Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку проведення звіряння результатів інвентаризації об"єкта, що повертається за рішенням суду в державну власність, з даними інвентаризації, отриманими під час її проведення в період підготовки об"єкта до приватизації, та затв...


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 
            01.09.2003 N 1540
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 вересня 2003 р.
                   за N 810/8131
 
 
     Про внесення змін до Порядку проведення звіряння
    результатів інвентаризації об'єкта, що повертається
     за рішенням суду в державну власність, з даними
     інвентаризації, отриманими під час її проведення
      в період підготовки об'єкта до приватизації,
         та затвердження його результатів
 
 
   Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 року N 67 ( 67-2003-п ) "Про внесення змін до
Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у
разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу
таких об'єктів" Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести  до  Порядку  проведення  звіряння результатів
інвентаризації об'єкта, що повертається за рішенням суду  в
державну власність, з даними інвентаризації, отриманими під час її
проведення в період підготовки об'єкта до приватизації,  та
затвердження  його  результатів,  затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 14.11.2001 N 2107 ( z1033-01 ) та
зареєстрованого Міністерством  юстиції  України  14.12.2001 за
N 1033/6224, зміни (додаються).
 
   2. Департаменту реалізації  та  контролю  за  виконанням
договірних умов забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Управлінню офіційних друкованих видань після державної
реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити
його опублікування у "Державному інформаційному бюлетені про
приватизацію".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Парфененка Д.М.
 
 Голова Фонду                      М.Чечетов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   01.09.2003 N 1540
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 вересня 2003 р.
                   за N 810/8131
 
 
                ЗМІНИ,
      що вносяться до Порядку проведення звіряння
   результатів інвентаризації об'єкта, що повертається за
  рішенням суду в державну власність, з даними інвентаризації,
    отриманими під час її проведення в період підготовки
  об'єкта до приватизації, та затвердження його результатів
              ( z1033-01 )
 
 
   1. Назву Порядку викласти в такій редакції:
   "Порядок звіряння результатів інвентаризацій і оцінок об'єкта
приватизації,  що  за  рішенням  суду,  господарського  суду
повертається у державну власність, та визначення збитків, що могли
бути завдані цьому об'єкту під час володіння ним покупцем".
 
   2. У пункті 1 слова "до пункту 7 Порядку" замінити словами
"до пункту 8 Порядку".
 
   3. Пункт 2 викласти в такій редакції:
   "2. Порядок визначає:
   основні засади звіряння результатів інвентаризації і оцінки
об'єкта  (крім пакетів акцій), який повертається в державну
власність у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта
за рішенням суду, господарського суду у зв'язку з невиконанням
умов договору або визнання судом, господарським судом  його
недійсним (далі - об'єкт) з відповідними результатами, отриманими
при відчуженні об'єкта державним органом приватизації;
   порядок прийняття  рішення  про  наявність  (відсутність)
збитків, завданих об'єкту під час володіння ним покупцем, на
основі результатів проведеного звіряння".
 
   4. Пункт 3 після слів "результатів інвентаризацій" доповнити
словами "та оцінок".
 
   5. Пункт 4 викласти в такій редакції:
   "4. На дату прийняття судом, господарським судом відповідного
рішення інвентаризація об'єкта проводиться комісією згідно з
Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів  і
документів  та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 11 серпня 1994 року N 69 ( z0202-94 ) і
зареєстрованою  в  Міністерстві  юстиції України 26.08.94 за
N 202/412.
   Склад інвентаризаційної  комісії  та  порядок  її роботи
визначаються державним органом  приватизації,  що  здійснював
відчуження об'єкта за договором купівлі-продажу (далі - орган
приватизації). Результати інвентаризації затверджуються органом
приватизації".
 
   6. Пункт 5 викласти в такій редакції:
   "5. Оцінка об'єкта  станом  на  день  прийняття  судом,
господарським  судом відповідного рішення та затвердження її
результатів здійснюється згідно з Методикою оцінки вартості майна
під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 2000 року N 1554 ( 1554-2000-п )".
 
   7. Пункт 10 викласти в такій редакції:
   "10. З урахуванням специфіки кожного конкретного випадку
процедура звіряння проводиться шляхом порівняння  результатів
інвентаризації та оцінки об'єкта, отриманих згідно з пунктами 4 та
5 цього Порядку, з відповідними результатами, отриманими при
відчуженні об'єкта органом приватизації".
 
   8. Пункт 11 виключити. У зв'язку з цим пункти 12 та 13
вважати пунктами 11 та 12.
 
 Заступник Голови Фонду                Д.Парфененко
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка