Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку надання платних послуг організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву

           ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
        З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
 
              Н А К А З
 
            17.10.2003 N 237
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 листопада 2003 р.
                   за N 1051/8372
 
 
     Про затвердження Порядку надання платних послуг
      організаціями, що входять до єдиної системи
            державного резерву
 
 
   На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 року N 586 ( 586-2003-п ) "Про затвердження
переліку платних послуг, які надаються організаціями системи
державного резерву", постанови Кабінету Міністрів України від
17 травня 2002 року N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження
переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх
утворення та напрямів використання" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок надання платних послуг організаціями,
що входять до єдиної системи державного резерву, який додається.
 
   2. Організаціям, що входять до єдиної системи державного
резерву, організувати надання платних послуг відповідно до вимог
Порядку надання платних послуг організаціями, що входять до єдиної
системи державного резерву.
 
   3. Начальнику Юридичного управління  Державного  комітету
України  з  державного  матеріального  резерву  Щербаку Є.М.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію  до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з державного матеріального
резерву Проценка О.Г.
 
 В.о. Голови
 Держкомрезерву України                 М.В.Галич
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 Міністерства фінансів
 України                      А.І.Мярковський
 
 Виконуючий обов'язки Міністра
 Міністерства економіки та
 з питань європейської інтеграції            В.Л.Першин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомрезерву України
                   17.10.2003 N 237
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 листопада 2003 р.
                   за N 1051/8372
 
 
               ПОРЯДОК
       надання платних послуг організаціями,
     що входять до єдиної системи державного резерву
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2003 року N 586 ( 586-2003-п )
"Про затвердження переліку  платних  послуг,  які  надаються
організаціями системи державного резерву" та постанови Кабінету
Міністрів України від 17 травня 2002 року N 659 ( 659-2002-п )
"Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних
установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання".
 
   1.2. Платні послуги надаються організаціями, що входять до
єдиної системи державного резерву (далі - організації) згідно з
переліком, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від
23 квітня 2003 року N 586 ( 586-2003-п ).
 
   1.3. Планування надходжень і використання коштів за надання
платних послуг здійснюються відповідно до чинного законодавства.
 
   1.4. Надання послуг здійснюється виключно за  письмовими
зверненнями юридичних та фізичних осіб.
 
   1.5. Розмір  плати  за  надання  послуг  погоджується
Держкомрезервом України за поданням організацій.
 
      2. Оформлення замовлення на надання послуг
 
   2.1. Платні  послуги надаються згідно з договором, який
укладається сторонами.
 
   2.2. Якщо вартість послуг не перевищує 500 гривень, то
послуги надаються без укладання договору за письмовим зверненням
юридичних та фізичних осіб.
 
   2.3. Облік замовлень на надання послуг здійснюється у журналі
реєстрації  замовлень  на  платні  послуги,  які  надаються
організаціями (далі - журнал) (додаток), сторінки якого мають бути
пронумеровані,  журнал  прошнурований, скріплений печаткою та
підписом керівника організації.
 
   2.4. У разі  неможливості  надання  послуг  (відсутність
спеціального обладнання, методик  тощо)  організація  протягом
10 днів з моменту отримання письмового звернення надає заявнику в
письмовій формі відмову із зазначенням підстави неможливості
надання послуг.
 
         3. Оплата робіт з надання послуг
 
   3.1. Для  проведення  оплати  вартості  платних  послуг
бухгалтерія організації виписує заявнику рахунок-фактуру.
 
   3.2. Робота з надання платних послуг уважається виконаною
після підписання обома сторонами акта про її виконання. У випадку,
якщо  послуги надаються без укладання договору за письмовим
зверненням юридичних та фізичних осіб, у журналі уповноваженою
особою замовника послуг робиться запис про виконання роботи з
надання платних послуг.
 
   3.3. Юридичні особи розраховуються за надані послуги  у
безготівковому порядку, а фізичні - оплачують послуги готівкою в
касу організації згідно з чинним законодавством.
 
        4. Надходження і використання коштів
 
   4.1. Кошти, отримані за надання платних послуг, надходять
організації на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах
Державного казначейства України.
 
   4.2. Зазначені кошти використовуються згідно із кошторисом
Держкомрезерву України за спеціальним фондом державного бюджету на
господарські видатки організації та покриття витрат, пов'язаних з
організацією і наданням платних послуг.
 
              5. Звітність
 
   Місячну, квартальну і річну звітність про надходження і
використання коштів, отриманих за  надання  платних  послуг,
організації  складають  та  подають  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
              6. Контроль
 
   Контроль за обліком коштів, отриманих за надання платних
послуг,  їх цільовим використанням, а також за правильністю
застосування розмірів плати за надання платних послуг, здійснюють
у межах своїх повноважень органи, на які згідно з законодавством
покладені такі функції.
 
 Голова Держкомрезерву
 України                       М.Ф.Песоцький
 
 
                   Додаток
                   до пункту 2.3 Порядку
                   надання платних послуг
                   організаціями, що входять до
                   єдиної системи державного
                   резерву
 
 
               ЖУРНАЛ
   реєстрації замовлень на платні послуги, які надаються
   державними організаціями, що входять до єдиної системи
            державного резерву
 
    _________________________________________________
            (назва організації)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Замов-| Вид | Номер |Вартість| Термін |Відмітка| Дата |
|з/п| ник |послуг| листа | послуг |виконання| про  | підпи- |
|  |   |   |(письмо- | (грн.) |     |виконан-|сання і |
|  |   |   | вого  |    |     |  ня  | номер |
|  |   |   |звернен- |    |     |    |акта на |
|  |   |   |ня) або |    |     |    |виконан-|
|  |   |   |договору,|    |     |    |  ня  |
|  |   |   | дата  |    |     |    | роботи |
|---+------+------+---------+--------+---------+--------+--------|
| 1 |  2 | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|---+------+------+---------+--------+---------+--------+--------|
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 стратегічного планування
 та фінансування                     М.Л.Шубін

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка