Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво в галузі освіти і науки між Міністерством освіти і науки України та Міністерством вищої освіти Республіки Куба


               Угода
      про співробітництво в галузі освіти і науки
      між Міністерством освіти і науки України та
      Міністерством вищої освіти Республіки Куба
 
 
   Міністерство освіти і науки України та Міністерство вищої
освіти Республіки Куба, далі - "Сторони",
   згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Куба
про співробітництво в галузях культури, освіти і науки від 27
червня 1994 року,
   прагнучи зміцнювати  відносини  між  двома  державами та
поглиблювати взаєморозуміння,
   виходячи з переконання, що обмін у галузі освіти та науки
сприятиме співробітництву між двома народами,
   бажаючи розвивати зв'язки в усіх галузях освіти та науки,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони співпрацюватимуть, звертаючи особливу увагу на такі
форми співробітництва:
   - обмін  досвідом  з  найважливіших  напрямів  розвитку,
управління і планування в галузі освіти;
   - проведення  спільних  наукових  досліджень  в  галузях
гуманітарних, природничих, технічних та педагогічних наук, що
становлять взаємний інтерес;
   - підготовка та перепідготовка фахівців через аспірантуру,
докторантуру, наукове стажування, підвищення кваліфікації;
   - розвиток безпосереднього співробітництва між навчальними
закладами обох держав;
   - обмін фахівцями для коротко- та довгострокової педагогічної
роботи та надання технічної допомоги.
 
               Стаття 2
 
   Сторони сприятимуть розвитку співпраці в галузі освіти і
шляхом взаємного обміну досвідом та науковою інформацією з питань
управління системою освіти.
 
               Стаття 3
 
   Сторони обмінюватимуться студентами, аспірантами, стажистами
для  повного,  часткового  та семестрового курсу навчання з
попереднім  погодженням  відповідних  документів  і  звернень
рекомендованих кандидатів.
 
               Стаття 4
 
   Фінансові умови  взаємних обмінів, що застосовуватимуться
Сторонами, будуть такими:
   - Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд до
місця навчання і у зворотний бік;
   - Сторона, що приймає, бере на себе витрати на перебування
громадян  Сторони,  що  направляє:  безоплатне  навчання  та
стипендіальне забезпечення, проживання у студентському гуртожитку,
медичне  обслуговування  (окрім  хронічних  захворювань  та
протезування),  поїздки  по  країні,  пов'язані з виконанням
навчального плану, відповідно до чинного законодавства держави
перебування.
 
               Стаття 5
 
   Сторони розглянуть  можливість  обмінів  науковими  і
науково-педагогічними працівниками для коротко та довгострокової
педагогічної роботи за підготовленими контрактами, попередньо
розглянувши та узгодивши умови їх прийому.
 
               Стаття 6
 
   Сторони сприятимуть  налагодженню  та  розвитку  прямого
співробітництва  вищих навчальних закладів, які, виходячи із
взаємних  інтересів,  можуть  укладати  окремі  угоди  про
співробітництво, відповідно до положень цієї Угоди.
 
               Стаття 7
 
   Сторони надаватимуть  можливість  громадянам  обох держав
здобувати освіту у вищих навчальних закладах держав Сторін на
компенсаційних засадах, попередньо узгодивши умови їх прийому.
 
               Стаття 8
 
   Сторони надаватимуть підтримку розширенню участі науковців
України та Республіки Куба у наукових семінарах, конференціях,
симпозіумах тощо.
 
               Стаття 9
 
   Сторони заохочуватимуть  здійснення  спільних  наукових
досліджень в галузях, що становлять взаємний інтерес.
 
              Стаття 10
 
   Сторони в період дії цієї Угоди вирішуватимуть  питання
укладення Угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів
державного зразка про освіту, наукові ступені і вчені звання.
 
              Стаття 11
 
   Сторони сприятимуть вивченню української та іспанської мов,
літератур і культур у провідних вищих навчальних закладах держав
Сторін.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода не виключає можливості здійснення інших спільних
заходів, попередньо узгоджених Сторонами.
 
              Стаття 13
 
   З метою  оцінки  виконання  положень  Угоди  Сторони
обмінюватимуться експертами у кількості 2 - 3 осіб.
 
              Стаття 14
 
   Ця Угода набуває чинності з дня підписання і діятиме протягом
3 років, її дія автоматично продовжуватиметься, доки одна із
Сторін не повідомить письмово іншій Стороні про свій намір
припинити дію цієї Угоди не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення
її дії.
 
   Вчинено в м. Гавана 23 вересня 2002 року у двох примірниках,
кожний українською і іспанською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Міністерство освіти           За Міністерство вищої
 і науки України              освіти Республіки Куба
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка