Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення звіряння результатів інвентаризації об"єкта, що повертається за рішенням суду в державну власність, з даними інвентаризації, отриманими під час її проведення в період підготовки об"єкта до приватизації, та затвердж...


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 2107 від 14.11.2001        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 грудня 2001 р.
                   за N 1033/6224
 
 
   Про затвердження Порядку проведення звіряння результатів
  інвентаризації об'єкта, що повертається за рішенням суду в
  державну власність, з даними інвентаризації, отриманими під
 час її проведення в період підготовки об'єкта до приватизації,
         та затвердження його результатів
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                Фонду державного майна
        N 1540 ( z0810-03 ) від 01.09.2003 )
 
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
18.01.2001 N 32 ( 32-2001-п ) "Про затвердження Порядку повернення
у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або
визнання  недійсними  договорів купівлі-продажу таких об'єктів"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  проведення  звіряння  результатів
інвентаризації об'єкта, що повертається за рішенням суду  в
державну власність, з даними інвентаризації, отриманими під час її
проведення в період підготовки об'єкта до приватизації,  та
затвердження його результатів (додається).
 
   2. Начальнику Управління реалізації та контролю за виконанням
договірних умов Тарабі В. П. забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Начальнику  Управління  офіційних  друкованих  видань
Путівській Н. А. у місячний термін з дня державної реєстрації
цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його
опублікування  у  державному  інформаційному  бюлетені  "Про
приватизацію".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Парфененка Д. М.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказ Фонду державного
                      майна України
                      14.11.2001 N 2107
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2001 р.
                   за N 1033/6224
 
 
               Порядок
    звіряння результатів інвентаризацій і оцінок об'єкта
   приватизації, що за рішенням суду, господарського суду
  повертається у державну власність, та визначення збитків,
   що могли бути завдані цьому об'єкту під час володіння
              ним покупцем
 
( Назва Порядку в редакції Наказу Фонду державного майна N 1540
( z0810-03 ) від 01.09.2003 )
 
   1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 8 Порядку
повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі
розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких
об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18 січня 2001 року N 32 ( 32-2001-п ). ( Пункт 1 із змінами,
внесеними  згідно  з Наказом Фонду державного майна N 1540
( z0810-03 ) від 01.09.2003 )
 
   2. Порядок визначає:
   основні засади звіряння результатів інвентаризації і оцінки
об'єкта  (крім пакетів акцій), який повертається в державну
власність у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта
за рішенням суду, господарського суду у зв'язку з невиконанням
умов договору або визнання судом, господарським судом  його
недійсним (далі - об'єкт) з відповідними результатами, отриманими
при відчуженні об'єкта державним органом приватизації;
   порядок прийняття  рішення  про  наявність  (відсутність)
збитків, завданих об'єкту під час володіння ним покупцем, на
основі результатів проведеного звіряння.
( Пункт 2 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1540
( z0810-03 ) від 01.09.2003 )
 
   3. Під звірянням результатів інвентаризацій та оцінок об'єкта
(далі - звіряння) слід розуміти порівняння даних інвентаризаційних
описів майна, коштів, фінансових зобов'язань, даних балансів,
актів оцінки (або звітів про експертну оцінку) одного й того
самого об'єкта, складених відповідно під час підготовки його до
продажу  та  на  дату  прийняття судом, господарським судом
відповідного рішення. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом  Фонду  державного  майна N 1540 ( z0810-03 ) від
01.09.2003 )
 
   4. На дату прийняття судом, господарським судом відповідного
рішення інвентаризація об'єкта проводиться комісією згідно з
Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів  і
документів  та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69 ( z0202-94 ) і
зареєстрованою  в  Міністерстві  юстиції України 26.08.94 за
N 202/412.
   Склад інвентаризаційної  комісії  та  порядок  її роботи
визначаються державним органом  приватизації,  що  здійснював
відчуження об'єкта за договором купівлі-продажу (далі - орган
приватизації). Результати інвентаризації затверджуються органом
приватизації.
( Пункт 4 в редакції Наказу Фонду державного майна N 1540
( z0810-03 ) від 01.09.2003 )
 
   5.  Оцінка  об'єкта  станом  на  день прийняття судом,
господарським  судом відповідного рішення та затвердження її
результатів здійснюється згідно з Методикою оцінки вартості майна
під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 2000 року N 1554 ( 1554-2000-п ). ( Пункт 5
в редакції Наказу Фонду державного майна N 1540 ( z0810-03 ) від
01.09.2003 )
 
   6. Звіряння здійснюється за об'єктами, які внаслідок їх
відчуження за договорами купівлі-продажу були передані покупцям за
актами приймання-передачі.
 
   7. Звіряння здійснюється комісією з повернення об'єкта в
державну власність (далі - комісія). Персональний склад комісії та
регламент її роботи затверджуються наказами органу приватизації.
 
   8. Результати  звіряння оформлюються протоколом засідання
комісії.
 
   9. Склад, порядок подання документів на розгляд комісії і
терміни їх розгляду комісією визначаються регламентом її роботи.
 
   10. З урахуванням специфіки кожного конкретного випадку
процедура  звіряння проводиться шляхом порівняння результатів
інвентаризації та оцінки об'єкта, отриманих згідно з пунктами 4 та
5 цього Порядку, з відповідними результатами, отриманими при
відчуженні об'єкта органом приватизації. ( Пункт 10 в редакції
Наказу Фонду державного майна N 1540 ( z0810-03 ) від 01.09.2003 )
 
   ( Пункт 11 виключено на підставі Наказу Фонду державного
майна N 1540 ( z0810-03 ) від 01.09.2003 )
 
   11. У разі виявлення, у результаті порівняння даних згідно з
пунктом  10 цього Порядку, зменшення вартості майна об'єкта
(вартості об'єкта незавершеного будівництва, окремо визначеного
майна тощо) та (або) нестачі конкретних матеріальних цінностей
рішення щодо зарахування їх до збитків, які  повинні  бути
відшкодовані покупцем (або про відсутність необхідності у цьому)
приймається комісією. При цьому комісія повинна врахувати всі
результати  господарювання  покупця  на  об'єкті:  зміни
фінансово-економічного стану об'єкта, умов праці та рівня її
оплати, стану використання робочої сили, інших показників, які
характеризують ефективність господарської діяльності підприємства.
   У разі поліпшення цих показників у порівнянні з рівнем, що
мав місце на момент укладення договору купівлі-продажу, комісія
може зробити висновок про відсутність підстав для віднесення
обсягу зменшення вартості майна  об'єкта  (вартості  об'єкта
незавершеного будівництва, окремо визначеного майна тощо) та (або)
нестачі  конкретних  матеріальних  цінностей  до  збитків  і
відшкодування їх покупцем.
   Якщо зменшення вартості майна об'єкта (вартості  об'єкта
незавершеного будівництва, окремо визначеного майна тощо) та (або)
нестачі конкретних матеріальних цінностей не встановлено, то
комісією приймається рішення про відсутність збитків.
 
   12. У разі виявлення, у результаті порівняння даних згідно з
пунктом 10 цього Порядку, зменшення вартості майна  об'єкта
(вартості об'єкта незавершеного будівництва, окремо визначеного
майна тощо) та (або) нестачі конкретних матеріальних цінностей (а
також неможливості при цьому повернення покупцем майна, придбаного
у держави за договором купівлі-продажу, у повній відповідності до
акта його приймання-передачі) і прийняття комісією згідно з
пунктом 12 цього Порядку рішення про необхідність відшкодування
покупцем збитків від цього їх розмір обчислюється у відповідності
до Порядку визначення збитків від розкрадання, нестачі, знищення
(псування)  матеріальних  цінностей,  затвердженого постановою
Кабінету   Міністрів  України  від  22  січня  1996  року
N 116 ( 116-96-п ).
 
 Начальник Управління
 реалізації та контролю за
 виконанням договірних умов                В.Тараба
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка