Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про класифікацію феросплавів

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         14.11.2003 N 11/6-13-16265-ЕП
 
                   Начальникам регіональних
                   митниць
                   Начальникам митниць
 
 
          Про класифікацію феросплавів
 
 
   У зв'язку із запитами митниць та з  метою  однозначної
класифікації товарів згідно з вимогами товарної номенклатури
Митного тарифу України ( 2371-14 ) інформуємо.
 
   В оригінальному тексті англійською  мовою  Гармонізованої
системи опису та кодування товарів текст примітки 1 (с) до групи
72, у якій наводиться значення терміна "феросплави" у товарній
номенклатурі ГС та якій відповідає примітка 1 (в) до групи 72
товарної номенклатури Митного тарифу України (  2371в-14  ),
викладено таким чином:
 
   " 1(c) Ferro-alloys
 
   Alloys in pigs, blocks, lumps or similar primary forms, in
forms obtained by continious casting and also in granular or
powder forms, whether or not agglomerated, commonly used as an
additive in the manufacture of other alloys or as deoxidants,
de-sulphurising agents or for similar uses in ferrous metallurgy
and generally not usefully malleable, containing by weight 4 % or
more of the element iron and one or more of the following:
 
   - more than 10 % of chromium,
 
   - more than 30 % of manganese,
 
   - more than 3 % of phosphorus,
 
   - more than 8 % of silicon,
 
   - a total of more than 10 % of other elements, excluding
carbon, subject to a maximum content of 10 % in the case of
copper".
 
   Враховуючи викладене, слова "і не придатні для кування" у
примітці 1 (в) до групи 72 УКТЗЕД ( 2371в-14 ) слід розуміти як
слова "і, як правило, не придатні для кування".
 
   В офіційному  виданні Комітету по ГС Всесвітньої митної
організації "EXPLANATORY NOTES" (перекладом на російську мову
цього видання є видання ДМК РФ Пояснения к товарной номенклатуре
внешнеэкономической  деятельности  Содружества   Независимых
Государств (ТН ВЭД СНГ), Москва, 2000), яке містить коментар до
кожної товарної позиції товарної номенклатури, зазначено, що
феросплави, як правило, не піддаються прокатуванню, куванню або
якійсь іншій обробці, навіть якщо деякі з них є придатними для
кування.
 
   З огляду на викладене придатність до кування не можна вважати
визначальним критерієм при віднесенні феросплаву до товарної
позиції 7202.
 
   Класифікація феросплавів (сплавів заліза з іншими металами)
повинна здійснюватися згідно з вимогами товарної номенклатури
Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
А саме, враховуючи текстовий опис товарної позиції 7202  і
відповідні примітки до розділу XV та групи 72.
 
   Значення термінів у товарній номенклатурі як Митного тарифу
України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), так і ГС
можуть  відрізнятися від значення цих термінів у словниках,
галузевих довідниках та інших документах (наприклад, ГОСТах,
ОСТах, ТУ тощо).
 
   Зокрема, значення терміну "феросплави", наведене в примітці 1
(в) до групи 72 товарної номенклатури Митного тарифу України
( 2371в-14 ), може відрізнятися від значень цього терміну в інших
документах та виданнях.
 
   Отже, при класифікації для цілей митного оформлення сплавів
заліза з іншими металами, заявлених до митного оформлення за
кодами товарної позиції 7202 та  під  назвою  "феронікель",
"ферохром"  тощо, ці феросплави повинні відповідати вимогам,
викладеним у примітці 1 (в) до групи 72 товарної номенклатури
Митного тарифу України ( 2371в-14 ).
 
   Назва ж товару "феросплав" у поданих до оформлення документах
носить не визначальний, а інформативний характер при класифікації
для цілей митного оформлення.
 
   В "EXPLANATORY NOTES" у коментарі до товарної позиції 7202
зазначено, що феросплави визначено в примітці 1 (в) до групи 72.
 
   Феросплави відрізняються від переробного чавуну тим, що вони
містять нижчий відсоток заліза, яке є своєрідним "розчинником" для
легувальних елементів (наприклад, марганцю, хрому, вольфраму,
кремнію, бору чи нікелю), що складають високий відсоток, а також
тим, що можуть містити за масою 2 % або менше вуглецю.
 
   Феросплави, як правило, не піддаються прокатуванню, куванню
або іншій обробці, принаймні в промислових цілях, навіть якщо
деякі з них є придатними для кування. Вони використовуються в
чавуно- чи сталеливарній промисловості переважно для введення
визначених кількостей легувальних елементів у сталь або переробний
чавун для надання їм особливих властивостей у тих випадках, коли
застосування відповідних чистих елементів  є  неможливим  чи
нерентабельним.  Деякі  з  феросплавів  використовуються  як
розкиснювачі, десульфурати або для деазотування чи для заспокоєння
сталі, у той час як інші використовуються у зварюванні або для
нанесення металопокриттів.
 
   Деякі феросплави можуть бути використані безпосередньо для
лиття. Для включення до товарної позиції 7202 феросплави повинні
бути у формі свинок, бабок, болванок, кусків або в аналогічних
первинних формах, у гранулах чи порошкоподібній формі, або у
формах, одержаних у результаті безперервного лиття (наприклад,
заготовок).
 
   Феросиліцій використовується також у формі сферичних гранул,
поверхню яких зміцнено спеціальним обробленням, як під  час
гравітаційного збагачення металевих руд (селективна флотація);
проте він залишається в цій товарній позиції.
 
   До товарної позиції 7202 включаються  також  феросплави,
попередньо подрібнені до гранул або порошку та агломеровані в
брикети, циліндри, тонкі бруски і тощо, з використанням цементу чи
інших  зв'язувальних  речовин,  а  в  деяких випадках - із
застосуванням екзотермічних добавок.
 
   Хоча деякі  феросплави  (наприклад,  феромарганець  чи
феросиліцій) можуть бути одержані в доменних печах, звичайно їх
виготовляють в електричних печах чи тиглях методом металотермії і
тощо.
 
   До основних різновидів феросплавів належать такі:
 
   1) феромарганець;
 
   2) феросиліцій;
 
   3) феросилікомарганець;
 
   4) ферохром;
 
   5) феросилікохром;
 
   6) феронікель;
 
   7) феромолібден;
 
   8) феровольфрам і феросиліковольфрам;
 
   9) феротитан і феросилікотитан;
 
   10) ферованадій;
 
   11) фероніобій;
 
   12) феросилікомагній і феросилікокальцій.
 
   До товарної позиції 7202 не включаються:
 
   а) хімічні вироби, використовувані для тих же цілей і тим же
способом, що й феросплави, наприклад оксид молібдену, молібдат
кальцію й карбід кремнію, а також силіцид кальцію та силіцид
марганцю, якщо сплави містять за масою менш як 4 % заліза (група
28);
 
   б) фероуран (товарна позиція 2844);
 
   в) фероцерій та інші пірофорні залізовмісні сплави в усіх
формах (товарна позиція 3606);
 
   г) продукти, що в ряді країн відомі іноді як феронікелі або
феронікельхроми, які мають ковність і звичайно не використовуються
як "домішки" у чорній металургії (товарні позиції 7218 - 7229 або
група 75).
 
   На рівні сьомого та восьмого знака коду товарна номенклатура
Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
відповідає Комбінованій Номенклатурі Європейського Співтовариства
(КН ЄС). У додаткових поясненнях до товарної позиції 7202, які
наведено в Поясненнях до КН ЄС йдеться про таке:
 
   Примітка 1 (c) до групи 72 визначає термін "феросплави",
встановлюючи при цьому, зокрема, граничні рівні вмісту кольорових
легувальних елементів і елементного заліза.
 
   Щодо класифікації феросплавів у підпозиціях товарної позиції
7202 йдеться у 2 примітці до підпозицій групи 72.
 
   Так, наприклад, феросплав з масовою часткою більш як 30 %
марганцю і 8 % або менше кремнію класифікується в товарних
категоріях 7202 11 20 - 7202 19 00; проте, якщо він містить більш
як 30 % марганцю і більш як 8 % кремнію, він класифікується у
товарній   категорії   7202   30   00.   Так   само,
феро-силіко-марганце-алюмінієвий сплав повинен містити більш як 8
% кремнію, більш як 30 % марганцю і більш як 10 % алюмінію, щоб
класифікуватися в товарній категорії 7202 99 80.
 
   Якщо феросплави, що містять 2, 3 або 4 елементи, конкретно не
названо, то вони класифікуються в товарній категорії 7202 99 80.
 
   Відходи чорної металургії, грубо переплавлені  в  зливки
(переплавлені відходи), мають склад феросплаву й використовуються
як добавки для виробництва спеціальних сталей, класифікуються в
підпозиціях товарної позиції 7202 відповідно до складових.
 
   Ця товарна позиція не охоплює залишків, утворюваних під час
одержання сплавів кольорових металів, які через присутність сірки,
фосфору та інших домішок не можуть бути використані як феросплави
(звичайно - товарна позиція 2620).
 
   Додаткові пояснення до товарних категорій:
 
   7202 11 20 - 7202 19 00
 
   Феромарганець існує в зливках з нерівною поверхнею, має
яскравий білий колір на зламі. Він крихкий і дуже твердий. Він
використовується для розкислення, знесірчення та рецементації
сталі і за додання марганцю - як легуючий елемент.
 
   7202 11 20 і 7202 11 80
 
   Ці товарні категорії включають види феромарганцю, відомі як
"високовуглецеві"  (високовуглецевий  феромарганець).  Найбільш
використовувані гатунки містять масову частку 6 - 7 % вуглецю;
вміст за масою марганцю повинен бути вище 30 %, але звичайно в
межах 70 - 80 %.
 
   7202 19 00
 
   Ця товарна категорія охоплює феромарганець із середнім (1,25
- 1,5 %) або низьким (менш як 0,75 %) вмістом вуглецю; масова
частка марганцю може коливатися від 80 до 90 %. Такі продукти
використовуються у виробництві марганцевої сталі, яка потребує
вмісту низької масової частки вуглецю.
 
   7202 21 10 - 7202 29 90
 
   Феросиліцій має  блискучий  сірий  злам  і відзначається
крихкістю. Постачаються різні види феросиліцію, які містять за
масою від 10 % до майже 96 % кремнію, за низького вмісту вуглецю
(0,1 - 0,2 %).
 
   Він використовується або для поліпшення якості сталі, або для
виробництва   сталей,   які  містять  кремній  (зокрема,
"електротехнічних листів та плит"), або (замість більш дорогого
кремнію) як розкиснювач (у силіко-термальному процесі) в інших
металургійних процесах, наприклад у металургії магнієвих сплавів.
 
   7202 30 00
 
   Феросилікомарганець, також  відомий  як  силікомарганець,
використовується в різних формах, які містять за масою від 8 до 35
% кремнію, від 30 до 75 % магнію та до 3 % вуглецю.
 
   Види його  використання  аналогічні  видам  використання
феросиліцію,  але  присутність  кремнію  та марганцю створює
комбінований ефект, який мінімізує домішки неметалевих речовин і
тим самим знижує вміст кисню.
 
   7202 41 10 - 7202 49 90
 
   Ферохром являє собою речовину з дуже твердою кристалічною
структурою, при цьому кристали іноді мають дуже розгалужену форму.
Він, як правило, містить за масою 60 - 75 % хрому; масова частка
вуглецю у звичайних гатунках ферохрому коливається від 4 до 10 %,
але може становити навіть 0,01 % за відповідного зменшення
крихкості. Він використовується для виробництва хромових сталей.
 
   7202 50 00
 
   Феросилікохром звичайно містить за масою 30 % кремнію та 50 %
хрому, масова частка вуглецю може бути високою або дуже низькою,
як у випадку ферохрому. Він використовується для тих самих цілей,
що й ферохром; присутність кремнію сприяє розкисленню сталі.
 
   7202 60 00
 
   Феронікель, що підпадає під цю товарну категорію, містить
масову частку сірки менш як 0,5 % і, як звичайно, використовується
як легуючий елемент у виробництві нікельової сталі.
 
   Феронікель з масовою часткою сірки 0,5 % або більше не може
використовуватися  для  виробництва  нікельових  сталей;  він
вважається  проміжним  продуктом  металургії  нікелю  і тому
класифікується в товарній позиції 7501.
 
   Проте певні сплави, відомі в торгівлі як "ливарний нікель" і
використовувані для виливання конкретних виробів, стійких проти
корозії або високих температур, класифікуються в цій товарній
категорії. Це стосується, наприклад, деяких гатунків аустенітного
чавуну, які комерційно відомі під різними запатентованими назвами
й містять за масою до 36 % нікелю, 6 % хрому, 6 % кремнію, більш
як 2 % вуглецю та іноді малі кількості інших елементів (алюмінію,
марганцю, міді тощо). Для цілей класифікації ці продукти не можна
розглядати ні як переробний чавун, через те що вміст нікелю в них
становить понад 10 %, ні як сталь, тому що вміст вуглецю в них
перевищує 2 %.
 
   7202 99 80
 
   Ця товарна   категорія   включає   феро-силіко-кальцій,
феро-маргано-титан,               феро-силіконікель,
феро-силіко-алюміно-кальцій, фероалюміній, феро-силіко-алюміній і
феро-силікомаргано-алюміній.
 
   Фероалюміній містить за масою, як правило, від 12 до 30 %
алюмінію.
 
   Певні гатунки   фероалюмінію   іноді   використовуються
безпосередньо для відливання спеціальних частин, оскільки вони
відзначаються високою стійкістю проти корозії навіть за високих
температур,  а  також  особливими  магнітними  й  термічними
властивостями.
 
   Феро-силіко-алюміній використовується в різних типах сплавів,
які містять за масою, наприклад:
 
   - 45 % кремнію й 20 - 25 % алюмінію;
 
   - 65 - 75 % кремнію, від 10 до 15 % алюмінію і 3 - 4 %
титану;
 
   - 20 - 25 % кремнію, 20 - 25 % марганцю та 10 - 12 %
алюмінію.
 
   Феро-силіко-маргано-алюміній містить за масою, як правило, 20
% кремнію, 35 % марганцю та від 10 до 12 % алюмінію.
 
 Заступник Голови Служби                Ю.М.Дьомін
 
 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка