Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно повідомлення для банків про банкноту номіналом 20 гривень зразка 2003 року

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу,
     управління організації виготовлення, експертизи,
         захисту грошей та нумізматики
 
           П О В І Д О М Л Е Н Н Я
 
         13.11.2003 N 11-311/2631-8333
 
                   Територіальним та
                   Операційному управлінням
                   Національного банку України,
                   Центральному сховищу,
                   Асоціації українських
                   банків,
                   Банкам України
 
 
         Стосовно повідомлення для банків
        про банкноту номіналом 20 гривень
             зразка 2003 року
 
 
   Національний банк України з 1 грудня 2003 року вводить в обіг
банкноту номіналом 20 гривень зразка 2003 року. Розмір банкноти -
(69 x 130) мм. Переважаючий колір банкноти - зелений.
 
   Лицьовий бік банкноти
 
   Праворуч від центру лицьового боку банкноти розміщено портрет
Івана Франка. Під портретом, праворуч, - напис "ІВАН ФРАНКО". У
центральній частині банкноти розміщено текст - факсимільний уривок
з твору Івана Франка. Всі вищезазначені елементи дизайну виконано
фарбою темно-зеленого кольору.
 
   Ліворуч від портрета, у верхній частині банкноти, розміщено
декоративний елемент із зображенням малого Державного  Герба
України,  виконаний  у  двох  кольорах:  темно-зеленому  та
світло-коричневому.
 
   У верхній частині поля водяного знака, паралельно довгій
стороні банкноти надруковано напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
який поділено на зони темно-зеленого  та  світло-коричневого
кольорів.  Нижче розміщено підпис Голови Національного банку
України і напис "ГОЛОВА", виконані фарбою темно-зеленого кольору.
 
   Біля лівого краю банкноти розміщено елемент для людей з
послабленим зором у вигляді трикутника світло-коричневого кольору.
 
   У нижній частині поля водяного знака фарбою, колір якої
змінюється під час розглядання банкноти під різними кутами зору з
пурпурного (малиново-фіолетового) на оливково-зелений, надруковано
розетку з цифровим позначенням номіналу "20". Праворуч від розетки
розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів
Київської Русі.
 
   Вздовж правого краю короткої сторони банкноти розміщено смугу
орнаменту, в якій двічі надруковано цифрове позначення номіналу.
Смугу  виконано  у  двох  кольорах:  темно-зеленому  та
світло-коричневому. Праворуч від смуги розміщено напис "ДВАДЦЯТЬ
ГРИВЕНЬ" темно-зеленого кольору.
 
   Фон центральної частини банкноти утворює графічне зображення
блакитного  кольору  -  фрагмент гірського пейзажу, а також
стилізоване зображення ялин і гір у вигляді  рівносторонніх
трикутників з цифрами "20", розміщеними всередині деяких з них.
 
   Дизайн лицьового  боку  банкноти доповнюють орнаменти та
захисні антисканерні сітки.
 
   Зворотний бік банкноти
 
   Центральним елементом дизайну зворотного боку банкноти є
графічне зображення архітектурної споруди з написом у лівому
нижньому куті "ЛЬВІВСЬКИЙ ОПЕРНИЙ ТЕАТР". Колір зображення від
середини до країв змінюється від коричневого до синього.
 
   Праворуч від  центрального  елемента розміщено зображення
скульптури, що символізує "Славу", виконане в темно-зеленому
кольорі.
 
   Біля лівого краю банкноти розміщено напис "ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ"
темно-зеленого кольору.
 
   Вздовж трьох сторін банкноти розміщено геометричні орнаменти,
виконані  з  використанням  світло-червоного,  оливкового,
світло-зеленого, блакитного та бірюзового кольорів.
 
   У верхній частині вертикального орнаменту розміщено логотип
Національного  банку  України,  під  яким  міститься  напис
"НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", у центральній частині - цифрове
позначення номіналу "20". Усі зазначені елементи дизайну виконано
фарбою темно-зеленого кольору.
 
   У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення
номіналу "20", виконане тонкою лінією (негатив).
 
   У нижній частині банкноти праворуч розміщено рік випуску
банкноти "2003" темно-зеленого кольору, праворуч  від  якого
розміщено частину наскрізного елемента - зображення гривні часів
Київської Русі.
 
   У правому нижньому куті розташовано  цифрове  позначення
номіналу "20" темно-зеленого кольору.
 
   Серійний номер надруковано горизонтально двічі: у лівому
нижньому куті фарбою червоного кольору та в правому верхньому куті
фарбою чорного кольору. Кожний номер складається з двобуквеної
серії і семизначного номера.
 
   Дизайн зворотного  боку  банкноти  доповнюють  захисні
антисканерні сітки.
 
         ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХИСТУ
 
   Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із
зеленим  відтінком,  який  відповідає  переважаючому  кольору
зображень,  що  є  на  банкноті.  Папір  не  флуоресціює в
ультрафіолетових променях (далі - УФ-промені). Склад паперу за
волокном - 100% бавовна.
 
   Папір містить багато тоновий локальний водяний знак, світлий
елемент водяного знака, двотоновий водяний знак (штрих-код),
захисну стрічку та захисні волокна.
 
   1. Водяний знак - зображення портрета Івана Франка утворене
внутрішньою структурою паперу в різних тонах (світліших і темніших
від паперу), що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці
банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового
боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.
Розмір водяного знака збільшений порівняно з розміром водяного
знака банкнот номіналом 20 гривень зразків 1995 та 2000 років.
 
   2. Світлий елемент водяного знака - зображення цифрового
позначення номіналу розміщено в правій нижній частині зображення
портрета Івана Франка.
 
   3. ШТРИХ-КОД - двотоновий водяний знак, розміщений праворуч
від поля локального водяного знака.
 
   4. ЗАХИСНА СТРІЧКА - повністю занурена в товщу  паперу
полімерна стрічка "Комет" з магнітним кодом ІМТ, видима ліворуч
від центру банкноти під час розглядання лицьового боку банкноти
проти світла. За допомогою збільшувального скла на стрічці можна
побачити прозорі зображення в прямому та перевернутому вигляді:
"20 ГРН", елемент малого Державного Герба України - тризуб і
цифрове позначення номіналу "20" у два рядки (висота елементів
зображення  - 1,2 мм, ширина стрічки 1,5 мм). Стрічка має
жовто-блакитну флуоресценцію, довжина відрізків кожного кольору -
15 мм. Відрізки флуоресціюючих ділянок, які розміщені з країв
банкноти, можуть мати довільну довжину.
 
   5. ЗАХИСНІ ВОЛОКНА - хаотично розміщені в товщі та на
поверхні паперу з обох боків банкноти, невидимі при денному світлі
волокна із двоколірною червоно-зеленою флуоресценцією. Довжина
волокон 4 - 6 мм, на 1 кв. дм розміщується 20 - 30 шт. волокон.
 
   6. ОПТИЧНО-ЗМІННОЮ ФАРБОЮ (OVI) інтагліо друком виконано
розетку з цифровим позначенням номіналу (негатив зображення), яку
розміщено в нижній частині поля водяного знака на лицьовому боці
банкноти. Фарба змінює колір під час розглядання банкноти під
різними кутами зору: пурпурний (малиново-фіолетовий) - під час
розглядання зображення розетки  перпендикулярно  до  поверхні
зображення; оливково-зелений - під час розглядання його під
гострим кутом.
 
   7. НАСКРІЗНИЙ ЕЛЕМЕНТ (СУМІЩЕНЕ ЗОБРАЖЕННЯ) - зображення, всі
елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час
розглядання банкноти проти світла (зображення  гривні  часів
Київської Русі), яке розміщено на межі поля водяного знака в
нижній частині лицьового та зворотного боків банкноти. Під час
розглядання лицьового боку банкноти проти світла в зображенні
проглядає літера "У".
 
   8. МЕТАЛОГРАФСЬКИЙ (ІНТАГЛІО) ДРУК - друк, який забезпечує
рельєфність елементів зображень, які виступають над поверхнею
паперу і шорсткість яких відчувається на дотик (портрет, написи,
цифрові позначення номіналу, мікротекст). Є тільки на лицьовому
боці банкноти.
   Підвищений рельєф  мають такі зображення: окремі ділянки
ручної гравюри портрета; напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ" у
верхній  частині  поля водяного знака; елемент для людей з
послабленим зором; розетка з цифровим  позначенням  номіналу
(негатив  зображення),  виконана фарбою OVI; напис "ДВАДЦЯТЬ
ГРИВЕНЬ" вздовж правого краю банкноти.
 
   9. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОСЛАБЛЕНИМ  ЗОРОМ  -  рельєфне
позначення номіналу у вигляді рівностороннього трикутника із
стороною 6,5 мм, розміщене біля лівого краю лицьового боку
банкноти.
 
   10. ЛАТЕНТНЕ (ПРИХОВАНЕ) ЗОБРАЖЕННЯ - рельєфне зображення
цифрового позначення номіналу "20", приховане в декоративному
елементі із зображенням малого Державного Герба України, розміщено
у верхній частині лицьового боку банкноти ліворуч. Зображення цифр
"20" стає видимим під час розглядання банкноти під гострим кутом
до джерела світла.
 
   11. МІКРОТЕКСТ - написи, що повторюються, які можна прочитати
за допомогою збільшувального скла.
   Мікротексти на лицьовому боці банкноти:
   напис "НБУ", виконаний офсетним друком мікрошрифтом (позитив
зображення) та обрамляє ліворуч зображення у вигляді трикутників;
   напис "УКРАЇНА"  виконано  офсетним  друком  мікрошрифтом
(негатив зображення), повторюється чотири рази і розміщено вздовж
контуру наскрізного елемента всередині;
   смуга орнаменту виконана інтагліо друком з позитиву  та
негативу  зображення  мікрошрифта  "20"  (цифри з перемінною
товщиною), яку розміщено вздовж правого краю короткої сторони
банкноти; ліворуч смуга обмежена стрічкою із мікротекста "ДВАДЦЯТЬ
ГРИВЕНЬ" (позитив зображення).
   Мікротексти на зворотному боці банкноти:
   дві смужки,  виконані  мікрошрифтом  "УКРАЇНА"  (позитив
зображення), що обрамляють смугу орнаменту розміщену вздовж лівої
сторони банкноти;
   зображення Львівського оперного театру виконано мікрошрифтом
"20" (позитив зображення, цифри з перемінною товщиною і висотою);
   цифрове позначення номіналу у правому нижньому куті банкноти
наповнено мікрошрифтом "20"  (позитив  зображення,  цифри  з
перемінною товщиною і висотою).
 
   12. ОРЛОВСЬКИЙ ДРУК - спеціальний друк, який забезпечує точне
збігання фарб на межі двох різних кольорів без розривів і зміщення
елементів дизайну.
   12.1. ОРЛОВСЬКИЙ ІНТАГЛІО ДРУК є тільки на лицьовому боці
банкноти  та  здійснений  трьома  захисними  фарбами:  двома
темно-зеленого кольору, однакового у видимій зоні спектра (одна із
фарб з магнітними властивостями) і фарбою світло-коричневого
кольору (портрет, напис "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", декоративний
елемент із зображенням малого Державного Герба України, смуга
орнаменту вздовж правого краю короткої сторони банкноти).
   12.2. ОРЛОВСЬКИЙ ОФСЕТНИЙ ДРУК є тільки на зворотному боці
банкноти та здійснений фарбами п'яти кольорів (фонові елементи -
антисканерні сітки, орнаменти і підклади під малюнками).
 
   13. РАЙДУЖНИЙ  ДРУК  -  спеціальний друк, що забезпечує
поступовий перехід одного кольору елементів без їх розривів і
зміщення в інший.
   Кількість фрагментів райдужного друку на лицьовому боці - 2:
перехід від бокових країв до середини від світло-зеленого до
темно-зеленого, зліва праворуч - від зеленого до блакитного.
   Кількість фрагментів райдужного друку на зворотному боці - 3:
переходи в горизонтальних орнаментах: світло-зеленого в блакитний,
світло-червоного в бірюзовий - від країв до середини орнаментів.
Перехід світло-червоного в бірюзовий є також у підкладі під
зображенням театру, яке виконане з переходом від середини до країв
коричневого в темно-зелений.
 
   14. ОФСЕТНИЙ ДРУК - друк, яким виконано фонові елементи
дизайну,  антисканерні  сітки, мікротексти на лицьовому боці
банкноти та всі зображення, крім серійних номерів, на зворотному
боці банкноти.
 
   15. АНТИСКАНЕРНА СІТКА - розміщені під різними кутами тонкі
лінії, які під час копіювання або сканування банкноти можуть
утворювати на копії "муар" (захисні сітки з обох боків банкноти).
 
   16. ВИСОКИЙ ДРУК - друк, у результаті якого на папері може
залишатися потовщений з країв штриха відбиток фарби і рельєфний
поглиблений відбиток (серійні номери на зворотному боці банкноти).
 
   17. ІЗАРД  -  машиночитаний  елемент  захисту  інтагліо
зображення, що за рахунок рельєфу дає змогу визначати наявність
цього виду друку. Елемент розміщено в нижній частині лицьового
боку банкноти праворуч від наскрізного елемента.
 
   18. ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ ЗАХИСТ - елементи дизайну, що світяться
відповідними кольорами під впливом УФ-променів (містяться на
лицьовому і зворотному боках банкноти):
   захисна стрічка  світиться  жовто-блакитним  кольором під
впливом УФ-променів під час розглядання лицьового і зворотного
боків банкноти, довжина відрізків кожного кольору - 15 мм;
відрізки, які розміщені з країв банкноти, можуть мати довільну
довжину;
   фрагмент гірського пейзажу, а також стилізоване зображення
ялин і гір у вигляді рівносторонніх трикутників з цифрами "20",
розміщені в центральній частині лицьового боку банкноти, виконані
фарбою блакитного кольору, що має фосфоресцентні властивості і
світиться зеленим кольором під впливом УФ-променів;
   елементи дизайну   лицьового  боку,  виконані  фарбою
світло-коричневого кольору, що світяться жовтим кольором  під
впливом УФ-променів, - частина напису "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ",
частина декоративного елемента із зображенням малого Державного
Герба України, елемент для людей з послабленим зором, ізард,
трикутник (у нижній частині банкноти ліворуч від портрета) та
частини смуги орнаменту;
   елементи дизайну  зворотного  боку,  виконані  фарбою
темно-зеленого кольору, що світяться жовто-зеленим кольором під
впливом  УФ-променів, -  напис  "ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ",  цифрові
позначення номіналу "20" (біля лівого краю банкноти та в правому
нижньому куті), логотип Національного банку України та напис
"НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ", частина захисної сітки (смуга ліворуч
від зображення театру), частина зображення  театру,  зображення
скульптури та рік випуску банкноти "2003";
   серійний номер, надрукований фарбою червоного кольору, що має
фосфоресцентні властивості і світиться оранжевим кольором під
впливом УФ-променів.
 
   19. ІНФРАЧЕРВОНИЙ ЗАХИСТ - елементи дизайну, які надруковані
фарбами, що видимі та невидимі в інфрачервоних променях (далі - ІЧ
промені).
   Видимі в ІЧ-променях:
   розетка з цифровим позначенням номіналу, виконана фарбою OVI
на лицьовому боці банкноти;
   елементи дизайну  лицьового  боку,  виконані   фарбою
світло-коричневого кольору - частина напису "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ", частина декоративного елемента із зображенням малого
Державного Герба України, елемент для людей з послабленим зором,
ізард, трикутник (у нижній частині банкноти ліворуч від портрета)
та частини смуги орнаменту;
   права частина портрета Івана Франка, нижня частина смуги
орнаменту та напис "ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ" праворуч від смуги, виконані
фарбою темно-зеленого кольору;
   серійні номери, надруковані фарбами червоного та чорного
кольорів.
   Решта фарб,  якими  віддруковані  зображення лицьового і
зворотного боків, невидимі в ІЧ-променях.
 
   20. МАГНІТНИЙ ЗАХИСТ - елементи дизайну, які надруковані
фарбами, що мають магнітні властивості:
   права частина портрета Івана Франка, нижня частина смуги
орнаменту та напис "ДВАДЦЯТЬ ГРИВЕНЬ" праворуч від смуги, виконані
фарбою темно-зеленого кольору;
   серійний номер, надрукований фарбою чорного кольору.
 
   21. БЕЗПЕРЕРВНИЙ ДРУК - спеціальний друк, що забезпечує
збігання (продовження) елементів малюнка верхнього і нижнього та
лівого і правого країв банкноти під час їх суміщення шляхом
згинання банкноти  (вертикальні  та  горизонтальні  орнаменти
лицьового і зворотного боків).
 
   ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ! У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ НА БАНКНОТІ ЗАХИСНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ АБО ЇХ НЕВІДПОВІДНОСТІ ЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ БАНКНОТУ СЛІД
ПРЕД'ЯВИТИ В УСТАНОВУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ АБО МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ.
 
 Заступник Голови                    В.Л.Кротюк

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка