Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 8 липня 2003 року N 221/433

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           10.11.2003 N 397/619
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 листопада 2003 р.
                   за N 1069/8390
 
 
    Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної
    політики України та Міністерства фінансів України
         від 8 липня 2003 року N 221/433
 
 
   У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2003 року N 1603 ( 1603-2003-п ) "Про внесення змін
до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня
2003 року N 923" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики України та
Міністерства фінансів України від 8 липня 2003 року N 221/433
( z0627-03  )  "Про затвердження Порядку використання коштів
Державного бюджету України,  що  спрямовуються  на  часткову
компенсацію    вартості    електроенергії,    спожитої
сільськогосподарськими    підприємствами    для    поливу
сільськогосподарських культур на зрошуваних землях та заповнення
водою земель для вирощування рису", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 22 липня 2003 року за N 627/7948, такі зміни:
 
   1.1. У назві та пункті 1 наказу слово "часткову" замінити
словом "повну".
 
   1.2. У Порядку використання  коштів  Державного  бюджету
України,  що  спрямовуються на часткову компенсацію вартості
електроенергії, спожитої сільськогосподарськими підприємствами для
поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях та
заповнення водою земель для вирощування рису:
   1.2.1. У  назві  і далі за текстом слово "часткову" у
відповідному відмінку замінити на слово "повну" у відповідному
відмінку.
   1.2.2. В абзаці першому пункту 1 цифру та  слово  "50
відсотків"  замінити  словами  "фермерським  господарствам та
приватним підприємствам, повної".
   1.2.3. У пункті 3:
   в абзаці сьомому:
   слова "забезпечують  перерахування цих коштів на поточні
рахунки сільськогосподарських підприємств в установах банку за
умови наявності у сільськогосподарського підприємства платіжного
доручення з  відміткою  банку  про  оплату  за  використану
електроенергію  для  поливу,  угоди  з  водогосподарською  і
енергопостачальницькою  організацією,  актів  звірок  оплати,
кошторису."  замінити  словами  "за  умови  наявності  у
сільськогосподарського  підприємства  платіжного  доручення  з
відміткою банку про оплату за використану електроенергію для
поливу, угоди з водогосподарською або  енергопостачальницькою
організацією, актів звірок витрат електроенергії на підставі
показів приладів обліку споживання електроенергії, підписаних
водогосподарською  та  енергопостачальницькою  організацією,
кошторису і плану використання бюджетних коштів, забезпечують
перерахування коштів на поточні рахунки сільськогосподарських
підприємств в установах банку, а при відсутності зазначеного
платіжного  доручення  -  на  рахунки  водогосподарських або
енергопостачальницьких організацій";
   доповнити абзацом такого змісту:
   "У зведені реєстри за районами, областями та Автономній
Республіці Крим зараховується в повному обсязі компенсація за
електроенергію, спожиту сільгосптоваровиробниками для поливу, і
яка не врахована у попередніх реєстрах".
   1.2.4. Додатки 1, 2, 3, 4 викласти в  новій  редакції
(додаються).
 
   2. Департаменту науково-технічної політики (Саченко В.І.),
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.І.)
Міністерства аграрної політики України в установленому порядку:
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Довести наказ  до  відома  структурних  підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів
України, Державного комітету по водному господарству України,
Міністерства  агропромислового комплексу Автономної Республіки
Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства
обласних державних адміністрацій, Республіканського комітету по
водному господарству  Автономної  Республіки  Крим,  обласних
виробничих управлінь меліорації та водного господарства.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Яковенка В.П. та заступника
Міністра фінансів України Мярковського А.І.
 
 Перший заступник Міністра
 аграрної політики України               С.Мельник
 
 Перший заступник
 Міністра фінансів України               Ф.Ярошенко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного
 комітету України по
 водному господарству                  Я.Гадзало
 
 Голова Національної комісії
 регулювання електроенергетики
 України                         Ю.Продан
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1 Порядку
                   використання коштів
                   Державного бюджету України,
                   що спрямовуються на повну
                   компенсацію вартості
                   електроенергії, спожитої
                   сільськогосподарськими
                   підприємствами для поливу
                   сільськогосподарських
                   культур на зрошуваних
                   землях та заповнення водою
                   земель для вирощування рису
                   ( z0627-03 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства фінансів
                   України
                   від 10.11.2003 N 397/619)
 
 
               ОБСЯГИ
      коштів, які виділяються з Державного бюджету
       України на повну компенсацію вартості
     електроенергії, спожитої сільськогосподарськими
     підприємствами для поливу сільськогосподарських
      культур на зрошуваних землях та заповнення
     водою земель для вирощування рису в 2003 році
 
-------------------------------------------------
|Регіони      | Обсяг коштів, тис. гривень |
|------------------+----------------------------|
|АР Крим      |     6830       |
|------------------+----------------------------|
|Області:     |              |
|------------------+----------------------------|
|Дніпропетровська |     1100       |
|------------------+----------------------------|
|Донецька     |     1800       |
|------------------+----------------------------|
|Запорізька    |     1800       |
|------------------+----------------------------|
|Кіровоградська  |      800       |
|------------------+----------------------------|
|Луганська     |      840       |
|------------------+----------------------------|
|Миколаївська   |     1480       |
|------------------+----------------------------|
|Одеська      |     3000       |
|------------------+----------------------------|
|Харківська    |      200       |
|------------------+----------------------------|
|Херсонська    |     14080       |
|------------------+----------------------------|
|Черкаська     |      70       |
|------------------+----------------------------|
|Усього:      |     32000       |
-------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 науково-технічної політики
 Мінагрополітики України                 В.Саченко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3 Порядку
                   використання коштів
                   Державного бюджету України,
                   що спрямовуються на повну
                   компенсацію вартості
                   електроенергії, спожитої
                   сільськогосподарськими
                   підприємствами для поливу
                   сільськогосподарських
                   культур на зрошуваних землях
                   та заповнення водою земель
                   для вирощування рису
                   ( z0627-03 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства фінансів
                   України
                   від 10.11.2003 N 397/619)
 
 
               РЕЄСТР
     сільськогосподарських підприємств, які отримують
      повну компенсацію вартості електроенергії,
      спожитої для поливу сільськогосподарських
     культур на зрошуваних землях та заповнення водою
         земель для вирощування рису за
     __________________ районом _____________________
        області (Автономної Республіки Крим)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Перелік        |Площа  |Обсяг      |Вартість    |Сума коштів   |
|з/п |сільськогосподарських |поливу, |електроенергії, |електроенергії, |для повної   |
|  |підприємств      |га   |спожитої для  |спожитої для  |компенсації   |
|  |           |    |подання води на |поливу, гривень |вартості    |
|  |           |    |полив,     |        |електроенергії, |
|  |           |    |кВт.годин    |        |що споживається |
|  |           |    |        |        |для поливу,   |
|  |           |    |        |        |гривень     |
|----+----------------------+--------+----------------+----------------+----------------|
|  |Сільгосппідприємства: |    |        |        |        |
|----+----------------------+--------+----------------+----------------+----------------|
|----+----------------------+--------+----------------+----------------+----------------|
|---------------------------+--------+----------------+----------------+----------------|
|УСЬОГО           |    |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Підпис начальника управління
 сільського господарства
 і продовольства
 райдержадміністрації        (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Погоджено:
 
 Управління зрошуваних систем    (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Енергопостачальна організація    (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Начальник Департаменту
 науково-технічної політики
 Мінагрополітики України                 В.Саченко
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3 Порядку
                   використання коштів
                   Державного бюджету України,
                   що спрямовуються на повну
                   компенсацію вартості
                   електроенергії, спожитої
                   сільськогосподарськими
                   підприємствами для поливу
                   сільськогосподарських
                   культур на зрошуваних землях
                   та заповнення водою земель
                   для вирощування рису
                   ( z0627-03 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства фінансів
                   України
                   від 10.11.2003 N 397/619)
 
 
               РЕЄСТР
     сільськогосподарських підприємств, які отримують
      повну компенсацію вартості електроенергії,
      спожитої для поливу сільськогосподарських
     культур на зрошуваних землях та заповнення водою
          земель для вирощування рису
       за __________________________ областю
          (Автономної Республіки Крим)
        за станом на _______________ 2003 р.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Район      |Площа  |Кількість    |Вартість    |Сума коштів   |
|з/п |           |поливу, |електроенергії, |електроенергії, |для повної   |
|  |           |га   |спожитої для  |спожитої для  |компенсації   |
|  |           |    |подання води на |поливу, гривень |вартості    |
|  |           |    |полив,     |        |електроенергії, |
|  |           |    |кВт.годин    |        |що споживається |
|  |           |    |        |        |для поливу,   |
|  |           |    |        |        |гривень     |
|----+----------------------+--------+----------------+----------------+----------------|
|  |Район         |    |        |        |        |
|----+----------------------+--------+----------------+----------------+----------------|
|  |Сільгосппідприємства: |    |        |        |        |
|----+----------------------+--------+----------------+----------------+----------------|
|---------------------------+--------+----------------+----------------+----------------|
|УСЬОГО           |    |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Підпис начальника Головного
 управління сільського
 господарства і продовольства
 облдержадміністрації
 (підпис Міністра
 агропромислового комплексу
 Автономної Республіки Крим)     (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Погоджено:
 
 Обласне виробниче управління
 водного господарства
 і меліорації
 (Рескомводгосп Автономної
 Республіки Крим)          (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Енергопостачальна організація    (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Начальник Департаменту
 науково-технічної політики
 Мінагрополітики України                 В.Саченко
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 4 Порядку
                   використання коштів
                   Державного бюджету України,
                   що спрямовуються на повну
                   компенсацію вартості
                   електроенергії, спожитої
                   сільськогосподарськими
                   підприємствами для поливу
                   сільськогосподарських
                   культур на зрошуваних землях
                   та заповнення водою земель
                   для вирощування рису
                   ( z0627-03 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства аграрної
                   політики України,
                   Міністерства фінансів
                   України
                   від 10.11.2003 N 397/619)
 
 
                ЗВІТ
       про надання повної компенсації вартості
     електроенергії, спожитої сільськогосподарськими
     підприємствами для поливу сільськогосподарських
      культур на зрошуваних землях та заповнення
        водою земель для вирощування рису
       за станом на ____ ______________ 2003 р.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Район      |Площа, на  |Обсяг     |Вартість    |Сума коштів, |Сума коштів, |
|з/п |        |якій фактично|електроенергії,|електроенергії,|на яку має  |на яку    |
|  |        |здійснюється |фактично    |фактично    |бути здійснено|здійснено  |
|  |        |полив, га  |спожитої для  |спожитої для  |компенсацію, |компенсацію, |
|  |        |       |поливу,    |поливу,    |гривень    |гривень   |
|  |        |       |кВт.годин   |гривень    |       |       |
|----+----------------+-------------+---------------+---------------+--------------+-------------|
| 1 |    2    |   3    |   4    |    5    |    6   |    7   |
|---------------------+-------------+---------------+---------------+--------------+-------------|
|Район        |       |        |        |       |       |
|---------------------+-------------+---------------+---------------+--------------+-------------|
|Сільськогосподарські |       |        |        |       |       |
|підприємства:    |       |        |        |       |       |
|---------------------+-------------+---------------+---------------+--------------+-------------|
|---------------------+-------------+---------------+---------------+--------------+-------------|
|УСЬОГО        |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Підпис начальника Головного
 управління сільського
 господарства і продовольства
 облдержадміністрацій
 (підпис Міністра
 агропромислового комплексу
 Автономної Республіки Крим)     (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Підпис головного бухгалтера         (ініціали, прізвище)
 
 Погоджено:
 
 Обласне виробниче управління
 водного господарства і меліорації
 (Рескомводгосп Автономної
 Республіки Крим)          (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Енергопостачальна організація    (ініціали, прізвище, печатка)
 
 Начальник Департаменту
 науково-технічної політики
 Мінагрополітики України                 В.Саченко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка