Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            09.12.2002 N 463
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
        проведення профілактичних оглядів,
       медичної реабілітації ветеранів війни
 
 
   На виконання    Державної    комплексної    програми
соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до 2005
року, затвердженої Указом Президента України від 08.05.2000 р.
N 442/2002 ( 442/2002 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок проведення профілактичних
оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни (додається).
 
   2. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської  державних  адміністрацій  забезпечити  проведення
профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни
відповідно до Порядку, затвердженого п. 1.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Гойду Н.Г.
 
 Державний секретар                 Ю.В.Поляченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   09.12.2002 N 463
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок проведення комплексних профілактичних
     оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни
 
 
            Загальні положення
 
   1. Положення розроблено відповідно до Державної комплексної
програми медико-соціального забезпечення ветеранів війни на період
до 2005 року, затвердженої Указом Президента України від 8 травня
2002 року N 442/2002 ( 442/2002 ).
 
   2. Проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації
ветеранів війни здійснюється з метою:
   - контролю за змінами у стані здоров'я ветеранів війни в
порівнянні з попереднім періодом;
   - контролю за повнотою та якістю попереднього динамічного
спостереження;
   - виявлення наявної патології;
   - відбору  хворих для проведення планового лікування та
реабілітації;
   - надання рекомендації хворим щодо проведення необхідних
оздоровчих заходів.
   Проведення вищезазначених заходів спрямоване на:
   - удосконалення   виконання   регіональних   програм
медико-соціального забезпечення ветеранів війни;
   - раціонального використання кадрових і матеріально-технічних
ресурсів лікувально-профілактичних закладів;
   - забезпечення послідовності та взаємозв'язку окремих ланок
лікувально-профілактичної допомоги, а також співпраці медичних,
соціальних та громадських структур;
   - покращання   планування   розрахунків   навантаження
лікувально-профілактичних закладів з надання медико-соціальної
допомоги ветеранам війни;
   - створення  сучасної   інформаційно-аналітичної   бази
медико-соціального забезпечення зазначеного контингенту.
 
   3. Організація проведення періодичних оглядів та медичної
реабілітації ветеранів війни.
 
   3.1. На    головного    лікаря    територіального
лікувально-профілактичного закладу покладається:
   - організація і контроль за  проведенням  профілактичних
оглядів ветеранів війни;
   - контроль якості профілактичних оглядів ветеранів війни;
   - контроль  за  виконанням  висновків  заключного  акту
профілактичного медичного огляду;
   - організація і здійснення позачергового медичного огляду за
проханням ветерана війни.
 
   3.2. При проходженні комплексних періодичних оглядів  та
медичної реабілітації ветерану війни забезпечується його право:
   - одержувати інформацію про стан здоров'я на основі висновків
комісії, яка здійснює огляд та про порядок забезпечення ветеранів
війни       лікувально-профілактичними       закладами
оздоровчо-реабілітаційними заходами;
   - відмовитися від рекомендованих заходів  відповідно  до
медичних висновків;
   - на позачерговий медичний огляд за його проханням.
 
   3.3. Керівник  територіального  лікувально-профілактичного
закладу  видає  наказ  про  створення  комісії з проведення
профілактичного періодичного огляду ветеранів війни з визначенням
терміну,  місця  проведення,  переліку  спеціалістів-лікарів,
клінічних та інших досліджень.
 
   3.4. Профілактичні огляди ветеранів війни проводяться  в
територіальних поліклініках та виїзною бригадою фахівців на місцях
(дільничні лікарні, сільські лікарські амбулаторії, ФАПи) та вдома
за місцем проживання ветеранів.
   В лікувально-профілактичних закладах огляди проводяться за
попереднім їх викликом ветеранів.
   Ветерани війни, які не в змозі за станом здоров'я з'явитись
на огляд до поліклініки, а також мешканці віддалених пунктів
оглядаються на місцях виїзною бригадою фахівців.
 
   3.5. До складу бригад входять лікарі: терапевт, хірург,
невропатолог та стоматолог - обов'язково, інші лікарі спеціалісти
- за необхідністю.
 
   3.6. Обсяги оглядів та досліджень:
   3.6.1. При проведенні профілактичного огляду в обов'язки
лікаря-терапевта входить огляд органів  кровообігу,  дихання,
травлення, ендокринної системи тощо.
   При проведенні  профілактичного  огляду  в  обов'язки
лікаря-хірурга входить огляд органів опорно-рухового апарату,
сечо-статевої системи, периферійних судин;
   При проведенні  профілактичного  огляду  в  обов'язки
лікаря-невропатолога входить огляд центральної та периферійної
нервової системи, органів чуття, психо-емоційної сфери.
   3.6.2. При проведенні профілактичних оглядів здійснюються
інструментальні та лабораторні обстеження:
   флюорографія органів грудної клітини; ЕКГ; загальний аналіз
крові  (еритроцити, гемоглобін, лейкоцити, швидкість осідання
еритроцитів); вимірювання внутрішнього очного тиску.
   Додаткові методи обстеження ветеранів війни та консультації
відповідних спеціалістів проводяться відповідно до показань.
 
   3.7. Поточний контроль за проведення профілактичних оглядів
здійснюється силами районних спеціалістів за профілем і лікарів,
які відповідають за оздоровлення ветеранів війни;
   заключний - заступником головного лікаря, відповідального за
цю роботу.
 
   3.8. Результати завершених профілактичних оглядів ветеранів
війни оформляються заключним актом, який складається лікарями,
відповідальними за обслуговування даного контингенту  в  3-х
примірниках за формою згідно з додатком;
   - звітність про  профілактичний  огляд  ветеранів  війни
здійснюється у порядку, встановленому МОЗ України.
 
 
                   Додаток
                   до Положення про порядок
                   проведення профілактичних
                   оглядів, медичної
                   реабілітації ветеранів війни
 
 
             ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ
     за результатами проведення комплексних медичних
       профілактичних оглядів ветеранів війни
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Показники    | інваліди |учасники |учасники | особи, |
|з/п|         | війни  | бойових | війни  |прирівняні|
|  |         |     | дій  |     |по пільгах|
|  |         |----------+---------+---------+----------|
|  |         |абс. | % |абс. | % |абс. | % |абс. | % |
|  |         |число|  |число|  |число|  |число|  |
|---+------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|1 |Підлягало     |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |комплексним    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |періодичним    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |оглядам      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---+------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|2 |Охоплено повним  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |комплексним    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |періодичним    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |оглядом      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---+------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|3 |Охоплено частковим|   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |комплексним    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |періодичним    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |оглядом      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---+------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|4 |Виявлено патології|   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |по профілях:   |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- серцево-судинна;|   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- дихальна;    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- церебро-    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |васкулярна;    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- опорно-рухова; |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- система     |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |травлення;    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- сечо-статева;  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---+------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|5 |Потребує планового|   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |оздоровлення:   |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- амбулаторного; |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- стаціонарного; |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- санаторно-   |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |курортного;    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- в центрах    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |реабілітації та  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |відновного    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |лікування;    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |- протезування:  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |а) ендопротезуван-|   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |ня;        |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |б) ротової    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |порожнини;    |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |в) органів зору; |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |г) органів слуху; |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|  |д) кардіостимуля- |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |торів;      |   |  |   |  |   |  |   |  |
|---+------------------+-----+----+-----+---+-----+---+-----+----|
|6 |Потребує постійної|   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |медико-соціальної |   |  |   |  |   |  |   |  |
|  |допомоги вдома  |   |  |   |  |   |  |   |  |
------------------------------------------------------------------
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка