Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності по трубопроводному транспорту

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.06.1996 N 179
 
 
      Про затвердження форм державної статистичної
       звітності по трубопроводному транспорту
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                    комітету статистики 
     N 330 ( v0330202-03 ) від 08.10.2003 )
 
   З метою  подальшого  удосконалення державної статистичної
звітності по трубопроводному транспорту Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форми державної статистичної звітності згідно
зі зразками і ввести їх у дію:
   - починаючи зі звіту за I півріччя 1996 р. - N 11-труб "Звіт
про постачання  та  транспортування  вантажів  трубопровідним
транспортом" (квартальна);
 
   ( Наказ скасовується в частині дії форми N 12-труб з моменту
введення в дію форми державного статистичного спостереження N
12-труб  "Звіт  про транспортування вантажів трубопроводами",
термінова - місячна, зі звіту за січень 2004 року на підставі
Наказу Державного комітету статистики N 330 ( v0330202-03 ) від
08.10.2003 ) - починаючи зі звіту за червень 1996 р. - N 12-труб
"Звіт про транспортування вантажів трубопроводами" (місячна).
 
   2. Розповсюдити  вказані  форми  державної  статистичної
звітності  на газо-, нафтопромислові об'єднання, підприємства
магістральних   нафтопроводів,   управління   магістральних
нафтопродуктопроводів та аміакопроводів (звітні одиниці).
 
   3. Управлінню статистики транспорту та зв'язку (Голуб О.В.)
виконувати методологічне керівництво, а також збір і розробку
статистичної звітності по трубопроводному транспорту, своєчасно
подати інструментарій до друку.
 
   4. Економічному управлінню   (Єрофєєва Н.В.)  забезпечити
фінансування виготовлення тиражу бланків форми.
 
   5. Скасувати наказ Мінстату України від 31.08.93 р. N 193.
 
   6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра                  В.П.Арендар
 
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               КОДИ                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+--+---|
| форми | органі- |території|галузі |  виду  | форми |організаційно-|міністерства,|вищестоящої| |КС |
|документа| зації-  |за СПАТО |за ЗКГНГ|економічної|власності|правової форми|відомства,  |організації| |  |
|за ДКУД |складача - |     |    |діяльності |за КФВ  |господарю-  |МДО,     |ідентифіка-| |  |
|     |ідентифіка-|     |    |за КВЕД  |     |вання за КОПФГ|концерну,  |ційний код | |  |
|     |ційній код |     |    |      |     |       |асоціація  |за ЄДРПОУ | |  |
|     |за ЄДРПОУ |     |    |      |     |       |за СПОДУ   |      | |  |
|---------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+--+---|
|  1  |   2   |  3  |  4  |    5  |   6 |    7   |   8   |   9   |10| 11|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Кому надсилається _________________  Форма N 11-труб
___________________________________
(найменування та адреса одержувача)  ЗАТВЕРДЖЕНА
                   наказом Мінстату України
Міністерство (відомство) __________  від 13.06.96 р. N 179
 
Підприємство (організація) ________  Поштова - квартальна
 
Адреса __________________________   Надсилають підприємства
                   трубопроводного транспорту:
Форма власності __________________  газо-, нафтопромислові
                   управління, підприємства
                   магістральних газо-,
                   нафтопроводів (звітні
                   одиниці) 22 числа після
                   звітного періоду:
                   1) управлінню статистики за
                   місцем знаходження;
                   2) своїй вищестоящій
                   організації.
 
 
                ЗВІТ
      про постачання та транспортування вантажів
          трубопроводним транспортом
         за січень - _____________199_ р.
 
 
    Вид вантажу*      код
 
  - газ (млн. куб. м)       - 2
  - нафта (тис. тонн)       - 3
  (потрібне підкреслити)
 
--------------
   * Звіт складається окремо по нафті та газу.
 
 
        1. Ресурси та розподіл нафти (газу)
 
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування показників | N рядка | Всього з початку року,  |
|              |     | в натуральних показниках |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|       А       |   Б  |      1       |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Ресурси - всього (сума   |     |             |
|ряд. 20, 30, 40, 50, 60)  |   10 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Залишок на початок     |     |             |
|звітного періоду      |   20 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Надійшло від        |     |             |
|постачальників       |   30 |             |
|(сума ряд. 31-33, 35-39)  |     |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|в т.ч. від:        |     |             |
|Укрнафти          |   31 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Укргазпрому        |   32 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Російської Федерації    |   33 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|з них для України     |   34 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Татарстану         |   35 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Туркменії         |   36 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Білорусі          |   37 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|ДМНП "Дружба"       |   38 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|............        |   39 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Власний видобуток     |   40 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Відбір з підземних сховищ |     |             |
|газу            |   50 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|в т.ч. РАТ "Газпром"    |   51 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|інші надходження      |   60 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Розподіл ресурсів - всього |     |             |
|(сума ряд. 80, 90, 100-130,|     |             |
|140)            |   70 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Відпущено ресурсів нафти  |     |             |
|(газу) - всього      |   80 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|в т.ч. споживачам України |   81 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Транзит нафти (газу) для  |     |             |
|інших країн через територію|     |             |
|України          |   90 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|в т.ч. для:        |     |             |
|Країн Західної Європи   |   91 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Російської Федерації    |   92 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Молдови          |   93 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Білорусі          |   94 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|............        |   95 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Закачка в підземні сховища |     |             |
|газу            |  100 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Власні потреби, включаючи |     |             |
|промислові         |  110 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|інші витрати        |  120 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Втрати - всього      |  130 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|в т.ч. від аварій     |  131 |             |
|---------------------------+---------+--------------------------|
|Залишок на кінець     |     |             |
|звітного періоду      |  140 |             |
------------------------------------------------------------------
 
 
 2. Розподіл ресурсів нафти (газу) залежно від постачальників
       та споживачів (в натуральних показниках)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування показників|N рядка|Всього (сума |В тому числі від постачальників нафти (газу)      |
|            |    | гр. 2 - 7) |-------------------------------------------------------|
|            |    |       |Росії|Туркменістану|Татарстану|Білорусі|України |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|       А    |  Б |   1    | 2 |   3    |   4  |  5  |  6  |  7 |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Розподіл ресурсів -  |  200 |       |   |       |     |    |    |   |
|всього (сума ряд.)   |    |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|в т.ч. відпущено    |    |       |   |       |     |    |    |   |
|споживачам: України  |  210 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|з них:         |    |       |   |       |     |    |    |   |
|Чорноморнафтогазу   |  211 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Укргазпрому      |  212 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Укрнафті        |  213 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Придніпровським МНП  |  214 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|............      |  215 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Молдови        |  220 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Білорусі        |  230 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Російської Федерації  |  240 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Країн Західної Європи |  250 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|.............     |  260 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|............      |  270 |       |   |       |     |    |    |   |
|-----------------------+-------+-------------+-----+-------------+----------+--------+--------+------|
|Власні потреби, інші  |    |       |   |       |     |    |    |   |
|витрати, втрати,    |    |       |   |       |     |    |    |   |
|закачка в постійні   |    |       |   |       |     |    |    |   |
|сховища, залишки    |  280 |       |   |       |     |    |    |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Керівник ____________     Виконавець ____________
"___"____________ 199_ р.   Тел. __________________
 
 
 
  ( Дія форми N 12-труб скасовується з моменту введення в дію
   форми державного статистичного спостереження N 12-труб
   "Звіт  про транспортування вантажів  трубопроводами",
   термінова - місячна, зі звіту за січень 2004 року на
   підставі Наказу  Державного  комітету статистики N 330
   ( v0330202-03 ) від 08.10.2003 )
 
         ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|               КОДИ                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+--+---|
| форми | органі- |території|галузі |  виду  | форми |організаційно-|міністерства,|вищестоящої| |КС |
|документа| зації-  |за СПАТО |за ЗКГНГ|економічної|власності|правової форми|відомства,  |організації| |  |
|за ДКУД |складача - |     |    |діяльності |за КФВ  |господарю-  |МДО,     |ідентифіка-| |  |
|     |ідентифіка-|     |    |за КВЕД  |     |вання за КОПФГ|концерну,  |ційний код | |  |
|     |ційній код |     |    |      |     |       |асоціація  |за ЄДРПОУ | |  |
|     |за ЄДРПОУ |     |    |      |     |       |за СПОДУ   |      | |  |
|---------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------------+-------------+-----------+--+---|
|  1  |   2   |  3  |  4  |    5  |   6 |    7   |   8   |   9   |10| 11|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Кому надсилається _________________  Форма N 12-труб
___________________________________
(найменування та адреса одержувача)  ЗАТВЕРДЖЕНА
                   наказом Мінстату України
Міністерство (відомство) __________  від 13.06.96 р. N 179
 
Підприємство (організація) ________  Термінова - місячна
 
Адреса ___________________________  Надсилають підприємства
                   трубопроводного транспорту:
Форма власності __________________  газо-, нафтопромислові
                   управління, підприємства
                   магістральних газо-,
                   нафтопроводів, управління
                   магістральних нафтопроводів
                   та аміакопроводів (звітні
                   одиниці) 3-го числа після
                   звітного періоду:
                   1) управлінню статистики за
                   місцем знаходження;
                   2) своїй вищестоящій
                   організації.
 
 
                ЗВІТ
      про транспортування вантажів трубопроводами
        за січень - ________________199_ р.
 
 
      Вид вантажу*         код
 
     - аміак (тис. тонн)         - 1
     - газ (млн. куб. м)         - 2
     - нафта (тис. тонн)         - 3
     - нафтопродукти (тис. тонн)     - 4
     (потрібне підкреслити)
 
--------------
   * Звіт  складається  окремо  по аміаку, газу, нафті та
нафтопродуктах.
 
---------------------------------------------------------------------------
|Найменування показників |N рядка |  Транспортування    | Контрольна |
|            |    |(в натуральних показниках)|      |
|            |    |--------------------------|      |
|            |    |за звітний |за період з  |      |
|            |    |місяць   |початку року |      |
|------------------------+--------+-----------+--------------+------------|
|      А      |  Б  |  1    |   2    |   3   |
|------------------------+--------+-----------+--------------+------------|
|Всього         |  1  |      |       |      |
|------------------------+--------+-----------+--------------+------------|
|в тому числі      |    |      |       |      |
|транзит через територію |    |      |       |      |
|України         |  2  |      |       |      |
|------------------------+--------+-----------+--------------+------------|
|з нього для:      |    |      |       |      |
|Країн Західної Європи  |  3  |      |       |      |
|------------------------+--------+-----------+--------------+------------|
|Російської Федерації  |  4  |      |       |      |
|------------------------+--------+-----------+--------------+------------|
|Молдови         |  5  |      |       |      |
|------------------------+--------+-----------+--------------+------------|
|Білорусі        |  6  |      |       |      |
|------------------------+--------+-----------+--------------+------------|
|............      |  7  |      |       |      |
---------------------------------------------------------------------------
 
   08. Транспортна робота, тис. ткм (млн. куб. м x км) ** (08)
 
   09. Довжина магістральних трубопроводів в експлуатації на
кінець року, км *** (09)
 
--------------
   ** - Заповнюється один раз у квартал наростаючим підсумком.
   *** - Заповнюється станом на кінець року.
 
Керівник ____________     Виконавець ____________
"___"____________ 199_ р.   Тел. ___________________

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка