контролю та ліцензування
Національного банку України;
   - баланс уповноваженого банку за формою N 550Д (Розшифровка
валютних рахунків за видами валют, у тому числі гривнею) на день
подання заяви. Сума валюти, що може бути  ввезена  банком,
визначається Національним банком України з урахуванням заяви
уповноваженого банку та даних його балансу. ( Абзац шостий
розділу II в редакції Постанови Нацбанку N 120 ( v0533500-98 ) від
26.03.98 )
   У разі необхідності Національний банк України може поставити
вимогу про подання додаткових документів.
   Уповноважений банк  зобов'язаний  подавати  до Кримського
республіканського управління, управління по м.Києву і Київській
області або до відповідного обласного управління Національного
банку України в 10-денний строк після ввезення іноземної валюти
ксерокопії вантажної митної декларації та опису ввезеної іноземної
валюти за її номіналами, який додається до цієї декларації.
   Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним
банком України про фактичне ввезення та використання ввезеної ним
іноземної валюти готівкою за формою і порядком, установленими
Національним банком України. ( Абзац розділу II в редакції
Постанов Нацбанку N 120 ( v0533500-98 ) від 26.03.98, N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
          III. Ввезення бланків чеків
 
   Спеціальний дозвіл  на  ввезення  бланків дорожніх чеків
міжнародних  платіжних  систем  (додаток  N  4)  надається
уповноваженому банку на визначену суму та строк до 180 календарних
днів. Купівля бланків чеків уповноваженим банком здійснюється за
рахунок власних коштів.
   Уповноважені банки самостійно розраховують суму, на  яку
ввозяться бланки чеків, з обов'язковим дотриманням ліквідності на
рівні, встановленому нормативними документами Національного банку
України.
   Для отримання дозволу на ввезення бланків чеків уповноважений
банк подає до Департаменту валютного контролю та ліцензування
Національного банку України такі документи:
   - заяву на ввезення бланків чеків із зазначенням суми, на яку
вони будуть ввозитись, та митниці, де проводитиметься митне
оформлення;
   - копію контракту (угоди) іноземною мовою  з  іноземною
компанією (іноземним банком) про продаж нею (ним) уповноваженому
банку бланків чеків та нотаріально засвідчений переклад цього
контракту  українською  (російською) мовою. Копії мають бути
завірені  уповноваженим  банком. У разі повторного звернення
уповноваженого банку за спеціальним дозволом на ввезення бланків
чеків (за умови, що строк дії угоди з іноземним банком ще не
закінчився) зазначена угода не подається, а в заяві уповноваженого
банку робиться відмітка про те, що копія угоди була надана раніше
Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного
банку України;
   - баланс уповноваженого банку за формою N 550Д (Розшифровка
валютних рахунків за видами валют, у тому числі гривнею) на день
подання заяви. ( Абзац шостий розділу III в редакції Постанови
Нацбанку N 120 ( v0533500-98 ) від 26.03.98 )
   У разі необхідності Національний банк України може поставити
вимогу про подання додаткових документів.
   Уповноважений банк  зобов'язаний  подати  до  Кримського
республіканського управління, управління по м.Києву і Київській
області або до відповідного обласного управління Національного
банку України в 10-денний строк після ввезення бланків чеків
завірені уповноваженим банком копію спеціального  дозволу  з
відміткою митниці про ввезення цих бланків та копію повідомлення
про отримання чеків (trust-receipt).
   ( Абзац розділу III вилучено на підставі Постанови Нацбанку
N 120 ( v0533500-98 ) від 26.03.98 ) Щомісяця до 15 числа
уповноважений банк зобов'язаний подати звіт про суму реалізованих
бланків  чеків  до  Кримського  республіканського управління,
управління по м.Києву і Київській області або до відповідного
обласного управління Національного банку України.
   Бланки інших чеків (крім дорожніх чеків міжнародних платіжних
систем) можуть бути ввезені тільки після спеціального розгляду
цього питання Національним банком України у кожному окремому
випадку.
 
       Розділ IV. Вивезення банківських металів
 
   Індивідуальна ліцензія на вивезення  банківських  металів
(додаток 4) видається уповноваженому банку України (із зазначенням
їх ваги та вартості) на строк до 180 календарних днів для
зарахування на металевий рахунок, відкритий у банку-кореспонденті,
або (у разі продажу) з метою продажу нерезиденту.
   Для отримання  ліцензії  уповноважений  банк  подає  до
Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного
банку України такі документи:
   заяву на вивезення банківських металів із зазначенням мети
вивезення  та  конкретної  митниці, де проводитиметься митне
оформлення;
   копію контракту (угоди) з іноземним банком про прийняття
останнім банківських металів і зарахування їх на металевий рахунок
уповноваженого банку або підтвердження банку-кореспондента про
відкриття уповноваженому банку металевого рахунку та зарахування
банківських металів на цей рахунок, або копію угоди про продаж
нерезиденту банківських металів. Копії мають бути засвідчені
уповноваженим банком. Якщо контракт (угода) укладений іноземною
мовою, то уповноважений  банк  додатково  подає  нотаріально
засвідчений  переклад  цього контракту (угоди) на українську
(російську) мову. У разі повторного звернення уповноваженого банку
щодо надання індивідуальної ліцензії на вивезення банківських
металів (за умови, що строк дії угоди з іноземним банком ще не
закінчився) зазначена копія контракту (угоди) не подається, а в
заяві уповноваженого банку робиться відмітка про те, що копія
контракту  (угоди) раніше була надана Департаменту валютного
контролю та ліцензування Національного банку України.
   У разі  потреби Національний банк України може вимагати
надання додаткових документів, що свідчать про фінансовий стан
банку.
   Уповноважений банк зобов'язаний в 10-денний строк подати до
Головного управління Національного банку України в Автономній
Республіці Крим, Головного управління Національного банку України
по місту Києву і Київській області, Операційного управління або
відповідного територіального  управління  Національного  банку
України  засвідчені уповноваженим банком ксерокопії вантажної
митної декларації, що підтверджують вивезення банківських металів
за межі України, опису вивезених банківських металів за їх
зливковим розподілом і довідку про зарахування цих банківських
металів на металевий рахунок уповноваженого банку, складену на
підставі отриманого від банку-кореспондента повідомлення (у разі
зарахування уповноваженим банком зазначених банківських металів на
свій металевий рахунок в банку-кореспонденті). Копії зазначених
документів засвідчуються підписом головного бухгалтера банку та
печаткою банку.
   Банк зобов'язаний щокварталу звітувати перед Національним
банком України про фактично вивезені банківські метали за формою і
порядком, установленими Національним банком України.
( Правила доповнено розділом IV згідно з Постановою Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
       Розділ V. Увезення банківських металів
   Спеціальний дозвіл  на  ввезення  на  територію  України
банківських металів (додаток 5) надається уповноваженому банку (із
зазначенням їх ваги та вартості) на строк до 180 календарних днів.
   Уповноважений банк  самостійно визначає вагу та вартість
банківських металів, з обов'язковим дотриманням ліквідності -
рівні,  що встановлений згідно з нормативно-правовими актами
Національного  банку  України.  Купівлю  банківських  металів
уповноважений банк здійснює за рахунок власних коштів.
   Разом з отриманням дозволу на ввезення банківських металів
уповноваженому банку надається індивідуальна ліцензія на право
переказування за межі України іноземної валюти, потрібної для
купівлі банківських металів (додаток 6).
   Для отримання дозволу на ввезення на територію  України
банківських металів уповноважений банк подає до Департаменту
валютного контролю та ліцензування такі документи:
   заяву на ввезення банківських металів із зазначенням мети
ввезення, ваги, проби, зливкового розподілу, суми,  на  яку
ввозитимуться банківські метали, та митниці, де проводитиметься їх
митне оформлення;
   копію контракту (угоди) іноземною мовою з іноземним банком
(іноземною компанією) про продаж ним (нею) уповноваженому банку
банківських металів і нотаріально засвідчений переклад цього
контракту (угоди) на українську (російську) мову. Копія має бути
засвідчена уповноваженим банком. У разі повторного звернення
уповноваженого банку щодо надання спеціального дозволу на ввезення
банківських металів (за умови, що строк дії контракту (угоди) з
іноземним банком (компанією) ще не закінчився) зазначена угода не
подається, а в заяві уповноваженого банку робиться відмітка про
те, що копія угоди раніше була надана Департаменту валютного
контролю та ліцензування Національного банку України.
   У разі потреби Національний банк України може  вимагати
надання додаткових документів, що свідчать про фінансовий стан
банку.
   Уповноважений банк  зобов'язаний  подавати  до  Головного
управління Національного банку України в Автономній Республіці
Крим, Головного управління Національного банку України по місту
Києву  і  Київській  області,  Операційного  управління  або
відповідного  територіального  управління  Національного банку
України в 10-денний строк після ввезення банківських металів
ксерокопії  вантажних  митних  декларацій  та опису ввезених
банківських металів за їх зливковим розподілом, який додається до
цих декларацій.
   Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним
банком України про фактично ввезені банківські метали за формою і
порядком, установленими Національним банком України.
( Правила доповнено розділом V згідно з Постановою Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
    VI. Порядок розгляду заяв уповноважених банків про 
    отримання індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот
    іноземних держав, банківських металів і спеціальних 
    дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків 
         чеків і банківських металів
    ( Назва розділу VI в редакції Постанови Нацбанку N 1
    ( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
   Розгляд заяв уповноважених банків на отримання вищезазначених
ліцензій та дозволів здійснюється згідно з "Порядком організації
роботи з документами щодо реєстрації чи перереєстрації банківських
установ, ліцензування банківських, валютних та інших операцій",
затвердженим наказом Голови Правління Національного банку України
від 24.06.94 р. N 93.
   Строк  розгляду  Національним  банком України документів
уповноважених банків на отримання спеціальних дозволів на ввезення
банкнот іноземних держав, бланків дорожніх чеків міжнародних
платіжних систем і банківських металів становить 14 днів з дати
надходження  зазначених  документів до Департаменту валютного
контролю  та  ліцензування  Національного  банку  України, з
обов'язковою реєстрацією зазначених документів в Адміністративному
департаменті Національного банку України. Якщо Національному банку
України  для  видачі відповідного дозволу потрібні додаткові
документи, то строк розгляду продовжується ще на 14 днів з дати
надходження до Департаменту валютного контролю та ліцензування
Національного банку України додаткових документів. ( Абзац другий
розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001, N 482 ( z1017-01 ) від 19.11.2001 )
   Протягом  п'яти  робочих  днів  з  дати надходження до
Національного банку України пакета документів уповноважених банків
на  отримання  індивідуальної  ліцензії на вивезення банкнот
іноземних держав, банківських металів, після обов'язкової їх
реєстрації в Адміністративному департаменті, Департамент валютного
контролю та ліцензування надсилає копію заяви уповноваженого банку
щодо  надання  індивідуальної  ліцензії на вивезення банкнот
іноземних держав, банківських металів Головному управлінню по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України та Головному управлінню по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України. ( Розділ VI
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 482
( z1017-01 ) від 19.11.2001 )
   Національний банк України розглядає пакет документів у строк
не більше ніж 20 робочих днів з дати надсилання Департаментом
валютного контролю та ліцензування Національного банку України
копії заяви уповноваженого банку щодо надання індивідуальної
ліцензії  на вивезення банкнот іноземних держав, банківських
металів вищезазначеним спеціальним  органам  по  боротьбі  з
організованою злочинністю. ( Розділ VI доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 482 ( z1017-01 ) від 19.11.2001 )
   З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з
організованою  злочинністю,  якщо  ці  висновки  надійшли до
Національного банку України протягом строку розгляду документів,
що передбачений цим розділом, визначається доцільність надання
індивідуальної ліцензії. ( Розділ VI доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 482 ( z1017-01 ) від 19.11.2001 )
   Причиною відмови в наданні індивідуальної ліцензії можуть
бути відповідні негативні висновки Головного  управління  по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України та (або) Головного управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України. ( Розділ VI
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 482
( z1017-01 ) від 19.11.2001 )
   Після розгляду згаданих документів Національний банк України
надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію або спеціальний
дозвіл чи письмову відмову у наданні ліцензії (дозволу). Оригінал
відповідної індивідуальної ліцензії або спеціального  дозволу
надсилається уповноваженому банку, копії Державній митній службі
України, митниці, яка проводитиме митне оформлення, і Кримському
республіканському управлінню, управлінню по м.Києву і Київській
області або відповідному обласному управлінню Національного банку
України.
   Причинами  відмови у наданні ліцензії (дозволу) або їх
скасування можуть бути: ( Абзац розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 19 ( z0064-00 ) від 18.01.2000 )
   - систематичні порушення економічних нормативів (3 і більше
разів протягом півроку, що передує поданню заяви), встановлених
Національним банком України;
   - порушення термінів подання або перекручення звітності за
операціями ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків або
вивезення банкнот іноземних держав;
   - відсутність одного з документів, зазначених у розділах I,
II, III цих Правил;
   - порушення вимог нормативно-правових актів  Національного
банку  України з питань валютного регулювання; ( Розділ IV
доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 19 ( z0064-00 )
від 18.01.2000 )
   - інші причини, пов'язані з фінансовим станом іноземних
банків, законодавством іноземних країн та законодавством України.
 
   Порушення уповноваженими банками вимог цих Правил тягне за
собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
(  Абзац  розділу  IV в редакції Постанови Нацбанку N 120
( v0533500-98 ) від 26.03.98 )
   Рішення про скасування індивідуальної ліцензії (спеціального
дозволу)  оформляються шляхом надсилання на адресу банку та
Державної митної служби України  розпорядження  за  підписом
заступника Голови Правління - куратора Департаменту валютного
контролю та ліцензування, в якому зазначаються підстави для
прийняття  рішення,  дата,  після якої заборонено здійснення
операцій, зазначених в індивідуальній ліцензії  (спеціальному
дозволі). Протягом 3 днів після отримання цього розпорядження банк
зобов'язаний повернути індивідуальну ліцензію (спеціальний дозвіл)
до Департаменту валютного контролю та ліцензування Національного
банку України. ( Розділ IV доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 19 ( z0064-00 ) від 18.01.2000 )
 
                        Додаток N 1
 
          Національний банк України
 
             ________________________________________
               (повна назва уповноваженого банку)
             ________________________________________
                    (адреса банку)
             Копія: Державні митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
             Копія: _________________________ митниці
                   (назва митниці)
             ________________________________________
                   (адреса митниці)
             Копія: ______________________ управлінню
                  (назва управління)
                 Національно банку України
             ________________________________________
                   (адреса управління)
 
           Індивідуальна ліцензія N
       на вивезення банкнот іноземних держав
 
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
вивезти за кордон банкноти іноземних держав на суму ______________
__________________________________________________________________
      (сума іноземної валюти цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
для зарахування на кореспондентські рахунки банку, відкриті згідно
з ліцензією Національного банку України, з митним оформленням на
_____________________________________________ митниці.
        (назва митниці)
Цей дозвіл дійсний до ____________________________________________
                    (дата)
Після закінчення  зазначеного  строку, а також у разі зміни
відповідних статей законодавства України, ________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
повинен отримати дозвіл Національного банку України на продовження
таких операцій.
 
   У разі вивезення готівкової іноземної валюти за кордон банк
зобов'язаний у  10-денний  строк  подати  до  Кримського
республіканського управління, управління по м.Києву і Київській
області або до відповідного обласного управління Національного
банку України завірені уповноваженим банком ксерокопії вантажної
митної декларації, опису цієї валюти за її номіналами (додається
до вантажної митної декларації) та довідку про зарахування цих
коштів на кореспондентський рахунок банку, складену на підставі
отриманого від  банку-кореспондента  повідомлення.   Довідка
підписується головним бухгалтером банку і завіряється печаткою
банку.
   Вивезена готівкова  іноземна  валюта  зараховується  на
кореспондентський рахунок банку, є власністю України і не підлягає
декларуванню.
   Банк зобов'язаний надавати Національному банку України звіт
про фактичне вивезення іноземної валюти готівкою за формою та
порядком, установленими Національним банком України.
 
 Перший заступник
 Голови Правління              ______________________
                      (ініціали та прізвище)
             Місце печатки
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 120 ( v0533500-98 ) від 26.03.98 )
 
                       Додаток N 2
 
          Національний банк України
 
             ________________________________________
               (повна назва уповноваженого банку)
             ________________________________________
                    (адреса банку)
             Копія: Державні митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
             Копія: _________________________ митниці
                   (назва митниці)
             ________________________________________
                   (адреса митниці)
             Копія: ______________________ управлінню
                  (назва управління)
                 Національно банку України
             ________________________________________
                   (адреса управління)
 
            Спеціальний дозвіл N
        на ввезення банкнот іноземних держав
 
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
ввезти із-за кордону банкноти іноземних держав на суму ___________
__________________________________________________________________
      (сума іноземної валюти цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
необхідну для забезпечення роботи обмінних пунктів банку та для
виконання зобов'язань перед клієнтами, з митним оформленням на
_____________________________________________ митниці.
        (назва митниці)
Цей дозвіл дійсний до ____________________________________________
                    (дата)
Після закінчення  зазначеного  строку, а також у разі зміни
відповідних статей законодавства України, ________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
повинен отримати дозвіл Національного банку України на продовження
таких операцій.
 
   Банк зобов'язаний в 10-денний строк після ввезення іноземної
валюти  надавати  відповідному  територіальному  управлінню
Національного банку України ксерокопії вантажної митної декларації
та опису ввезеної іноземної валюти за її номіналами,  який
додається до цієї декларації, а також зобов'язаний надавати
Національному банку України звіт про фактичне  ввезення  та
використання ввезеної ним іноземної валюти готівкою за формою та
порядком, установленими Національним банком України.
 
 Перший заступник
 Голови Правління              ______________________
                      (ініціали та прізвище)
             Місце печатки
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 120 ( v0533500-98 ) від 26.03.98, N 1 ( z0180-01 ) від
02.01.2001 ) 
 
  
   ( Додаток 3 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
 
                      Додаток N 3
 
          Національний банк України
 
             ________________________________________
               (повна назва уповноваженого банку)
             ________________________________________
                    (адреса банку)
             Копія: Державні митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
             Копія: _________________________ митниці
                   (назва митниці)
             ________________________________________
                   (адреса митниці)
             Копія: ______________________ управлінню
                  (назва управління)
                 Національно банку України
             ________________________________________
                   (адреса управління)
 
            Спеціальний дозвіл N
        на ввезення бланків дорожніх чеків
 
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
відповідно до укладеної угоди з компанією (іноземним банком) _____
__________________________________________________________________
           (назва компанії/банку)
___________ ввезення на територію України чеків на суму __________
__________________________________________________________________
      (сума іноземної валюти цифрами та літерами)
__________________________________________________________________
з митним оформленням на ______________________________ митниці для
                (назва митниці)
подальшого їх продажу.
Цей дозвіл дійсний до ____________________________________________
                    (дата)
Після закінчення зазначеного строку, а також у  разі  зміни
відповідних статей законодавства України, ________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
повинен отримати  дозвіл  Національного  банку  України  на
продовження таких операцій.
 
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
подає до Кримського республіканського управління, управління по
м.Києву і Київській області або до  відповідного  обласного
управління Національного банку України в 10-денний строк після
ввезення бланків дорожніх чеків завірені уповноваженим банком
копію спеціального дозволу з відміткою митниці про ввезення цих
бланків та копію повідомлення про отримання чеків (trust-receipt).
   Норма разового продажу уповноваженими банками дорожніх чеків
фізичним особам  не повинна перевищувати 5000 доларів США і
підлягає використанню відповідно до вимог "Порядку переміщення
валюти через митний кордон України".
 
 Перший заступник
 Голови Правління              ______________________
                      (ініціали та прізвище)
             Місце печатки
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 120 ( v0533500-98 ) від 26.03.98 )
 
 
   ( Додаток 5 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
 
                   Додаток 4
            до Правил надання уповноваженим
            банкам індивідуальних ліцензій
            на вивезення банкнот іноземних держав,
            банківських металів і спеціальних дозволів
            на ввезення банкнот іноземних держав,
            бланків чеків та банківських металів
 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
             __________________________________
             (повна назва уповноваженого банку)
             __________________________________
                   (адреса банку)
 
             Державній митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
 
 
            Копія: ___________________________ митниці
                   (назва митниці)
                ___________________________________
                    (адреса митниці)
 
            Копія: ________________________ управлінню
                 (назва управління)
                Національного банку України
                ___________________________________
                    (адреса управління)
 
           Індивідуальна ліцензія N
         на вивезення банківських металів
 
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
вивезти за межі України банківський метал ________________________
__________________________________________________________________
         (назва, вигляд, вага та проба)
з метою розміщення на металевому рахунку, відкритому в банку
__________________________________________________________________
          (назва банку-нерезидента,
__________________________________________________________________
      в якому відкрито металевий рахунок банку)
на підставі Ліцензії на право здійснення банківських операцій
_________________________________________________________________,
        (номер ліцензії та дата її видачі)
або (у  разі  продажу)  з  метою  продажу  нерезиденту
__________________________________________________________________
       (назва та місцезнаходження нерезидента
__________________________________________________________________
      (зазначаються мовою країни його реєстрації)
згідно з угодою про продаж _______________________________________
                  (номер та дата угоди)
та на підставі Ліцензії на право здійснення банківських операцій
__________________________________________________________________
        (номер ліцензії та дата її видачі)
з митним оформленням на _________________________________ митниці.
                (назва митниці)
 
   Термін дії індивідуальної ліцензії до ______________________.
                          (дата)
 
   Банк зобов'язаний подавати до відповідного територіального
управління Національного банку України в 10-денний строк після
вивезення  банківських  металів  ксерокопії  вантажних митних
декларацій, що підтверджують вивезення банківських металів за межі
України, опису вивезених банківських металів за їх зливковим
розподілом і довідку про зарахування цих банківських металів на
металевий рахунок уповноваженого банку (у разі їх зарахування),
складену  на  підставі  отриманого  від  банку-кореспондента
повідомлення. Копії зазначених документів засвідчуються підписом
головного бухгалтера банку та печаткою банку.
   Уповноважений банк зобов'язаний подавати Національному банку
України звіт про фактичне вивезення банківських металів за формою
та порядком, установленими Національним банком України.
 
   Перший заступник Голови      ______________________
                    (ініціали та прізвище)
 
 
                       Місце печатки
 
( Правила доповнено Додатком 4 згідно з Постановою Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
 
                    Додаток 5
            до Правил надання уповноваженим
            банкам індивідуальних ліцензій
            на вивезення банкнот іноземних держав,
            банківських металів і спеціальних дозволів
            на ввезення банкнот іноземних держав,
            бланків чеків та банківських металів
 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
             __________________________________
             (повна назва уповноваженого банку)
             __________________________________
                   (адреса банку)
 
             Державній митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
 
 
            Копія: ___________________________ митниці
                   (назва митниці)
                __________________________________
                    (адреса митниці)
 
            Копія: ________________________ управлінню
                 (назва управління)
                Національного банку України
                ___________________________________
                    (адреса управління)
 
            Спеціальний дозвіл N
         на ввезення банківських металів
 
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
відповідно до угоди з ____________________________________________
          (назва банку-нерезидента, номер та дата угоди)
ввезти з-за кордону ______________________________________________
           (назва, вигляд, вага та проба банківського
_________________________________________________________________,
           металу, який ввозиться)
потрібного для поповнення власних запасів банківських металів у
межах  визначеної  Національним  банком України позиції щодо
банківських металів та для виконання зобов'язань перед клієнтами,
з митним оформленням на _________________________________ митниці.
                 (назва митниці)
 
   Цей дозвіл дійсний до ____________________
                  (дата)
   Банк зобов'язаний подавати до відповідного територіального
управління Національного банку України в 10-денний строк після
ввезення  банківських  металів  ксерокопії  вантажної  митної
декларації та опису ввезених банківських металів за їх зливковим
розподілом, який додається до цієї декларації.
   Банк зобов'язаний подавати Національному банку України звіт
про фактично ввезені банківські метали за формою і порядком,
установленими Національним банком України.
 
   Перший заступник Голови      ______________________
                    (ініціали та прізвище)
 
                  Місце печатки
 
( Правила доповнено Додатком 5 згідно з Постановою Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
 
                    Додаток 6
            до Правил надання уповноваженим
            банкам індивідуальних ліцензій
            на вивезення банкнот іноземних держав,
            банківських металів і спеціальних дозволів
            на ввезення банкнот іноземних держав,
            бланків чеків та банківських металів
 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
             __________________________________
             (повна назва уповноваженого банку)
             __________________________________
                   (адреса банку)
 
             Державній митній службі України
             ________________________________________
             (адреса Державної митної служби України)
 
            Копія: ___________________________ митниці
                   (назва митниці)
                ___________________________________
                    (адреса митниці)
 
            Копія: ________________________ управлінню
                 (назва управління)
                Національного банку України
                ___________________________________
                    (адреса управління)
 
           Індивідуальна ліцензія N
   на право переказування за межі України іноземної валюти
         для оплати банківських металів
 
   Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
        (повна назва уповноваженого банку)
відповідно до угоди з ____________________________________________
          (назва банку-нерезидента, номер та дата угоди)
перерахувати іноземну валюту в сумі __________ для оплати вартості
банківських металів ______________________________________________
               (назва, вигляд, вага та проба)
   Ця ліцензія не звільняє _________________________________ від
                    (назва банку)
відповідальності за недотримання вимог  Закону  України  "Про
здійснення розрахунків в іноземній валюті".
 
   Ліцензія дійсна до ____________________
               (дата)
 
   Начальнику __________________________________________________
          (назва територіального управління, у якому
__________________________________________________________________
            обслуговується банк)
управління Національного банку України ___________________________
                      (прізвище, ім'я та
__________________________________________________________________
              по батькові)
встановити контроль за виконанням вимог цієї ліцензії.
 
   Перший заступник Голови    ______________________
                  (ініціали та прізвище)
 
                    Місце печатки
 
 
( Правила доповнено Додатком 6 згідно з Постановою Нацбанку N 1
( z0180-01 ) від 02.01.2001 )
 
 "Офіційний вісник України" 1997, число 42, стор.79
 Код нормативного акта: 4137/1997
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка