Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо порядку нарахування та строків сплати страхових внесків на загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та списання податкового боргу фізичної особи


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
 
               Л И С Т
 
           02.09.03 N ДЦ-09-3134
 
                   Директорам Кримського
                   республіканського, обласних,
                   Київського та
                   Севастопольського міських
                   центрів зайнятості
 
 
   Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами"  від  20.02.2003  N  550-IV
( 550-15 ), який набрав чинності з дня його опублікування - з
26 березня 2003  року,  передбачено,  що  порядок  погашення
зобов'язань  юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та
державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових
платежів) розповсюджується і на внески на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та  до  контролюючих  органів
віднесені органи   фондів  загальнообов'язкового  державного
соціального страхування - стосовно внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
 
   Таким чином, органи державної служби зайнятості у своїй
роботі повинні керуватися декількома Законами.
 
   Порядок нарахування та строки сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття   встановлюються   Законами   України   "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) та "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного   соціального   страхування"
( 2213-14 ), а питання погашення та стягнення не сплачених у строк
страхових внесків, пені та штрафних санкцій регулюються Законом
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
(далі - Закон 2181).
 
   Поняття та умови, відповідно до яких контролюючими органами у
разі несплати платником узгодженої суми податкового зобов'язання
надсилається державному податковому органу за місцем реєстрації
платника подання про здійснення заходів з погашення податкового
боргу платника, визначені статтею 6 Закону 2181 ( 2181-14 ) та
Порядком надіслання органам державної податкової служби подання
про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника
податків  та  інформації  про  скасування або заміну сум й
нарахованого  податкового  зобов'язання  за  рішенням  суду
(господарського суду) від інших контролюючих органів, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 N  1387
( 1387-2001-п ). З метою забезпечення виконання норм статті 6
Закону 2181 та постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2001
N 1387 між Фондом загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття та Державною податковою
адміністрацією  України буде укладено Угоду про інформаційне
співробітництво та Протокол про обмін інформацією, про що Вам буде
повідомлено додатково.
 
   Звертаємо Вашу увагу на те, що стягнення податкового боргу з
фізичних осіб здійснюється виключно за рішенням суду державними
виконавцями у межах їх компетенції.
 
   До прийняття  Закону  України від 21.12.2000 N 2181-III
( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами", у законодавстві
не було передбачено положень щодо видів безнадійних податкових
боргів і порядку їх списання.
 
   Випадки та критерії визначення податкового боргу платників
податків  перед бюджетами та державними цільовими фондами з
податків, зборів та внесків на загальнообов'язкове  державне
соціальне страхування  визначені  двома  статтями Закону 2181
( 2181-14 ): статтею 12 та статтею 18.
 
   Повноваження щодо списання безнадійного податкового боргу
надані виключно податковим органам, незалежно від того, який саме
державний орган, у межах своєї компетенції, здійснює контроль за
своєчасністю,  достовірністю, повнотою нарахування відповідних
податків, зборів, внесків.
 
   Проведення списання непогашених боргів зі сплати страхових
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття, які залишилися несплаченими після ліквідації
платника у зв'язку з недостатністю його активів, органи державної
служби зайнятості - робочі органи виконавчої дирекції Фонду, як
контролюючі органи, мають здійснювати відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 25.07.02 N 1056 ( 1056-2002-п )
"Про  затвердження  Порядку  списання  непогашених податкових
зобов'язань або податкового боргу після ліквідації  платника
податків", затвердженої  на  виконання  п.  12.3  статті  12
Закону 2181 ( 2181-14 ), та Порядку проведення органами державної
служби   зайнятості   -   виконавчою   дирекцією   Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок  безробіття списання непогашених боргів зі сплати
страхових внесків на загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування  на випадок безробіття після ліквідації платника
страхових внесків,   затвердженого   постановою   правління
Фонду загальнообов'язкового  державного соціального страхування
України на випадок безробіття від 22.10.2002 N 146 ( z0952-02 ) та
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 06.12.2002 за
N 952/7240.
 
   При цьому слід мати на увазі, що державний податковий орган
приймає рішення про визнання податкового боргу безнадійним після
надання  органами  державної  служби  зайнятості  відповідних
документів (додаток N 1 до постанови ( z0952-02 ), а списання
такого боргу провадиться органами державної служби зайнятості на
підставі окремого рішення, наведеного у додатку N 2 вищенаведеної
постанови Кабінету Міністрів України.
 
   Списання безнадійних боргів зі сплати страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття, визначених п. 18.2 статті 18 Закону 2181 ( 2181-14 ),
органи державної служби зайнятості - робочі органи виконавчої
дирекції Фонду, як  контролюючі  органи,  повинні  проводити
відповідно до Порядку списання безнадійного податкового боргу
платників податків, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України N 103 ( z0016-02 ) від 14.03.2001 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 р. за
N 16/6304.
 
   Звертаємо увагу, що в кожному конкретному випадку існують
особливості списання безнадійних боргів по податках, зборах,
внесках, а також свої особливості для юридичних і фізичних осіб.
 
   Так, для списання податкового боргу фізичної особи, визнаною
безвісно відсутньою або померлою, такою, що понад 720 днів
перебуває у розшуку, необхідно звернутися до відповідних органів
(судів, органів реєстрації актів громадського стану, органів
внутрішніх справ) із запитами для отримання інформації або копії
актів.
 
 Директор Державного центру
 зайнятості,
 керівник виконавчої дирекції
 Фонду загальнообов'язкового
 державного соціального
 страхування України
 на випадок безробіття                 В.Галицький
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Директор Департаменту
 стягнення податкового боргу
 Державної податкової
 адміністрації України                   М.Голєв
 









Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка