Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків"


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.06.1994 N 112
 
 
    Про виконання постанови Кабінету Міністрів України
     від 05.04.94 N 226 "Про поліпшення виховання,
     навчання, соціального захисту та матеріального
        забезпечення дітей-сиріт і дітей,
       які залишились без піклування батьків"
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
05.04.94 N 226 ( 226-94-п ) "Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і
дітей, які залишились без піклування батьків" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Рекомендовані штатні нормативи медичного, педагогічного
та іншого персоналу будинків (додається).
 
   1.2. Добовий набір продуктів харчування для дітей будинків
дитини та норми при приготуванні страв (додається).
 
   2. Головному управлінню організації медичної допомоги дітям
та матерям МОЗ України до 1 вересня 1994 р. створити на базах
Сімферопольського та Рівненського будинків дитини школу передового
досвіду з питань медико-соціальної реабілітації.
 
   3. Головному  санітарно-епідеміологічному  управлінню  до
01.01.96 р.   розробити   та   подати   на  затвердження
санітарно-гігієнічні норми та правила для будинків дитини.
 
   4. Головному економічному управлінню порушити питання щодо
встановлення  порядку  надходження  пенсійних  виплат  на
дітей-інвалідів, які виховуються в будинках дитини і  мають
батьків, безпосередньо до кошторису витрат будинків дитини.
 
   П Р О П О Н У Ю:
 
   5. Міністру охорони здоров'я Республіки Крим, керівникам
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських адміністрацій:
 
   5.1. Вжити  заходів  щодо  поліпшення  якості  медичного
забезпечення вихованців в будинках дитини.
 
   5.2. Внести зміни в штатні розписи персоналу будинків дитини
за рекомендованими нормативами, затвердженими цим наказом.
 
   5.3. Проводити  поглиблений диспансерний огляд вихованців
будинків дитини 1 раз на рік, щовесни, за  умови  повного
укомплектування штатів (згідно з цим наказом).
 
   5.4. Забезпечити  задоволення  потреби  будинків  дитини
необхідними ліками, обладнанням, апаратурою.
 
   5.5. Покласти відповідальність за  своєчасне  переведення
дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, з
пологових будинків, відділень дитячих лікарень у  відповідні
інтернатні заклади на заступників керівників закладів охорони
здоров'я з питань материнства та дитинства.
 
   5.6. Створювати в будинках дитини при наявності відповідної
матеріально-технічної бази:
   - реабілітаційні групи для дітей з ДЦП, які утримуються в
будинках дитини, а також проживають в сім'ях;
   - лікувально-педагогічні групи для дітей віком до 7 років, в
залежності від стану їх здоров'я.
 
   6. Редакції журналу "Педіатрія, акушерство та гінекологія"
регулярно друкувати  інформацію  з  питань  медико-соціальної
реабілітації дітей, вихованців інтернатних закладів.
 
   7. Українському НДІ педіатрії, акушерства та гінекології АМН
України розробити методичні рекомендації по складанню меню для
дітей, вихованців будинків дитини рівних вікових груп.
 
   8. Вважати такими, що не застосовуються:
 
   8.1. Наказ МОЗ СРСР та Держкомосвіти СРСР від 31.01.91 р.
N 55/40 ( v0055400-91 ) "Про введення в дію інстуктивно-методичних
рекомендацій з питань усиновлення (удочеріння) неповнолітніх та
застосування їх у практичній діяльності органів народної освіти та
охорони здоров'я".
 
   8.2. Накази МОЗ СРСР та Міносвіти СРСР від 14.01.86 р.
N 12/71  та  від  22.07.86  р. N 163/987 "Про заходи щодо
удосконалення роботи органів народної освіти та охорони здоров'я
по передачі дітей та підлітків на усиновлення, під опіку".
 
   8.3. Наказ МОЗ СРСР від 19.09.88 р. N 719 "Про створення
дитячих будинків сімейного типу".
 
   8.4. Наказ МОЗ СРСР від 12.06.85 р. N 786 "Про введення
положення про дитячий дошкільний заклад".
 
   8.5. Наказ МОЗ СРСР та Міносвіти від 04.10.88 р. N 369/745
"Про затвердження переліку документації дитячого  дошкільного
закладу".
 
   8.6. Наказ МОЗ СРСР від 19.11.86 р. N 1525 "Про затвердження
Положення про будинки дитини та інструкції про порядок прийняття в
будинки дитини та виписки з нього".
 
   8.7. Наказ МОЗ СРСР від 12.06.84 р. N 666 "Про поліпшення
дошкільного виховання та підготовку дітей до навчання в школі".
 
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Богатирьову Р.В.
 
 Міністр                       Ю.П.Спіженко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   28.06.1994 N 112
 
 
         РЕКОМЕНДОВАНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
   медичного, педагогічного та іншого персоналу будинків
     дитини всіх типів (вводяться в межах загальних
         асигнувань на охорону здоров'я)
 
           I. Лікарський персонал
 
   1.1. Посади лікарів-педіатрів встановлюються в розрахунку 1
посада на 20 дітей у віці до 1 року та 1 посада на 40 дітей віком
від року та старше
 
   1.2. Лікарів-отоларингологів
   0,5 посади - 45-100 дітей
   1 посада - 101 і більше дітей з вадами слуху
 
   1.3. Лікарів-неврологів
   1 посада - 45-100 дітей
   2 посади - 101 і більше дітей
 
   1.4. Лікарів-фізіотерапевтів
   0,5 посади - 60-100 дітей
   1 посада - 101 і більше дітей
 
   1.5. Лікарів-рефлексотерапевтів
   0,5 посади - 100 і більше дітей
 
   1.6. Лікарів функціональної діагностики
   0,25 посади - 100 більше дітей
 
   1.7. Лікарів-психіатрів
   0,5 посади - 45-100 дітей
   1 посада - 101 і більше дітей
 
   1.8. Лікарів-дієтологів
   0,5 посади - на 120 і більше дітей
 
   1.9. Лікар ЛФК
   0,5 посади - 60-100 дітей
   1 посада - 101 і більше дітей
 
   1.10. Лікарів-ортопедів
   0,5 посади - на 120 і більше дітей
 
   1.11. Посади чергових лікарів  встановлюються  керівником
закладу, виходячи з виробничої необхідності для цілодобового
забезпечення лікарського нагляду
 
         II. Середній медичний персонал
 
   Посади середнього медичного  персоналу  встановлюються  з
розрахунку:
 
   2.1. Старша медична сестра - 1 посада на будинок дитини
 
   2.2. Постова медсестра (фельдшер) - 1 цілодобовий пост на
будинок дитини
 
   2.3. Медсестри карантинного відділення (до 6 ліжок) - 1
цілодобовий пост для будинків дитини на 75 і більше ліжок
   Посади медсестер карантинних відділень на 7 і більше ліжок
можуть вводитись додатково за необхідністю
 
   2.4. Медсестри ізолятора на 6 ліжок - 1 цілодобовий пост
 
   2.5. Медсестри масажу - 1 посада на 5 тис. навантажень в рік
 
   2.6. Інструктор з лікувальної фізкультури
   1 посада - 60-100 дітей
   2 посади - на 101 і більше дітей
 
   2.7. Дієтсестра
   1 посада - на 45-100 дітей
   2 посади - на 101 і більше дітей
 
   2.8. Лаборант
   1 посада - на будинок дитини на 60 і більше ліжок
 
   2.9. Медсестра кабінету функціональної діагностики
   1 посада  на  будинок  дитини  при  наявності  кабінету
функціональної діагностики
 
   2.10. Медсестра кабінету гідротерапії
   1 посада - на 100 дітей (при наявності басейну)
 
   2.11. Патронажні медсестри
   0,5 посади - на 60-100 дітей
   1 посада - на 101 і більше дітей
 
   2.12. Медсестри донорського пункту грудного молока
   1 посада на будинок дитини
 
   2.13. Медсестра кабінету щеплень
   0,5 посади на будинок дитини
 
   2.14. Медсестра фізіотерапевтичного кабінету
   1 посада на 15 тис. навантажень в рік
 
          III. Педагогічний персонал
 
   3.1. Посади вихователів встановлюються:
   1 посада - на 45-100 дітей
   2 посади - на 101-200 дітей
 
   3.2. Логопед
   1 посада - на 12 дітей I-IV груп здоров'я віком від року і
старше
 
   3.3. Дефектологи
   1 посада - на 12 дітей віком від 1 року
 
   3.4. Сурдопедагоги
   1 посада - на 10 дітей з вадами слуху у віці 1 року і старше
 
   3.5. Музичні керівники
   1 посада на 50 дітей всіх вікових груп
 
   3.6. Психолог з педагогічною освітою*
   На посадах вихователів повинні працювати особи, які мають
вищу  або середню спеціальну педагогічну освіту - дошкільне
виховання.
   На посадах логопедів та дефектологів повинні працювати особи,
які мають вищу педагогічну дефектологічну освіту та спеціалізацію
по роботі з дітьми раннього віку.
 
---------------
   * Встановлюється керівником закладу, виходячи з виробничої
необхідності та обсягів робіт.
 
     IV. Штати співробітників, які працюють в групах:
 
   4.1. Штати співробітників, які працюють в групах дітей I-V
груп здоров'я до 1 року:
   - медсестри - 1 цілодобовий пост на 6 дітей
   - няні - 1 цілодобовий пост на 12 дітей
   - вихователі - 1 вихователь на 6 дітей віком від 6 місяців
I-III груп здоров'я при позмінній роботі та не більше 5 годин
виховної роботи на 1 вихователя в день
 
   4.2. Штати співробітників, які працюють в групах дітей I-III
групи здоров'я старших 1-го року:
   - медсестри - 1 цілодобовий пост на 6 дітей
   - вихователі - 1 вихователь на 6 дітей при 25-годинному тижні
(але не більше 5 годин виховної роботи в день на 1 вихователя)
   - няні - 1 цілодобовий пост на 12 дітей
 
   4.3. Штати співробітників, що в групах дітей:
   IV-V груп здоров'я старших 1 року
   - медсестри - 1 цілодобовий пост на 6 дітей
   - няні - 1 цілодобовий пост на 6 дітей
   При складанні графіків роботи педагогічного персоналу, який
працює в групах, враховувати години виховної роботи в той час,
коли діти не сплять.
 
        V. Молодший обслуговуючий персонал:
 
   5.1. 1 цілодобовий пост няні ізолятора
 
   5.2. 1 цілодобовий пост няні карантинного відділення
 
   5.3. 1 посада няні на фізіотерапевтичний кабінет
 
   5.4. 1 посада няні кабінету гідротерапії
 
            VI. Персонал кухні:
 
   6.1. Кухар-бригадир
   2 посади на будинок дитини
 
   6.2. Кухар
   2 посади - на кожні 50 дітей
 
   6.3. Кухонний працівник
   2 посади - на кожні 50 дітей
 
           VII. Штати бухгалтерії:
 
   7.1. Головний бухгалтер
   1 посада на будинок дитини
 
   7.2. Бухгалтер I категорії
   1 посада на будинок дитини
 
   7.3. Бухгалтер II категорії
   1 посада на будинок дитини
 
   7.4. Касир-рахівник
   1 посада на будинок дитини
 
            VIII. Адміністрація
 
   8.1. 1 головний лікар - посада на будинок дитини
 
   8.2. Заступник головного лікаря по медичній частині - 0,5
посади на будинок дитини
 
   8.3. Юрисконсульт - 1 посада на будинок дитини (на 60 і
більше ліжок)
 
   8.4. Спеціаліст по кадрах - 1 посада на будинок дитини (на 75
і більше ліжок)
 
   8.5. Заступник головного лікаря з економічних питань - 0,5
посади на будинок дитини: на 60-100 місць
   1 посада - на 101 і більше місць
 
   8.6. Секретар-друкарка-діловод - 1 посада на будинок дитини
на 60 і більше місць
 
   8.7. Завідуючий господарством - 1 посада на будинок дитини
 
   8.8. Черговий адміністратор - 1 на будинок дитини
 
            IX. Інший персонал
 
   9.1. Штати годувальниць встановлюються з розрахунку:
   1 посада на 6 дітей при організованому донорському пункті
збору грудного молока
 
   9.2. Господарський персонал:
   9.2.1. Комірник продуктового складу - 1 посада на будинок
дитини
   9.2.2. Комірник матеріального складу - 1 посада на будинок
дитини
   9.2.3. Кастелянша
   1 посада на будинок дитини
   9.2.4. Машиніст по ремонту одягу
   0,5 посади - на 60 дітей
   9.2.6. Машиніст по пранню білизни (в залежності від обсягів
робіт)
   9.2.7. Прибиральник території - 1 посада на кожні 2700 кв. м
   9.2.8. Прибиральники службових приміщень - 1 посада на кожні
300 кв. м
   9.2.9. Прибиральники виробничих приміщень*
   9.2.10. Завідуюча пральнею
   1 посада - на 6 і більше прачок
   9.2.11. Санітарки медичних кабінетів
   1 посада - на 2 кабінети
   9.2.12. Підсобні працівники
   1 посада на будинок дитини
   9.2.13. Водії*
   9.2.14. Нічний сторож*
   3 посади на будинок дитини
   9.2.15. Садівник*
   9.2.16. Агенти по постачанню
   1 посада на будинок дитини
   9.2.17. Сестра-господарка
   1 посада - на 50 дітей
   2 посади - на 51 і більше дітей
   9.2.18. Інструктор по плаванню*
   1 посада на будинок дитини
   9.2.19. Слюсар-сантехнік
   1 посада - на 800 сантехточок
   9.2.20. Електрик - 1 посада на 660 ел. точок
   9.2.21. Механік по ремонту господарських обладнань
   1 посада на будинок дитини
   9.2.22. Дезинфектор* - 1 посада на будинок дитини
   9.2.23. Столяр*
   9.2.24. Медсестри молочної кухні*
   9.2.25. Перукар*
   9.2.26. Робітник по ремонту будівлі*
 
---------------
   * Встановлюються керівником закладу, виходячи з виробничої
необхідності та обсягів робіт.
   Допоміжні ставки   всього  персоналу  будинку  дитини
встановлюються з урахуванням заміни на вихідні та святкові дні і
дні відпусток. При впровадженні специфічних видів лікування в
будинках дитини та організації відповідник кабінетів дозволяється
вводити додаткові посади медперсоналу для роботи в цих кабінетах,
виходячи з обсягів робіт.
   1 цілодобовий пост дорівнює 5,5 посади.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   28.06.1994 N 112
 
 
             ДОБОВИЙ НАБІР
     продуктів харчування для дітей будинків дитини
 
                              НЕТТО
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  | Вікові групи   |Штучне годування |
|п/п|   продуктів   |          |         |
|  |          |--------------------+------------------|
|  |          |0-2 |2-4 |4-6 |6-12 |1-1,5|1,5-3|старше|
|  |          |міс.|  |  |   |року |років| 3  |
|  |          |  |  |  |   |   |   |років |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|1 |     2     | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+------------|
|1 |Сухі адаптовані   |95 |122 |81 |54  |15  |за     |
|  |молочні суміші   |  |  |  |   |   |признченням |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+------------|
|  |- або рідкі     |700 |900 |950 |660 |200 |за     |
|  |адаптовані молочні |  |  |  |   |   |признченням |
|  |суміші       |  |  |  |   |   |      |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+------------|
|2 |Молоко незбиране  |  |  |150 |200 |400 |400 | 400 |
|  |вітамінізоване   |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|3 |Кисломолочні рідкі |  |200 |200 |200 |200 |200 | 200 |
|  |продукти      |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|4 |Кисломолочні    |  |10 |20 |30  |50  | 50 | 50 |
|  |пастоподібні    |  |  |  |   |   |   |   |
|  |продукти 9%     |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|5 |Вершки 10%     |  |  |10 |20  |30  | 30 | 50 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|6 |Сметана       |  |  |  |   | 5  | 5  | 10 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|7 |Сир плавлений    |  |  |  |   |   | 5  | 15 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|8 |Масло вершкове   |  |  | 5 |12  |15  | 17 | 20 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|9 |Олія        |  |  | 3 | 5  | 6  | 8  | 12 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|10 |Яйця        |  |1/2ж|1/2ж|1ж  | 1  | 1  | 1  |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|11 |М'ясо, м'ясні вироби|  |  | 5 |35-70|85  |100 | 130 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|12 |Пюре рибне, вироби з|  |  |  |10/70|20/50|25/ |30/210|
|  |риби*        |  |  |  |   |   |180 |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|13 |Хліб пшеничний   |  |  |  |15-35|40  | 70 | 110 |
|  |(з 9 місяців)    |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|14 |Хліб житній     |  |  |  |10  |10  | 30 | 60 |
|  |(з 10 місяців)   |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|15 |Борошно картопляне |  |  | 1 | 2  | 2  | 3  | 31 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|16 |Крупи        |  |  |30 |35  |35  | 35 | 45 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|17 |Бобові, макаронні  |  |  |  |   |35  | 35 | 45 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|18 |Кондитерські    |  |  |  |10  |10  | 15 | 15 |
|  |вироби**      |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|19 |Цукор        |  | 5 |30 |50  |50  | 50 | 50 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|20 |Овочі        |  |5-30|150 |200 |200 |250 | 350 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|21 |Картопля      |  |5-20|100 |150 |150 |150 | 250 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|22 |Соки плодовоягідні |20 |40 |60 |100 |130 |150 | 180 |
|  |свіжі та консер.  |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|23 |Свіжі фрукти, ягоди |20 |40 |100 |150 |180 |200 | 250 |
|  |або конс. пюре***  |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|24 |Фрукти сухі****   |  |  |10 |10  |15  | 15 | 15 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|25 |Чай         |0,1 |0,1 |0,1 |0,2 |0,2 |0,2 |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|26 |Кавовий напій    |  |  |  |1,0 |1,0 |2,0 |   |
|  |злаковий або какао |  |  |  |   |   |   |   |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|27 |Сухарі, печиво   |  |  |10 |10  |20  | 20 | 30 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|28 |Сіль        |  |  |  |   | 1  |2,0 | 3,0 |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|29 |Дріжджі       |  |  |  |   | 1  | 1  | 1  |
|---+--------------------+----+----+----+-----+-----+-----+------|
|30 |Мед (за       |  |  |  |   | 2  | 3  | 5  |
|  |призначенням)    |  |  |  |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Споживання 1 раз в 7-10 днів замість виробів з м'яса (у
сумі 70, 150, 180, 210 г).
   ** Мармелад, зефір, варення, вафлі, цукерки.
   *** Включати черешні, вишні, полуницю, цитрусові, банани,
клюкву, ін. імпортні продукти.
   **** Включати родзинки, курагу, чорнослив, інше.
 
   Розподіл виробів з м'яса за асортиментом в: (яловичина, пісна
свинина, конина - 30%); птиця, кріль - 30%; субпродукти: печінка,
ін. - 20%, змішані - 20%.
 
   Примітка. Для  дітей-сиріт та дітей, які залишились без
піклування батьків, котрі  виховуються  в  будинках  дитини,
проводяться додаткові витрати на харчування в розмірі 30% в день
від щоденної вартості харчування на кожного вихованця, в літній
оздоровчий період (90 днів), а також у вихідні і святкові дні.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка