Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров"я України та Міністерством охорони здоров"я і медичної освіти Ісламської Республіки Іран


              Меморандум
   про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я
    України та Міністерством охорони здоров'я і медичної
        освіти Ісламської Республіки Іран
 
 
   Міністерство охорони здоров'я України і Міністерство охорони
здоров'я і медичної освіти Ісламської Республіки Іран (далі -
"Сторони"),
   бажаючи сприяти співробітництву в галузі охорони здоров'я та
медичної науки в інтересах народів обох держав,
   враховуючи важливість  об'єднання  зусиль, спрямованих на
прискорення вирішення медичних проблем, які становлять взаємний
інтерес,
   висловлюючи впевненість, що це співробітництво буде значним
внеском у розвиток відносин між двома державами,
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Мета Меморандуму про взаєморозуміння - розвиток та розширення
двостороннього  співробітництва  в галузі охорони здоров'я і
медичних наук.
 
               Стаття 2
 
   Сторони домовились про співробітництво у таких галузях.
 
   1. Лікарські засоби та медичне обладнання
   - обмін інформацією щодо законодавчих та підзаконних актів у
фармацевтичній галузі, методів дослідження і контролю за якістю та
виробництвом лікарських засобів;
   - реєстрація та продаж фармацевтичної продукції;
   - реєстрація та продаж медичного та лабораторного обладнання;
   - двостороннє співробітництво і взаємовигідне інвестування
фармацевтичного виробництва.
 
   2. Охорона здоров'я
   - боротьба з соціально небезпечними  хворобами,  зокрема
туберкульозом та ВІЛ/СНІД;
   - планування сім'ї;
   - медична наука, теоретичні та практичні дослідження;
   - реалізація спільних проектів;
   - проведення навчальних курсів і семінарів для медичних
працівників;
   - налагодження прямих контактів між науково-дослідними та
медичними закладами;
   - направлення  громадян  держав  Сторін на лікування на
комерційній основі.
 
   3. Обмін фахівцями та  інформацією  в  галузі  медичних
досліджень та новітніх технологій, що становлять взаємний інтерес.
   4. Обмін інформацією в галузі медичної освіти з  метою
вдосконалення учбових планів і програм у закладах вищої медичної
освіти.
 
               Стаття 3
 
   Фінансові умови співробітництва.
   Сторона, яка направляє фахівців, бере на себе всі витрати,
пов'язані з перебуванням на території держави іншої Сторони.
 
               Стаття 4
 
   Сторони створять спільну комісію з метою виконання цього
Меморандуму, про що повідомлять одна одну шляхом обміну листами
протягом 90 (дев'яноста) календарних днів.
 
               Стаття 5
 
   Фахівці, які працюють за програмою  обміну  в  галузях,
визначених  в  Статті  2,  повинні  керуватись  національним
законодавством держави приймаючої Сторони, правилами, положеннями
і статутом закладу, що приймає. Ці фахівці не мають права
займатись іншою діяльністю, крім заявленої.
 
               Стаття 6
 
   Розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуються шляхом переговорів та консультацій.
 
               Стаття 7
 
   Цей Меморандум укладається на період в два роки і набуває
чинності з дати його підписання. Дія цього Меморандуму автоматично
продовжуватиметься на наступні дворічні періоди, якщо жодна зі
Сторін не повідомить письмово не менше ніж за 6 місяців до
закінчення відповідного періоду іншу Сторону про свій намір
припинити дію цього Меморандуму.
   Зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною
письмовою згодою Сторін  та  оформлюються  протоколами,  які
становитимуть його невід'ємну частину.
   Припинення дії цього Меморандуму не впливатиме на виконання
Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень
цього Меморандуму та незавершених на момент його припинення, якщо
Сторони письмово не домовляться про інше.
 
   Вчинено у м. Києві 15 жовтня 2002 р. у трьох примірниках
українською, перською та англійською мовами, причому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту
цього Меморандуму перевага надається тексту англійською мовою.
 
 За Міністерство охорони        За Міністерство охорони
 здоров'я України            здоров'я і медичної освіти
                    Ісламської Республіки Іран
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка